Derleme
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Problems and solutions of the health system in Turkey

Yıl 2020, Cilt 9, Sayı 1, 45 - 54, 30.04.2020

Öz

Gelişmekte olan ülkelerde nüfus yapısındaki değişiklikler, ortak kamu sağlığı problemleri ve sağlık göstergeleri gibi nedenlerle her geçen yıl artan sağlık harcamaları, sağlık sistemlerinin yeniden planlanmasına yol açmıştır. Ülkeler kamu kaynaklarının önemli bir kısmını sağlık harcamalarına ayırmaktadırlar. Sağlık harcamalarının tüm dünya da hızla artmaya devam etmesi nedeniyle hem kamu hem de özel sektörde sağlık hizmetlerinin finansmanıyla ilgili tartışmalar ve kaynak bulma çabaları devam etmektedir. Gelişmekte ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de hakkaniyetli ve adil bir şekilde vatandaşlarına daha kaliteli ve çağdaş sağlık hizmeti sunmak amacıyla yapısal reformlar gerçekleşmiştir. Çalışmamızda Türkiye’de sağlıkta yaşanan dönüşümü ve bu dönüşümün yansımalarını ele alarak, 1980’lerde izlenen neo-liberal dönüşüm politikalarının sağlık hizmetlerine yansımaları tanımlayarak, dönüşüm sürecini etkileriyle analiz etmek amaçlanmıştır.

 

Kaynakça

 • 1. Yardim, M. S. and Uner, S. Equity in access to care in the era of health system reforms in Turkey. Health Policy. 2018;122(6):645-651.
 • 2. Elbek, O., ve Adaş, E. B. Sağlıkta dönüşüm: eleştirel bir değerlendirme. Türkiye Psikiyatri Derneği Bülteni. 2009;12(1):33-43.
 • 3. Qolipour, M., Khiavi, F. F. and Mohammad, S. An association between change in health expenditures and health indicators; A cross country comparison. Iran J Heal. 2017;5:32-41
 • 4. Ünal, A. veTagiyev, R. Sağlık sisteminde desantralizasyon: Türkiye ve Azerbaycan sağlık sistemleri üzerine bir inceleme. J. Süleyman Demirel Univ. CİEP Özel Sayısı. 2016:479–497
 • 5. Çiftçi, F., ve Bostan, S. Sağlıkta dönüşüm programı uygulamalarının hastane hizmetleri üzerindeki değişim etkisi: sağlık çalışanlarının görüşleri. SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi. 2016; 7(2):1-8.
 • 6. Ali Jadoo Alazawi, S. A., Aljunid, S., Sulku, S. N. and Nur, A. M. Turkish health system reform from the people perspective. BMC Public Health 2014;14:2-9
 • 7. Erençin, A. ve Yolcu, V. Türkiye’de sağlık hizmetlerinin dönüşümü ve yerinden yönetimi. Siyaset Yönetim. 2008;3:118-136
 • 8. www.tuik.gov.tr. http://tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist. (Erişim Tarihi: 6. Haziran 2019)
 • 9. www.saglik.gov.tr. https://www.saglik.gov.tr/TR,52696/saglik-istatistikleri-yilligi-2017-yayinlanmistir.html. (Erişim Tarihi: 6. Haziran 2019)
 • 10. Tatar, M., Mollahaliloğlu, S., Sahin, B., Aydin, S., Maresso, A., and Hernández-Quevedo, C. Turkey. Health system review. Health systems in transition.2011;13(6):1-186.
 • 11. Ağır, H. ve Tıraş, H. H. Türkiye’de sağlık harcama türlerinin değerlendirilmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sos. Bilim. Derg. 2018;15:643–670
 • 12. Atun, R. vd. Health-care reform in Turkey: Far from perfect. Lancet. 2014; 383:3-4
 • 13. Ökem, Z. G. and Çakar, M. What have health care reforms achieved in Turkey? An appraisal of the “Health transformation programme”. Health Policy. 2015;119:1153–1163
 • 14. Çetin, F. Sağlıkta dönüşüm programı ekseninde sağlığın ekonomi politiği. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilim. Fakültesi Derg. 2017;19:274-293
 • 15. www.oecd.org. https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-turkey-2018_eco_surveys-tur-2018-en (Erişim Tarihi: 6. Haziran 2019)
 • 16. Ener, M. ve Yelkikalan, N. Gelişmekte olan ülkelerin sağlık sistemlerinin yeniden yapılanması ve finansmanı: Türkiye deneyimi. Kocaeli Üniversitesi Sos. Bilim. Dergisi. 2003;(6):99-113
 • 17. Saraçoğlu, B., Sülkü, S. ve Açıkgöz, S. Sağlık Bakanlığı hastanelerinin finansal durumu üzerinde sağlıkta dönüşüm programının etkileri. Ekon. Yaklasim. 2012;23:269-282
 • 18. Sülkü, S. N. Performansa dayalı ek ödeme sisteminin kamu hastanelerinin verimliliği üzerine etkileri. Maliye Dergisi. 2011;160:242–268
 • 19. Cural, M. Türk sosyal güvenlik sisteminin mali yapısı ve sisteme yapılan bütçe transferlerinin ekonomik yansımaları. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilim. Fakültesi Dergisi. 2016;21:693-706
 • 20. www.turkishlaborlaw.com. http://turkishlaborlaw.com/turkish-social-security-law-no-5510 (Erişim Tarihi: 8. Haziran 2019)

Türkiye’de sağlık sisteminin sorunları ve çözüm önerileri

Yıl 2020, Cilt 9, Sayı 1, 45 - 54, 30.04.2020

Öz

Gelişmekte olan ülkelerde nüfus yapısındaki değişiklikler, ortak kamu sağlığı problemleri ve sağlık göstergeleri gibi nedenlerle her geçen yıl artan sağlık harcamaları, sağlık sistemlerinin yeniden planlanmasına yol açmıştır. Ülkeler kamu kaynaklarının önemli bir kısmını sağlık harcamalarına ayırmaktadırlar. Sağlık harcamalarının tüm dünya da hızla artmaya devam etmesi nedeniyle hem kamu hem de özel sektörde sağlık hizmetlerinin finansmanıyla ilgili tartışmalar ve kaynak bulma çabaları devam etmektedir. Gelişmekte ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de hakkaniyetli ve adil bir şekilde vatandaşlarına daha kaliteli ve çağdaş sağlık hizmeti sunmak amacıyla yapısal reformlar gerçekleşmiştir. Çalışmamızda Türkiye’de sağlıkta yaşanan dönüşümü ve bu dönüşümün yansımalarını ele alarak, 1980’lerde izlenen neo-liberal dönüşüm politikalarının sağlık hizmetlerine yansımaları tanımlayarak, dönüşüm sürecini etkileriyle analiz etmek amaçlanmıştır.

Kaynakça

 • 1. Yardim, M. S. and Uner, S. Equity in access to care in the era of health system reforms in Turkey. Health Policy. 2018;122(6):645-651.
 • 2. Elbek, O., ve Adaş, E. B. Sağlıkta dönüşüm: eleştirel bir değerlendirme. Türkiye Psikiyatri Derneği Bülteni. 2009;12(1):33-43.
 • 3. Qolipour, M., Khiavi, F. F. and Mohammad, S. An association between change in health expenditures and health indicators; A cross country comparison. Iran J Heal. 2017;5:32-41
 • 4. Ünal, A. veTagiyev, R. Sağlık sisteminde desantralizasyon: Türkiye ve Azerbaycan sağlık sistemleri üzerine bir inceleme. J. Süleyman Demirel Univ. CİEP Özel Sayısı. 2016:479–497
 • 5. Çiftçi, F., ve Bostan, S. Sağlıkta dönüşüm programı uygulamalarının hastane hizmetleri üzerindeki değişim etkisi: sağlık çalışanlarının görüşleri. SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi. 2016; 7(2):1-8.
 • 6. Ali Jadoo Alazawi, S. A., Aljunid, S., Sulku, S. N. and Nur, A. M. Turkish health system reform from the people perspective. BMC Public Health 2014;14:2-9
 • 7. Erençin, A. ve Yolcu, V. Türkiye’de sağlık hizmetlerinin dönüşümü ve yerinden yönetimi. Siyaset Yönetim. 2008;3:118-136
 • 8. www.tuik.gov.tr. http://tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist. (Erişim Tarihi: 6. Haziran 2019)
 • 9. www.saglik.gov.tr. https://www.saglik.gov.tr/TR,52696/saglik-istatistikleri-yilligi-2017-yayinlanmistir.html. (Erişim Tarihi: 6. Haziran 2019)
 • 10. Tatar, M., Mollahaliloğlu, S., Sahin, B., Aydin, S., Maresso, A., and Hernández-Quevedo, C. Turkey. Health system review. Health systems in transition.2011;13(6):1-186.
 • 11. Ağır, H. ve Tıraş, H. H. Türkiye’de sağlık harcama türlerinin değerlendirilmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sos. Bilim. Derg. 2018;15:643–670
 • 12. Atun, R. vd. Health-care reform in Turkey: Far from perfect. Lancet. 2014; 383:3-4
 • 13. Ökem, Z. G. and Çakar, M. What have health care reforms achieved in Turkey? An appraisal of the “Health transformation programme”. Health Policy. 2015;119:1153–1163
 • 14. Çetin, F. Sağlıkta dönüşüm programı ekseninde sağlığın ekonomi politiği. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilim. Fakültesi Derg. 2017;19:274-293
 • 15. www.oecd.org. https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-turkey-2018_eco_surveys-tur-2018-en (Erişim Tarihi: 6. Haziran 2019)
 • 16. Ener, M. ve Yelkikalan, N. Gelişmekte olan ülkelerin sağlık sistemlerinin yeniden yapılanması ve finansmanı: Türkiye deneyimi. Kocaeli Üniversitesi Sos. Bilim. Dergisi. 2003;(6):99-113
 • 17. Saraçoğlu, B., Sülkü, S. ve Açıkgöz, S. Sağlık Bakanlığı hastanelerinin finansal durumu üzerinde sağlıkta dönüşüm programının etkileri. Ekon. Yaklasim. 2012;23:269-282
 • 18. Sülkü, S. N. Performansa dayalı ek ödeme sisteminin kamu hastanelerinin verimliliği üzerine etkileri. Maliye Dergisi. 2011;160:242–268
 • 19. Cural, M. Türk sosyal güvenlik sisteminin mali yapısı ve sisteme yapılan bütçe transferlerinin ekonomik yansımaları. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilim. Fakültesi Dergisi. 2016;21:693-706
 • 20. www.turkishlaborlaw.com. http://turkishlaborlaw.com/turkish-social-security-law-no-5510 (Erişim Tarihi: 8. Haziran 2019)

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Derlemeler
Yazarlar

Arzu BULUT (Sorumlu Yazar)
İstanbul Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
0000-0001-7362-5667
Türkiye


Halil ŞENGÜL
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
0000-0001-5745-0369
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2020
Başvuru Tarihi 23 Haziran 2019
Kabul Tarihi 10 Eylül 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 9, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Bulut, A. & Şengül, H. (2020). Türkiye’de sağlık sisteminin sorunları ve çözüm önerileri . Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi , 9 (1) , 45-54 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/balikesirsbd/issue/54282/581420

Creative Commons License

Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi (BAUN Sağ Bil Derg) online-ISSN: 2147-2238 - Copyright holder Balıkesir Health Sciences Journal (BAUN Health Sci J)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. 


https://www.ithenticate.com/


https://app.trdizin.gov.tr/dergi/TWpFM05EUT0/e-balikesir-saglik-bilimleri-dergisi-bsbd-