Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

ZONGULDAK ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SARIÇAM (Pinus sylvestris L.), ULUDAĞ GÖKNARI (Abies bornmülleriana Matff.) VE KAYIN (Fagus orientalis Lipsky. ) KARIŞIK MEŞCERELERİ BONİTET TABLOLARI

Yıl 2007, Cilt: 9 Sayı: 12, 26 - 34, 01.06.2007

Öz

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içerisindeki Sarıçam (Pinus sylvestris L.), Uludağ göknarı (Abies
bornmülleriana Matff.) ve Doğu kayınından (Fagus orientalis Lipsky.) oluşan değişikyaşlı karışık meşcereler
için bonitet eğrileri ve tabloları düzenlenmiştir. Eğrilerin ve tabloların düzenlenmesinde 31 örnek alan ve 93
gövde analizinden elde edilen verilerden faydalanılmıştır. Değerlendirme metodu olarak Lloyd-Hafley metodu
kullanılmıştır. Sonuçlar saf Uludağ göknarı ve kayın meşcereleri için düzenlenen bonitet tabloları ile
kıyaslanmıştır. Sonuçlar özellikle uludağ göknarında saf ve karışık meşcereler arasında farklılıklar olduğunu
göstermektedir.

Kaynakça

 • Alemdağ, İ.Ş. 1967. Türkiye’de Sarıçam Ormanlarının Kuruluşu, Verim Gücü ve Bu Ormanların İşletilmesinde Takip Edilecek Esaslar, OAE Teknik BÜlten No: 20, Ankara.
 • Atıcı, E. 1998. Değişik Yaşlı Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky.) Ormanlarında Artım Büyüme. Doktora Tezi. İstanbul.
 • Batu, F. 1977. Değişik Yaşlı Doğu Ladini Meşcerelerinde Kuruluş ve Envanter Sorunları. Doçentlik Tezi. K.T.Ü. Orman Fak. 98 pp. Trabzon.
 • Carus, S. 1998. Aynı Yaşlı Kayın Ormanlarında Artım ve Büyüme, İ.Ü.Fen Bilimleri Enst., Doktora tezi, İstanbul, 359 s.
 • Caliskan, A. 1989. Karabük Büyükdüz Araştırma Ormanında Sarıçam (Pinus sylvestris L.)- Göknar (Abies bornmülleriana Matff.)-Kayın (Fagus orientalis Lipsky) Karışık Meşcerelerinde Büyüme İlişkileri ve Gerekli Silvikültürel İlişkiler. İ.Ü. Fen Bil. Ens., Doktora Tezi, İstanbul.
 • Clutter, L.J.; Fortsan, C.J.; Pienaar V. L.; Brister, H. G. and Baisley, L. R. 1992. Timber Management- A Quantitive approach, Kriger Publishing Company, ISBN 0-89464-747-4, Florida.
 • Dengler, A. 1931. Die Ergebnisse Einer Probeflachenaufnahme im Buchenurwald Albeniens. Ztschr. F. Forst Und Holzw., 412 s.
 • Eraslan, I. 1982. Orman Amenajmanı. İ.Ü.Orman Fak.Yayın No:318, İstanbul.
 • Eraslan, I.; Yüksel, Ş.ve Giray. N. 1984. Batı Karadeniz Bölgesindeki Koru Ormanlarının Optimal Kuruluşları Hakkında Araştırmalar. Tarım Orman Köy İşleri Bak. Or. Gen. Müd. Yay. Sıra No: 650/ Seri No:58, Ankara.
 • Herrich, A.M. 1944. Multiple correlation in predicting the growth of managed oak-hichery stands. Journal of Forestry. S.812.Mittscherlich, G. 1952. Derxtannen-Ficten-(Buchen)-Plenterwald, Schıf. Bad. Forst Versuchssanstalt Nr.8.
 • Lloyd, F. T.; Hafley, W. L. 1977. Precision and Probability of Misclassification In Site Index Estimation, Forest Science 23, s 493-499.
 • Kalıpsız, A. 1962. Doğu Kayınında Artım Büyüme Araştırmaları, OGM Yayını 339/7, Ankara.
 • Kapucu, F. 1978. Doğu Karadeniz bölgesindeki Doğu Ladini (Picea orientalis L. Carr.)-Sarıçam (Pinus sylvestris L.)- Doğu Karadeniz Göknarı (Abies nordmanniana Spach.) ve Doğu kayını (Fagus orientalis Lipsky) Doğal Karışık Meşcerelerinin Kuruluşları ve Amenajman Yönünden Değerlendirilmesi Üzerine Araştırmalar. KTÜ Fen Bil. Ens., Doçentlik Tezi, 169 s., Trabzon.
 • Saracoglu, Ö. 1988. Değişik yaşlı göknar meşcerelerinde Artım ve Büyüme. Doktora Tezi. İstanbul.

SITE INDEX TABLES FOR MIXED STANDS OF SCOTS PINE (Pinus sylvestris L.), ULUDAG FIR (Abies bornmülleriana Matff.) AND BEECH (Fagus orientalis Lipsky.) IN ZONGULDAK FOREST DISTRICT

Yıl 2007, Cilt: 9 Sayı: 12, 26 - 34, 01.06.2007

Öz

Site index curves and tables have been prepared for uneven aged mixed stands of Scots pine (Pinus sylvestris

L.), Uludag fir (Abies bornmülleriana Matff.) and beech (Fagus orientalis Lipsky.) in Zonguldak territory,

Turkey. Curves and tables have been constructed for every tree species using data from 31 sample plots and 93

stem analyses. Lloyd-Hafley’s method (1977) was used to construct site index curves and tables. Results were

compared with Uludağ fir and beech site index tables prepared for uneven aged pure stands. Results show that

there are differences between uneven aged pure and mixed stands developments, especially at Uludağ fir.

Kaynakça

 • Alemdağ, İ.Ş. 1967. Türkiye’de Sarıçam Ormanlarının Kuruluşu, Verim Gücü ve Bu Ormanların İşletilmesinde Takip Edilecek Esaslar, OAE Teknik BÜlten No: 20, Ankara.
 • Atıcı, E. 1998. Değişik Yaşlı Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky.) Ormanlarında Artım Büyüme. Doktora Tezi. İstanbul.
 • Batu, F. 1977. Değişik Yaşlı Doğu Ladini Meşcerelerinde Kuruluş ve Envanter Sorunları. Doçentlik Tezi. K.T.Ü. Orman Fak. 98 pp. Trabzon.
 • Carus, S. 1998. Aynı Yaşlı Kayın Ormanlarında Artım ve Büyüme, İ.Ü.Fen Bilimleri Enst., Doktora tezi, İstanbul, 359 s.
 • Caliskan, A. 1989. Karabük Büyükdüz Araştırma Ormanında Sarıçam (Pinus sylvestris L.)- Göknar (Abies bornmülleriana Matff.)-Kayın (Fagus orientalis Lipsky) Karışık Meşcerelerinde Büyüme İlişkileri ve Gerekli Silvikültürel İlişkiler. İ.Ü. Fen Bil. Ens., Doktora Tezi, İstanbul.
 • Clutter, L.J.; Fortsan, C.J.; Pienaar V. L.; Brister, H. G. and Baisley, L. R. 1992. Timber Management- A Quantitive approach, Kriger Publishing Company, ISBN 0-89464-747-4, Florida.
 • Dengler, A. 1931. Die Ergebnisse Einer Probeflachenaufnahme im Buchenurwald Albeniens. Ztschr. F. Forst Und Holzw., 412 s.
 • Eraslan, I. 1982. Orman Amenajmanı. İ.Ü.Orman Fak.Yayın No:318, İstanbul.
 • Eraslan, I.; Yüksel, Ş.ve Giray. N. 1984. Batı Karadeniz Bölgesindeki Koru Ormanlarının Optimal Kuruluşları Hakkında Araştırmalar. Tarım Orman Köy İşleri Bak. Or. Gen. Müd. Yay. Sıra No: 650/ Seri No:58, Ankara.
 • Herrich, A.M. 1944. Multiple correlation in predicting the growth of managed oak-hichery stands. Journal of Forestry. S.812.Mittscherlich, G. 1952. Derxtannen-Ficten-(Buchen)-Plenterwald, Schıf. Bad. Forst Versuchssanstalt Nr.8.
 • Lloyd, F. T.; Hafley, W. L. 1977. Precision and Probability of Misclassification In Site Index Estimation, Forest Science 23, s 493-499.
 • Kalıpsız, A. 1962. Doğu Kayınında Artım Büyüme Araştırmaları, OGM Yayını 339/7, Ankara.
 • Kapucu, F. 1978. Doğu Karadeniz bölgesindeki Doğu Ladini (Picea orientalis L. Carr.)-Sarıçam (Pinus sylvestris L.)- Doğu Karadeniz Göknarı (Abies nordmanniana Spach.) ve Doğu kayını (Fagus orientalis Lipsky) Doğal Karışık Meşcerelerinin Kuruluşları ve Amenajman Yönünden Değerlendirilmesi Üzerine Araştırmalar. KTÜ Fen Bil. Ens., Doçentlik Tezi, 169 s., Trabzon.
 • Saracoglu, Ö. 1988. Değişik yaşlı göknar meşcerelerinde Artım ve Büyüme. Doktora Tezi. İstanbul.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Birsen DURKAYA Bu kişi benim


Ali DURKAYA Bu kişi benim

Yayınlanma Tarihi 1 Haziran 2007
Yayınlandığı Sayı Yıl 2007 Cilt: 9 Sayı: 12

Kaynak Göster

APA Durkaya, B. & Durkaya, A. (2007). ZONGULDAK ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SARIÇAM (Pinus sylvestris L.), ULUDAĞ GÖKNARI (Abies bornmülleriana Matff.) VE KAYIN (Fagus orientalis Lipsky. ) KARIŞIK MEŞCERELERİ BONİTET TABLOLARI . Bartın Orman Fakültesi Dergisi , 9 (12) , 26-34 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/barofd/issue/3402/46835


Bartin Orman Fakultesi Dergisi Editorship,

Bartin University, Faculty of Forestry, Dean Floor No:106, Agdaci District, 74100 Bartin-Turkey.

Tel: +90 (378) 223 5094, Fax: +90 (378) 223 5062,

E-mail: bofdergi@gmail.com