PDF BibTex RIS Kaynak Göster

THE EFFECT OF PROCESS VARIABLES AT THE RECYLING ON THE YIELD AND QUALITY

Yıl 2011, Cilt: 13 Sayı: 20, 101 - 109, 15.10.2011

Öz

From recyling, expecting quality level of cellulose fibers have closely related to technological
approaches and equipments that utilized in recyling plants. These variables should be
carefully considered and suitable arrangements in recyling plants effects improving yield and
quality. However, recyling of various type of paper and paperboard products effects process
stages. These closely related to plant specifications as well as target paper qualities. Due to
teh fact that wide range of paper and paperboard prıoducts can be produced from recovered
cellulose fibers, some conventionel process stages such as deinking and bleaching should be
only established for producing high quality paper products from recyled fibers. 

Kaynakça

 • o AGM 2010. Bursa Orman Bölge Müdürlüğünde Yapılan Çalışmalar, Ağaçlandırma Genel Müdürlüğü, http://www.agm.gov.tr/agm (20.12.2010).
 • o AGM 2011. Ağaçlandırma, Ağaçlandırma Genel Müdürlüğü, http://www2.agm.gov.tr (20.01.2011).
 • o Ayık C., Yılmaz H. ve Zoralioğlu T. 1986. Ağaçlandırma Sahalarında Kullanılan Diri Örtü Temizliği ve Toprak İşleme Ekipmanlarının Toprağın Fiziksel ve Kimyasal Yapısına Etkileri. Ormancılıkta Mekanizasyon ve Verimliliği, 1. Ulusal Sempozyumu. Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları: 339, İ.Ü. Orman Fakültesi Orman Genel Müdürlüğü Milli Prodüktivite Merkezi, s. 251-278, Ankara.
 • o Bayoğlu S. 1986. Ormancılıkta Mekanizasyon ve Gelişmesi. Ormancılıkta Mekanizasyon ve Verimliliği, 1.Ulusal Sempozyumu. Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları: 339, İ.Ü. Orman Fakültesi Orman Genel Müdürlüğü Milli Prodüktivite Merkezi, s. 27-38, Ankara.
 • o Çepel N. 1986. Ağaçlandırma Çalışmalarında Uygulanan Toprak İşlemesine İlişkin Mekanizasyonun Ekolojik Sonuçları. Ormancılıkta Mekanizasyon ve Verimliliği, 1.Ulusal Sempozyumu. Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları: 339, İ.Ü. Orman Fakültesi Orman Genel Müdürlüğü Milli Prodüktivite Merkezi, s. 230- 250, Ankara.
 • o Dönmez E. 1986. Türkiye’de Uygulanan Ağaçlandırma Teknikleri ve Birim Zaman Analizleri, (In: Ağaçlandırma; Editör, İsmail Özkahraman) T.C. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Silvikültür Dairesi Başkanlığı,. Gelişim Matbaası, S.123-139. Ankara.
 • o Kantarcı D. 1986. 1.Ulusal Sempozyumu, Türkiye’de Arazi Hazırlığı ve Toprak İşlemesinde Uygulanan Mekanizasyonun Ekolojik Değerlendirilmesi. Ormancılıkta Mekanizasyon ve Verimliliği, 1.Ulusal Sempozyumu. Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları: 339, İ.Ü. Orman Fakültesi Orman Genel Müdürlüğü Milli Prodüktivite Merkezi, s. 311-322, Ankara.
 • o Tolay U. 1986. Ağaçlandırmada Makineli Örtü Temizliği ve Toprak İşleme. Ormancılıkta Mekanizasyon ve Verimliliği, 1.Ulusal Sempozyumu. Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları: 339, İ.Ü. Orman Fakültesi Orman Genel Müdürlüğü, Milli Prodüktivite Merkezi, s.295-310, Ankara.
 • o Ürgenç, S.İ. 1998. Ağaçlandırma Tekniği, İ.Ü. Rektörlüğü Yayın No: 3994,Orman Fakültesi Yayın No: 441, Emek Matbaacılık, İstanbul.
 • o Ürgenç, S.İ. ve Çepel N. 2001. Ağaçlandırmalar İçin Tür Seçimi, Tohum Ekimi ve Fidan Dikiminin Pratik Esasları, Tema Vakfı Yayınları No:33, Safa Tanıtım Matbaacılık Ltd. Şti, İstanbul.
 • o Zlatnik, E.J., DeLuca, T.H., Milner, K.S. and Potts, D. F. 1999. Site Productivity and Soil Conditions on Terraced Ponderosa Pine Sites in Western Montana. Western Journal of Applied Forestry, 14 (1), pp. 35-40.

PROSES DEĞİŞKENLERİNİN KAĞIT GERİ DÖNÜŞÜMDE VERİM VE KALİTEYE ETKİSİ

Yıl 2011, Cilt: 13 Sayı: 20, 101 - 109, 15.10.2011

Öz

Geri dönüşümden, beklenen kalitede selüloz liflerinin elde edilmesi, kullanılan ekipmanlar ve
teknolojik yaklaşımlarla yakından ilişkilidir. Bu değişkenlerin dikkate alınması özellikle
tesislerdeki ekipmanların hammadde özelliğine bağlı olarak uygun şekilde düzenlenmesiyle
verim ve kalitede önemli kazanımlar elde edilebilir. Farklı özellikteki kağıt ve karton
ürünlerinin geri dönüşümdeki işlem basamakları, tesisin imkanları ve elde edilmek istenilen
kağıt sınıfına bağlı olarak değişebilir. Geri dönüşümden elde edilen selüloz liflerinden çok
geniş kalite sınıflarında kağıt ve karton ürünleri üretildiğinden, geleneksel olarak uygulanan
bazı işlem basamakları örneğin mürekkep uzaklaştırma ve ağartma, sadece yüksek kalitede
kağıt ürünlerinin üretilmesi durumlarına uygulanır. 

Kaynakça

 • o AGM 2010. Bursa Orman Bölge Müdürlüğünde Yapılan Çalışmalar, Ağaçlandırma Genel Müdürlüğü, http://www.agm.gov.tr/agm (20.12.2010).
 • o AGM 2011. Ağaçlandırma, Ağaçlandırma Genel Müdürlüğü, http://www2.agm.gov.tr (20.01.2011).
 • o Ayık C., Yılmaz H. ve Zoralioğlu T. 1986. Ağaçlandırma Sahalarında Kullanılan Diri Örtü Temizliği ve Toprak İşleme Ekipmanlarının Toprağın Fiziksel ve Kimyasal Yapısına Etkileri. Ormancılıkta Mekanizasyon ve Verimliliği, 1. Ulusal Sempozyumu. Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları: 339, İ.Ü. Orman Fakültesi Orman Genel Müdürlüğü Milli Prodüktivite Merkezi, s. 251-278, Ankara.
 • o Bayoğlu S. 1986. Ormancılıkta Mekanizasyon ve Gelişmesi. Ormancılıkta Mekanizasyon ve Verimliliği, 1.Ulusal Sempozyumu. Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları: 339, İ.Ü. Orman Fakültesi Orman Genel Müdürlüğü Milli Prodüktivite Merkezi, s. 27-38, Ankara.
 • o Çepel N. 1986. Ağaçlandırma Çalışmalarında Uygulanan Toprak İşlemesine İlişkin Mekanizasyonun Ekolojik Sonuçları. Ormancılıkta Mekanizasyon ve Verimliliği, 1.Ulusal Sempozyumu. Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları: 339, İ.Ü. Orman Fakültesi Orman Genel Müdürlüğü Milli Prodüktivite Merkezi, s. 230- 250, Ankara.
 • o Dönmez E. 1986. Türkiye’de Uygulanan Ağaçlandırma Teknikleri ve Birim Zaman Analizleri, (In: Ağaçlandırma; Editör, İsmail Özkahraman) T.C. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Silvikültür Dairesi Başkanlığı,. Gelişim Matbaası, S.123-139. Ankara.
 • o Kantarcı D. 1986. 1.Ulusal Sempozyumu, Türkiye’de Arazi Hazırlığı ve Toprak İşlemesinde Uygulanan Mekanizasyonun Ekolojik Değerlendirilmesi. Ormancılıkta Mekanizasyon ve Verimliliği, 1.Ulusal Sempozyumu. Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları: 339, İ.Ü. Orman Fakültesi Orman Genel Müdürlüğü Milli Prodüktivite Merkezi, s. 311-322, Ankara.
 • o Tolay U. 1986. Ağaçlandırmada Makineli Örtü Temizliği ve Toprak İşleme. Ormancılıkta Mekanizasyon ve Verimliliği, 1.Ulusal Sempozyumu. Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları: 339, İ.Ü. Orman Fakültesi Orman Genel Müdürlüğü, Milli Prodüktivite Merkezi, s.295-310, Ankara.
 • o Ürgenç, S.İ. 1998. Ağaçlandırma Tekniği, İ.Ü. Rektörlüğü Yayın No: 3994,Orman Fakültesi Yayın No: 441, Emek Matbaacılık, İstanbul.
 • o Ürgenç, S.İ. ve Çepel N. 2001. Ağaçlandırmalar İçin Tür Seçimi, Tohum Ekimi ve Fidan Dikiminin Pratik Esasları, Tema Vakfı Yayınları No:33, Safa Tanıtım Matbaacılık Ltd. Şti, İstanbul.
 • o Zlatnik, E.J., DeLuca, T.H., Milner, K.S. and Potts, D. F. 1999. Site Productivity and Soil Conditions on Terraced Ponderosa Pine Sites in Western Montana. Western Journal of Applied Forestry, 14 (1), pp. 35-40.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

H.turgut ŞAHİN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 15 Ekim 2011
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011 Cilt: 13 Sayı: 20

Kaynak Göster

APA Şahin, H. (2011). PROSES DEĞİŞKENLERİNİN KAĞIT GERİ DÖNÜŞÜMDE VERİM VE KALİTEYE ETKİSİ . Bartın Orman Fakültesi Dergisi , 13 (20) , 101-109 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/barofd/issue/3394/46762


Bartin Orman Fakultesi Dergisi Editorship,

Bartin University, Faculty of Forestry, Dean Floor No:106, Agdaci District, 74100 Bartin-Turkey.

Tel: +90 (378) 223 5094, Fax: +90 (378) 223 5062,

E-mail: bofdergi@gmail.com