Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Prevalence of Smoking and Substance Use in Adolescents

Yıl 2020, Cilt 21, Sayı 1, 64 - 71, 31.03.2020

Öz

Objective: The aim of this study was to determine the prevalence of smoking and substance use among young people aged 14-18 years in Bingöl and to determine the relationship between smoking and substance use.
Method: This is a cross-sectional study. It was built on 1235 students in 14 high schools in Bingöl city center. The stratified sampling method was used as the sampling method.
Results: The prevalence of smoking among all students was 15.8%, the prevalence of using any addictive substance other than cigarette smoking was 5%. The prevalence of smoking was found to be 24.1% in male students, 7.7 in female students, the prevalence of any addictive substance use among male students was found to be 8.2% and 1.9% for female students. The risk of using any addictive substance other than smoking is 8 times higher in smokers and 2.5 times in men. At the age of 18, the risk of substance use other than smoking increases by 1.5 times. High school grade 2 is the critical period for starting smoking and substance use.
Conclusion: Detrimental behaviors such as smoking and substance use are high in adolescents. Smoking also increases the risk of other addictive substances.

Kaynakça

  • referans 1- Aras Ş, Şemin S, Günay T et al. Lise öğrencilerinin cinsel tutum ve davranış özellikleri. Türk Pediatri Arşivi. 2005;40(2):72-82. referans 2- Call KT, Riedel AA, Hein K et al. Adolescent health and well‐being in the twenty‐first century: a global perspective. Journal of Research on Adolescence. 2002;12(1):69-98. referans 3- Ball JW, Bindler RC, Cowen KJ. Child health nursing partnering with children&families, Ed: Withn JHD. New Jersey: Co: Pearson Education. 2006. referans 4- Kara B, Hatun Ş, Aydoğan M et al. Kocaeli ilindeki lise öğrencilerinde sağlık açısından riskli davranışların değerlendirilmesi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi. 2003;46(1):30-7. referans 5- Brener ND, Kann L, Shanklin S et al. Methodology of the youth risk behavior surveillance system—2013. Morbidity and Mortality Weekly Report: Recommendations and Reports. 2013;62(1):1-20. referans 6- Canbulat N, Yildiz S. Risky health behaviors of adolescents in Sisli District of Istanbul/Istanbul'un Sisli Ilcesi'nde genclerin riskli saglik davranislari. Journal of Education and Research in Nursing. 2011;8(1):46-53. referans 7- Sustainable Development Goals Indicators, Global Database Available from: https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/ Accessed December 15, 2019 referans 8- Küresel Gençlik Tütün Araştırması (KGTA-2017) Available from: https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/tutun-mucadele-bagimlilik db/duyurular/KGTA-2017_pdf.pdf 2017’de basıldı. 15 aralık 2019’da erişildi. referans 9- Turkey Monitoring Centre of Drug and Drug Use (TUBİM). Turkish Drug Report 2014. Available from: http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/1012/2014%20TURKISH%20DRUG%20REPORT.pdf Published 2014, Accessed December 15, 2019 referans 10- Turkey. Report of Parliamentary Investigation Commission. The Grand National Assembly of Turkey The Parliamentary Inquiry Commission Established to Search for Problems Regarding Substances, Specifically Drugs, Dependence, Drug Trafficking and to Discern the Necessary Precaution. Ankara: TBMM Published 2009, Accessed December 15, 2019 referans 11- Turkey Country Drug Report 2019 http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/11356/turkey-cdr-2019.pdf Published 2019, Published 2019, Accessed December 17, 2019 referans 12- Öztekin C, Şengezer T, Özkara A. Effects of parental attitudes on the use of addictive substances in high school students. Niger J Clin Pract. 2017;20(9):1112-1121. referans 13- Ulukoca N, Gökgöz Ş, Karakoç A. Kırklareli üniversitesi öğrencileri arasında sigara, alkol ve madde kullanım sıklığı. Fırat Tıp Dergisi 2013;18(4):230-4. referans 14- Kurupınar A, Erdamar G. Ortaöğretim öğrencilerinde görülen madde bağımlılığı alışkanlığı ve yaygınlığı: Bartın ili örneği. Sosyal Bilimler Dergisi. 2014;16(1):65-84. referans 15- Ogel K, Corapçioğlu A, Sir A et al. Tobacco, alcohol and substance use prevalence among elementary and secondary school students in nine cities of Turkey. Turk Psikiyatri Derg. 2004;15(2):112-118. referans 16- Doğan O, Sivas ilindeki lise öğrencilerinde madde kullanımı yaygınlığı. Bağımlılık Dergisi. 2001;2(2):53-6. referans 17- Evren EC, Saatçioğlu Ö, Evren B et al. Alkol kullanım bozukluğunda cinsiyet farklılığı: Yatan hasta verilerinin incelenmesi. Bağımlılık Dergisi. 2003;4(3):96-100. referans 18- Evren C, Ogel K, Demirci AC et al. Prevalence of lifetime tobacco, alcohol and drug use among 10th grade students in Istanbul. Bulletin of Clinical Psychopharmacology. 2014;24(3):201-210. referans 19- Karatay G, Baş NG. Factors affecting substance use and self-efficacy status of students in eastern Turkey. Cien Saude Colet. 2019;24(4):1317-1326.

Adölesanlarda Sigara İçme ve Madde Kullanma Prevalansı

Yıl 2020, Cilt 21, Sayı 1, 64 - 71, 31.03.2020

Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı Bingöl ilinde 14-18 yaş arasındaki gençlerde sigara kullanma, madde kullanma prevalansını bulmak, sigara içme ve madde kullanımı arasındaki ilişkiyi saptamaktır.
Yöntem: Kesitsel tipte bir çalışmadır. Bingöl il merkezinde bulunan 14 lisede eğitim gören 1235 öğrenci üstünde yapılmıştır. Örnekleme yöntemi olarak tabakalı örnekleme yöntemi kullanılmıştır.
Bulgular: Bütün öğrencilerde sigara içme prevalansı %15,8 sigara dışında bağımlılık yapıcı herhangi bir madde kullanma sıklığı %5, erkek öğrencilerde sigara içme oranı %24,1 kız öğrencilerde %7,7 erkek öğrencilerde sigara dışında bağımlılık yapıcı herhangi bir madde kullanma oranları %8,2 kız öğrencilerde %1,9 olarak bulunmuştur. Sigara dışında bağımlılık yapıcı herhangi bir madde kullanma riski sigara içenlerde 8 kat, erkeklerde 2,5 kat artmaktadır. 18 yaşına gelindiğinde sigara dışında madde kullanma riski yaklaşık 1,5 kat artmaktadır. Sigara ve madde kullanmaya başlamada lise 2 kritik dönemdir.
Sonuç: Adölesanlarda sigara içme ve madde kullanma gibi zararlı davranışlar yüksek düzeydedir. Sigara diğer bağımlılık yapıcı maddelerin kullanılma riskini de artırmaktadır. 

Kaynakça

  • referans 1- Aras Ş, Şemin S, Günay T et al. Lise öğrencilerinin cinsel tutum ve davranış özellikleri. Türk Pediatri Arşivi. 2005;40(2):72-82. referans 2- Call KT, Riedel AA, Hein K et al. Adolescent health and well‐being in the twenty‐first century: a global perspective. Journal of Research on Adolescence. 2002;12(1):69-98. referans 3- Ball JW, Bindler RC, Cowen KJ. Child health nursing partnering with children&families, Ed: Withn JHD. New Jersey: Co: Pearson Education. 2006. referans 4- Kara B, Hatun Ş, Aydoğan M et al. Kocaeli ilindeki lise öğrencilerinde sağlık açısından riskli davranışların değerlendirilmesi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi. 2003;46(1):30-7. referans 5- Brener ND, Kann L, Shanklin S et al. Methodology of the youth risk behavior surveillance system—2013. Morbidity and Mortality Weekly Report: Recommendations and Reports. 2013;62(1):1-20. referans 6- Canbulat N, Yildiz S. Risky health behaviors of adolescents in Sisli District of Istanbul/Istanbul'un Sisli Ilcesi'nde genclerin riskli saglik davranislari. Journal of Education and Research in Nursing. 2011;8(1):46-53. referans 7- Sustainable Development Goals Indicators, Global Database Available from: https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/ Accessed December 15, 2019 referans 8- Küresel Gençlik Tütün Araştırması (KGTA-2017) Available from: https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/tutun-mucadele-bagimlilik db/duyurular/KGTA-2017_pdf.pdf 2017’de basıldı. 15 aralık 2019’da erişildi. referans 9- Turkey Monitoring Centre of Drug and Drug Use (TUBİM). Turkish Drug Report 2014. Available from: http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/1012/2014%20TURKISH%20DRUG%20REPORT.pdf Published 2014, Accessed December 15, 2019 referans 10- Turkey. Report of Parliamentary Investigation Commission. The Grand National Assembly of Turkey The Parliamentary Inquiry Commission Established to Search for Problems Regarding Substances, Specifically Drugs, Dependence, Drug Trafficking and to Discern the Necessary Precaution. Ankara: TBMM Published 2009, Accessed December 15, 2019 referans 11- Turkey Country Drug Report 2019 http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/11356/turkey-cdr-2019.pdf Published 2019, Published 2019, Accessed December 17, 2019 referans 12- Öztekin C, Şengezer T, Özkara A. Effects of parental attitudes on the use of addictive substances in high school students. Niger J Clin Pract. 2017;20(9):1112-1121. referans 13- Ulukoca N, Gökgöz Ş, Karakoç A. Kırklareli üniversitesi öğrencileri arasında sigara, alkol ve madde kullanım sıklığı. Fırat Tıp Dergisi 2013;18(4):230-4. referans 14- Kurupınar A, Erdamar G. Ortaöğretim öğrencilerinde görülen madde bağımlılığı alışkanlığı ve yaygınlığı: Bartın ili örneği. Sosyal Bilimler Dergisi. 2014;16(1):65-84. referans 15- Ogel K, Corapçioğlu A, Sir A et al. Tobacco, alcohol and substance use prevalence among elementary and secondary school students in nine cities of Turkey. Turk Psikiyatri Derg. 2004;15(2):112-118. referans 16- Doğan O, Sivas ilindeki lise öğrencilerinde madde kullanımı yaygınlığı. Bağımlılık Dergisi. 2001;2(2):53-6. referans 17- Evren EC, Saatçioğlu Ö, Evren B et al. Alkol kullanım bozukluğunda cinsiyet farklılığı: Yatan hasta verilerinin incelenmesi. Bağımlılık Dergisi. 2003;4(3):96-100. referans 18- Evren C, Ogel K, Demirci AC et al. Prevalence of lifetime tobacco, alcohol and drug use among 10th grade students in Istanbul. Bulletin of Clinical Psychopharmacology. 2014;24(3):201-210. referans 19- Karatay G, Baş NG. Factors affecting substance use and self-efficacy status of students in eastern Turkey. Cien Saude Colet. 2019;24(4):1317-1326.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Madde Bağımlılığı
Bölüm Araştırma
Yazarlar

Burak METE (Sorumlu Yazar)
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0002-0780-6176
Türkiye


Vedat SÖYİLER
BİNGÖL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
0000-0002-7635-787X
Türkiye


Erkan PEHLİVAN
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0002-4361-3355
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Mart 2020
Kabul Tarihi 27 Şubat 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 21, Sayı 1

Kaynak Göster

AMA Mete B. , Söyiler V. , Pehlivan E. Adölesanlarda Sigara İçme ve Madde Kullanma Prevalansı. Bağımlılık Dergisi. 2020; 21(1): 64-71.