Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Çocuğun Zorlayıcı Davranış Ölçeği 2 Türkçe Versiyonunun Kültürler Arası Uyarlama, Geçerlilik ve Güvenirliği

Yıl 2023, Cilt: 12 Sayı: 1, 39 - 45, 15.03.2023
https://doi.org/10.53424/balikesirsbd.1175735

Öz

Amaç: Çocuğun Zorlayıcı Davranış Ölçeği 2 (CCBS-2), okul çağındaki 5-18 yaş arası engelli çocukların anneleri için tasarlanmış ve çocuğun zorlayıcı davranışlarını değerlendiren bir ölçektir. Bu çalışma, CCBS-2'nin Türkiye'de kültürler arası adaptasyonunu, geçerliliğini ve güvenirliğini yapmak amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya engelli çocuğu olan 138 anne dahil edildi. Çocuğun Zorlayıcı Davranış Ölçeği-2 Türkçe versiyonu (CCBS-2-TR) annelere 7 gün arayla iki kez uygulandı. CCBS-2-TR'nin iç tutarlılığı Cronbach's Alpha katsayısı ile değerlendirildi. Ayrıca sınıf içi korelasyon katsayısı (ICC) kullanılarak test-tekrar test güvenilirliği analiz edildi. Yapı geçerliliğini değerlendirmek için doğrulayıcı faktör analizi yapıldı. Bulgular: Çalışmaya toplam 138 anne (38.6±6.8 yıl) ve çocukları (9.8±4.7 yıl) dahil edildi. Ölçeğin Cronbach's Alpha değerinin 0.73 olması bu değerin iyi bir iç tutarlılığa sahip olduğunu göstermektedir. Test-tekrar test güvenirliği (ICC) 0.930 (ICC %95 GA [0.903-0.949] olarak bulundu. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda CCBS-2-TR'nin tek boyutlu olduğu görüldü. Sonuç: Çocuğun Zorlayıcı Davranış Ölçeği-2'nin Türkçe versiyonu, gelişimsel engeli olan çocuğa sahip anneler için geçerli ve güvenilir bir ölçektir. CCBS-2-TR'nin kısa, iyi hedeflenmiş ve tek boyutlu bir ölçek olduğu ve bu ölçeğin araştırmacılara ve klinisyenlere engelli çocukların anneleri ve bakımverenler üzerindeki zorlayıcı davranışlarının belirlenmesinde yardımcı olacaktır.

Destekleyen Kurum

yok

Proje Numarası

yok

Teşekkür

yok

Kaynakça

 • Bourke‐Taylor, H. M., Pallant, J. F., & Law, M. (2014). Update on the C hild's Challenging Behaviour Scale following evaluation using Rasch analysis. Child: Care, health and development, 40(2), 242-249.
 • Sabri, M Q M. & Wahab, R (2020). Translation and validation of the Child’s Challenging Behaviour Scale Version-2 (CCBS-2), Healthscope: The Official Research Book of Faculty of Health Sciences, 3(2), 86-91.
 • Butcher, P R. Wind, T, Bouma, A. (2008). Parenting stress in mothers and fathers of a child with a hemiparesis: sources of stress, inter.ening factos and long term expressions of stress, Child Care Health Dev, 34, 530–541.
 • Tomanik, S. Harris, G E,. Hawkins, J. (2004). The relationship between behaviours exhibited by children with autism and maternal stress, J Intellect Dev Disabil, 29(1), 16-26.
 • Hartley, S L. Sikora, D M. McCo, R. (2008). Prevalence and risk factors of maladaptive behaviour in young children with autistic disorder, J Intellect Disabil Res, 52(10), 819-829.
 • Arron, K. Oliver, C. Moss, J. Berg, K et al,.(2011) The prevalence and phenomenology of self‐injurious and aggressive behaviour in genetic syndromes, J Intellect Disabil Res, 55(2), 109-120.
 • Rzepecka, H. McKenzie, K. McClure, I. et al. (2011). Sleep, anxiety and challenging behaviour in children with intellectual disability and/or autism spectrum disorder, Res Dev Disabil, 32(6), 2758-2766.
 • Gates, B. Wray, J. Newell, R. (1996). Challenging behaviour in children with learning disabilities, Br J Nurs, 5(19), 1189-1194.
 • Bourke‐Taylor, H. Law, M. Howie et al. (2010). Development of the Child's Challenging Behaviour Scale (CCBS) for mothers of school‐aged children with disabilities, Child Care Health Dev, 36(4), 491-498.
 • Raina, P. O'donnell, M. Rosenbaum, P. (2005). The health and well-being of caregivers of children with cerebral palsy, Pediatrics, 115(6), e626-e636.
 • Montes, G. Halterman, J S. (2007). Psychological functioning and coping among mothers of children with autism: A population-based study, Pediatrics, 119(5), e1040-e1046.
 • Subaşı, G. Şehirli, N. (2018). Çocuk Davranışlarını Değerlendirme Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(3), 178-804
 • Ergene, T. Demirtaş-Zorbaz, S. Kurt, D. G. (2018). Ozer A. Çocuk Davranış Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması, Elementary Education Online, 17, 1960-1971.
 • Sezgin, E. Demiriz, S. (2016). Çocuk davranış değerlendirme ölçeği’nin (ÇODDÖ) Türkçe’ye uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik çalışması, Mersin University Journal of the Faculty of Education, 12(2), 702-718.
 • Beaton, D. E. Bombardier, C. Guillemin, F. Ferraz, M. B. (2000). Guidelines for the process of cross-cultural adaptation of self-report measures, Spine, 25(24), 3186-3191.
 • Tonga, E. Gabel, C. P. Karayazgan, S. (2015). Cross-cultural adaptation, reliability and validity of the Turkish version of the spine functional index, Health Qual Life Outcomes, 13(1), 1-9.
 • Shrout, P. E. Fleiss, J. L. (1979). Intraclass correlations uses in assessing rater reliability, Psychol Bull, 86, 420.
 • Terwee, CB. Bot, S. D. de Boer M. R. (2007) Quality criteria were proposed for measurement properties of health status questionnaires, J Clin Epidemiol, 60(1), 34-42
 • Bourke-Taylor, H. Pallant, J. Cordier, R. (2017). Child’s Challenging Behaviour Scale, Version 2 (CCBS–2): Psychometric evaluation with young children, Am J Occup Ther, 71(4), 7104220010p1-7104220010p10.
 • Harrington, D. (2009) Confirmatory factor analysis; Oxford university press.

Cross-Cultural Adaptation, Validation and Reliability of the Turkish Version of the Child’s Challenging Behaviour Scale 2

Yıl 2023, Cilt: 12 Sayı: 1, 39 - 45, 15.03.2023
https://doi.org/10.53424/balikesirsbd.1175735

Öz

with disabilities between the ages of 5 and 18 and evaluates the child's challenging behaviours. This study was carried out to conduct the Turkish cross-cultural adaptation, validity, and reliability of CCBS-2. Materials and Methods: One hundred thirty-eight mothers of disabled children were included in this study. The Child’s Challenging Behaviour Scale-2 Turkish version (CCBS-2-TR) was administered to mothers twice with an interval of 7 days. Internal consistency of CCBS-2-TR was assessed with Cronbach's Alpha coefficient. In addition, test–retest reliability was analysed using intra-class correlation coefficient (ICC). Confirmatory factor analysis was performed to evaluate the construct validity. Results: A total of 138 mothers (38.6±6.8 years) and their children (9.8±4.7 years) were included in this study. Cronbach's Alpha value of the scale was 0.73, demonstrating that this value has good internal consistency. Test–retest reliability was found as (ICC) 0.930 (ICC 95% CI [0.903- 0.949]. As a result of the confirmatory factor analysis, CCBS-2-TR was found to be unidimensional. Conclusion: The Turkish version of the Child’s Challenging Behaviour Scale-2 is reliable and valid scale for mothers with children with developmental disabilities. CCBS-2-TR was found to be a brief, well-targeted, and unidimensional scale and this scale can help researchers in determining the compulsive behaviors of children with disabilities on their mothers and caregivers.

Proje Numarası

yok

Kaynakça

 • Bourke‐Taylor, H. M., Pallant, J. F., & Law, M. (2014). Update on the C hild's Challenging Behaviour Scale following evaluation using Rasch analysis. Child: Care, health and development, 40(2), 242-249.
 • Sabri, M Q M. & Wahab, R (2020). Translation and validation of the Child’s Challenging Behaviour Scale Version-2 (CCBS-2), Healthscope: The Official Research Book of Faculty of Health Sciences, 3(2), 86-91.
 • Butcher, P R. Wind, T, Bouma, A. (2008). Parenting stress in mothers and fathers of a child with a hemiparesis: sources of stress, inter.ening factos and long term expressions of stress, Child Care Health Dev, 34, 530–541.
 • Tomanik, S. Harris, G E,. Hawkins, J. (2004). The relationship between behaviours exhibited by children with autism and maternal stress, J Intellect Dev Disabil, 29(1), 16-26.
 • Hartley, S L. Sikora, D M. McCo, R. (2008). Prevalence and risk factors of maladaptive behaviour in young children with autistic disorder, J Intellect Disabil Res, 52(10), 819-829.
 • Arron, K. Oliver, C. Moss, J. Berg, K et al,.(2011) The prevalence and phenomenology of self‐injurious and aggressive behaviour in genetic syndromes, J Intellect Disabil Res, 55(2), 109-120.
 • Rzepecka, H. McKenzie, K. McClure, I. et al. (2011). Sleep, anxiety and challenging behaviour in children with intellectual disability and/or autism spectrum disorder, Res Dev Disabil, 32(6), 2758-2766.
 • Gates, B. Wray, J. Newell, R. (1996). Challenging behaviour in children with learning disabilities, Br J Nurs, 5(19), 1189-1194.
 • Bourke‐Taylor, H. Law, M. Howie et al. (2010). Development of the Child's Challenging Behaviour Scale (CCBS) for mothers of school‐aged children with disabilities, Child Care Health Dev, 36(4), 491-498.
 • Raina, P. O'donnell, M. Rosenbaum, P. (2005). The health and well-being of caregivers of children with cerebral palsy, Pediatrics, 115(6), e626-e636.
 • Montes, G. Halterman, J S. (2007). Psychological functioning and coping among mothers of children with autism: A population-based study, Pediatrics, 119(5), e1040-e1046.
 • Subaşı, G. Şehirli, N. (2018). Çocuk Davranışlarını Değerlendirme Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(3), 178-804
 • Ergene, T. Demirtaş-Zorbaz, S. Kurt, D. G. (2018). Ozer A. Çocuk Davranış Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması, Elementary Education Online, 17, 1960-1971.
 • Sezgin, E. Demiriz, S. (2016). Çocuk davranış değerlendirme ölçeği’nin (ÇODDÖ) Türkçe’ye uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik çalışması, Mersin University Journal of the Faculty of Education, 12(2), 702-718.
 • Beaton, D. E. Bombardier, C. Guillemin, F. Ferraz, M. B. (2000). Guidelines for the process of cross-cultural adaptation of self-report measures, Spine, 25(24), 3186-3191.
 • Tonga, E. Gabel, C. P. Karayazgan, S. (2015). Cross-cultural adaptation, reliability and validity of the Turkish version of the spine functional index, Health Qual Life Outcomes, 13(1), 1-9.
 • Shrout, P. E. Fleiss, J. L. (1979). Intraclass correlations uses in assessing rater reliability, Psychol Bull, 86, 420.
 • Terwee, CB. Bot, S. D. de Boer M. R. (2007) Quality criteria were proposed for measurement properties of health status questionnaires, J Clin Epidemiol, 60(1), 34-42
 • Bourke-Taylor, H. Pallant, J. Cordier, R. (2017). Child’s Challenging Behaviour Scale, Version 2 (CCBS–2): Psychometric evaluation with young children, Am J Occup Ther, 71(4), 7104220010p1-7104220010p10.
 • Harrington, D. (2009) Confirmatory factor analysis; Oxford university press.
Toplam 20 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Feride Yarar 0000-0001-9938-7513

Emine Aslan Telci 0000-0003-2749-295X

Serbay Şekeröz 0000-0001-8921-8492

Aziz Dengız 0000-0003-3492-7448

Sevilay Karahan 0000-0002-8692-7266

Proje Numarası yok
Yayımlanma Tarihi 15 Mart 2023
Gönderilme Tarihi 15 Eylül 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 12 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Yarar, F., Aslan Telci, E., Şekeröz, S., Dengız, A., vd. (2023). Cross-Cultural Adaptation, Validation and Reliability of the Turkish Version of the Child’s Challenging Behaviour Scale 2. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, 12(1), 39-45. https://doi.org/10.53424/balikesirsbd.1175735

Uluslararası Hakemli Dergi

Dergimiz Açık Erişim Politikasını benimsemiş olup dergimize gönderilen yayınlar için gerek değerlendirme gerekse yayınlama dahil yazarlardan hiçbir ücret talep edilmemektedir. 

Creative Commons License

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.