Yıl 2019, Cilt 13 , Sayı 2, Sayfalar 1166 - 1185 2019-12-31

A Comparative Analysis of Gifted Education in Turkey and Singapore
Singapur ve Türkiye’de Üstün Yetenekli Bireylerin Eğitiminin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Zeynep YILMAZ [1] , Kemal Oğuz ER [2]


The education of gifted individuals, who make up about 2% of the world's population, is important for the economic development and protection of countries in a changing and developing world. In this study, the gifted education in Singapore, which is located in the upper row in international tests such as TIMSS and PISA in recent years and Turkey, which is investing in education to achieve the 2023 targets were analyzed by document review. Horizontal and descriptive approaches were used together. The education of gifted individuals in the countries was examined under the titles of historical development, educational objectives, diagnostic process, teacher selection and training, and educational practices. Turkey starts earlier in the diagnostic process. Gifted students are educated in special classes in mainstream schools in Singapore , while Turkey prefers to support education after school. Both countries provide a variety of special facilities outside the school environment. While  Singapore just updating gifted education program launched in 1983, Turkey, which started gifted education in 1929, wasn’t seem to provide continuity by making frequent changes.

Dünya nüfusunun yaklaşık %2’sini oluşturan üstün yetenekli bireylerin eğitimi değişen ve gelişen dünyada ülkelerin ekonomik  kalkınması ve varlığını koruması için önemlidir. Bu araştırmada TIMSS, PISA gibi uluslararası sınavlarda son yıllarda üst sıralarda yer alan Singapur ve 2023 hedeflerine ulaşmak için  eğitime yatırım yapan Türkiye’nin üstün yetenekli bireylerin eğitimi sistemleri döküman incelemesi yapılarak araştırılmıştır. Karşılaştırmalı eğitim yaklaşımlarından yatay ve betimsel yaklaşım bir arada kullanılmıştır. Araştırılan ülkelerde üstün yetenekli bireylerin eğitimi tarihi gelişim, eğitimin amaçları, tanılama süreci, öğretmen seçimi ve eğitimi, eğitim uygulamaları başlıkları altında incelenmiştir. Tanılama sürecine Türkiye daha erken başlamaktadır. Eğitim uygulamalarında Singapur okul içerisinde özel sınıflarda eğitim verirken, Türkiye okul sonrası destek eğitimi tercih etmektedir. Her iki ülkede okul ortamı dışında çeşitli özel olanaklar sağlamaktadır. Üstün yetenekli bireylerin eğitiminde Singapur 1983 yılında başlatılan programı güncelleyerek devam ettirirken, Türkiye’nin 1929 yılında başlayan üstün yetenekli bireylerin eğitiminde sık değişiklikler yaparak devamlılığı sağlayamadığı görülmüştür.

  • As global study TIMSS turns 20, new results show East Asian students continue to outperform peers in mathematics. Press Release (11.29.2016).http://timss2015.org/ adresinden ulaşılmıştır.Avcu,Y., & Er, K. O. (2017). Almanya, Hollanda, İsveç ve Türkiye’de Üstün Yetenekli Bireylerin Eğitimi: Eğitim Politikaları ve Uygulamalarının İncelenmesi. International Online Journal of Educational Sciences, 9(4), 1154 -1170. http://www.iojes.netAyvacı, H., & Bebek, G.(2019). Türkiye’de Üstün Zekâlılar ve Özel Yetenekliler Konusunda Yürütülmüş Tezlerin Tematik İncelenmesine Yönelik Bir Çalışma. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (PAU Journal of Education), 45, 267-292. doi: 10.9779/PUJE.2018.233.Bilsem Taramasına 800 bin öğrenci katıldı (18 Nisan 2019). https://www.TRThaber.com adresinden ulaşılmıştır.Çetin, A., & Doğan, A. (2018).Bilim Sanat Merkezlerinde Görev Yapan Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi,19(4), 615-641. DOI: 10.21565/ozelegitimdergisi.370355.Çubukçu, Z., Yılmaz, B. Y., & İnci, T. (2016). Karşılaştırmalı Eğitim Programları Araştırma Eğilimlerinin Belirlenmesi – Bir İçerik Analizi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5(1), 446-468 https://www.tekedergisi.comDağlıoğlu, E. (2014). Türkiye’de üstün Yeteneklilerin Eğitiminin Durumu. https://www.academia.edu adresinden ulaşılmıştır.Davie,S. (2016). About 6% of students likely to not finish IP. https://www.straitstimes.com adresinden ulaşılmıştır.GP (2012). Summary of Gifted and Talented Education in Singapore https:// giftedphoenix. wordpress.com adresinden ulaşılmıştır.Karasar, N. (2006). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel yayın DağıtımKong,L. (2006).Gifted kids to take ‘integrated path. Today page:1 http://eresources.nlb.gov.sg adresinden ulaşılmıştır.Loo,J. (2016). Gifted Education Programme. http://eresources.nlb.gov.sg adresinden ulaşılmıştır.Lih,K., & Anku,E. (1996). A Teacher's Perspectıve of the Gifted Education Programme in Singapore, DAARE Conference paper presented http://www.aare.edu.au aresinden ulaşılmıştır.Levent, F.,& Yazıcı, E. (2014).Singapur Eğitim Sisteminin Başarısına Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi. Eğitim Bilimleri Dergisi, 39,121-143. DOI: 10.15285/EBD.2014397401Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2013). Özel yetenekli bireyler strateji ve uygulama planı (2013-2017).https://abdigm.meb.gov.tr/projeler/ois/005.pdf adresinden alınmıştır.Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2015). Milli Eğitim Bakanlığı Bilim Sanat Merkezleri Yönergesi. http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2015_08/27014859_bilsemynerge.pdf adresinden alınmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2019). Bilim Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu https://orgm.meb.gov.tr adresinden alınmıştır.Ministery of Education,Singapore (MOE). (2019a).Schools Offering The Gifted Education Programme. https://www.moe.gov.sg adresinden ulaşılmıştır.Ministry of Education, Singapore (MOE). (2019b). Rationale and Goals. https://www.moe.gov.sg adresinden alınmıştır.Ministery of Education Singapore (MOE). (2019c). GEP identification. https:// www. moe.gov.sg adresinden ulaşılmıştır.Ministery of Education,Singapore (MOE). (2019d). Enrichment Programmes and activities https://www.moe.gov.sg adresinden ulaşılmıştır.Neihart, M., & Teo, C. T. (2013). Addressing the needs of the gifted in Singapore. Journal of Education of the Gifted, 36(3), 290-306. DOI: 10.1177/0162353213494821Neihart, M., & Tan, L. S. (2016). Gifted Education in Singapore. In D. Dai & C. K. Ching (Eds.), A critical assessment of gifted education in Asia: Problems and prospects, 77-96.Nonyang Primary School, GEP (2019). https://www.nyps.moe.edu.sg/nanyang-programmes adresinden ulaşılmıştır.OECD (2015). PISA 2015 results in focus https://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus.pdf adresinden ulaşılmıştır. Pemik,K. (2017). Özel Yetenekli Öğrencilere Destek Odasında Verilen Eğitime İlişkin Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi.Secondary School Education Booklet (2018). https://www.moe.gov.sg/docs/default-source/document/education/secondary/files/secondary-school-education-booklet.pdf adresinen ulaşılmıştır.Singapore’s GDP Grew by 1.3 Per Cent in the First Quarter of 2019 . Press Release (12.04.2019) https://www.singstat.gov.sg/ adresinden ulaşılmıştır.Tan, J. (1983). The gifted: Israel’s experience…. The Straits Times, http://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/ adresinden ulaşılmıştır.Teng, A. (2019). Some GEP schools have introduced mixed form classes. The Straits Times, https://www.straitstimes.comadresinden ulaşılmıştır.Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM). (2012). Türkiye Büyük Millet Meclisi üstün yetenekli çocukların keşfi, eğitimleriyle ilgili sorunların tespiti ve ülkemizin gelişimine katkı sağlayacak etkin istihdamlarının sağlanması amacıyla kurulan Meclis araştırması komisyonu raporu. Yasama Dönemi: 24, Yasama Yılı: 3. AnkaraÜltanır, G. (2000). Karşılaştırmalı eğitim bilimi kuram ve teknikler. Ankara: Eylül Yayınları2023 Eğitim Vizyonu https://2023vizyonu.meb.gov.tr/doc/2023_EGITIM_VIZYONU.pdf adresinden ulaşılmıştır.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Aralık
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0225-4042
Yazar: Zeynep YILMAZ
Kurum: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6098-2067
Yazar: Kemal Oğuz ER (Sorumlu Yazar)
Kurum: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @derleme { balikesirnef633470, journal = {Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1307-6086}, address = {}, publisher = {Balıkesir Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {13}, pages = {1166 - 1185}, doi = {10.17522/balikesirnef.633470}, title = {Singapur ve Türkiye’de Üstün Yetenekli Bireylerin Eğitiminin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi}, key = {cite}, author = {YILMAZ, Zeynep and ER, Kemal Oğuz} }
APA YILMAZ, Z , ER, K . (2019). Singapur ve Türkiye’de Üstün Yetenekli Bireylerin Eğitiminin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi , 13 (2) , 1166-1185 . DOI: 10.17522/balikesirnef.633470
MLA YILMAZ, Z , ER, K . "Singapur ve Türkiye’de Üstün Yetenekli Bireylerin Eğitiminin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 13 (2019 ): 1166-1185 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/balikesirnef/issue/51301/633470>
Chicago YILMAZ, Z , ER, K . "Singapur ve Türkiye’de Üstün Yetenekli Bireylerin Eğitiminin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 13 (2019 ): 1166-1185
RIS TY - JOUR T1 - Singapur ve Türkiye’de Üstün Yetenekli Bireylerin Eğitiminin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi AU - Zeynep YILMAZ , Kemal Oğuz ER Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17522/balikesirnef.633470 DO - 10.17522/balikesirnef.633470 T2 - Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1166 EP - 1185 VL - 13 IS - 2 SN - -1307-6086 M3 - doi: 10.17522/balikesirnef.633470 UR - https://doi.org/10.17522/balikesirnef.633470 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi Singapur ve Türkiye’de Üstün Yetenekli Bireylerin Eğitiminin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi %A Zeynep YILMAZ , Kemal Oğuz ER %T Singapur ve Türkiye’de Üstün Yetenekli Bireylerin Eğitiminin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi %D 2019 %J Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi %P -1307-6086 %V 13 %N 2 %R doi: 10.17522/balikesirnef.633470 %U 10.17522/balikesirnef.633470
ISNAD YILMAZ, Zeynep , ER, Kemal Oğuz . "Singapur ve Türkiye’de Üstün Yetenekli Bireylerin Eğitiminin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 13 / 2 (Aralık 2020): 1166-1185 . https://doi.org/10.17522/balikesirnef.633470
AMA YILMAZ Z , ER K . Singapur ve Türkiye’de Üstün Yetenekli Bireylerin Eğitiminin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2019; 13(2): 1166-1185.
Vancouver YILMAZ Z , ER K . Singapur ve Türkiye’de Üstün Yetenekli Bireylerin Eğitiminin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2019; 13(2): 1185-1166.