Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Büyüyen Kentlerde Yeşil Alanların Konumu ve Geleceği: Kahramanmaraş Örneği

Yıl 2007, Cilt: 9 Sayı: 12, 48 - 53, 01.06.2007

Öz

Bu çalışma ile konut dokusu ve yeşil alanlardaki alansal değişimin, yeşil alanların yeterliliği üzerine etkileri
Kahramanmaraş kenti örneğinde uydu görüntüleri yardımıyla incelenmiştir. Sonuçlar, konut dokusunun son 6 yıl
içerisinde %42, yeşil alanların da 4 kat büyüdüğünü göstermiştir. Ancak konut dokusunun özellikle yüksek katlı
yapılar şeklinde yoğunlaşması nedeniyle bir yeşil alandan yararlanacak kişi sayısı artmakta ve yeşil alanlar
giderek yetersizleşmektedir. 2004 – 2006 yılları arasında mevcut yeşil alanlardan yararlanacak konut miktarı
%11 artmıştır. Bu nedenle, Kahramanmaraş kentinde yeşil alanların daha çok sayıda, geniş parseller halinde ve
kent geneline homojen dağılmış bir şekilde planlanması gerekmektedir.

Kaynakça

 • Altunkasa, M. F. and Uslu, C. 2004. The effects of urban green spaces on house prices in the upper northwest urban development area of Adana (Turkey), Turk J. Agric. For. 28, 203–209.
 • Anonim, 2002. World Urbanization Prospects: The 2001 Revision, Data Tables and Highlights, Technical Report, New York.
 • Anonim, 2004. Kahramanmaraş İli Merkez İlçesinin Yıllara Göre Şehir Nüfusu. Türkiye İstatistik Kurumu, Yayınlanmamış Rapor, Ankara.
 • Doygun, H., Alphan, H ve Gürün, K. D., 2007. Kahramanmaraş Kenti ve Yakın Çevresinde Arazi Örtüsü –Alan Kullanımı Değişimlerinin Belirlenmesi ve Sürdürülebilir Alan Kullanım Önerileri Geliştirilmesi. TÜBİTAK – TOVAG, Proje No: 104O161, Kahramanmaraş.
 • Doygun, H. ve İlter, A. A., 2007. Kahramanmaraş Kentinde Mevcut ve Öngörülen Aktif Yeşil Alan Yeterliliğinin İncelenmesi, Ekoloji (Basımda).
 • Grahn, P. and Stigsdotter, U. A., 2003. Landscape planning and stress, Urban For. Urban Green, 2, 1–18.
 • Pauleit, S. and Duhme, F., 2000. Assessing the environmental performance of land cover types for urban planning, Landscape Urban Plan. 52, 1–20.
 • Ridder, D. K., Adamec, V., Banuelos, A., Bruse, M., Bürger, M., Damsgaard, O., Dufek, J., Hirsch, J., Lefebre, F., Perez-Lacorzana, J. M., Thierry, A. and Weber, C., 2004. An integrated methodology to assess the benefits of urban green spaces, Science Total Environ. 334–335, 489–497.

Situation and the Future of Green Spaces in Growing Cities: the Case of Kahramanmaraş

Yıl 2007, Cilt: 9 Sayı: 12, 48 - 53, 01.06.2007

Öz

With this study, the effects of the aerial change in residential structure and green spaces on the adequacy of

green spaces in the city of Kahramanmaraş were investigated through satellite images. The results illustrated that

residential structure was expanded 42% while green spaces were multiplied by 4 times in the past six years.

However, the number of people who benefits from the green land increases due to concentration of residential

structure which especially consists of multiple-storey buildings. As a result the green spaces become insufficient.

The amount of residents which will benefit from the existing green spaces is increased as 11% between the years

2004 and 2006. Fort this reason, in the city of Kahramanmaraş, it is necessary to plan number of evenly

distributed large scale green spaces.

Kaynakça

 • Altunkasa, M. F. and Uslu, C. 2004. The effects of urban green spaces on house prices in the upper northwest urban development area of Adana (Turkey), Turk J. Agric. For. 28, 203–209.
 • Anonim, 2002. World Urbanization Prospects: The 2001 Revision, Data Tables and Highlights, Technical Report, New York.
 • Anonim, 2004. Kahramanmaraş İli Merkez İlçesinin Yıllara Göre Şehir Nüfusu. Türkiye İstatistik Kurumu, Yayınlanmamış Rapor, Ankara.
 • Doygun, H., Alphan, H ve Gürün, K. D., 2007. Kahramanmaraş Kenti ve Yakın Çevresinde Arazi Örtüsü –Alan Kullanımı Değişimlerinin Belirlenmesi ve Sürdürülebilir Alan Kullanım Önerileri Geliştirilmesi. TÜBİTAK – TOVAG, Proje No: 104O161, Kahramanmaraş.
 • Doygun, H. ve İlter, A. A., 2007. Kahramanmaraş Kentinde Mevcut ve Öngörülen Aktif Yeşil Alan Yeterliliğinin İncelenmesi, Ekoloji (Basımda).
 • Grahn, P. and Stigsdotter, U. A., 2003. Landscape planning and stress, Urban For. Urban Green, 2, 1–18.
 • Pauleit, S. and Duhme, F., 2000. Assessing the environmental performance of land cover types for urban planning, Landscape Urban Plan. 52, 1–20.
 • Ridder, D. K., Adamec, V., Banuelos, A., Bruse, M., Bürger, M., Damsgaard, O., Dufek, J., Hirsch, J., Lefebre, F., Perez-Lacorzana, J. M., Thierry, A. and Weber, C., 2004. An integrated methodology to assess the benefits of urban green spaces, Science Total Environ. 334–335, 489–497.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hakan DOYGUN Bu kişi benim

Yayınlanma Tarihi 1 Haziran 2007
Yayınlandığı Sayı Yıl 2007 Cilt: 9 Sayı: 12

Kaynak Göster

APA Doygun, H. (2007). Büyüyen Kentlerde Yeşil Alanların Konumu ve Geleceği: Kahramanmaraş Örneği . Bartın Orman Fakültesi Dergisi , 9 (12) , 48-53 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/barofd/issue/3402/46837


Bartin Orman Fakultesi Dergisi Editorship,

Bartin University, Faculty of Forestry, Dean Floor No:106, Agdaci District, 74100 Bartin-Turkey.

Tel: +90 (378) 223 5094, Fax: +90 (378) 223 5062,

E-mail: bofdergi@gmail.com