Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Effect of COVID-19 Restrictions on Nomophobia and Smartphone Addiction Levels

Yıl 2021, Cilt 22, Sayı 4, 395 - 402, 27.12.2021
https://doi.org/10.51982/bagimli.911501

Öz

Objective: The aim of this study is to investigate the effect of the restrictions imposed due to the COVID-19 Pandemic on nomophobia and smartphone addiction levels. Method: People aged 18 and over who agreed to participate in the study and who have applied the "Nomophobia Scale" and the "Smartphone Addiction Scale" (SAS) within 1 year before the pandemic restrictions were included in the study by applying the same questionnaire during the period after the pandemic restrictions. Results: The number of participants was 100. A statistically significant difference was found between the pre-pandemic and post-pandemic nomophobia scores of the participants. While the mean nomophobia score was 74.2 before the pandemic, it was 76.2 after the pandemic. There was a statistically significant difference between the smartphone addiction scale scores of the participants before and after the pandemic. While the mean SAS score before the pandemic was 34.0, it increased to 36.7 after the pandemic. Conclusion: Behavioral changes are inevitable during the COVID-19 pandemic and the need for technology has increased. Therefore, necessary measures should be taken to prevent psychological disorders caused by the increase in technology-related addiction levels, and efforts should be made to reduce or control addiction levels.

Kaynakça

 • 1. King ALS, Valença AM, Silva ACO, Baczynski T, Carvalho MR, Nardi AE. Nomophobia: Dependency on virtual environments or socialphobia? Computers in Human Behavior 2013;29:140-144.
 • 2. Yildirim, C, Correia AP. Exploring the dimensions of nomophobia: Development and validation of a self-reported questionnaire. Computers in Human Behavior 2015;49:130-137.
 • 3. Noyan CO, Enez Darçın A, Nurmedov S, Yılmaz O, Dilbaz N. Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeğinin Kısa Formunun Üniversite Öğrencilerinde Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Anadolu Psikiyatr Derg. 2015;16:71–83.
 • 4. Cook DA, Beckman TJ. Current concepts in validity and reliability for psychometric instruments: Theory and application. Am J Med 2006; 119:1-6.
 • 5. Murthy P. How will Covid-19 Influence Addictive Behaviours and their Management?. J. Psychosoc. Rehabil. Ment. Health 2020;7:203–205.
 • 6. Eidi A, Delam H. Internet addiction is likely to increase in home quarantine caused by coronavirus disease 2019 (COVID 19). Journal of Health Sciences & Surveillance System; 2020;8(3):142-143.
 • 7. Yildirim C, Sumuer E, Adnan M, Yildirim S. A growing fear: Prevalence of nomophobia among Turkish college students. Information Development 2015;32(5):1322-1331.
 • 8. Türen U, Erdem H, Kalkın G. Mobil Telefon Yoksunluğu Korkusu (Nomofobi) Yayılımı: Türkiye’den Üniversite Öğrencileri ve Kamu Çalışanları Örneklemi. Bilişim Teknolojileri Dergisi. 2017;10(1):1-12.
 • 9. Kwon M, Kim DJ, Cho H, Yang S. The smart phone addiction scale: development and validation of a short version for adolescents. PloS One 2013;8:e83558.
 • 10. Kumar AR, Thomas S. Study on nomophobia and anger among undergraduates during covid-19 pandemic. International Journal of Indian Psychology 2020;8(3), 1397-1403.
 • 11. Elhai JD, Yang H, McKay D, Asmundson GJG (2020) COVID-19 anxiety symptoms associated with problematic smartphone use severity in Chinese adults. J Affect Disord 274:576–582. https://doi.org/10.1016/j.jad.2020.05.080
 • 12. Kamaruddin PSNM, Nawi AM. Smartphone Usage and Pattern on Self-reported Symptoms Among Medical Students in Universiti Kebangsaan Malaysia During the COVID-19 Lockdown. Research Square 2020. DOI: 10.21203/rs.3.rs-67820/v1.
 • 13. Lin CY, Griffiths MD, Pakpour AH. Psychometric evaluation of Persian Nomophobia Questionnaire: Differential item functioning and measurement invariance across gender. Journal of Behavioral Addictions 2018;7(1):100-108.
 • 14. Chen B, Liu F, Ding S., et al. Gender differences in factors associated with smartphone addiction: a cross-sectional study among medical college students. BMC Psychiatry 2017;17:341. https://doi.org/10.1186/s12888-017-1503-z

COVID-19 Pandemi Kısıtlamalarının Nomofobi ve Akıllı Telefon Bağımlılık Düzeyleri Üzerine Etkisi

Yıl 2021, Cilt 22, Sayı 4, 395 - 402, 27.12.2021
https://doi.org/10.51982/bagimli.911501

Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı günümüzde gittikçe yaygınlaşan nomofobi ve akıllı telefon bağımlılığının COVID-19 Pandemi nedeniyle uygulanmaya başlanan kısıtlamaların bu bağımlılık düzeylerine etkisinin araştırılmasıdır. Yöntem: Araştırmaya 18 yaş ve üstündeki kişilerden çalışmaya katılmayı kabul eden ve pandemi kısıtlamalarının uygulanmaya başlanmasından önceki 1 yıl içinde “Nomofobi Ölçeği” ve “Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği’(ATBÖ) uygulanmış kişilere pandemi kısıtlamaları uygulanmaya başlanmasından sonraki dönemde aynı anket tekrar uygulanarak dahil edilmişlerdir. Bulgular: Katılımcı sayısı 100 olup, %53’ü kadın ve %47’si erkektir. Pandemi sonrası Katılımcıların pandemi öncesi ve pandemi sonrası nomofobi puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır. Pandemi öncesi Nomobofi puan ortalaması 74.2 iken pandemi sonrası bu oran 76.2 olarak elde edilmiştir. Katılımcıların pandemi öncesi ve pandemi sonrası akıllı telefon bağımlılık ölçek puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır. Pandemi öncesi ATBÖ puan ortalaması 34.0 iken pandemi sonrası bu oran 36.7 olarak elde edilmiştir. Sonuç: COVID-19 pandemi sürecinde davranış değişiklikleri meydana gelmesi kaçınılmaz olmuş olup, teknolojiye olan gereksinimde artış meydana gelmiştir. Dolayısıyla teknolojiyle ilişkili bağımlılık düzeylerindeki artışın yol açacağı psiklojik bozuklukların önüne geçmek için gerekli önlemler alınarak, bağımlılık düzeylerinin azaltılması ya da kontrol altına alınmasına çalışılmalıdır.

Kaynakça

 • 1. King ALS, Valença AM, Silva ACO, Baczynski T, Carvalho MR, Nardi AE. Nomophobia: Dependency on virtual environments or socialphobia? Computers in Human Behavior 2013;29:140-144.
 • 2. Yildirim, C, Correia AP. Exploring the dimensions of nomophobia: Development and validation of a self-reported questionnaire. Computers in Human Behavior 2015;49:130-137.
 • 3. Noyan CO, Enez Darçın A, Nurmedov S, Yılmaz O, Dilbaz N. Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeğinin Kısa Formunun Üniversite Öğrencilerinde Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Anadolu Psikiyatr Derg. 2015;16:71–83.
 • 4. Cook DA, Beckman TJ. Current concepts in validity and reliability for psychometric instruments: Theory and application. Am J Med 2006; 119:1-6.
 • 5. Murthy P. How will Covid-19 Influence Addictive Behaviours and their Management?. J. Psychosoc. Rehabil. Ment. Health 2020;7:203–205.
 • 6. Eidi A, Delam H. Internet addiction is likely to increase in home quarantine caused by coronavirus disease 2019 (COVID 19). Journal of Health Sciences & Surveillance System; 2020;8(3):142-143.
 • 7. Yildirim C, Sumuer E, Adnan M, Yildirim S. A growing fear: Prevalence of nomophobia among Turkish college students. Information Development 2015;32(5):1322-1331.
 • 8. Türen U, Erdem H, Kalkın G. Mobil Telefon Yoksunluğu Korkusu (Nomofobi) Yayılımı: Türkiye’den Üniversite Öğrencileri ve Kamu Çalışanları Örneklemi. Bilişim Teknolojileri Dergisi. 2017;10(1):1-12.
 • 9. Kwon M, Kim DJ, Cho H, Yang S. The smart phone addiction scale: development and validation of a short version for adolescents. PloS One 2013;8:e83558.
 • 10. Kumar AR, Thomas S. Study on nomophobia and anger among undergraduates during covid-19 pandemic. International Journal of Indian Psychology 2020;8(3), 1397-1403.
 • 11. Elhai JD, Yang H, McKay D, Asmundson GJG (2020) COVID-19 anxiety symptoms associated with problematic smartphone use severity in Chinese adults. J Affect Disord 274:576–582. https://doi.org/10.1016/j.jad.2020.05.080
 • 12. Kamaruddin PSNM, Nawi AM. Smartphone Usage and Pattern on Self-reported Symptoms Among Medical Students in Universiti Kebangsaan Malaysia During the COVID-19 Lockdown. Research Square 2020. DOI: 10.21203/rs.3.rs-67820/v1.
 • 13. Lin CY, Griffiths MD, Pakpour AH. Psychometric evaluation of Persian Nomophobia Questionnaire: Differential item functioning and measurement invariance across gender. Journal of Behavioral Addictions 2018;7(1):100-108.
 • 14. Chen B, Liu F, Ding S., et al. Gender differences in factors associated with smartphone addiction: a cross-sectional study among medical college students. BMC Psychiatry 2017;17:341. https://doi.org/10.1186/s12888-017-1503-z

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Tıp
Bölüm Araştırma
Yazarlar

İzzet FİDANCI (Sorumlu Yazar)
HACETTEPE UNIVERSITY, FACULTY OF MEDICINE
0000-0001-9848-8697
Türkiye


Hilal AKSOY
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0002-3330-9317
Türkiye


Duygu YENGİL TACİ
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
0000-0003-2978-6863
Türkiye


Duygu AYHAN BAŞER
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0002-5153-2184
Türkiye


Mustafa CANKURTARAN
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0002-8213-7515
Türkiye

Destekleyen Kurum -
Proje Numarası -
Teşekkür We thank Yücel Özalp (ozalpyucel@gmail.com, from Brussels, Belgium) for the illustration drawing of Figure 1.
Yayımlanma Tarihi 27 Aralık 2021
Kabul Tarihi 9 Mayıs 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 22, Sayı 4

Kaynak Göster

AMA Fidancı İ. , Aksoy H. , Yengil Taci D. , Ayhan Başer D. , Cankurtaran M. Effect of COVID-19 Restrictions on Nomophobia and Smartphone Addiction Levels. Bağımlılık Dergisi. 2021; 22(4): 395-402.