Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

The Importance of Birds in Biological Control and Insectivorous Bird Species Determined in Bartin

Yıl 2016, Cilt 18, Sayı 2, 55 - 64, 15.12.2016
https://doi.org/10.24011/barofd.238732

Öz

This study has been carried out between 2009–2011 in order to figure out insectivorous bird spieces in Bartın. During the study, over 100 bird observations have been done in 27 different locations. In consequence of observations, 50 insectivorous bird spieces from 16 families belonging to 6 orders have been observed. The insectivorous bird spieces that have been observed are species belong to Apodidae (2), Meropidae (1), Upupidae (1), Cuculidae (1), Aegithalidae (1), Laniidae (2), Motacillidae (6), Muscicapidae (3), Hirundinidae (4), Paridae  (4), Sittidae (1), Sturnidae (1), Sylvidae  (8), Turdidae (10), Troglodytidae (1), Picidae (4) families. It has been observed that among these insectivorous bird spieces found in Bartın, 27 of them are summer migrant, 10 of them are winter migrant and 13 of them are resident indigenous birds. Among all, 5 species (Motacilla alba L., Hirundo rustica L., Parus major L., Erithacus rubecula (L.), Turdus merula  L.) are observed in all locations.

Kaynakça

  • Arslangündoğdu, Z., Hızal A. (2011) Belgrat ormanı’nda yaşayan böcekçil kuşlar. Türkiye I. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu 23-25 Kasım 2011 Antalya. Bildiriler Kitabı s:80-85 ISBN: 978-9944-452-54-0
  • Avcı M., Oğurlu İ., Sarıkaya O., (2005) Kasnak meşesi tabiatı koruma alanı faunası üzerine araştırmalar. Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, Sözlü Bildiriler Kitabı, 599-606s.
  • Ensminger C. (2006) Evidence of intelligent design: Birds. A winning paper in the TCCSA Writing Contest, Read At The Monthly Meeting July, 18, 2006
  • Ralph, C. John; Sauer, John R.; Droege, Sam, technical editors. 1995. Monitoring Bird Populations by Point Counts. Gen. Tech. Rep. PSW-GTR-149. Albany, CA: Pacific Southwest Research Station, Forest Service, US. Department of Agriculture; 187 p.

Biyolojik Mücadelede Kuşların Önemi Ve Bartın İlinde Tespit Edilen Böcekçil Kuş Türleri

Yıl 2016, Cilt 18, Sayı 2, 55 - 64, 15.12.2016
https://doi.org/10.24011/barofd.238732

Öz

Bu çalışma 2009–2011 yılları arasında Bartın ilindeki böcekçil kuş türlerini tespit etmek amacı ile yapılmıştır. Çalışmada 27 farklı lokalitede 100’ün üzerinde kuş gözlemi yapılmıştır. Yapılan kuş gözlemleri sonucunda 6 takıma bağlı 16 familyadan toplam 50 böcekçil kuş türü tespit edilmiştir. Tespit edilen böcekçil kuşlar Apodidae (2), Meropidae (1), Upupidae (1), Cuculidae (1), Aegithalidae (1), Laniidae (2), Motacillidae (6), Muscicapidae (3), Hirundinidae (4), Paridae  (4), Sittidae (1), Sturnidae (1), Sylvidae  (8), Turdidae (10), Troglodytidae (1), Picidae (4) familyalarına dahil türlerdir. Bartın ilinde tespit edilen böcekçil kuş türlerinden 27 adedi yaz göçmeni, 10 adedi kış göçmeni, 13 adedi ise sürekli görülen yerli kuş türü olarak belirlenmiştir. Tespit edilen böcekçil kuş türlerinde 5 tür (ak kuyruksallayan (Motacilla alba L., 1758), ev kırlangıcı (Hirundo rustica L., 1758), büyük baştankara (Parus major L., 1758), kızılgerdan (Erithacus rubecula (L., 1758)), karatavuk (Turdus merula  L., 1758)) tüm lokalitelerde gözlenmiştir.

Kaynakça

  • Arslangündoğdu, Z., Hızal A. (2011) Belgrat ormanı’nda yaşayan böcekçil kuşlar. Türkiye I. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu 23-25 Kasım 2011 Antalya. Bildiriler Kitabı s:80-85 ISBN: 978-9944-452-54-0
  • Avcı M., Oğurlu İ., Sarıkaya O., (2005) Kasnak meşesi tabiatı koruma alanı faunası üzerine araştırmalar. Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, Sözlü Bildiriler Kitabı, 599-606s.
  • Ensminger C. (2006) Evidence of intelligent design: Birds. A winning paper in the TCCSA Writing Contest, Read At The Monthly Meeting July, 18, 2006
  • Ralph, C. John; Sauer, John R.; Droege, Sam, technical editors. 1995. Monitoring Bird Populations by Point Counts. Gen. Tech. Rep. PSW-GTR-149. Albany, CA: Pacific Southwest Research Station, Forest Service, US. Department of Agriculture; 187 p.

Ayrıntılar

Konular Fen
Yayınlanma Tarihi Guz
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nuri Kaan Özkazanç>
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7098-447X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Aralık 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 18, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Özkazanç, N. K. (2016). Biyolojik Mücadelede Kuşların Önemi Ve Bartın İlinde Tespit Edilen Böcekçil Kuş Türleri . Bartın Orman Fakültesi Dergisi , 18 (2) , 55-64 . DOI: 10.24011/barofd.238732

Cited By


Ornitofauna of Balıkdamı Wildlife Development Area
Turkish Journal of Forestry | Türkiye Ormancılık Dergisi
Nuri Kaan Özkazanç
https://doi.org/10.18182/tjf.570107


Bartin Orman Fakultesi Dergisi Editorship,

Bartin University, Faculty of Forestry, Dean Floor No:106, Agdaci District, 74100 Bartin-Turkey.

Tel: +90 (378) 223 5094, Fax: +90 (378) 223 5062,

E-mail: bofdergi@gmail.com