Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Chemicals used on Forest Fires

Yıl 2007, Cilt: 9 Sayı: 12, 11 - 19, 01.06.2007

Öz

Traditionally water is used to fighting for forest fires. It has been used for extinguish for centuries because of

easy use, obstainable, inexpensive and effective. There was renovation to extinguish equipments and retardants

with development of industry in the 20th century. Fires have different features because of different fuel

materials. Therefore different fire types must be extinguish use with different chemicals and retardants.

Nowadays its used to various chemicals like FE-13, Inergen, Halon, Halotren, Purple K. and especially foam for

fight fires.

Kaynakça

 • Anon. 1995. Orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesinde uygulama esasları. T.C. Orman Bakanlığı. Orman Genel Müdürlüğü. Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Dairesi Başkanlığı. Tebliğ No: 285, Ankara.
 • Anon. 1993. CAFS-Compressed Air Foam Systems, Wildfire News and Notes. Vol.7, No: 1.
 • Çanakçıoğlu, H. 1993. Orman Koruma. İ.Ü. Orman Fakültesi. Fakülte Yayın No: 41.1, Ünv. Yayın No: 3624, İstanbul.
 • George, C.W. 1988. An Update On The Operational Retardant Effectiveness (Ore) Program, The Art and Science of Fire Management, p.114-122).
 • Mol, T. ve Selmi, E. 1989. Alçak ve Yüksek Şiddetli Yangınların Davranışı. Orman Yangınları ile Savaş Semineri, T.C. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Stechishen, E. and Murray, W.G. 1988. Effectiveness Of Foam As A Fire Suppresant, The Art and Science of Fire Management, syf 123-136.
 • Çevre Bakanlığı 1998. Çevre Notları. T.C. Çevre Bakanlığı, Ankara.
 • URL1 2007. (http://www.me.utexas.edu/~ezekoye/ rsch.dir/firesite/mobile_suppression.html).
 • URL2 2007. (http://www.precision.rotor/trialpgs/gelcoat.shtml).
 • URL3 2007. (http://www.bombardier.com/en/3_0/3_3/3_3_7_44.html).

Orman Yangınlarında Kullanılan Kimyasal Maddeler

Yıl 2007, Cilt: 9 Sayı: 12, 11 - 19, 01.06.2007

Öz

Orman yangınları ile mücadelede geleneksel olarak su kullanılmaktadır. Su, kolay bulunabilir oluşu, ucuz ve
yangınlara karşı etkili olması ile yüzyıllar boyunca yangınları söndürmek amacıyla kullanılmıştır. 20. yüzyılda
endüstrinin gelişmesi ile birlikte yangınların söndürülmesi için kullanılan aletlerde ve söndürücü kimyasallarda
yenilikler olmuştur. Yangınlar farklı yanıcı maddeler nedeniyle farklı özellikler taşırlar. Bu nedenle farklı yangın
tiplerinde farklı söndürücüler kullanılma zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Günümüzde orman yangınları ile
mücadelede su kadar FE-13, Inergen, Halon, Halotren, Purple K. v.b. çeşitli kimyasallardan ve özellikle
köpükten faydalanılmaktadır.

Kaynakça

 • Anon. 1995. Orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesinde uygulama esasları. T.C. Orman Bakanlığı. Orman Genel Müdürlüğü. Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Dairesi Başkanlığı. Tebliğ No: 285, Ankara.
 • Anon. 1993. CAFS-Compressed Air Foam Systems, Wildfire News and Notes. Vol.7, No: 1.
 • Çanakçıoğlu, H. 1993. Orman Koruma. İ.Ü. Orman Fakültesi. Fakülte Yayın No: 41.1, Ünv. Yayın No: 3624, İstanbul.
 • George, C.W. 1988. An Update On The Operational Retardant Effectiveness (Ore) Program, The Art and Science of Fire Management, p.114-122).
 • Mol, T. ve Selmi, E. 1989. Alçak ve Yüksek Şiddetli Yangınların Davranışı. Orman Yangınları ile Savaş Semineri, T.C. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Stechishen, E. and Murray, W.G. 1988. Effectiveness Of Foam As A Fire Suppresant, The Art and Science of Fire Management, syf 123-136.
 • Çevre Bakanlığı 1998. Çevre Notları. T.C. Çevre Bakanlığı, Ankara.
 • URL1 2007. (http://www.me.utexas.edu/~ezekoye/ rsch.dir/firesite/mobile_suppression.html).
 • URL2 2007. (http://www.precision.rotor/trialpgs/gelcoat.shtml).
 • URL3 2007. (http://www.bombardier.com/en/3_0/3_3/3_3_7_44.html).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mertol ERTUĞRUL Bu kişi benim

Yayınlanma Tarihi 1 Haziran 2007
Yayınlandığı Sayı Yıl 2007 Cilt: 9 Sayı: 12

Kaynak Göster

APA Ertuğrul, M. (2007). Orman Yangınlarında Kullanılan Kimyasal Maddeler . Bartın Orman Fakültesi Dergisi , 9 (12) , 11-19 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/barofd/issue/3402/46833


Bartin Orman Fakultesi Dergisi Editorship,

Bartin University, Faculty of Forestry, Dean Floor No:106, Agdaci District, 74100 Bartin-Turkey.

Tel: +90 (378) 223 5094, Fax: +90 (378) 223 5062,

E-mail: bofdergi@gmail.com