Olgu Sunumu
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2018, Cilt 7, Sayı 3, 114 - 120, 26.12.2018

Öz

Kaynakça

 • Referans1. World Health Organisation. The top 10 causes of death. 2017 [cited 2017 05.10.]; Available from: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/en/
 • Referans2. World Health Organisation. Global status report on noncommunicable diseases 2014. 2014 [cited 2014 25.10.]; Available from: http://www.who.int/nmh/publications/ncd-status-report-2014/en/.
 • Referans3. Badır A, Korkmaz Demir F. Koroner Arter Hastalıkları. In: Karadakovan A, Aslan Eti F, editors. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. 2 ed. Adana: Nobel Tıp Kitapevi; 2011. p. 473- 508.
 • Referans4. Butcher L, Castelluci D. Nursing Management Coronary Artery Disease and Acute Coronary Syndrome. In: Lewis SL, Dirksen SR, Heitkemper MM, Bucher L, Camera IM, editors. Medical Surgical Nursing Assesment and Management of Clinical Problems. 8. ed. St. Louis Missouri: Elsevier Mosby; 2011. p. 760-96.
 • Referans5. Türkmen E. Koroner Arter Hastalıkları ve Bakım. In: Durna Z, editor. Kronik Hastalıklar ve Bakım. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevleri; 2012. p. 111-46.
 • Referans6. World Health Organisation. Global Atlas on cardiovascular disease prevention and control. France: WHO Press; 2011 [cited 2014 05.10.]; Available from: http://www.who.int/cardiovascular_diseases/publications/atlas_cvd/en/.
 • Referans7. Centers for Disease Control and Prevention. Coronary Artery Disease. 2017 [cited 2017 05.10.]; Available from: http://www.cdc.gov/heartdisease/coronary_ad.htm
 • Referans8. Lukkarinen H, Hentinen M. Treatments of coronary artery disease improve quality of life in the long term. Nursing Research. 2006; 55 (1):22-33.
 • Referans9. Ünsar S, Süt N, Durna Z. Health related quality of life in patients with coronary artery disease. Journal of Cardiovascular Nursing. 2007; 22(6):501-7.
 • Referans10. Durmaz T, Özdemir BA, Keleş T, Bayram NA, Bozkurt E. Factor affecting quality of life in patients with coronary heart disease. Turk Journal Medicine Science. 2009; 39:343-51.
 • Referans11. Norris CM, Patterson L, Galbraith D, Hegadoren KM. All you have to do is call; a pilot study to improve the outcomes of patients with coronary artery disease. Appl Nurs Res. 2009; 22 (2):133-7.
 • Referans12. Stafford L, Berk M, Jackson HJ. Are illness perceptions about coronary artery disease predictive of depression and quality of life outcomes? J Psychosom Res. 2009; 66 (3):211-20.
 • Referans13. Dilek F, Ünsar S, Süt N. Koroner Arter Hastalarında Yasam kalitesinin değerlendirilmesi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi. 2010; 5 (13):29-44.
 • Referans14. Hassani M, Farahani B, Zohour AR, Azar P. Self-care ability based on Orem’s theory in coronary artery disease patients. Irain Journal of Critical Care Nursing. 2010; 3:87-91.
 • Referans15. Sevinç S, Akyol AD. Cardiac risk factors and quality of life in patients with coronary artery disease. J Clin Nurs. 2010; 19 (9-10):1315-25.
 • Referans16. Akdemir N. Koroner Arter Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı. In: Akdemir N, Birol L, editors. İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı 3. ed. Ankara: Sistem Ofset; 2011. p. 433- 9.
 • Referans17. Fennessy MM. Illness Representation, Fatigue, and Depressive Symptoms in Patients with Stable Coronary Disease. Chicago: University of Illinois; 2011.
 • Referans18. Maclure JT. A meta-analysis of home-based secondary prevention programs that include anxiety reduction for patients with coronary artery disease. Edmonton: University of Alberta; 2011.
 • Referans19. Fawcet J, DeSanto-Madeya S. Contemprorary Nursing Knowledge Analysis and Evuluation of Nursing Models and Theories. 3. ed. Philadelphia: F.A.Davis Company; 2013.
 • Referans20. Johnson BM. Nursing Theory. In: Johnsson A, Webber PB, editors. An Introduction to Theory and Reasoning in Nursing. China: Wolters Kluwer Health; 2015. p. 158-61.
 • Referans21. Pearson A, Vaughan B, Fitzgerald M. Nursing Models for Practice. 3. ed. Edinburg: Butterworth Heinemann; 2005.
 • Referans22. Hartweg DL. Notes on Nursing Theories. 1. ed. Mcquistion CM, Webb AA, editors. California: Sega Publications Inc.; 1991.
 • Referans23. Isenberg MA. Self- Care Deficit Nursing Theory: Directions for Advancing Nursing Science and Professional Practice. In: Paker ME, editor. Nursing Theories and Nursing Practices. Philadelphia: F.A. Davis Company; 2001. p. 179-91.
 • Referans24. Foster PC, Bennett AM. Self- Care Deficit Nursing Theory: Dorethea Orem. In: George JB, editor. Nursing Theories the Based for Professional Nursing Practices 5. ed. New Jersey: Prentice Hall; 2002. p. 125-55.
 • Referans25. Berbiglia VA, Banfield B. Self- Care Deficit Theory of Nursing. In: Alligood MR, editor. Nursing Theorists and Their Work. 8. ed. USA: Elsivier 2014. p. 240- 57.
 • Referans26. Avdal EÜ. Orem'in Hemşirelik ve Öz- Bakım modeli. In: Okumuş H, Öztürk C, Yenal K, editors. Bakımın Planlanması "Hemşire ve Öğrenci Hemşireler İçin Rehber". İzmir: Palme Yayınevi; 2014. p. 61-73.
 • Referans27. Menekli T. Dorothea E. Orem: Öz- Bakım Yetersizliği Teorisi. In: Karadağ A, Çalışkan N, Baykara ZG, editors. Hemşirelik Teorileri ve Modelleri. İstanbul: Akademi Basın; 2017. p. 352-69.
 • Referans28. Alm-Roijer C, Frilund B, Stagmo M, Erhart L. Knowing your risk factors for coronary heart disease improves adherence to advice on lifestyle changes and medication. Journal of Cardiovascular Nursing. 2006; 21 (5):E24- E31.
 • Referans29. The Joanna Briggs Institute. Nurse-led interventions to reduce cardiac risk factors in adults. Best Practice: evidence based information sheets for health professionals. 2009; 13 (5):1-4.
 • Referans30. Suzuki T, Kohro T, Hayashi D, Yamazaki T, Nagai R. Frequency and impact of lifestyle modification in patients with coronary artery disease: the Japanese Coronary Artery Disease (JCAD) study. Am Heart J. 2012; 163:268-73.
 • Referans31. Saffi MA, Polanczyk CA, Rabelo-Silva ER. Lifestyle interventions reduce cardiovascular risk in patients with coronary artery disease: a randomized clinical trial. Eur J Cardiovasc Nurs. 2014; 13:436-43.
 • Referans32. Durna Z. Kronik Hastalıkların Önemi. In: Durna Z, editor. Kronik Hastalıklar ve Bakım. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevleri; 2012. p. 1-8.
 • Referans33. Pınar R. Diyabetes Mellitus’lu Hastaların Yaşam Kalitesi ve Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi; 1995.
 • Referans34. Onat A. Erişkinlerimizde Kalp Hastalıkları Prevelansı, Yeni Koroner Olaylar ve Kalpten Ölüm Sıklığı. 2009 [cited 2014 05.16].
 • Referans35. Aish AE, Isenberg MA. Effects of Orem-based nursing intervention on nutritional self-care of myocardial infarction patients. International Journal of Nursing Studies. 1996; 33 (3):259-70.
 • Referans36. Mohammadpour A, Rahmati Sharghi N, Khosravan S, Alami A, Akhond M. The effect of a supportive educational intervention developed based on the Orem's self-care theory on the self-care ability of patients with myocardial infarction: a randomised controlled trial. J Clin Nurs. 2015; 24:1686-92.
 • Referans37. Kılıç A. Dorothy Orem'in Öz Bakım Modelinin Sezaryen ile Doğum Yapan Kadınların Hemşirelik Bakımına Uygulanması. Ankara: GATA Hemşirelik Yüksek Okulu; 2005.
 • Referans38. Yıldız E. Öz- Bakım Gücü Modeline Göre Verilen Bakımın Hipertansiyonlu Hastaların Kan Basıncı Düzeyine ve Öz Bakım Gücüne Etkisi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi; 2012.
 • Referans39. Özkaptan Bal B. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Bireylere Öz- Bakım Modeline Göre Verilen Hemşirelik Bakımının Öz- Etkililik Üzerine Etkisi Ankara: Hacettepe Üniversitesi; 2013.

KORONER ARTER HASTALIĞI TANISI İLE İZLENEN BİREYIN OREM’İN ÖZ BAKIM YETERSİZLİK KURAMI’NA GÖRE BAKIMI (OLGU SUNUMU)

Yıl 2018, Cilt 7, Sayı 3, 114 - 120, 26.12.2018

Öz

Morbidite ve mortalitenin yüksek olması, üretken yaş grubunda daha sık görülmesi, maliyetin yüksek olması ve gelişebilecek komplikasyonlardan dolayı KAH önemli bir sağlık sorunudur.  Sağlığın korunması, geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi, sağlığın yeniden kazanılması ve baş etmeyi kolaylaştırmada sağlıklı/ hasta birey, aile ve topluma yardım etmede hemşire oldukça önemli role sahiptir. Orem’e göre hemşirelik, yardım veya rehberliğe gereksinimi olan kişilere bilimsel bilgi doğrultusunda hemşireler tarafından verilen hizmettir.  Bu doğrultuda Orem’in Öz Bakım Yetersizlik Kuramı temel alınarak, miyokart infarktüsü tanısı ile koroner yoğun bakım ünitesine yatırılan 46 yaşında bayan hasta değerlendirilmiş ve hemşirelik bakımı gerçekleştirilmiştir. 

Kaynakça

 • Referans1. World Health Organisation. The top 10 causes of death. 2017 [cited 2017 05.10.]; Available from: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/en/
 • Referans2. World Health Organisation. Global status report on noncommunicable diseases 2014. 2014 [cited 2014 25.10.]; Available from: http://www.who.int/nmh/publications/ncd-status-report-2014/en/.
 • Referans3. Badır A, Korkmaz Demir F. Koroner Arter Hastalıkları. In: Karadakovan A, Aslan Eti F, editors. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. 2 ed. Adana: Nobel Tıp Kitapevi; 2011. p. 473- 508.
 • Referans4. Butcher L, Castelluci D. Nursing Management Coronary Artery Disease and Acute Coronary Syndrome. In: Lewis SL, Dirksen SR, Heitkemper MM, Bucher L, Camera IM, editors. Medical Surgical Nursing Assesment and Management of Clinical Problems. 8. ed. St. Louis Missouri: Elsevier Mosby; 2011. p. 760-96.
 • Referans5. Türkmen E. Koroner Arter Hastalıkları ve Bakım. In: Durna Z, editor. Kronik Hastalıklar ve Bakım. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevleri; 2012. p. 111-46.
 • Referans6. World Health Organisation. Global Atlas on cardiovascular disease prevention and control. France: WHO Press; 2011 [cited 2014 05.10.]; Available from: http://www.who.int/cardiovascular_diseases/publications/atlas_cvd/en/.
 • Referans7. Centers for Disease Control and Prevention. Coronary Artery Disease. 2017 [cited 2017 05.10.]; Available from: http://www.cdc.gov/heartdisease/coronary_ad.htm
 • Referans8. Lukkarinen H, Hentinen M. Treatments of coronary artery disease improve quality of life in the long term. Nursing Research. 2006; 55 (1):22-33.
 • Referans9. Ünsar S, Süt N, Durna Z. Health related quality of life in patients with coronary artery disease. Journal of Cardiovascular Nursing. 2007; 22(6):501-7.
 • Referans10. Durmaz T, Özdemir BA, Keleş T, Bayram NA, Bozkurt E. Factor affecting quality of life in patients with coronary heart disease. Turk Journal Medicine Science. 2009; 39:343-51.
 • Referans11. Norris CM, Patterson L, Galbraith D, Hegadoren KM. All you have to do is call; a pilot study to improve the outcomes of patients with coronary artery disease. Appl Nurs Res. 2009; 22 (2):133-7.
 • Referans12. Stafford L, Berk M, Jackson HJ. Are illness perceptions about coronary artery disease predictive of depression and quality of life outcomes? J Psychosom Res. 2009; 66 (3):211-20.
 • Referans13. Dilek F, Ünsar S, Süt N. Koroner Arter Hastalarında Yasam kalitesinin değerlendirilmesi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi. 2010; 5 (13):29-44.
 • Referans14. Hassani M, Farahani B, Zohour AR, Azar P. Self-care ability based on Orem’s theory in coronary artery disease patients. Irain Journal of Critical Care Nursing. 2010; 3:87-91.
 • Referans15. Sevinç S, Akyol AD. Cardiac risk factors and quality of life in patients with coronary artery disease. J Clin Nurs. 2010; 19 (9-10):1315-25.
 • Referans16. Akdemir N. Koroner Arter Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı. In: Akdemir N, Birol L, editors. İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı 3. ed. Ankara: Sistem Ofset; 2011. p. 433- 9.
 • Referans17. Fennessy MM. Illness Representation, Fatigue, and Depressive Symptoms in Patients with Stable Coronary Disease. Chicago: University of Illinois; 2011.
 • Referans18. Maclure JT. A meta-analysis of home-based secondary prevention programs that include anxiety reduction for patients with coronary artery disease. Edmonton: University of Alberta; 2011.
 • Referans19. Fawcet J, DeSanto-Madeya S. Contemprorary Nursing Knowledge Analysis and Evuluation of Nursing Models and Theories. 3. ed. Philadelphia: F.A.Davis Company; 2013.
 • Referans20. Johnson BM. Nursing Theory. In: Johnsson A, Webber PB, editors. An Introduction to Theory and Reasoning in Nursing. China: Wolters Kluwer Health; 2015. p. 158-61.
 • Referans21. Pearson A, Vaughan B, Fitzgerald M. Nursing Models for Practice. 3. ed. Edinburg: Butterworth Heinemann; 2005.
 • Referans22. Hartweg DL. Notes on Nursing Theories. 1. ed. Mcquistion CM, Webb AA, editors. California: Sega Publications Inc.; 1991.
 • Referans23. Isenberg MA. Self- Care Deficit Nursing Theory: Directions for Advancing Nursing Science and Professional Practice. In: Paker ME, editor. Nursing Theories and Nursing Practices. Philadelphia: F.A. Davis Company; 2001. p. 179-91.
 • Referans24. Foster PC, Bennett AM. Self- Care Deficit Nursing Theory: Dorethea Orem. In: George JB, editor. Nursing Theories the Based for Professional Nursing Practices 5. ed. New Jersey: Prentice Hall; 2002. p. 125-55.
 • Referans25. Berbiglia VA, Banfield B. Self- Care Deficit Theory of Nursing. In: Alligood MR, editor. Nursing Theorists and Their Work. 8. ed. USA: Elsivier 2014. p. 240- 57.
 • Referans26. Avdal EÜ. Orem'in Hemşirelik ve Öz- Bakım modeli. In: Okumuş H, Öztürk C, Yenal K, editors. Bakımın Planlanması "Hemşire ve Öğrenci Hemşireler İçin Rehber". İzmir: Palme Yayınevi; 2014. p. 61-73.
 • Referans27. Menekli T. Dorothea E. Orem: Öz- Bakım Yetersizliği Teorisi. In: Karadağ A, Çalışkan N, Baykara ZG, editors. Hemşirelik Teorileri ve Modelleri. İstanbul: Akademi Basın; 2017. p. 352-69.
 • Referans28. Alm-Roijer C, Frilund B, Stagmo M, Erhart L. Knowing your risk factors for coronary heart disease improves adherence to advice on lifestyle changes and medication. Journal of Cardiovascular Nursing. 2006; 21 (5):E24- E31.
 • Referans29. The Joanna Briggs Institute. Nurse-led interventions to reduce cardiac risk factors in adults. Best Practice: evidence based information sheets for health professionals. 2009; 13 (5):1-4.
 • Referans30. Suzuki T, Kohro T, Hayashi D, Yamazaki T, Nagai R. Frequency and impact of lifestyle modification in patients with coronary artery disease: the Japanese Coronary Artery Disease (JCAD) study. Am Heart J. 2012; 163:268-73.
 • Referans31. Saffi MA, Polanczyk CA, Rabelo-Silva ER. Lifestyle interventions reduce cardiovascular risk in patients with coronary artery disease: a randomized clinical trial. Eur J Cardiovasc Nurs. 2014; 13:436-43.
 • Referans32. Durna Z. Kronik Hastalıkların Önemi. In: Durna Z, editor. Kronik Hastalıklar ve Bakım. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevleri; 2012. p. 1-8.
 • Referans33. Pınar R. Diyabetes Mellitus’lu Hastaların Yaşam Kalitesi ve Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi; 1995.
 • Referans34. Onat A. Erişkinlerimizde Kalp Hastalıkları Prevelansı, Yeni Koroner Olaylar ve Kalpten Ölüm Sıklığı. 2009 [cited 2014 05.16].
 • Referans35. Aish AE, Isenberg MA. Effects of Orem-based nursing intervention on nutritional self-care of myocardial infarction patients. International Journal of Nursing Studies. 1996; 33 (3):259-70.
 • Referans36. Mohammadpour A, Rahmati Sharghi N, Khosravan S, Alami A, Akhond M. The effect of a supportive educational intervention developed based on the Orem's self-care theory on the self-care ability of patients with myocardial infarction: a randomised controlled trial. J Clin Nurs. 2015; 24:1686-92.
 • Referans37. Kılıç A. Dorothy Orem'in Öz Bakım Modelinin Sezaryen ile Doğum Yapan Kadınların Hemşirelik Bakımına Uygulanması. Ankara: GATA Hemşirelik Yüksek Okulu; 2005.
 • Referans38. Yıldız E. Öz- Bakım Gücü Modeline Göre Verilen Bakımın Hipertansiyonlu Hastaların Kan Basıncı Düzeyine ve Öz Bakım Gücüne Etkisi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi; 2012.
 • Referans39. Özkaptan Bal B. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Bireylere Öz- Bakım Modeline Göre Verilen Hemşirelik Bakımının Öz- Etkililik Üzerine Etkisi Ankara: Hacettepe Üniversitesi; 2013.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Olgu sunumları
Yazarlar

Fatma TOK YILDIZ (Sorumlu Yazar)
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0001-7543-2076
Türkiye


Mağfiret KAŞIKÇI
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 26 Aralık 2018
Başvuru Tarihi 24 Ekim 2018
Kabul Tarihi 14 Aralık 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 7, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Tok Yıldız, F. & Kaşıkçı, M. (2018). KORONER ARTER HASTALIĞI TANISI İLE İZLENEN BİREYIN OREM’İN ÖZ BAKIM YETERSİZLİK KURAMI’NA GÖRE BAKIMI (OLGU SUNUMU) . Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi , 7 (3) , 114-120 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/balikesirsbd/issue/38838/474545

Creative Commons License

Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi (BAUN Sağ Bil Derg) online-ISSN: 2147-2238 - Copyright holder Balıkesir Health Sciences Journal (BAUN Health Sci J)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. 


https://www.ithenticate.com/


https://app.trdizin.gov.tr/dergi/TWpFM05EUT0/e-balikesir-saglik-bilimleri-dergisi-bsbd-