Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

MUGADA KIYI ALANI PEYZAJ DÜZENLEMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Yıl 2007, Cilt: 9 Sayı: 12, 1 - 10, 01.06.2007

Öz

Bu çalışmada, Mugada kıyı alanı örneğinde, kıyı alanları tasarımında dikkat edilmesi gereken etmenler dört
öneri proje doğrultusunda değerlendirilmiştir. Öneriler belirlenirken koruma-kullanma dengesi gözetilerek
alternatif alan kullanım senaryoları üretilmiştir. Bu kapsamda, önerilen dört senaryo sosyal mekanlar, koruma,
konaklama ve otopark alanları üzerinden değerlendirme yapılmıştır. Öneri kullanımların ‘Turizm Gelişme
Bölgesi’ gündemde olan çalışma alanının doğal yapısı üzerinde oluşturabileceği olumsuz etkileri saptanmıştır.

Kaynakça

 • Anonim 2007. Kıyı Kanunu, T.C.Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü, http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Mevzuat/metinx.asp?MevzuatKod=1.5.3621
 • Aydın, P. 2005. Bartın İnkum, Güzelcehisar ve Mugada Kıyılarında Yetişen Kumul Bitkilerinin Saptanması. ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Bartın. 170 s.
 • Bartın Çevre ve Orman İl Müdürlüğü 2006. Yüz yüze görüşme.
 • Clark, J.R. 1996. Coastal Zone Management Handbook. CRC Press, Inc.
 • Duru, B. 2001. Kıyı Yönetiminde Bütüncül Yaklaşımlar ve Ulusal Kıyı Politikası. Basılmamış Doktora Tezi. Ankara Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kent ve Çevre Bilimleri ABD, Ankara.
 • Kaya, L. G. 2006. Critical Barriers to Rational Planning Processes for Coastal Zone Management: The Case Study of Antalya, Turkey. Ph.D. Dissertation. State University of New York, College of Environmental Science and Forestry, Faculty of Environmental Studies. Thesis/dissertation/manuscript iv, 405 leaves: 28 cm. UMI # 3215668.
 • Kobifinans 2007. Şimdi Karadeniz’e Yatırım Zamanı, http://www.kobifinans.com.tr/tr/sektor/011602/16986
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı 2007. Turizm Merkezlerinin Belirlenmesine ve İlanına İlişkin Yönetmelik http://yigm.kulturturizm.gov.tr/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFF4A7164CD9A18CEAEA35405BF DD9C147A
 • Ozhan, E. 1996. Coastal Zone Management in Turkey. Reprinted from Ocean and Coastal Management Vol. 30, No 2–3, pp.153–176.
 • Özgünç, N. 1998. Turizm Coğrafyası Özellikler-Bölgeler, Çantay Kitabevi, İstanbul, 632 s.

A Study on the Landscape Design for the Mugada Coastal Land

Yıl 2007, Cilt: 9 Sayı: 12, 1 - 10, 01.06.2007

Öz

In this study, the case of Mugada coastal land, factors which should be considered in the design of coastal lands

has been evaluated due to the four proposed projects. While these proposes have been determined, the balance of

protect and use has been considered to create alternative land use scenarios. In this aim, evaluation has been

done on the four proposed scenarios. In this extent, proposed scenarios have been evaluated on social spaces,

conservation, residence, and parking places. Proposed usages have been determined negative impacts on the

natural structure of case area that can be ‘Region of Tourism Development’.

Kaynakça

 • Anonim 2007. Kıyı Kanunu, T.C.Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü, http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Mevzuat/metinx.asp?MevzuatKod=1.5.3621
 • Aydın, P. 2005. Bartın İnkum, Güzelcehisar ve Mugada Kıyılarında Yetişen Kumul Bitkilerinin Saptanması. ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Bartın. 170 s.
 • Bartın Çevre ve Orman İl Müdürlüğü 2006. Yüz yüze görüşme.
 • Clark, J.R. 1996. Coastal Zone Management Handbook. CRC Press, Inc.
 • Duru, B. 2001. Kıyı Yönetiminde Bütüncül Yaklaşımlar ve Ulusal Kıyı Politikası. Basılmamış Doktora Tezi. Ankara Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kent ve Çevre Bilimleri ABD, Ankara.
 • Kaya, L. G. 2006. Critical Barriers to Rational Planning Processes for Coastal Zone Management: The Case Study of Antalya, Turkey. Ph.D. Dissertation. State University of New York, College of Environmental Science and Forestry, Faculty of Environmental Studies. Thesis/dissertation/manuscript iv, 405 leaves: 28 cm. UMI # 3215668.
 • Kobifinans 2007. Şimdi Karadeniz’e Yatırım Zamanı, http://www.kobifinans.com.tr/tr/sektor/011602/16986
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı 2007. Turizm Merkezlerinin Belirlenmesine ve İlanına İlişkin Yönetmelik http://yigm.kulturturizm.gov.tr/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFF4A7164CD9A18CEAEA35405BF DD9C147A
 • Ozhan, E. 1996. Coastal Zone Management in Turkey. Reprinted from Ocean and Coastal Management Vol. 30, No 2–3, pp.153–176.
 • Özgünç, N. 1998. Turizm Coğrafyası Özellikler-Bölgeler, Çantay Kitabevi, İstanbul, 632 s.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sümer GÜLEZ Bu kişi benim


Latif Gürkan KAYA Bu kişi benim


Şirin DÖNMEZ Bu kişi benim


Sevgi GÖRMÜŞ ÇETİNKALE Bu kişi benim


Nurhan KOÇAN Bu kişi benim

Yayınlanma Tarihi 1 Haziran 2007
Yayınlandığı Sayı Yıl 2007 Cilt: 9 Sayı: 12

Kaynak Göster

APA Gülez, S. , Kaya, L. G. , Dönmez, Ş. , Görmüş Çetinkale, S. & Koçan, N. (2007). MUGADA KIYI ALANI PEYZAJ DÜZENLEMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA . Bartın Orman Fakültesi Dergisi , 9 (12) , 1-10 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/barofd/issue/3402/46832


Bartin Orman Fakultesi Dergisi Editorship,

Bartin University, Faculty of Forestry, Dean Floor No:106, Agdaci District, 74100 Bartin-Turkey.

Tel: +90 (378) 223 5094, Fax: +90 (378) 223 5062,

E-mail: bofdergi@gmail.com