Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Possibilities and Problems of camera Trap Using in Wildlife Observation and Monitoring Studies

Yıl 2018, Cilt 20, Sayı 3, 627 - 637, 15.12.2018

Öz

The aim of this study is to determine the problems faced by researchers using camera trap methods in terms of both wildlife and ecological studies and their thoughts about camera trap method. In this study, 14 different questions were asked to the researchers using the camera trap  method. In the survey, 43 researchers using camera traps were included and the data were evaluated as numeric and percentage values. According to the survey camera traps have been used by departments of public institutions and universities and individual users, on the wildlife research in Turkey. All respondents were say stated that the camera trap  method with direct observation was the best method of wildlife observation. In the other hand , it is emphasized that the risk of stealing camera traps is the biggest disadvantage. In addition, approximately 25% of camera trap users use camera trap data according to a specific statistical method, while others do not use such a method in data analysis.

Kaynakça

 • Bilgin C (2011). Yaban hayatı envanter tekniklerinde yeni yaklaşımlar. Kaçkar Dağları Sürdürülebilir Orman Kullanımı ve Korum Koruma Projesi Yayın No:2, Ankara
 • Ertuğrul ET (2008). Yaban hayatında alternatif bir izleme yöntemi: Fotokapanlar. VI. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi 8-9 Mayıs 2008 s:88-91
 • Foster RJ, Harmsen, BJ (2011). A critique of density estimation from camera-trap data. The Journal of Wildlife Management 76(2):224-236
 • Griffhiths M, Schaik CP (1993.) The impact of human traffic on the abundance and activity periods of Sumatran rain forest wildlife Conservation Biology 7:623-626
 • Maffei L, Noss AJ (2008). How small is too small? Camera trap surveys areas and density estimates for Ocelots in Bolivian Chaco. Biotropica 40(1): 71-75
 • Meek PD, Ballard AG, Fleming PJS, (2012a.) An introduction to camera trapping for wildlife surveys in Australia. Invasive Animals Cooperative Research Centre Web ISBN: 978-1-921777-57-8
 • Oğurlu İ (2003). Yaban hayatı envanteri. Y.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av ve Yaban Hayatı Daire Başkanlığı Yayınları 208 s.
 • Rovero F, Zimmermann F, Berzi D, Meek P (2013). Which camera trap type and how many do I need? A review of camera features and study desings for a range of wildlife research applications. Hystrix, the Italian Journal of Mammalogy. 24(2):148-156
 • Rowcliffe JM, Carbone C (2008). Surveys using camera traps: are we looking to a brighter future? Animal Conservation 11:185-186
 • Silveira L, Jacomo ATA, Diniz-Filho JAF (2003). Camera trap, line transect census and track surveys: a comparative evaluation. Biological Conservation 114:351-355
 • Trolle M, Kery M (2005). Camera-trap study of ocelot and other secretive mammals in the northern Pantanal. Mammalia 69, 409–416.
 • Uçarlı Y, Sağlam B. (2013). Yaban hayatı çalışmalarında fotokapan kullanımı. Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi ISSN:2146-1880, eISSN: 2146-698X 14 (2): 321-331
 • Wegge P, Pokheral CP, Jnawali SR (2004). Effects of trapping effort and trap shyness on estimates of tiger abundance from camera trap studies. Animal Conservation 7: 251–256 DOI:10.1017/S1367943004001441

Yaban Hayatı Gözleme ve İzleme Çalışmalarında Foto Kapan Kullanım Olanakları ve Sorunları

Yıl 2018, Cilt 20, Sayı 3, 627 - 637, 15.12.2018

Öz

Bu çalışma yaban hayatı konusunda gerek envanter gerekse de ekolojik çalışmalarda foto kapan kullanan araştırmacıların karşılaştıkları sorunlar ile foto kapan yöntemi hakkındaki düşüncelerini belirlemek amacı ile yapılmıştır. Çalışmada foto kapan yöntemi kullanan araştırmacılara sorulan 14 farklı soru ile amaca ulaşmaya çalışılmıştır. Yapılan ankete foto kapan kullanan 43 araştırmacı katılmış ve elde edilen veriler sayısal ve yüzde değerler olarak değerlendirilmiştir. Anket sonuçlarına göre Türkiye’de yaban hayatı araştırmalarında foto kapanların kamu kurumları ve üniversitelerin ilgili bölümleri yanında kişisel kullanıcılar tarafından da kullanıldığı görülmüştür. Ankete katılanların hem hepsi doğrudan gözlem yanında foto kapan yönteminin en iyi yaban hayatı gözlem yöntemi olduğunu belirtmiştir. Bunun yanında foto kapanların çalınma riskinin ise en büyük dezavantaj olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca foto kapan kullananların yaklaşık % 25 foto kapan verilerini belirli bir istatistik yönteme göre analiz ederken diğerlerinin veri analizinde böyle bir yöntem kullanmadıkları anlaşılmaktadır.

Kaynakça

 • Bilgin C (2011). Yaban hayatı envanter tekniklerinde yeni yaklaşımlar. Kaçkar Dağları Sürdürülebilir Orman Kullanımı ve Korum Koruma Projesi Yayın No:2, Ankara
 • Ertuğrul ET (2008). Yaban hayatında alternatif bir izleme yöntemi: Fotokapanlar. VI. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi 8-9 Mayıs 2008 s:88-91
 • Foster RJ, Harmsen, BJ (2011). A critique of density estimation from camera-trap data. The Journal of Wildlife Management 76(2):224-236
 • Griffhiths M, Schaik CP (1993.) The impact of human traffic on the abundance and activity periods of Sumatran rain forest wildlife Conservation Biology 7:623-626
 • Maffei L, Noss AJ (2008). How small is too small? Camera trap surveys areas and density estimates for Ocelots in Bolivian Chaco. Biotropica 40(1): 71-75
 • Meek PD, Ballard AG, Fleming PJS, (2012a.) An introduction to camera trapping for wildlife surveys in Australia. Invasive Animals Cooperative Research Centre Web ISBN: 978-1-921777-57-8
 • Oğurlu İ (2003). Yaban hayatı envanteri. Y.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av ve Yaban Hayatı Daire Başkanlığı Yayınları 208 s.
 • Rovero F, Zimmermann F, Berzi D, Meek P (2013). Which camera trap type and how many do I need? A review of camera features and study desings for a range of wildlife research applications. Hystrix, the Italian Journal of Mammalogy. 24(2):148-156
 • Rowcliffe JM, Carbone C (2008). Surveys using camera traps: are we looking to a brighter future? Animal Conservation 11:185-186
 • Silveira L, Jacomo ATA, Diniz-Filho JAF (2003). Camera trap, line transect census and track surveys: a comparative evaluation. Biological Conservation 114:351-355
 • Trolle M, Kery M (2005). Camera-trap study of ocelot and other secretive mammals in the northern Pantanal. Mammalia 69, 409–416.
 • Uçarlı Y, Sağlam B. (2013). Yaban hayatı çalışmalarında fotokapan kullanımı. Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi ISSN:2146-1880, eISSN: 2146-698X 14 (2): 321-331
 • Wegge P, Pokheral CP, Jnawali SR (2004). Effects of trapping effort and trap shyness on estimates of tiger abundance from camera trap studies. Animal Conservation 7: 251–256 DOI:10.1017/S1367943004001441

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Fen
Bölüm Biodiversity, Environmental Management and Policy, Sustainable Forestry
Yazarlar

Nuri Kaan ÖZKAZANÇ> (Sorumlu Yazar)
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7098-447X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Aralık 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 20, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Özkazanç, N. K. (2018). Yaban Hayatı Gözleme ve İzleme Çalışmalarında Foto Kapan Kullanım Olanakları ve Sorunları . Bartın Orman Fakültesi Dergisi , 20 (3) , 627-637 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/barofd/issue/38873/450008


Bartin Orman Fakultesi Dergisi Editorship,

Bartin University, Faculty of Forestry, Dean Floor No:106, Agdaci District, 74100 Bartin-Turkey.

Tel: +90 (378) 223 5094, Fax: +90 (378) 223 5062,

E-mail: bofdergi@gmail.com