Yıl 2019, Cilt 21 , Sayı 2, Sayfalar 292 - 304 2019-08-15

Investigation of The Existing Use of Campus Plants: The Case of Namık Kemal University (N.K.U.)
Yerleşke Bitkilerinin Mevcut Kullanımlarının Değerlendirilmesi: Namık Kemal Üniversitesi Örneği (N.K.Ü.)

Burçin EKİCİ [1] , Aslı B. KORKUT [2]


The green areas and the effects created by this vegetation are factors that increase the prestige a university and that contribute meaning and identity to the campus. In this study the plant material within the campus was identified, the spatial suitability of these plants were assessed considering their dendrological and ecological characteristics and the problems and solution proposals for these problems were presented. The material is the woody plants in the N.K.U. campus. Around the concept of this study, field surveys, data collection, analysis, synthesis and evaluation were used. The points are given from 1 to 5 to the plants in the research area considering aesthetical and functional features. Their effects on the design were determined based on these scores. When the use of the plants according to the design principles is examined, it is observed that the movement control is considered at most (33.3%) whereas the physical environment control is considered at least (6.8%) in terms of the functional use. When the use of plants in terms of aesthetic quality, the color suitability is considered at most (47.0%) whereas tissue suitability is considered at least (14.5%). The results will constitute an example for the plant use in the subsequent physical progresses of the campus and contribute much to ensure the consistency in terms of planting design 

Yeşil alanlar ve bu dokunun yarattığı kitlesel etkiler üniversitenin prestijini artıran, yerleşkeye anlam ve kimlik kazandıran unsurlardır. Çalışmada; yerleşkedeki bitki materyali tespit edilmiş, bu bitkilerin dendrolojik ve ekolojik özellikleri dikkate alınarak alandaki uygunlukları değerlendirilmiş, uygulamalarda karşılan sorunlar ve çözüm önerileri ortaya konmuştur. Materyal, Namık Kemal Üniversitesi yerleşkesi içerisinde yer alan odunsu bitkilerdir. Araştırma kapsamında arazi çalışmaları, veri toplama, analiz, sentez ve değerlendirmeden yararlanılmıştır. Alandaki bitkilerin estetik ve fonksiyonel özellikleri dikkate alınarak 1’den 5’e kadar puan verilmiştir. Bu puanlara göre tasarımlardaki etkileri ortaya çıkarılmıştır. Saptanan bitkilerin tasarım ilkeleri yönünden kullanımına bakıldığında; işlevsel kullanım bakımından hareket kontrolünün en fazla (%33.3) olduğu ortaya konulurken, fiziksel çevre kontrolünün en az (%6.8) dikkate alındığı gözlenmiştir. Bitkilerin estetik özellikler bakımından kullanımında ise, renk uygunluğunun en fazla (%47.0) olduğu tespit edilirken, doku uygunluğunun en az (%14.5) düzeyde göz önüne alındığı belirlenmiştir. Sonuçlar, yerleşkenin daha sonraki fiziksel gelişiminde bitki kullanımına da örnek teşkil etmesi ve bitkisel tasarım açısından uyum oluşturulmasında önemli katkı sağlayabilecektir.

 • Alshuwaikhat HM, Abubakar I. (2008). An integrated approach to achieving campus sustainability: Assessment of the current campus environmental management practices. Journal of Cleaner Production, 16, 1777- 1785.
 • Altay V (2012). Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Kampüsü (Hatay)’nün süs bitkileri. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi Cilt: 2, Sayı: 6.
 • Anonymous (2017). N. K. Ü. Construction and Technical Department, Oral interview.
 • Anşin R, Terzioğlu S (1998). Exotic Tree and Shrubs of The Eastern Black Sea Region. Karadeniz Technical Universitey Press No: 192, Trabzon, 132 pp.
 • Bernatzky A (1983). The Effect of Trees on The Urban Climate, Trees in the 21 st Century. Oxford.
 • Bolund P, Hunhammar S (1999). Ecosystem services in urban areas. Ecological Economics, 29, 293- 301.
 • Breuste J.H. (2004). Decision making, planning and design for the conservation of indigenous vegetation within urban development. Landscape and Urban Planning, No: 68.
 • Brickell C (1996). A- Z Encyclopedia of Garden Plants. The Royal Horticultural Society, Dorling Kindersley Limited, London, 1080 pp.
 • Çelem H, Şahin Ş, Güneş G (1997). Road Forestation in Cities, ISBN: 975 94556 0 9, Ankara.
 • Deveci M, Özbucak TB, Demirkol G (2012). Ordu Üniversitesi kampüs alanı florasının tespiti. Akademik Ziraat Dergisi Cilt: 1, Sayı: 2.
 • Düzenli T., Mumcu S., Işık Ö. B. (2016). Design of campus open space depending on the needs of the young people. İnönü University Journal of Art and Design, 6 (13), 121- 130.
 • Ertekin M, Çorbacı ÖL (2010). Landscape design in university (Karabük University Landscape Project Example). Journal of Kastamonu University Forestry Faculty, 1, 55- 67.
 • Fakir H, Babalık AA, Karatepe Y (2009). Süleyman Demirel Üniversitesi Kampüsü’nün doğal bitki türleri (Isparta-Türkiye). Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 1.
 • Gumprecht B (2007). The campus as a public space in the American college town. Journal of Historical Geography, 33, 72- 103.
 • Kahraman A, Onder M, Ceyhan E (2012). The importance of bioconservation and biodiversity in Turkey, International Journal of Bioscience, Biochemistry and Bioinformatics, Vol. 2, No. 2.
 • Karakaş B (1999). Physical Development Plan Preparation Process of university campuses and investigation of Bartın Forestry Faculty, Zonguldak Karaelmas University Institue of Natural and Applied Sciences, Master’s Thesis, Bartın.
 • Karaşah B, Sarı D, Yaman YK (2016). Bir yerleşke peyzaj tasarımı: Artvin Çoruh Üniversitesi Şehir Yerleşkesi, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt: 32, Sayı: 3.
 • Korkut AB, Şişman EE, Özyavuz M (2010). Landscape Architecture, Verda Publishing, ISBN: 97860558838109.
 • Lau SSY, Yang F (2009). Introducing healing gardens into a compact university campus: Design natural space to create healty and sustainable campuses. Landscape Research, 34:1, 55- 81.
 • McFarland AL, Waliczek TM, Zajicek JM (2008). The relationship between student use of campus green spaces and perceptions of quality of life. Horticulture Technology, 18 (2) 232- 238.
 • Nugay ÖZ, Duran A, Doğan B (2007). Kırıkkale Üniversitesi kampüs florası. S.Ü. Fen Ed. Fak. Fen Dergisi Sayı: 30.
 • Symonds WD, Chelimsky SV (1958). The Tree İdentification Book. William Morrow and Company, New York, 272 pp.
 • Symonds WD, Merwin AW (1963). The Shrub İdentification Book. William Morrow and Company, New York, 379 pp.
 • Ulrich R (1984). View through a window may influence recovery from surgery. Science, 224, 420- 421.
 • Ünal O, Gökçeoğlu M (2003). Akdeniz Üniversitesi kampus florası (Antalya-Türkiye). Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 2.
 • Yılmaz H, Irmak MA (2004). Evaluation of plant material in open green areas of Erzurum city. Journal of Ecology, 13 (52), 9-16.
 • Yılmaz S (2015). Landscape design of a campus outdoor space: Süleyman Demirel University. Kastamonu University Journal of Forestry Faculty, 15 (2), 297- 307.
 • Yücel E (2005). Trees and Shrubs I. Eskişehir, ISBN 975- 93746- 2- 5, 301.ü, Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, Bartın, 143s.
Birincil Dil en
Konular Yeşil, Sürdürülebilir Bilim ve Teknoloji
Bölüm Sustainable Design, Landscape Planning and Architecture
Yazarlar

Yazar: Burçin EKİCİ (Sorumlu Yazar)
Kurum: NAMIK KEMAL UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Yazar: Aslı B. KORKUT
Kurum: NAMIK KEMAL UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Ağustos 2019

Bibtex @araştırma makalesi { barofd521977, journal = {Bartın Orman Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-0943}, eissn = {1308-5875}, address = {}, publisher = {Bartın Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {21}, pages = {292 - 304}, doi = {10.24011/barofd.521977}, title = {Investigation of The Existing Use of Campus Plants: The Case of Namık Kemal University (N.K.U.)}, key = {cite}, author = {EKİCİ, Burçin and KORKUT, Aslı B.} }
APA EKİCİ, B , KORKUT, A . (2019). Investigation of The Existing Use of Campus Plants: The Case of Namık Kemal University (N.K.U.). Bartın Orman Fakültesi Dergisi , 21 (2) , 292-304 . DOI: 10.24011/barofd.521977
MLA EKİCİ, B , KORKUT, A . "Investigation of The Existing Use of Campus Plants: The Case of Namık Kemal University (N.K.U.)". Bartın Orman Fakültesi Dergisi 21 (2019 ): 292-304 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/barofd/issue/43738/521977>
Chicago EKİCİ, B , KORKUT, A . "Investigation of The Existing Use of Campus Plants: The Case of Namık Kemal University (N.K.U.)". Bartın Orman Fakültesi Dergisi 21 (2019 ): 292-304
RIS TY - JOUR T1 - Investigation of The Existing Use of Campus Plants: The Case of Namık Kemal University (N.K.U.) AU - Burçin EKİCİ , Aslı B. KORKUT Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24011/barofd.521977 DO - 10.24011/barofd.521977 T2 - Bartın Orman Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 292 EP - 304 VL - 21 IS - 2 SN - 1302-0943-1308-5875 M3 - doi: 10.24011/barofd.521977 UR - https://doi.org/10.24011/barofd.521977 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın Orman Fakültesi Dergisi Investigation of The Existing Use of Campus Plants: The Case of Namık Kemal University (N.K.U.) %A Burçin EKİCİ , Aslı B. KORKUT %T Investigation of The Existing Use of Campus Plants: The Case of Namık Kemal University (N.K.U.) %D 2019 %J Bartın Orman Fakültesi Dergisi %P 1302-0943-1308-5875 %V 21 %N 2 %R doi: 10.24011/barofd.521977 %U 10.24011/barofd.521977
ISNAD EKİCİ, Burçin , KORKUT, Aslı B. . "Investigation of The Existing Use of Campus Plants: The Case of Namık Kemal University (N.K.U.)". Bartın Orman Fakültesi Dergisi 21 / 2 (Ağustos 2019): 292-304 . https://doi.org/10.24011/barofd.521977
AMA EKİCİ B , KORKUT A . Investigation of The Existing Use of Campus Plants: The Case of Namık Kemal University (N.K.U.). Bartın Orman Fakültesi Dergisi. 2019; 21(2): 292-304.
Vancouver EKİCİ B , KORKUT A . Investigation of The Existing Use of Campus Plants: The Case of Namık Kemal University (N.K.U.). Bartın Orman Fakültesi Dergisi. 2019; 21(2): 304-292.