Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

SARA VE SERAFİNA: SAVAŞA GÜNDELİK HAYATLA DİRENMEK

Yıl 2022, Cilt: 4 Sayı: 2, 33 - 63, 27.12.2022
https://doi.org/10.53711/balkanistik.1171462

Öz

20. yüzyılın en büyük soykırımlarından biri olan Saraybosna’da yaşanan soykırımı konu edinen pek çok edebî eser kaleme alınmıştır. Bu edebî eserler Saraybosna’daki katliamı toplumsal ya da bireysel merceklerden ele alırken bir insanlık dramının öyküsünü estetik düzlemde yeniden üretmiştir. Çalışmamızda Bosnalı yazar ve eleştirmen Dzevad (Cevad) Karahasan’ın 1999 yılında yayımlanan ve Bosna Savaşı’nı konu edinen Sara ve Serafina adlı eseri incelenmiştir. 2018 yılında Türkçeye çevrilen eser hakkında Türkçe bilimsel çalışma bulunmamaktadır. Bu sebeple bu çalışmanın hem Karahasan’ın Türkiye’deki bilimsel faaliyetlerde görünürlüğünün artmasına hem de Balkanlarda üretilen çağdaş edebiyatın izlenmesine yönelik katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu çalışmada eserin savaşa bakışı, savaşı bireysel deneyimler üzerinden nasıl alımladığı incelenmiş, eserde yer alan Boşnak kültürü unsurlarının metindeki görevi tartışılmıştır. Modern Boşnak edebiyatının önemli isimlerinden olan Karahasan’ın kimlik meselelerine dair tartışma zemini oluşturan metnine yerellik ve ötekilik, aidiyet ve yabancılık karşıtlıkları üzerinden ikili bir okuma yapılmıştır.

Kaynakça

 • AKTAŞ, Şerif (1991), Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş, İstanbul: Akçağ Yayınları.
 • ÇETİN, Nurullah (2006), Roman Çözümleme Yöntemi, Ankara: Edebiyat Otağı.
 • de CERTEAU, Michel (2008), Gündelik Hayatın Keşfi I- Eylem, Uygulama, Üretim Sanatları, Ankara: Dost Kitabevi.
 • KARAHASAN, Cevad (2018), Sara ve Serafina, İstanbul: Ketebe Yayınevi.
 • LEFEBVRE, Henri (2012), Gündelik Hayatın Eleştirisi I, İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • TAŞÇIOĞLU, Yılmaz (2006), “Balkanlarda Yeni Türk Edebiyatı Literatürü”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 4 (7), 429-477.
 • TEKİN, Mehmet (2010), Roman Sanatı, İstanbul: Ötüken Neşriyat.
 • YENER, Demet (2019), Bosna Savaşı ve Türk Romanı, Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları.

SARA AND SERAFINA: RESISTING THE WAR WITH EVERYDAY LIFE

Yıl 2022, Cilt: 4 Sayı: 2, 33 - 63, 27.12.2022
https://doi.org/10.53711/balkanistik.1171462

Öz

A lot of literary works have been written on the Sarajevo massacre, one of the biggest massacres of the 20th century. Those literary works reproduced a story of human tragedy on an esthetics level while they were discussing the massacre in Sarajevo about social and individual sides. In this study, Bosnian author and critic Dzevad Karahasan’s “Sara ve Serafina”, which was published in 1999 and discusses the Sarajevo war, is examined. There is not an any academic paper in Turkish on the novel translated in 2018. For this reason, we think this study will contribute both to increasing the apparency of Karahasan in scientific activities in Turkey and following contemporary literature works produced in the Balkans. In this study, the novel is examined in terms of its perspective on the war and how it sees the war through individuals' experiences. Bosnian cultural elements in the novel are also discussed to their functions. The novel, creating a discussion ground for Karahasan’s views on identity and sense of belonging, is examined by dual reading by the way of locality and otherness.

Kaynakça

 • AKTAŞ, Şerif (1991), Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş, İstanbul: Akçağ Yayınları.
 • ÇETİN, Nurullah (2006), Roman Çözümleme Yöntemi, Ankara: Edebiyat Otağı.
 • de CERTEAU, Michel (2008), Gündelik Hayatın Keşfi I- Eylem, Uygulama, Üretim Sanatları, Ankara: Dost Kitabevi.
 • KARAHASAN, Cevad (2018), Sara ve Serafina, İstanbul: Ketebe Yayınevi.
 • LEFEBVRE, Henri (2012), Gündelik Hayatın Eleştirisi I, İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • TAŞÇIOĞLU, Yılmaz (2006), “Balkanlarda Yeni Türk Edebiyatı Literatürü”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 4 (7), 429-477.
 • TEKİN, Mehmet (2010), Roman Sanatı, İstanbul: Ötüken Neşriyat.
 • YENER, Demet (2019), Bosna Savaşı ve Türk Romanı, Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Edebi Çalışmalar
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Güler UĞUR
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3596-8375
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 27 Aralık 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Uğur, G. (2022). SARA VE SERAFİNA: SAVAŞA GÜNDELİK HAYATLA DİRENMEK . Balkanistik Dil ve Edebiyat Dergisi , 4 (2) , 33-63 . DOI: 10.53711/balkanistik.1171462

24422

Balkanistik Dil ve Edebiyat Dergisi Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.