PDF BibTex RIS Kaynak Göster

THE BRYOPHYTE FLORA IN CAMPUS CENTER OF ZONGULDAK KARAELMAS UNIVERSITY

Yıl 2011, Cilt: 13 Sayı: 20, 38 - 51, 13.06.2011

Öz

In this study 53 taxa (51 mosses, 2 liverworts) were identified by the authors. These belong to 15 families and 36
genera of bryophytes. Among them two species (Tortula truncata (Hedw.) Mitt. and Orthotrichum pumilum Sw.
ex anon) are new records for the A2 grid-square adopted by Henderson for Turkey.

Kaynakça

 • Atayeter, Y. 2000. Aksu Havzası’nın Jeomorfolojisi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 233 s.
 • Ayaşlıgil, Y. 1987. Der Köprülü Kanyon Nationalpark-Seine Vegetation und ihre Beeinflussung durch den Menschen. Landschaftsökologie Weihenstephan. Heft 5, 307 s.
 • Aytar, F., Sarıkaya, O. ve Avcı, M. 2008. Toros Sediri Ormanlarımızda Önemli Bir Zararlı: Sedir Kabuk Böceği (Orthotomicus tridentatus). Orman Mühendisliği, 45(1–3), 19-23.
 • Borkowski, A. 2001. Threats to pine stands by the pine shoot beetles Tomicus piniperda (L.) and Tomicus minor (Hart.) (Col., Scolytidae) around a sawmill in southern Poland. Journal of Applied Entomology., 125, 489-492.
 • Can, P. 2005. Türkiye Ormanlarında Son Yıllarda Görülen Kabuk böcekleri (Coleoptera, Scolytidae) Sorunu Üzerinde Bir Değerlendirme. Orman ve Av Dergisi, Sayı:2005–4, 4-11.
 • Chararas, C. 1966. Picea orientalis’e Arız Olan Ips sexdentatus ve Diğer Kabuk Böcekleri. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 12(1), 3–37.
 • Çanakçıoğlu, H. ve Mol, T. 1998. Orman Entomolojisi, Zararlı ve Yararlı Böcekler. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları, İstanbul.
 • Defne, M. 1954. Ips sexdentatus Boerner Kabuk Böceğinin Çoruh Ormanlarındaki Durumu Ve Tevlit Ettiği Zararlar. İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, 4(2), 80–91.
 • Ekici, M. 1971. Sedir (Cedrus libani Barr.) Zararlı Böceklerinin Biyolojisi ve Mücadelesi. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara.
 • Eroğlu, M., Alkan-Akıncı, H. ve Özcan, G. E. 2005. Kabuk böceği Salgınlarının Nedenleri ve Boyutları. Orman ve Av Dergisi. 5, 27–34.
 • Faccoli, M. 2004. A morphological illustrated key to European species of the genus Ips DeGeer (Coleoptera: Scolytidae). The Coleopterist. 13, 103–119.
 • Fernández, M. M. F., Alonso, J. A. P. and Costas, J. M. S. 1999. Shoot feeding and overwintering in the lesser pine shoot beetle Tomicus minor (Col., Scolytidae) in north-west Spain. Journal of Applied. Entomology. 123, 321-327.
 • Gilbert, M., Nageleisen, L. M., Franklin, A. and Grégoire, J. C. 2005. Post-storm surveys reveal large-scale spatial patterns and influences of site factors, forest structure and diversity in endemic bark-beetle populations. Landscape Ecology. 20, 35-49.
 • Haack, R. A. 2004. Orthotomicus erosus: A new Pine-Infesting Bark Beetle in the United States. Newsletter of Michigan Entomological Society, 49, 3-4.
 • Henin, J. M. and Pavia, R. M. 2004. Interactions between Orthotomicus erosus (Woll.) (Col., Scolytidae) and the Argentine ant Lipethema humile (Mayr) (Hym., Formicidae). J.Pest Sci. 77, 113-117.
 • İnanç, S. ve Laz, B. 2001. Kahramanmaraş Andırın Kızılçam Ormanlarında Akdeniz Çam Kabuk Böceği (Orthotomicus erosus Woll.)’ne Karşı Feromon Denemesi. K.S.Ü. Fen ve Mühendislik Dergisi, 4(1), 86-91.
 • Jamaa, M. L. B., Lieutier, F., Yart, A., Jerraya, A. and Khouja, M. L. 2007. The virulence of phytopathogenic fungi associated with the bark beetles Tomicus piniperda and Orthotomicus erosus in Tunisia. For. Path. 37, 51- 63.
 • Knizek, M. 1998. A new species of Pityokteines (Coleoptera: Scolytidae) from Turkey. Klapalekiana, 34, 189- 193.
 • Kolk, A. and Starzyk, J. R. 1996. The Atlas of Forest Insect Pests. The Polish Forest Research Institue.
 • Långström, B., Lisha, L., Hongpin, L., Peng, C., Haoran, L., Hellqvist, C. and Lieutier, F. 2002. Shoot feding ecology of Tomicus piniperda and T. minor (Col., Scolytidae) in southern China. Journal of Applied Entomology. 126, 333–342.
 • Lee, J. C., Smith, S. L. and Seybold, S. J. 2005. Mediterranean Pine Engraver. Pest Alert. USDA Forest Service, State and Private Forestry Pacific Southwest Region, R5-PR-016.
 • Martikainen, P., Kouki, J., Heikkala, O., Hyvärinen, E. and Lappalainen, H. 2005. Effects of green tree retention and prescribed burning on the crown damage caused by the pine shoot beetles (Tomicus spp.) in pine-dominated timber harvest areas. J. Appl. Entomol. 130, 37–44.
 • Mendel, Z. 1983. Seasonal history of Orthotomicus erosus (Coleoptera:Scolytidae) in Israel. Phytoparasitica, 11, 13–24.
 • Mendel, Z. and Halperin, J. 1982. The biology and behaviour of Orthotomicus erosus in Israel. Phytoparasitica, 10, 169–181.
 • Pfeffer, A. 1995. Zentral und westpaläarktische Borken und Kernkäfer. Naturhistorisches Museum, Basel.
 • Reay, S. D. and Walsh, P. J. 2001. Observations of the flight activity of Hylastes ater and Hylurgus ligniperda (Curculionidae: Scolytinae) in Pinus radiata forests in the central North Island, New Zealand. New Zealand Entomologist, 24, 79-85.
 • Sarıkaya, O. ve Avcı, M. 2006. Kabuk Böceklerine Karşı Ormanlarımızda Alınabilecek Koruyucu Önlemler. Orman Mühendisliği Dergisi, 43 (1-3), 26-31.
 • Sarıkaya, O. 2008. Batı Akdeniz Bölgesi İğne Yapraklı Ormanlarının Scolytidae (Coleoptera) Faunası. Doktora Tezi, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Isparta.
 • Sarıkaya, O. ve Avcı, M. 2011a. Bark beetle fauna (Coleoptera: Scolytinae) of the coniferous forests in the Mediterranean region of Western Turkey, with a new record for Turkish fauna. Turkish Journal of Zoology, 35(1), 33-47.
 • Sarıkaya, O. ve Avcı, M. 2011b. Türkiye Göknar Ormanlarında Yeni Bir Tür: Pityokteines marketae (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae). Orman Mühendisliği Dergisi, Sayı: 1-2-3, Ocak-Şubat-Mart 2011, 26- 27.
 • Schedl, K. E. 1961. Borkenkäfer aus der Türkei, II. Mitteilung 190. Beitrag zur Morphologie and Systematik der Scolytoidea, 34(12), 184-188.
 • Sekendiz, O. A. 1991. Abies nordmanniana (Stev.) Spach.’nın Doğu Karadeniz Bölümü Ormanlarındaki Zararlı Böcekleri İle Koruma ve Savaş Yöntemleri. OGM Yayınları.
 • Selmi, E. 1989. Türkiye Ipinae (Coleoptera, Scolytidae) Türleri. İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • Selmi, E. 1998. Türkiye Kabuk Böcekleri Ve Savaşı. İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • Selmi, E. 2011. Scolytidae of Turkey. http://www.orman.istanbul.edu.tr/node/10552 (Alıntının Yapıldığı Tarih: 29.07.2011).
 • Stauffer, C., Lakatos, F. ve Hewitt, G. M. 1997. The phylogenetic relationships of seven European Ips (Scolytidae, Ipinae) species. Insect Molecular Biology, 6(3), 233-240.
 • Toper Kaygın, A. 2003. Batı Karadeniz Bölümünde Abies bornmülleriana Matff. Ağaçlarında Tespit Edilen Bazı Zararlı Böcekler ve Bunların Önemi. Gazi Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 3(2), 153-164.
 • Toper, A. 2002. Studies on the biology of Cryphalus piceae (Ratz.) (Coleoptera, Scolytidae) in the Bartın and Karabük regions of Turkey. Anz. Schadlingskunde / J. Pest Science, 75, 103–104.
 • Tosun, İ. 1975. Akdeniz Bölgesi İğne Yapraklı Ormanlarda zarar Yapan Böcekler ve Önemli Türlerin Parazit ve Yırtıcıları Üzerine Araştırmalar, İstanbul.
 • Yüksel, B. 1998. Türkiye’de Doğu Ladini (Picea orientalis (L.) Link.) Ormanlarında Zarar Yapan Böcek Türleri ile Bunların Yırtıcı ve Parazitleri, Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü, Teknik Bülten No: 4, VII+143 s.
 • Yüksel, B., Tozlu, G. ve Şentürk, M. 2000. Sarıkamış Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Ormanlarında Etkin Zarar Yapan Kabuk Böcekleri ve Bunlara Karşı Alınabilecek Önlemler. T.C. Orman Bakanlığı Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, Teknik Bülten No: 3, Orman Bakanlığı Yayın No: 107, DAOA Yayın No:8, 66 s.

ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KAMPÜSÜ BRYOFİT FLORASI

Yıl 2011, Cilt: 13 Sayı: 20, 38 - 51, 13.06.2011

Öz

Bu çalışmada bryofitlerin 15 familyası ve 36 cinsine ait 53 takson (51 karayosunu, 2 ciğerotu) tanımlanmıştır.
Bu taksonlardan iki tür (Tortula truncata (Hedw.) Mitt. ve Orthotrichum pumilum Sw. ex anon) Türkiye için
Henderson tarafından benimsenen kareleme sistemine göre A2 karesi için yeni kayıttır. 

Kaynakça

 • Atayeter, Y. 2000. Aksu Havzası’nın Jeomorfolojisi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 233 s.
 • Ayaşlıgil, Y. 1987. Der Köprülü Kanyon Nationalpark-Seine Vegetation und ihre Beeinflussung durch den Menschen. Landschaftsökologie Weihenstephan. Heft 5, 307 s.
 • Aytar, F., Sarıkaya, O. ve Avcı, M. 2008. Toros Sediri Ormanlarımızda Önemli Bir Zararlı: Sedir Kabuk Böceği (Orthotomicus tridentatus). Orman Mühendisliği, 45(1–3), 19-23.
 • Borkowski, A. 2001. Threats to pine stands by the pine shoot beetles Tomicus piniperda (L.) and Tomicus minor (Hart.) (Col., Scolytidae) around a sawmill in southern Poland. Journal of Applied Entomology., 125, 489-492.
 • Can, P. 2005. Türkiye Ormanlarında Son Yıllarda Görülen Kabuk böcekleri (Coleoptera, Scolytidae) Sorunu Üzerinde Bir Değerlendirme. Orman ve Av Dergisi, Sayı:2005–4, 4-11.
 • Chararas, C. 1966. Picea orientalis’e Arız Olan Ips sexdentatus ve Diğer Kabuk Böcekleri. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 12(1), 3–37.
 • Çanakçıoğlu, H. ve Mol, T. 1998. Orman Entomolojisi, Zararlı ve Yararlı Böcekler. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları, İstanbul.
 • Defne, M. 1954. Ips sexdentatus Boerner Kabuk Böceğinin Çoruh Ormanlarındaki Durumu Ve Tevlit Ettiği Zararlar. İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, 4(2), 80–91.
 • Ekici, M. 1971. Sedir (Cedrus libani Barr.) Zararlı Böceklerinin Biyolojisi ve Mücadelesi. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara.
 • Eroğlu, M., Alkan-Akıncı, H. ve Özcan, G. E. 2005. Kabuk böceği Salgınlarının Nedenleri ve Boyutları. Orman ve Av Dergisi. 5, 27–34.
 • Faccoli, M. 2004. A morphological illustrated key to European species of the genus Ips DeGeer (Coleoptera: Scolytidae). The Coleopterist. 13, 103–119.
 • Fernández, M. M. F., Alonso, J. A. P. and Costas, J. M. S. 1999. Shoot feeding and overwintering in the lesser pine shoot beetle Tomicus minor (Col., Scolytidae) in north-west Spain. Journal of Applied. Entomology. 123, 321-327.
 • Gilbert, M., Nageleisen, L. M., Franklin, A. and Grégoire, J. C. 2005. Post-storm surveys reveal large-scale spatial patterns and influences of site factors, forest structure and diversity in endemic bark-beetle populations. Landscape Ecology. 20, 35-49.
 • Haack, R. A. 2004. Orthotomicus erosus: A new Pine-Infesting Bark Beetle in the United States. Newsletter of Michigan Entomological Society, 49, 3-4.
 • Henin, J. M. and Pavia, R. M. 2004. Interactions between Orthotomicus erosus (Woll.) (Col., Scolytidae) and the Argentine ant Lipethema humile (Mayr) (Hym., Formicidae). J.Pest Sci. 77, 113-117.
 • İnanç, S. ve Laz, B. 2001. Kahramanmaraş Andırın Kızılçam Ormanlarında Akdeniz Çam Kabuk Böceği (Orthotomicus erosus Woll.)’ne Karşı Feromon Denemesi. K.S.Ü. Fen ve Mühendislik Dergisi, 4(1), 86-91.
 • Jamaa, M. L. B., Lieutier, F., Yart, A., Jerraya, A. and Khouja, M. L. 2007. The virulence of phytopathogenic fungi associated with the bark beetles Tomicus piniperda and Orthotomicus erosus in Tunisia. For. Path. 37, 51- 63.
 • Knizek, M. 1998. A new species of Pityokteines (Coleoptera: Scolytidae) from Turkey. Klapalekiana, 34, 189- 193.
 • Kolk, A. and Starzyk, J. R. 1996. The Atlas of Forest Insect Pests. The Polish Forest Research Institue.
 • Långström, B., Lisha, L., Hongpin, L., Peng, C., Haoran, L., Hellqvist, C. and Lieutier, F. 2002. Shoot feding ecology of Tomicus piniperda and T. minor (Col., Scolytidae) in southern China. Journal of Applied Entomology. 126, 333–342.
 • Lee, J. C., Smith, S. L. and Seybold, S. J. 2005. Mediterranean Pine Engraver. Pest Alert. USDA Forest Service, State and Private Forestry Pacific Southwest Region, R5-PR-016.
 • Martikainen, P., Kouki, J., Heikkala, O., Hyvärinen, E. and Lappalainen, H. 2005. Effects of green tree retention and prescribed burning on the crown damage caused by the pine shoot beetles (Tomicus spp.) in pine-dominated timber harvest areas. J. Appl. Entomol. 130, 37–44.
 • Mendel, Z. 1983. Seasonal history of Orthotomicus erosus (Coleoptera:Scolytidae) in Israel. Phytoparasitica, 11, 13–24.
 • Mendel, Z. and Halperin, J. 1982. The biology and behaviour of Orthotomicus erosus in Israel. Phytoparasitica, 10, 169–181.
 • Pfeffer, A. 1995. Zentral und westpaläarktische Borken und Kernkäfer. Naturhistorisches Museum, Basel.
 • Reay, S. D. and Walsh, P. J. 2001. Observations of the flight activity of Hylastes ater and Hylurgus ligniperda (Curculionidae: Scolytinae) in Pinus radiata forests in the central North Island, New Zealand. New Zealand Entomologist, 24, 79-85.
 • Sarıkaya, O. ve Avcı, M. 2006. Kabuk Böceklerine Karşı Ormanlarımızda Alınabilecek Koruyucu Önlemler. Orman Mühendisliği Dergisi, 43 (1-3), 26-31.
 • Sarıkaya, O. 2008. Batı Akdeniz Bölgesi İğne Yapraklı Ormanlarının Scolytidae (Coleoptera) Faunası. Doktora Tezi, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Isparta.
 • Sarıkaya, O. ve Avcı, M. 2011a. Bark beetle fauna (Coleoptera: Scolytinae) of the coniferous forests in the Mediterranean region of Western Turkey, with a new record for Turkish fauna. Turkish Journal of Zoology, 35(1), 33-47.
 • Sarıkaya, O. ve Avcı, M. 2011b. Türkiye Göknar Ormanlarında Yeni Bir Tür: Pityokteines marketae (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae). Orman Mühendisliği Dergisi, Sayı: 1-2-3, Ocak-Şubat-Mart 2011, 26- 27.
 • Schedl, K. E. 1961. Borkenkäfer aus der Türkei, II. Mitteilung 190. Beitrag zur Morphologie and Systematik der Scolytoidea, 34(12), 184-188.
 • Sekendiz, O. A. 1991. Abies nordmanniana (Stev.) Spach.’nın Doğu Karadeniz Bölümü Ormanlarındaki Zararlı Böcekleri İle Koruma ve Savaş Yöntemleri. OGM Yayınları.
 • Selmi, E. 1989. Türkiye Ipinae (Coleoptera, Scolytidae) Türleri. İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • Selmi, E. 1998. Türkiye Kabuk Böcekleri Ve Savaşı. İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • Selmi, E. 2011. Scolytidae of Turkey. http://www.orman.istanbul.edu.tr/node/10552 (Alıntının Yapıldığı Tarih: 29.07.2011).
 • Stauffer, C., Lakatos, F. ve Hewitt, G. M. 1997. The phylogenetic relationships of seven European Ips (Scolytidae, Ipinae) species. Insect Molecular Biology, 6(3), 233-240.
 • Toper Kaygın, A. 2003. Batı Karadeniz Bölümünde Abies bornmülleriana Matff. Ağaçlarında Tespit Edilen Bazı Zararlı Böcekler ve Bunların Önemi. Gazi Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 3(2), 153-164.
 • Toper, A. 2002. Studies on the biology of Cryphalus piceae (Ratz.) (Coleoptera, Scolytidae) in the Bartın and Karabük regions of Turkey. Anz. Schadlingskunde / J. Pest Science, 75, 103–104.
 • Tosun, İ. 1975. Akdeniz Bölgesi İğne Yapraklı Ormanlarda zarar Yapan Böcekler ve Önemli Türlerin Parazit ve Yırtıcıları Üzerine Araştırmalar, İstanbul.
 • Yüksel, B. 1998. Türkiye’de Doğu Ladini (Picea orientalis (L.) Link.) Ormanlarında Zarar Yapan Böcek Türleri ile Bunların Yırtıcı ve Parazitleri, Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü, Teknik Bülten No: 4, VII+143 s.
 • Yüksel, B., Tozlu, G. ve Şentürk, M. 2000. Sarıkamış Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Ormanlarında Etkin Zarar Yapan Kabuk Böcekleri ve Bunlara Karşı Alınabilecek Önlemler. T.C. Orman Bakanlığı Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, Teknik Bülten No: 3, Orman Bakanlığı Yayın No: 107, DAOA Yayın No:8, 66 s.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mevlüt ALATAŞ Bu kişi benim


Muhammet ÖREN Bu kişi benim


Güray UYAR Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 13 Haziran 2011
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011 Cilt: 13 Sayı: 20

Kaynak Göster

APA Alataş, M. , Ören, M. & Uyar, G. (2011). THE BRYOPHYTE FLORA IN CAMPUS CENTER OF ZONGULDAK KARAELMAS UNIVERSITY . Bartın Orman Fakültesi Dergisi , 13 (20) , 38-51 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/barofd/issue/3394/46757


Bartin Orman Fakultesi Dergisi Editorship,

Bartin University, Faculty of Forestry, Dean Floor No:106, Agdaci District, 74100 Bartin-Turkey.

Tel: +90 (378) 223 5094, Fax: +90 (378) 223 5062,

E-mail: bofdergi@gmail.com