Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Causes of Pine Twist Rust (Melampsora pinitorqua Rostr.) Infection in Plantations of Karabük-Dikmen

Yıl 2007, Cilt: 9 Sayı: 12, 63 - 70, 01.06.2007

Öz

This study was conducted in the years 1995-2005. Melampsora pinitorqua which is fairly widespread in Turkey was first determined on Pinus sylvestris in plantation areas of Karabük-Dikmen in 1995. The case area was investigated during certain periods each year between 1995 and 2000. The disease reached the highest level during 1955-2000. After 2000, the damage has started to decrease and the impact of fungus completely vanished in 2005. Disease severity was high in 2000 because Pinus sylvestris was in 1-10 years old and Aspen (Populus tremula) which is uredial and telial host of the fungus was very dense in this area and Pinus sylvestris was not a native tree for the area. After 2004, the disease has completely dissappered since Pinus sylvestris overcame the suscepitible age of 1-10 years old to disease and Populus tremula was destroyed in the area.

Kaynakça

 • Butin, N. 1995. Tree Diseases and Disorders; Cause, Biology, and Control in Forest and Amenity Trees. Oxford University Press ISBN: 0 19 8549326 (Hbk) U.S.A.
 • Çanakçıoğlu, H. ve Eliçin, G. 1999. Fitopatoloji Özel Bölüm İ.Ü. Orman Fakültesi Yayınları Rektörlük No:4195, Fakülte No: 459, ISBN: 975-404-545-3, İstanbul.
 • Hansen, E. M. and Lewis, K. J. 1997. Compendium of Conifer Diseases. The American Phtopathological Societty (APS) Press ISBN: 0-89054-183-3 U.S.A.
 • Selik, M. 1966. Ormancılık Fitopatolojisi. Dizerkonca Matbaası, İstanbul VIII+178s
 • Vural, M. ve Tunçtaner, K. 1971. Pinus maritima Mill. İle Tesis Edilmiş Genç Plantasyonlarda Tasallutu Tespit Edilen Melampsora pinitorqua Rost.'ya Karşı Kimyasal Mücadele Çalışmaları. Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Yıllık Bülteni (5-6):39-54 İzmit.
 • Vural, M. 1975. Türkiye'de Yerli ve Kültürleri Yapılan Kavaklarda Yapraklara Arız Olan Funguslar. Kavak ve Hızlı Gelişen Yabancı Tür Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Yenili Basımevi, İstanbul. VIII+240s.

Karabük-Dikmen Ağaçlandırmasında Melampsora pinitorqua Rostr. (Çam Sürgün Bükücü Pası) Enfeksiyonunun Sebepleri

Yıl 2007, Cilt: 9 Sayı: 12, 63 - 70, 01.06.2007

Öz

Bu çalışma 1995-2005 yılları arasında yapılmıştır. Türkiye’de oldukça yaygın olan Melampsora pinitorqua Karabük-Dikmen ağaçlandırma alanında ilk olarak 1995 yılında Sarıçam’lar (Pinus sylvestis) üzerinde tespit edilmiştir. 1995-2005 yılları arasında çalışma alanı her yıl belirli periyotlarla incelenmiştir. Hastalık 1995-2000 yılları arasında maksimum seviyeye ulaşmıştır. Fungusun etkisi; 2000 yılından sonra azalmaya başlamış ve 2005 yılında çok az görülmüştür. Pinus sylvestris’lerin 1-10 yaş döneminde olması, fungusun uredo ve teleuto spor safhalarının konukçusu olan Titrek kavak (Populus tremula)’ın alanda yoğun olarak bulunması, Pinus sylvestris'in alanın yerli ağacı olmaması nedeniyle hastalığın şiddeti 2000 yılında artmıştır. Pinus sylvestris'lerin hastalığa duyarlı oldukları 1-10 yaş döneminden çıkması ve fungusun uredo ve teleuto spor safhalarının konukçusu Populus tremula'nın alanda yok edilmesi ile hastalık 2004 yılından sonra ortadan kalkmıştır. 

Kaynakça

 • Butin, N. 1995. Tree Diseases and Disorders; Cause, Biology, and Control in Forest and Amenity Trees. Oxford University Press ISBN: 0 19 8549326 (Hbk) U.S.A.
 • Çanakçıoğlu, H. ve Eliçin, G. 1999. Fitopatoloji Özel Bölüm İ.Ü. Orman Fakültesi Yayınları Rektörlük No:4195, Fakülte No: 459, ISBN: 975-404-545-3, İstanbul.
 • Hansen, E. M. and Lewis, K. J. 1997. Compendium of Conifer Diseases. The American Phtopathological Societty (APS) Press ISBN: 0-89054-183-3 U.S.A.
 • Selik, M. 1966. Ormancılık Fitopatolojisi. Dizerkonca Matbaası, İstanbul VIII+178s
 • Vural, M. ve Tunçtaner, K. 1971. Pinus maritima Mill. İle Tesis Edilmiş Genç Plantasyonlarda Tasallutu Tespit Edilen Melampsora pinitorqua Rost.'ya Karşı Kimyasal Mücadele Çalışmaları. Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Yıllık Bülteni (5-6):39-54 İzmit.
 • Vural, M. 1975. Türkiye'de Yerli ve Kültürleri Yapılan Kavaklarda Yapraklara Arız Olan Funguslar. Kavak ve Hızlı Gelişen Yabancı Tür Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Yenili Basımevi, İstanbul. VIII+240s.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nuri Kaan ÖZKAZANÇ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2007
Yayımlandığı Sayı Yıl 2007 Cilt: 9 Sayı: 12

Kaynak Göster

APA
ÖZKAZANÇ, N. K. (2007). Karabük-Dikmen Ağaçlandırmasında Melampsora pinitorqua Rostr. (Çam Sürgün Bükücü Pası) Enfeksiyonunun Sebepleri. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 9(12), 63-70.


Bartin Orman Fakultesi Dergisi Editorship,

Bartin University, Faculty of Forestry, Dean Floor No:106, Agdaci District, 74100 Bartin-Turkey.

Tel: +90 (378) 223 5094, Fax: +90 (378) 223 5062,

E-mail: bofdergi@gmail.com