Yıl 2019, Cilt 13 , Sayı 2, Sayfalar 1000 - 1014 2019-12-31

5. Sınıf Öğrencilerinin Güneş, Dünya ve Ay Konularına Yönelik Algıları
Perceptions of the Secondary Fifth Grade Students towards the Sun, Earth and Moon

Filiz KARA [1] , Nilay KEFELİ [2]


Araştırmada “güneş, dünya ve ay” konularına yönelik olarak öğrencilerin başarılarının ve kavram yanılgılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Genel tarama modeli türlerinden olan tekil tarama modeli kullanılarak yürütülen araştırmanın çalışma grubunu 5. sınıfta öğrenim gören 102 öğrenci oluşturmaktadır. Veriler, 5 açık uçlu sorudan oluşan Başarı Testi kullanılarak “Güneş, Dünya ve Ay” ünitesi işlendikten sonra toplanmıştır. Elde edilen veriler “anlaşılmama”, “belirli bir kavram yanılgısı”, “belirli bir kavram yanılgısıyla kısmen anlama”, “kısmen anlama” ve “tam anlama” kategorilerine göre değerlendirilerek gruplanmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin güneş, dünya ve ayın şekli ile büyüklükleri konusunda yeterli bilgiye sahip oldukları belirlenmiştir. Ancak öğrencilerin dünya ve ayın hareketleri, gece ve gündüz oluşumu, dünyadan bakıldığında ay ve güneşin aynı büyüklükte görünmesinin nedenine yönelik olarak gerekli başarıyı gösteremedikleri ve bu konularda bir takım kavram yanılgılarına sahip oldukları belirlenmiştir.

The aim of the research is to determine the students' success and misconceptions about the sun, earth and moon. The study group of the research, which was conducted by using the single screening model which is one of the general screening model types, consisted of 102 students studying in the fifth grade. The data were obtained by Achievement Test consisting of 5 open-ended questions. The obtained data were grouped according to categories of “no understanding”, “specific misconception”, “partial understanding with a specific misconception”, “partial understanding” and “sound understanding”. As a result of the research, it was determined that the students do not have enough knowledge about the movements of the earth and the moon, the formation of day and night, the reason of the moon and the sun appearing in the same size from the world and they have some misconceptions about these subjects.

  • Abraham, M. R., Williamson, V. M. & Westbrook, S. L. (1994). A cross-age study of the understanding five concepts. Journal of Research in Science Teaching, 31 (2), 147-165.Baloğlu-Uğurlu, N. (2005). İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin dünya ve evren konusu ile ilgili kavram yanılgıları. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25 (1), 229-246.Baxter, J. (1989). Children’s understanding of familiar astronomical events. International Journal of Science Education, 11, 502-513.Baxter, J. (1991). A constructivist approach to astronomy in the National Curriculum. Physics Education, 26, 38-45.Bodner, G. M. (1986). Constructivism: A theory of knowledge. Journal of Chemical Education, 63 (10), 873-878.Bolat, A., Aydoğdu, R. Ü., Uluçınar-Sağır, Ş. & Değirmenci, S. (2014). 5. sınıf öğrencilerinin güneş, dünya ve ay kavramları hakkındaki kavram yanılgılarının tespit edilmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3 (1), 218-229.Bostan, A. (2008). Farklı yaş grubu öğrencilerinin astronominin bazı temel kavramlarına ilişkin düşünceleri. Yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir. Bozdemir, H., Ezberci-Çevik, E., Candan-Helvacı, S. & Kurnaz, M. A. (2018). Fen bilgisi öğretmen adaylarının bazı astronomi kavramlarına yönelik alternatif fikirlerinin incelenmesi. Trakya Eğitim Dergisi, 8 (4) 808-821.Frede, V. (2006). Pre-service elementary teacher’s conceptions about astronomy. Advances in Space Research, 38 (19), 2237-2246.Harman, G. (2017). Ortaokul öğrencilerinin güneş, dünya ve ay ile ilgili zihinsel modelleri. Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14 (37), 199-221.Kaplan, G. & Çifci-Tekinarslan, İ. (2013). Zihinsel yetersizliği olan ve olmayan öğrencilerin astronomi kavramlarındaki bilgi düzeylerinin karşılaştırılması. İlköğretim Online 12 (2), 614-627.Kikas, E. (2005). The development of children’s knowledge: The sky, the earth and the sun in children’s explanations. Folklore: Electronic Journal of Folklore, 31, 30-56.Landis, J. R. & Koch, G. G. (1977). The measurement of observer agreement for categorical data. Biometrics, 33, 159.174.Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], (2018). Fen bilimleri dersi öğretim program (ilkokul ve ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=325, 10 Ağustos 2018.Palmer, D. H. (1999). Exploring the between students’ scientific and nonscientific conceptions. Science Education, 83, 639-653.Sharp, J. (1996). Children’s astronomical beliefs: A preliminary study of year 6 children in south-west England. International Journal of Science Education, 18 (6), 685-712.Stepans, J. (2003). Targeting students' science misconceptions: Physical science concepts using the conceptual change model. Riverview, Fla.: Showboard.Trumper, R. (2001). A cross-age study of junior high school students' conceptions of basic astronomy concepts. International Journal of Science Education, 23 (11), 1111-1123.Trumper, R. (2003). The need for change in elementary school teacher training-a cross-college age study of future teachers’ conceptions of basic astronomy concepts. Teaching and Teacher Education, 19 (3), 309-323.Trumper, R. (2006). Teaching future teachers basic astronomy concepts-seasonal changes-at a time of reform in science education. Journal of Research in Science Teaching, 43 (9), 879-906.Ünsal, Y., Güneş, B. & Ergin, İ. (2001). Yükseköğretim öğrencilerinin temel astronomi konularındaki bilgi düzeylerinin tespitine yönelik bir araştırma. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21 (3), 47-60.Vosniadou, S. & Brewer, W. F. (1990). A cross-cultural investigation of children‟s conception about the earth, the sun and the moon; Greek and American data. Center for the Study of Reading Technical Reports, https://www.researchgate.net/publication/49176494. Accessed 15 September 2018.Vosniadou, S. & Brewer, W. F. (1994). Mental models of the day/night cycle. Cognitive Science, 18 (1), 123-183.Yağbasan, R. & Gülçiçek, Ç. (2003). Fen öğretiminde kavram yanılgılarının karakteristiklerinin tanımlanması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, , 1 (13), 102-120.Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Aralık
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6802-6598
Yazar: Filiz KARA (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9402-5561
Yazar: Nilay KEFELİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { balikesirnef560113, journal = {Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1307-6086}, address = {}, publisher = {Balıkesir Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {13}, pages = {1000 - 1014}, doi = {10.17522/balikesirnef.560113}, title = {5. Sınıf Öğrencilerinin Güneş, Dünya ve Ay Konularına Yönelik Algıları}, key = {cite}, author = {KARA, Filiz and KEFELİ, Nilay} }
APA KARA, F , KEFELİ, N . (2019). 5. Sınıf Öğrencilerinin Güneş, Dünya ve Ay Konularına Yönelik Algıları. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi , 13 (2) , 1000-1014 . DOI: 10.17522/balikesirnef.560113
MLA KARA, F , KEFELİ, N . "5. Sınıf Öğrencilerinin Güneş, Dünya ve Ay Konularına Yönelik Algıları". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 13 (2019 ): 1000-1014 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/balikesirnef/issue/51301/560113>
Chicago KARA, F , KEFELİ, N . "5. Sınıf Öğrencilerinin Güneş, Dünya ve Ay Konularına Yönelik Algıları". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 13 (2019 ): 1000-1014
RIS TY - JOUR T1 - 5. Sınıf Öğrencilerinin Güneş, Dünya ve Ay Konularına Yönelik Algıları AU - Filiz KARA , Nilay KEFELİ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17522/balikesirnef.560113 DO - 10.17522/balikesirnef.560113 T2 - Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1000 EP - 1014 VL - 13 IS - 2 SN - -1307-6086 M3 - doi: 10.17522/balikesirnef.560113 UR - https://doi.org/10.17522/balikesirnef.560113 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 5. Sınıf Öğrencilerinin Güneş, Dünya ve Ay Konularına Yönelik Algıları %A Filiz KARA , Nilay KEFELİ %T 5. Sınıf Öğrencilerinin Güneş, Dünya ve Ay Konularına Yönelik Algıları %D 2019 %J Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi %P -1307-6086 %V 13 %N 2 %R doi: 10.17522/balikesirnef.560113 %U 10.17522/balikesirnef.560113
ISNAD KARA, Filiz , KEFELİ, Nilay . "5. Sınıf Öğrencilerinin Güneş, Dünya ve Ay Konularına Yönelik Algıları". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 13 / 2 (Aralık 2020): 1000-1014 . https://doi.org/10.17522/balikesirnef.560113
AMA KARA F , KEFELİ N . 5. Sınıf Öğrencilerinin Güneş, Dünya ve Ay Konularına Yönelik Algıları. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2019; 13(2): 1000-1014.
Vancouver KARA F , KEFELİ N . 5. Sınıf Öğrencilerinin Güneş, Dünya ve Ay Konularına Yönelik Algıları. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2019; 13(2): 1014-1000.