Yıl 2019, Cilt 21 , Sayı 2, Sayfalar 445 - 457 2019-08-15

Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi Alanında Faaliyet Gösteren Firmaların Nakit Dönüş Süreleri Analizi

Kadri Cemil AKYÜZ [1] , İbrahim YILDIRIM [2] , İlker AKYÜZ [3] , Nadir ERSEN [4] , Aytaç AYDIN [5]


Firmaların kısa ve orta vadeli finansal planlama başarısı, uzun vadeli yatırım ve planlamalar için son derece önemlidir. Kısa vadeli planlamada dikkate alınacak temel unsur nakit yönetimi etkinliğidir. Nakit Dönüş Süresi (NDS) nakit yönetimi ve çalışma sermayesinin değerlendirilmesi amacıyla kullanılan ve firmaların finansal ihtiyaçlarının niteliğini belirleyen bir analiz tekniğidir. Bu çalışmada BIST bünyesinde işlem gören kağıt ve kağıt ürünleri sektöründeki 14 firmanın nakit dönüş süreleri analiz edilmiştir. 2011-2016 yıllarını kapsayan çalışmada firmalar iki alt sanayi grubu düzeyinde değerlendirilmiştir. Basım ve yayın sanayi grubunda yer alan firmaların daha düşük, kağıt üretimi sanayi grubundaki firmaların ise daha yüksek NDS ile faaliyette bulundukları belirlenmiştir. Sanayi grupları arasında oluşan süre farklılığının büyük oranda stok devir hızı kaynaklı olduğu belirlenmiştir.

Nakit dönüş süresi, kağıt ve kağıt ürünleri sanayi, basım ve yayın sanayi, BIST.
 • Aydın N, Başar M, Çoşkun M (2014). Finansal Yönetim. 4. Baskı, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Akgüç Ö (2010). Finansal Yönetim. Avcıol Basım Yayın, İstanbul.
 • Aytekin S, Güler S (2014). Nakit Dönüş Süresi ve Karlılık Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: BIST Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi Endeksinde (XTAST) Ampirik Bir Uygulama. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(8): 79-98.
 • Ceylan A (2006). İşletmelerde Finansal Yönetim. Güncelleştirilmiş 9. Baskı, Ekin Kitabevi, Bursa.
 • Ceylan A, Korkmaz T (2013). Finansal Yönetim: Temel Konular. 7. Baskı, Ekin Basım Yayın, Bursa.
 • Derya-Başkan T, Kandil-Göker İE (2018). Firmalarda Nakit Dönüş Süresinin Sermaye Yapısına Etkisi: BIST’e Kayıtlı Çimento Sektörü Üzerine Bir İnceleme.Sosyoekonomi, 26(38): 11-22.
 • Ege İ, Topaloğlu EE, Karakozak Ö (2016). Nakit Dönüşüm Süresi Analizi: BIST-50 Endeksinde Yer Alan Şirketler Üzerine Ampirik Bir Uygulama. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(1): 179-193.
 • Ercan MM, Ban Ü (2005). Değere Dayalı İşletme Finansı. Gazi Kitapevi, Ankara.
 • Garanina T, Petrova O (2015). Liquidity, Cash Conversion Cycle and Financial Performance: Case of Russian Companies. Investment Management and Finacial Innovations, 12(1): 90-100.
 • Ikechukwu OI, Nwakaego DA (2016). Cash Conversion Cycle Management on the Financial Performance of Building Materials/Chemical and Paint Manufacturing Companies in Nigeria. Journal of Humanities and Social Science, 21(7): 62969.
 • İşeri M, Chambers N (2003). Üretim ve Perakende Ticaret Sektörlerinin Nakit Dönüşüm Süreçlerinin İrdelenmesi. Mali Çözüm Dergisi, 13(62): 89-93.
 • Karademir F (2016). Finansal Analiz ve Kredi İşlemleri. 1. Basım, Elma Yayınevi, Ankara.
 • Karadeniz E, Beyazgül M (2016). Halka Açık Turizm Şirketlerinin Nakit Dönüşüm Sürelerinin Analizi: Türkiye ve Bazı Avrupa Ülkeleri Karşılaştırması. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 27(2): 243-257.
 • Linh NTP, Mohanlingam S (2018). The Effects of Cash Conversion Cycle on Profitability: An Insight into the Agriculture and Food Industries in Thailand. Asian Journal of Business and Accounting, 11(1): 97-119.
 • Lyroudi K, Lazaridis J (2000). The Cash Conversion Cycle and Liquidity Analysis of the Food Industry in Greece. Social Science Research Network Electronic Paper Collection, 1-31.
 • Nobanee H, Abdullatif M, AlHajjar M (2011). Cash Conversion Cycle and Firm’s Performance of Japanese firms. Asian Review of Accounting, 19(2): 147-156.
 • Omağ A (2009). Gıda Sektöründe Nakit Dönüşüm Süresi Analizi: Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri Örneği. Maliye Finans Yazıları, 23(83): 45-58.
 • Özerol H (2015). Finansçı Olmayanlar İçin Finans. 14. Basım, Elma Yayınevi, Ankara.
 • Topaloğlu EE, Nur T (2016). Nakit Dönüşüm Süresinin Finansal Performansa Etkisi: Kurumsal Yönetim Endeksinde Bir Uygulama. Akademik Bakış Dergisi, 53: 304-317.
 • Sakarya Ş (2008). Nakit Yönetiminde Nakit Dönüşüm Süresi Analizinin Kullanılması: İMKB’deki KOBİ’ler Üzerine Ampirik Bir Çalışma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(2): 227-248.
 • Upadhyay S, Sen B, Smith DG (2015). The Cash Conversion Cycle and Profitability: A Study of Hospitals in the State of Washington. The Journal of Health Care Finance, 41(4): 1-9.
 • Warrad LH (2015). The Impact of Cash Conversion Cycle on Services Firms’ Liquidity: An Empirical Study Based on Jordanian Data. International Journal of Business and Management, 10(10): 108-115.
 • Yasir MM, Abdul M, Yousaf AZ (2014). Cash Conversion Cycle and its Impact upon Firm Performance: An Evidence from Cement Industry of Pakistan. Global Business and Management Research: An International Journal, 6(2): 139-149.
 • Yazdanfar D, Öhman P (2014). The Impact of Cash Conversion Cycle on Firm Profitability: An Empirical Study Based on Swedish Data. International Journal of Managerial Finance, 10(4): 442-452.
 • Yücel T, Kurt G (2002). Nakit Dönüş Süresi, Nakit Yönetimi ve Karlılık: İMKB Şirketleri Üzerinde Ampirik Bir Çalışma. İMKB Dergisi, 6(22): 1-15.
Birincil Dil tr
Bölüm Wood Machinary, Occupational Safety and Health, Business Administration
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0049-6379
Yazar: Kadri Cemil AKYÜZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7874-8404
Yazar: İbrahim YILDIRIM
Kurum: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4241-1118
Yazar: İlker AKYÜZ
Kurum: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3643-1390
Yazar: Nadir ERSEN
Kurum: ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, ARTVİN MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7460-9618
Yazar: Aytaç AYDIN
Kurum: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Ağustos 2019

Bibtex @araştırma makalesi { barofd532033, journal = {Bartın Orman Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-0943}, eissn = {1308-5875}, address = {}, publisher = {Bartın Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {21}, pages = {445 - 457}, doi = {}, title = {Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi Alanında Faaliyet Gösteren Firmaların Nakit Dönüş Süreleri Analizi}, key = {cite}, author = {AKYÜZ, Kadri Cemil and YILDIRIM, İbrahim and AKYÜZ, İlker and ERSEN, Nadir and AYDIN, Aytaç} }
APA AKYÜZ, K , YILDIRIM, İ , AKYÜZ, İ , ERSEN, N , AYDIN, A . (2019). Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi Alanında Faaliyet Gösteren Firmaların Nakit Dönüş Süreleri Analizi. Bartın Orman Fakültesi Dergisi , 21 (2) , 445-457 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/barofd/issue/43738/532033
MLA AKYÜZ, K , YILDIRIM, İ , AKYÜZ, İ , ERSEN, N , AYDIN, A . "Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi Alanında Faaliyet Gösteren Firmaların Nakit Dönüş Süreleri Analizi". Bartın Orman Fakültesi Dergisi 21 (2019 ): 445-457 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/barofd/issue/43738/532033>
Chicago AKYÜZ, K , YILDIRIM, İ , AKYÜZ, İ , ERSEN, N , AYDIN, A . "Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi Alanında Faaliyet Gösteren Firmaların Nakit Dönüş Süreleri Analizi". Bartın Orman Fakültesi Dergisi 21 (2019 ): 445-457
RIS TY - JOUR T1 - Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi Alanında Faaliyet Gösteren Firmaların Nakit Dönüş Süreleri Analizi AU - Kadri Cemil AKYÜZ , İbrahim YILDIRIM , İlker AKYÜZ , Nadir ERSEN , Aytaç AYDIN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Bartın Orman Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 445 EP - 457 VL - 21 IS - 2 SN - 1302-0943-1308-5875 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın Orman Fakültesi Dergisi Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi Alanında Faaliyet Gösteren Firmaların Nakit Dönüş Süreleri Analizi %A Kadri Cemil AKYÜZ , İbrahim YILDIRIM , İlker AKYÜZ , Nadir ERSEN , Aytaç AYDIN %T Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi Alanında Faaliyet Gösteren Firmaların Nakit Dönüş Süreleri Analizi %D 2019 %J Bartın Orman Fakültesi Dergisi %P 1302-0943-1308-5875 %V 21 %N 2 %R %U
ISNAD AKYÜZ, Kadri Cemil , YILDIRIM, İbrahim , AKYÜZ, İlker , ERSEN, Nadir , AYDIN, Aytaç . "Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi Alanında Faaliyet Gösteren Firmaların Nakit Dönüş Süreleri Analizi". Bartın Orman Fakültesi Dergisi 21 / 2 (Ağustos 2019): 445-457 .
AMA AKYÜZ K , YILDIRIM İ , AKYÜZ İ , ERSEN N , AYDIN A . Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi Alanında Faaliyet Gösteren Firmaların Nakit Dönüş Süreleri Analizi. Bartın Orman Fakültesi Dergisi. 2019; 21(2): 445-457.
Vancouver AKYÜZ K , YILDIRIM İ , AKYÜZ İ , ERSEN N , AYDIN A . Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi Alanında Faaliyet Gösteren Firmaların Nakit Dönüş Süreleri Analizi. Bartın Orman Fakültesi Dergisi. 2019; 21(2): 457-445.