PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Changes in Chemical Compounds of Nonimpregnated Pine Specimens used in Water Cooling Towers

Yıl 2008, Cilt: 10 Sayı: 14, 43 - 49, 01.06.2008

Öz

Nonimpregned Scotch pine (Pinus sylvestris), Anatolian black pine (Pinus nigra) and Carribean pine (Pinus

brutia) specimens measuring 2x2x30 cm were used in water return systems at water cooling tower.

Duration of the exposure of specimens to return water was 9 months. The changes in the chemical composition,

lignin, cellulose and hemi-cellulose of the control specimens were measured in the 3rd, 6th and 9th month during

the study. At the end of 9 months period, the increases in all the chemical composition had been occured. This

should caused by reason that wood extractives dissolved in the water. As a result, for the control specimens

significant color change, odour and surface softenning was observed.

Kaynakça

 • o Anonim 2005. Çevre-Orman ve Halk İlişkileri Raporu. I. Çevre ve Ormancılık Şurası (22-24 Mart 2005
 • o Antalya) Çalışma Belgesi. Çevre ve Orman Bakanlığı Yayını. Ankara. S: 223-244.
 • o Atmiş, E. 2003a. Dünyada ve Türkiye’de Ormancılıkta Katılım. II. Ulusal Ormancılık Kongresi (19-20 Mart 2003) Kitabı. TOD Yayını. Ankara. S:81-101.
 • o Atmiş, E. 2003b. Ormanlarımız ve Siyasal Partiler. Cumhuriyetimizin 80. Yılında Bitkisel Üretim Hayvancılık ve Ormancılığımız Kongresi (3 Kasım 2003) Bildiriler Kitabı. Tarım Orkam-Sen Yayını. Ankara. S: 189-209.
 • o Atmiş, E. 2003c. Ormanlarımızı Kısa Vadeli Hesaplarımız İçin Yok Etmeyelim. Orman Mühendisliği Dergisi. Cilt: 40. Sayı: 5-6. S: 11-12.
 • o Atmiş, E. 2004, Ormanlar üzerindeki kent kökenli baskılar ve kentli duyarlılığı I. Ulusal Kent Ormancılığı Kongresi Bildiriler Kitabı. 9-11 Nisan 2004, Ankara, S: 401-413.
 • o Ekizoğlu, A. 1997, Orman Toplum İlişkilerinin Ormanların Azalmasına Etkileri. Birlik Haberleri Dergisi. TMMOB Yayını. Yıl: 24. Sayı: Mart 1997. Ankara. S: 25-29.
 • o Eryılmaz, A. Y. 1985. Ormancılık Politikası Ders Notları. KTÜ Orman Fakültesi Yayını. Yayın No: 96. 213 S. Trabzon.
 • o Gümüş, C. 2004. Ormancılık Politikası. Cilt 1. KTÜ Orman Fakültesi Yayını. Fakülte Yayın No:34. 444 S. Trabzon.
 • o Krott, M. 2005. Forest Policy Analysis. Avrupa Orman Enstitüsü (EFI) ve Springer Yayını. Dordrecht/Hollanda. 323 S.
 • o Özdönmez, M., İstanbullu, T., Akesen, A. ve Ekizoğlu, A. 1996. Ormancılık Politikası. İÜ. Orman Fakültesi Yayını. Yayın No:435. 417 S. İstanbul.
 • o Özdönmez, M., Akesen, A. ve Ekizoğlu, A. 1999. Halkla İlişkiler. İstanbul Üniversitesi Yayını. Yayın No:4225. 101 S. İstanbul.
 • o Türker, M. F. 2003. Sürdürülebilir Orman Kaynakları Yönetimi İle Orman Sınırları Dışına Arazi Çıkarma Uygulamaları Arasındaki Etkileşim: Mevcut Durum, Yaşanan Darboğazlar ve Çözüm Önerileri. Orman Kanununun 2/B Maddesinin Uygulanması ve Değerlendirilmesindeki Sorunlar Paneli. 13 Mart 2003. Ankara.
 • o YSK 2008. Yüksek Seçim Kurulu Web Sayfası. http://www.ysk.gov.tr/ysk/index.html. (20 Haziran 2008)
 • Yararlanılan Siyasal Parti WEB Sayfaları AKP, www.akparti.org.tr (09 Temmuz 2007) ATP, www.atp.org.tr (11 Temmuz 2007) BTP, www.btp.org.tr (11 Temmuz 2007) CHP, www.chp.org.tr (10 Temmuz 2007) DP, www.dyp.org.tr (09 Temmuz 2007) EMEP, www.emep.org (11 Temmuz 2008) GP, www.gencpartiankara.com (11 Eylül 2007) HYP, www.hyp.org.tr (11 Temmuz 2007) İP, www.ip.org.tr (10 Temmuz 2007) LDP, www.ldp.org.tr (11 Temmuz 2007) MHP, www.mhp.org.tr (09 Temmuz 2007) ÖDP, www.odp.org.tr (11 Temmuz 2007) SP, www.sp.org.tr (09 Temmuz 2007) TKP, www.tkp.org.tr (11 Temmuz 2007)

Su Soğutma Kulelerinde Kullanılan Emprenyesiz Çam Örneklerinin Kimyasal Bileşimlerinde Meydana Gelen Değişimin İncelenmesi

Yıl 2008, Cilt: 10 Sayı: 14, 43 - 49, 01.06.2008

Öz

Sarıçam (Pinus sylvestris), karaçam (Pinus nigra) ve kızılçam (Pinus brutia) türlerinden su soğutma kulesinin
dönüş suyuna yerleştirilmek üzere 2x2x30 cm boyutlarında emprenye edilmemiş odun örnekleri hazırlanmıştır.
Su soğutma kulesinin dönüş suyuna 9 ay süre ile maruz bırakılan örneklerin odun bileşenlerinde meydana gelen
değişmeleri belirlemek amacıyla 3’er ay arayla lignin, selüloz ve hemiselüloz tayini yapılmıştır. 9 aylık peryod
sonunda tüm kimyasal bileşiklerde artışlar meydana gelmiştir. Bu artışların nedeni odundaki ekstraktif
maddelerin suda çözünmesinden kaynaklanmıştır. Örnekler üzerinde yapılan fiziksel incelemede ise renk
değişimi, koku ve yüzeysel yumuşamanın meydana geldiği görülmüştür.

Kaynakça

 • o Anonim 2005. Çevre-Orman ve Halk İlişkileri Raporu. I. Çevre ve Ormancılık Şurası (22-24 Mart 2005
 • o Antalya) Çalışma Belgesi. Çevre ve Orman Bakanlığı Yayını. Ankara. S: 223-244.
 • o Atmiş, E. 2003a. Dünyada ve Türkiye’de Ormancılıkta Katılım. II. Ulusal Ormancılık Kongresi (19-20 Mart 2003) Kitabı. TOD Yayını. Ankara. S:81-101.
 • o Atmiş, E. 2003b. Ormanlarımız ve Siyasal Partiler. Cumhuriyetimizin 80. Yılında Bitkisel Üretim Hayvancılık ve Ormancılığımız Kongresi (3 Kasım 2003) Bildiriler Kitabı. Tarım Orkam-Sen Yayını. Ankara. S: 189-209.
 • o Atmiş, E. 2003c. Ormanlarımızı Kısa Vadeli Hesaplarımız İçin Yok Etmeyelim. Orman Mühendisliği Dergisi. Cilt: 40. Sayı: 5-6. S: 11-12.
 • o Atmiş, E. 2004, Ormanlar üzerindeki kent kökenli baskılar ve kentli duyarlılığı I. Ulusal Kent Ormancılığı Kongresi Bildiriler Kitabı. 9-11 Nisan 2004, Ankara, S: 401-413.
 • o Ekizoğlu, A. 1997, Orman Toplum İlişkilerinin Ormanların Azalmasına Etkileri. Birlik Haberleri Dergisi. TMMOB Yayını. Yıl: 24. Sayı: Mart 1997. Ankara. S: 25-29.
 • o Eryılmaz, A. Y. 1985. Ormancılık Politikası Ders Notları. KTÜ Orman Fakültesi Yayını. Yayın No: 96. 213 S. Trabzon.
 • o Gümüş, C. 2004. Ormancılık Politikası. Cilt 1. KTÜ Orman Fakültesi Yayını. Fakülte Yayın No:34. 444 S. Trabzon.
 • o Krott, M. 2005. Forest Policy Analysis. Avrupa Orman Enstitüsü (EFI) ve Springer Yayını. Dordrecht/Hollanda. 323 S.
 • o Özdönmez, M., İstanbullu, T., Akesen, A. ve Ekizoğlu, A. 1996. Ormancılık Politikası. İÜ. Orman Fakültesi Yayını. Yayın No:435. 417 S. İstanbul.
 • o Özdönmez, M., Akesen, A. ve Ekizoğlu, A. 1999. Halkla İlişkiler. İstanbul Üniversitesi Yayını. Yayın No:4225. 101 S. İstanbul.
 • o Türker, M. F. 2003. Sürdürülebilir Orman Kaynakları Yönetimi İle Orman Sınırları Dışına Arazi Çıkarma Uygulamaları Arasındaki Etkileşim: Mevcut Durum, Yaşanan Darboğazlar ve Çözüm Önerileri. Orman Kanununun 2/B Maddesinin Uygulanması ve Değerlendirilmesindeki Sorunlar Paneli. 13 Mart 2003. Ankara.
 • o YSK 2008. Yüksek Seçim Kurulu Web Sayfası. http://www.ysk.gov.tr/ysk/index.html. (20 Haziran 2008)
 • Yararlanılan Siyasal Parti WEB Sayfaları AKP, www.akparti.org.tr (09 Temmuz 2007) ATP, www.atp.org.tr (11 Temmuz 2007) BTP, www.btp.org.tr (11 Temmuz 2007) CHP, www.chp.org.tr (10 Temmuz 2007) DP, www.dyp.org.tr (09 Temmuz 2007) EMEP, www.emep.org (11 Temmuz 2008) GP, www.gencpartiankara.com (11 Eylül 2007) HYP, www.hyp.org.tr (11 Temmuz 2007) İP, www.ip.org.tr (10 Temmuz 2007) LDP, www.ldp.org.tr (11 Temmuz 2007) MHP, www.mhp.org.tr (09 Temmuz 2007) ÖDP, www.odp.org.tr (11 Temmuz 2007) SP, www.sp.org.tr (09 Temmuz 2007) TKP, www.tkp.org.tr (11 Temmuz 2007)

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Murat ÖZALP Bu kişi benim


Harzemşah HAFIZOĞLU Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2008
Yayımlandığı Sayı Yıl 2008 Cilt: 10 Sayı: 14

Kaynak Göster

APA
ÖZALP, M., & HAFIZOĞLU, H. (2008). Su Soğutma Kulelerinde Kullanılan Emprenyesiz Çam Örneklerinin Kimyasal Bileşimlerinde Meydana Gelen Değişimin İncelenmesi. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 10(14), 43-49.


Bartin Orman Fakultesi Dergisi Editorship,

Bartin University, Faculty of Forestry, Dean Floor No:106, Agdaci District, 74100 Bartin-Turkey.

Tel: +90 (378) 223 5094, Fax: +90 (378) 223 5062,

E-mail: bofdergi@gmail.com