Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Su Soğutma Kulelerinde Kullanılan Emprenyesiz Bazı Çam Türlerinin Çözünürlük Değerlerinde Meydana Gelen Değişimin İncelenmesi

Yıl 2007, Cilt: 9 Sayı: 12, 20 - 25, 01.06.2007

Öz

Sarıçam (Pinus sylvestris L.), karaçam (Pinus nigra L.) ve kızılçam (Pinus brutia L.) türlerinden su soğutma
kulesinin dönüş suyuna yerleştirilmek üzere odun örnekleri hazırlanmıştır. Su soğutma kulesinin dönüş suyuna
bırakılan emprenyesiz odun örneklerinde 3’er aylık periyotlarda sıcak ve soğuk su, %1’lik sodyum hidroksit,
alkol-benzen ve etil alkol çözünürlüğü değerleri tespit edilmiştir. Emprenyesiz örneklerde renk değişimi, koku ve
yüzeysel yumuşamanın meydana geldiği görülmüştür. Kimyasal çözünürlük değerlerinde ise önemli değişimlerin
olduğu belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Bozkurt, Y. 1995. İğne Yapraklı ve Yapraklı Ağaç Odunlarında Tanım Özellikleri (Odun Anatomisi II), İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, İ.Ü. Yayın No : 3907, Fen Bilimleri Enstitüsü Yayın No :6, ISBN 975-404-406-6, İstanbul, 220 s.
 • Browning, B.L. 1967. Methots of Wood Chemistry, Vol. 1, Interscience Publishers, New York. pp. 287-289.
 • Chandra, A. and Pant, S.C. 1973. Investigations on the Protectin of Indian Species in Cooling Towers, Journal-of-the-Timber-Development-Association-of-India, pp. 14-16, India.
 • Eaton, R.A. 1994. Bacterial Decay Of ACQ- treated Wood in a Water Cooling Tower, International – Biodeterrioration- and- Biodegradation, 33:3, 197-207; 21ref.
 • Jones, E.B.G. 1971. Iwilsoniella Rotunda, A new Pyrrenomycete Genus and Species from Wood in a water Cooling Tower, School of Biological , Hants P01 2DY, UK, Partsmouth Polytechnic.
 • Schimidt, O. and Liese, W. 1996. Decay of Timber a Water Cooling Tower by Basidiomycete Physisporinus Vitreus, Material- und- Organizmen, pp. 161-177, 27 ref.Germany.

Investigation of Changes in Solubility Values of Some Non Impregnated Pine Species used in Water Cooling Towers

Yıl 2007, Cilt: 9 Sayı: 12, 20 - 25, 01.06.2007

Öz

Scotch pine (Pinus sylvestris L.), Austrian black pine (Pinus nigra L.) and Cyprus pine (Pinus brutia L.)

specimens were prepared and settled to water return system on water cooling tower. For every 3 months

period’s specimens were tested solubility of hot and could water, 1% NaOH, alcohol-benzene and ethyl alcohol

values were determined. For the control specimens significant color change, odour and surface softening was

observed. For chemical analysis, all the solubility values were changed significantly.

Kaynakça

 • Bozkurt, Y. 1995. İğne Yapraklı ve Yapraklı Ağaç Odunlarında Tanım Özellikleri (Odun Anatomisi II), İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, İ.Ü. Yayın No : 3907, Fen Bilimleri Enstitüsü Yayın No :6, ISBN 975-404-406-6, İstanbul, 220 s.
 • Browning, B.L. 1967. Methots of Wood Chemistry, Vol. 1, Interscience Publishers, New York. pp. 287-289.
 • Chandra, A. and Pant, S.C. 1973. Investigations on the Protectin of Indian Species in Cooling Towers, Journal-of-the-Timber-Development-Association-of-India, pp. 14-16, India.
 • Eaton, R.A. 1994. Bacterial Decay Of ACQ- treated Wood in a Water Cooling Tower, International – Biodeterrioration- and- Biodegradation, 33:3, 197-207; 21ref.
 • Jones, E.B.G. 1971. Iwilsoniella Rotunda, A new Pyrrenomycete Genus and Species from Wood in a water Cooling Tower, School of Biological , Hants P01 2DY, UK, Partsmouth Polytechnic.
 • Schimidt, O. and Liese, W. 1996. Decay of Timber a Water Cooling Tower by Basidiomycete Physisporinus Vitreus, Material- und- Organizmen, pp. 161-177, 27 ref.Germany.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Harzemşah HAFIZOĞLU Bu kişi benim


Murat ÖZALP Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2007
Yayımlandığı Sayı Yıl 2007 Cilt: 9 Sayı: 12

Kaynak Göster

APA
HAFIZOĞLU, H., & ÖZALP, M. (2007). Su Soğutma Kulelerinde Kullanılan Emprenyesiz Bazı Çam Türlerinin Çözünürlük Değerlerinde Meydana Gelen Değişimin İncelenmesi. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 9(12), 20-25.


Bartin Orman Fakultesi Dergisi Editorship,

Bartin University, Faculty of Forestry, Dean Floor No:106, Agdaci District, 74100 Bartin-Turkey.

Tel: +90 (378) 223 5094, Fax: +90 (378) 223 5062,

E-mail: bofdergi@gmail.com