PDF BibTex RIS Kaynak Göster

BARTIN HÜKÜMET CADDESİ YAYA BÖLGESİ TASARIMININ İRDELENMESİ

Yıl 2011, Cilt: 13 Sayı: 20, 80 - 79, 04.10.2011

Öz

Günümüzde hızlı kentleşme ve artan taşıt trafiği sonucu halkın özellikle kent merkezinde rahat dolaşımı
kısıtlanmaktadır. Kentleşme hareketlerinin beraberinde getirdiği baskılar altındaki halka kentsel alanda güvenli
ve konforlu, taşıt trafiğinden kısmen veya tamamen arındırılmış yaya ölçeğinde açık mekânlar sunmak sosyal,
estetik ve ekonomik açısından özel önem taşımaktadır. Kentsel alanlarda özellikle tarihi kent dokusunun yeniden
canlandırılması amaçlı yaya bölgelerinin planlama ve tasarım sürecine halkın katılımının sağlanması, ihtiyaç ve
önerilerinin belirlenmesi yönünden önemlidir. Bu makalede, Bartın tarihi kent merkezindeki Hükümet Caddesi
Yaya Bölgesi örneğinde kullanıcıların görüşleri ve istekleri saptanarak, mevcut durumun yaya bölgeleri tasarım
kriterleri doğrultusunda değerlendirilmesine yönelik öneriler geliştirilmiştir.

AN ANALYSIS OF THE DESIGN OF BARTIN HÜKÜMET STREET PEDESTRIAN MALL

Yıl 2011, Cilt: 13 Sayı: 20, 80 - 79, 04.10.2011

Öz

Today, people are restrained from walking comfortably around especially in the city centre due to rapid
urbanization and increasing vehicle traffic. It is socially, aesthetically and economically important to provide
people restrained by the urbanization movements with open spaces that are secure, comfortable, partly or totally
cleansed from vehicle traffic. In order to specify the needs and suggestions of people, it is important to
incorporate them into the processes of planning and designing pedestrian spaces which target to revitalize the
historical urban fabric. In this article, the views and demands of users in the Pedestrian Region of Bartın
Hükümet Street which is in the historical city centre in Bartın have been determined, and suggestions have been
developed to evaluate the design criteria for pedestrian areas through this current situation. 

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Canan CENGİZ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 4 Ekim 2011
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011 Cilt: 13 Sayı: 20

Kaynak Göster

APA Cengiz, C. (2011). BARTIN HÜKÜMET CADDESİ YAYA BÖLGESİ TASARIMININ İRDELENMESİ . Bartın Orman Fakültesi Dergisi , 13 (20) , 80-79 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/barofd/issue/3394/46760


Bartin Orman Fakultesi Dergisi Editorship,

Bartin University, Faculty of Forestry, Dean Floor No:106, Agdaci District, 74100 Bartin-Turkey.

Tel: +90 (378) 223 5094, Fax: +90 (378) 223 5062,

E-mail: bofdergi@gmail.com