Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Effect of the Coppice Cutting on the Stand Structure

Yıl 2007, Cilt: 9 Sayı: 12, 35 - 47, 01.06.2007

Öz

Istanbul University Research Forest was managed as coppice until 1983. This forest has been under the

conversion of coppice stands to high forest since 1997. Stands which are on the lower slopes, have wet

and deep soil conditions are dominated by hornbeam (Carpinus betulus). Five hornbeam dominated

sample plots were taken. The effect of the coppice cutting (clearcutting) on the stand structure was

investigated by comparing the stand mixture according to the basal area and number of the trees on

clearcut and unclearcut at least for 40 years. Results indicate that coppice cutting is accelerated the

domination of hornbeam which has vegetative and generative competition advantage on the oaks

(Quercus frainetto). Economically valuable oak must be protected against the hornbeam and it must be

replaced by under planting and seeding on the hornbeam stands.

Kaynakça

 • Aksoy, H. 1978. Karabük - Büyükdüz Araştırma Ormanındaki Orman Toplumları ve Bunların Silvikültürel Özellikleri Üzerine Araştırmalar. İ.Ü. Orman Fakültesi Yayınları İ.Ü. Yayın No: 2332, O.F. Yayın No: 237, 13 6 s., İstanbul.
 • Anonim 2006. Baltalık Ormanlarının Koruya Dönüştürülmesi Eylem Planı (2006-2015), Orman Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Çalışkan, A. 1991. Karabük-Büyükdüz Araştırma Ormanında Sarıçam (Pinus sylvestris L.)-Göknar (Abies bornmülleriana Mattf.) Kayın (Fagus orientalis Lipsky) Karışık Meşcerelerinde Büyüme İlişkileri ve Gerekli Silvikültürel İşlemler. Doktora Tezi, İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 286 s., İstanbul.
 • Kalıpsız, A. 1962. Doğu Kayınında Artım ve Büyüme Araştırmaları. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Sıra No: 339, Seri No: 7.
 • Kantarcı, M. D. ve Tolunay, D. 1996. İ.Ü. Orman Fakültesi Eğitim ve Araştırma Ormanında Toprak ve Yetişme Ortamı Özelliklerinin Belirlenmesi ve Haritalanması. (Ada 538, Parsel 59, 393 ha), İ.Ü. Araştırma Fonu Projesi, Proje No: 640/210994, İstanbul.
 • Kavgacı, A. 2002. İ.Ü. Orman Fakültesi Araştırma Ormanının Florası ve Meşcere Kuruluşları. Yüksek Lisans Tezi, İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Makineci, E. 1999. İ.Ü. Orman Fakültesi Araştırma Ormanındaki Baltalıkların Koruya Dönüştürülmesi İşlemlerinin Ölü Örtü ve Topraktaki Değişime Etkileri. Doktora Tezi, 213 s., Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Odabaşı, T. 1976. Türkiye'de Baltalık ve Korulu Baltalık Ormanları ve Bunların Koruya Dönüştürülmesi Olanakları Üzerine Araştırmalar. İ.Ü. Yayın No: 2079, Orman Fakültesi Yayın No: 218, Matbaa Teknisyenleri Basımevi, İstanbul.
 • Odabaşı, T., Çalışkan, A., Bozkuş, H.F. 2004. Silvikültür Tekniği İ.Ü.Orman Fakültesi Yayınları, İ.Ü.Yayın No.:4459,O.F.Yayın No.:475,İstanbul.
 • Saatçioğlu, F. 1979. Silvikültür Tekniği (Silvikültür II), (İkinci Baskı), İ.Ü. Yayın No: 2490, Orman Fakültesi Yayın No: 268, Çeliker Matbaacılık, Koli. Şti., İstanbul.
 • Sanver, A. 1948. Baltalık Ormanları ve İşletme Şekilleri. Orman Genel Müdürlüğü Yayın No: 63.
 • Yaltırık, F. ve Efe, A. 1988. Trakya Vejetasyonuna Genel Bakış ve İğneada Subasar (Longos) Ormanları, İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, Seri B, Cilt 38, Sayı 1, S. 68-75, İstanbul.

Baltalık İşletmesinin Meşcere Kuruluşu Üzerindeki Etkileri

Yıl 2007, Cilt: 9 Sayı: 12, 35 - 47, 01.06.2007

Öz

İstanbul Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Ormanı 1983 yılına kadar baltalık olarak işletilmiştir.
Araştırma ormanı 1997 yılından beri baltalıktan koruya dönüştürmeye alınmıştır. Nemli ve derin toprak
koşullarına sahip olan alt yamaçtaki meşcereler gürgen hakimiyetindedir. Gürgen (Carpinus betulus L.)
hakimiyetindeki meşcerelerden 5 adet örnek alan alınmıştır. Baltalık işletmesinin meşcere kuruluşu
üzerindeki etkisi, baltalık kesimi uygulanan ve en az kırk yıldır uygulanmayan alanlardaki karışım
durumunun göğüs yüzeyi ve ağaç sayısı bakımından karşılaştırması yapılarak incelenmiştir. Elde edilen
bulgular, baltalık kesimlerinin generatif ve vejetatif bakımdan rekabet yeteneği meşeye (Quercus
frainetto L.) göre yüksek olan Gürgenin hakimiyetini arttırdığını göstermektedir. Ekonomik bakımdan
değerli olan Meşe, Gürgene karşı korunmalıdır ve gürgen hakimiyetindeki meşcerelerde siper altı dikim
ve ekimlerle Meşe, Gürgenin yerine alana getirilmelidir.

Kaynakça

 • Aksoy, H. 1978. Karabük - Büyükdüz Araştırma Ormanındaki Orman Toplumları ve Bunların Silvikültürel Özellikleri Üzerine Araştırmalar. İ.Ü. Orman Fakültesi Yayınları İ.Ü. Yayın No: 2332, O.F. Yayın No: 237, 13 6 s., İstanbul.
 • Anonim 2006. Baltalık Ormanlarının Koruya Dönüştürülmesi Eylem Planı (2006-2015), Orman Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Çalışkan, A. 1991. Karabük-Büyükdüz Araştırma Ormanında Sarıçam (Pinus sylvestris L.)-Göknar (Abies bornmülleriana Mattf.) Kayın (Fagus orientalis Lipsky) Karışık Meşcerelerinde Büyüme İlişkileri ve Gerekli Silvikültürel İşlemler. Doktora Tezi, İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 286 s., İstanbul.
 • Kalıpsız, A. 1962. Doğu Kayınında Artım ve Büyüme Araştırmaları. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Sıra No: 339, Seri No: 7.
 • Kantarcı, M. D. ve Tolunay, D. 1996. İ.Ü. Orman Fakültesi Eğitim ve Araştırma Ormanında Toprak ve Yetişme Ortamı Özelliklerinin Belirlenmesi ve Haritalanması. (Ada 538, Parsel 59, 393 ha), İ.Ü. Araştırma Fonu Projesi, Proje No: 640/210994, İstanbul.
 • Kavgacı, A. 2002. İ.Ü. Orman Fakültesi Araştırma Ormanının Florası ve Meşcere Kuruluşları. Yüksek Lisans Tezi, İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Makineci, E. 1999. İ.Ü. Orman Fakültesi Araştırma Ormanındaki Baltalıkların Koruya Dönüştürülmesi İşlemlerinin Ölü Örtü ve Topraktaki Değişime Etkileri. Doktora Tezi, 213 s., Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Odabaşı, T. 1976. Türkiye'de Baltalık ve Korulu Baltalık Ormanları ve Bunların Koruya Dönüştürülmesi Olanakları Üzerine Araştırmalar. İ.Ü. Yayın No: 2079, Orman Fakültesi Yayın No: 218, Matbaa Teknisyenleri Basımevi, İstanbul.
 • Odabaşı, T., Çalışkan, A., Bozkuş, H.F. 2004. Silvikültür Tekniği İ.Ü.Orman Fakültesi Yayınları, İ.Ü.Yayın No.:4459,O.F.Yayın No.:475,İstanbul.
 • Saatçioğlu, F. 1979. Silvikültür Tekniği (Silvikültür II), (İkinci Baskı), İ.Ü. Yayın No: 2490, Orman Fakültesi Yayın No: 268, Çeliker Matbaacılık, Koli. Şti., İstanbul.
 • Sanver, A. 1948. Baltalık Ormanları ve İşletme Şekilleri. Orman Genel Müdürlüğü Yayın No: 63.
 • Yaltırık, F. ve Efe, A. 1988. Trakya Vejetasyonuna Genel Bakış ve İğneada Subasar (Longos) Ormanları, İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, Seri B, Cilt 38, Sayı 1, S. 68-75, İstanbul.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Aytekin ERTAŞ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2007
Yayımlandığı Sayı Yıl 2007 Cilt: 9 Sayı: 12

Kaynak Göster

APA
ERTAŞ, A. (2007). Baltalık İşletmesinin Meşcere Kuruluşu Üzerindeki Etkileri. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 9(12), 35-47.


Bartin Orman Fakultesi Dergisi Editorship,

Bartin University, Faculty of Forestry, Dean Floor No:106, Agdaci District, 74100 Bartin-Turkey.

Tel: +90 (378) 223 5094, Fax: +90 (378) 223 5062,

E-mail: bofdergi@gmail.com