Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Large mammal wild animals detected via camera trap method in Sökü Wildlife Improvement Area

Yıl 2017, Cilt 19, Sayı 1, 290 - 300, 01.06.2017

Öz

This study was conducted between 2014 and 2016 near the whole of the Sökü Wildlife Improvement Area. The study have been completed  by 15 camera trap  and 3800 camera trap days in 78 different locations, in 6374,31 ha. As a result of the photo trap  work was determined of 12 large mammals wild animals in the area. Species with the highest population density in the study area: the firs roe deer, second wild board, the thirt red fox and the fourth grizzly bear. Species with the least population density in the study area: badger, European hare and otter.

Kaynakça

 • Beşkardeş, V. (2009), Bolu-Yedigöller Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahasında Yaban Hayatı Yönetimi, Doktora Tezi, İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Çanakçıoğlu, H. (1987) Orman Zoolojisi. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları. İ.Ü. Yayın No: 3440, O.F. Yayın No: 383, İstanbul.
 • Çanakçıoğlu, H., Mol, T. (1996) Yaban Hayvanları Bilgisi. İstanbul Üniversitesi Yayın No: 3948, Fakülte Yayın No: 440 ISBN: 975-404-424-4 İstanbul.
 • Diker, H., Diker, E. (2012), Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası (Adana) Saz Kedisi (Felis chaus) Popülasyonu Araştırılması, İzlenmesi ve Korunması Çalışması, WWF (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), İstanbul.
 • Evcin, Ö., Akkuzu, E., Küçük, Ö., Ugış, A., Gencal, B., Ünal, S., Karadeniz, M., (2016)Determining Some Mammal Species by Camera-Trap Method:Case Study in Kastamonu Azdavay Kartdağı Wildlife Reserve Area International Forestry Symposium (IFS 2016) 07-10 December 2016, Kastamonu/TURKEY Proceedings book pg.: 9-15
 • Demirsoy, A. (1992) Yaşamın Temel Kuralları Omurgalılar/Amniyota (Sürüngenler, Kuşlar, Memeliler) Cilt III Kısım II ISBN 975-7746-02-9 Ankara
 • Demirsoy, A. (1996) Türkiye Omurgalıları Memeliler (Sürüngenler, Kuşlar, Memeliler) Yayın no: 03-06-Y-0057-06 ISBN: 975-7746-24-X Meteksan Matbası Ankara
 • Hızal, E. (2008) Kapıdağ Yarımadası Memeli (Mammalia) Faunası, İ.Ü. Orman Fakültesi, Orman Entomolojisi ve Koruma Anabilim Dalı, Cilt:10, Sayı:14, İstanbul.
 • Html 1. http://bolge10.ormansu.gov.tr/10bolge/AnaSayfa/Korunan_Alanlarimiz/YHGS/sokuyhgs.aspx?sflang=tr
 • Nabioğlu, M., Keten, A. (2016) Bolu-Yedigöller Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda saf meşe meşceresinde fotokapanla tespit edilen memeli türler Ormancılık Araştırma Dergisi Journal of Forestry Research 2016/1, A, 1:3, 62-68
 • Morrison, J.C., Sechrest, W., Dinerstein, E., Wilcove, D.S., Lamoreux, J.F., (2007) Persistence of large mammal faunas as indicators of global human impacts. Journal of Mammalogy 88(6),1363–1380.
 • Özkazanç, N.K., (2012) Sökü Yaban Hayatı Koruma Alanı’nda Tespit Edilen Büyük Memeli Hayvanlar, Bartın Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, Cilt:14, Sayı:21, Bartın.
 • Soyumert A. (2010) Kuzeybatı Anadolu Ormanlarında Fotokapan Yöntemiyle Büyük Memeli Türlerinin Tespiti ve Ekolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Anabilim Dalı Doktora Tezi 157 S.
 • Soyumert A., Gürkan B. (2011) Batı Karadeniz Ormanlarındaki Büyük Memeli Tür Çeşitliliği. X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi 04-07 Ekim 2011 Çanakkale, Bildiri özetleri kitabı S: 41
 • Wilson, D.E., Reeder, D-A.M (2005) Mammal Species of World. A Taxonomic and Geographic Reference. 3nd Edition. Smitsonian Istitut,on Pres, ISBN: 0-8018-8221-4 Washington.

Sökü Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında fotokapan yöntemi ile tespit edilen büyük memeli yaban hayvanları

Yıl 2017, Cilt 19, Sayı 1, 290 - 300, 01.06.2017

Öz

Bu çalışma 2014-2016 yılları arasında Sökü Yaban Hayatı Geliştirme Sahasının (YHGS) tamamına yakın bir kısmında yapılmıştır. Toplam büyüklüğü 6374,31 ha. olan alanda ortalama 15 fotokapan ile 78 farklı noktada 3800 fotokapan gün sayısı ile çalışma tamamlanmıştır. Yapılan fotokapan çalışmaları sonucunda 12 büyük memeli yaban hayvanı türü alanda belirlenmiştir. Çalışma alanında popülasyon yoğunluğu en yüksek olan türler: sırası ile karaca, yaban domuzu, kızıl tilki ve bozayı, en düşük olan türler ise porsuk, tavşan ve su samuru olarak tespit edilmiştir. 

Kaynakça

 • Beşkardeş, V. (2009), Bolu-Yedigöller Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahasında Yaban Hayatı Yönetimi, Doktora Tezi, İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Çanakçıoğlu, H. (1987) Orman Zoolojisi. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları. İ.Ü. Yayın No: 3440, O.F. Yayın No: 383, İstanbul.
 • Çanakçıoğlu, H., Mol, T. (1996) Yaban Hayvanları Bilgisi. İstanbul Üniversitesi Yayın No: 3948, Fakülte Yayın No: 440 ISBN: 975-404-424-4 İstanbul.
 • Diker, H., Diker, E. (2012), Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası (Adana) Saz Kedisi (Felis chaus) Popülasyonu Araştırılması, İzlenmesi ve Korunması Çalışması, WWF (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), İstanbul.
 • Evcin, Ö., Akkuzu, E., Küçük, Ö., Ugış, A., Gencal, B., Ünal, S., Karadeniz, M., (2016)Determining Some Mammal Species by Camera-Trap Method:Case Study in Kastamonu Azdavay Kartdağı Wildlife Reserve Area International Forestry Symposium (IFS 2016) 07-10 December 2016, Kastamonu/TURKEY Proceedings book pg.: 9-15
 • Demirsoy, A. (1992) Yaşamın Temel Kuralları Omurgalılar/Amniyota (Sürüngenler, Kuşlar, Memeliler) Cilt III Kısım II ISBN 975-7746-02-9 Ankara
 • Demirsoy, A. (1996) Türkiye Omurgalıları Memeliler (Sürüngenler, Kuşlar, Memeliler) Yayın no: 03-06-Y-0057-06 ISBN: 975-7746-24-X Meteksan Matbası Ankara
 • Hızal, E. (2008) Kapıdağ Yarımadası Memeli (Mammalia) Faunası, İ.Ü. Orman Fakültesi, Orman Entomolojisi ve Koruma Anabilim Dalı, Cilt:10, Sayı:14, İstanbul.
 • Html 1. http://bolge10.ormansu.gov.tr/10bolge/AnaSayfa/Korunan_Alanlarimiz/YHGS/sokuyhgs.aspx?sflang=tr
 • Nabioğlu, M., Keten, A. (2016) Bolu-Yedigöller Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda saf meşe meşceresinde fotokapanla tespit edilen memeli türler Ormancılık Araştırma Dergisi Journal of Forestry Research 2016/1, A, 1:3, 62-68
 • Morrison, J.C., Sechrest, W., Dinerstein, E., Wilcove, D.S., Lamoreux, J.F., (2007) Persistence of large mammal faunas as indicators of global human impacts. Journal of Mammalogy 88(6),1363–1380.
 • Özkazanç, N.K., (2012) Sökü Yaban Hayatı Koruma Alanı’nda Tespit Edilen Büyük Memeli Hayvanlar, Bartın Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, Cilt:14, Sayı:21, Bartın.
 • Soyumert A. (2010) Kuzeybatı Anadolu Ormanlarında Fotokapan Yöntemiyle Büyük Memeli Türlerinin Tespiti ve Ekolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Anabilim Dalı Doktora Tezi 157 S.
 • Soyumert A., Gürkan B. (2011) Batı Karadeniz Ormanlarındaki Büyük Memeli Tür Çeşitliliği. X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi 04-07 Ekim 2011 Çanakkale, Bildiri özetleri kitabı S: 41
 • Wilson, D.E., Reeder, D-A.M (2005) Mammal Species of World. A Taxonomic and Geographic Reference. 3nd Edition. Smitsonian Istitut,on Pres, ISBN: 0-8018-8221-4 Washington.

Ayrıntılar

Konular Fen
Bölüm Biodiversity, Environmental Management and Policy, Sustainable Forestry
Yazarlar

Nuri Kaan Özkazanç>
BARTIN ÜNİVERSİTESİ, BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
0000-0001-7098-447X
Türkiye


Mehmet HORASAN Bu kişi benim
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, 161 No’lu Orman Kadastro Başmühendisliği


İlksen ATEŞOĞLU Bu kişi benim
Orman Su İşleri Bakanlığı, Bartın İl Şube Müdürlüğü

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 19, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Özkazanç, N. K. , Horasan, M. & Ateşoğlu, İ. (2017). Sökü Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında fotokapan yöntemi ile tespit edilen büyük memeli yaban hayvanları . Bartın Orman Fakültesi Dergisi , 19 (1) , 290-300 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/barofd/issue/27137/309233


Bartin Orman Fakultesi Dergisi Editorship,

Bartin University, Faculty of Forestry, Dean Floor No:106, Agdaci District, 74100 Bartin-Turkey.

Tel: +90 (378) 223 5094, Fax: +90 (378) 223 5062,

E-mail: bofdergi@gmail.com