Yıl 2019, Cilt 21 , Sayı 2, Sayfalar 377 - 385 2019-08-15

Production of Bioplastic Composite and Wood Bioplastic Composite with Starch from Different Biomasses
Farklı Biyokütlelerden Elde Edilen Nişasta İle Akıllı Biyoplastik Malzeme ve Odun Biyoplastik Kompozit Üretimi

Ferhat ÖZDEMİR [1] , Doğu RAMAZANOĞLU [2]


The aim of this study is to produce eco-friendly alternative bioplastic and wood biocomposite packaging materials based on starch, derived from different biomasses, in order to minimize the damage caused by petroleum derivative packages to human health and the environment. For this purpose, solubility in water (%), water absorption (%), density according to ASTM D 792 (g/cm3) and surface roughness values according to ISO 4287 standard were determined. According to the results obtained; the highest and lowest water solubility values are sample D  with 100 % and sample F with 8.01 %, respectively. The highest and lowest water absorption (%) capacity with value of % 242 as sample B and as 108 % with the sample E were measured respectively. The most uniform surface was obtained by the values Ra, Rz and Rmax, as 3.53, 18.8 and 25.1 µm for sample A while the highest surface roughness with respectively as 10.4, 43.8 and 55.0 µm values for sample D was determined.


Bu çalışmanın amacı, petrol türevi ambalajların insan sağlığına ve çevreye verdiği zararı en aza indirebilmek  için farklı biyokütlelerden elde edilen nişasta esaslı çevre dostu alternatif akıllı biyoplastik ve odun biyokompozit ambalaj malzemelerinin üretilmesidir. Bu amaçla, üretilen numunelerin sudaki çözünme (%), su alma (%), ASTM D 792 standartlarına göre yoğunluk (g/cm3)  ve ISO 4287 standardına göre yüzey pürüzlülüğü değerleri belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; en yüksek ve en düşük suda çözünme değerleri sırasıyla % 100 ile D numunesi ve % 8,01 ile F numuneleridir. Suda alma (%) değerleri, en yüksek % 242 ile B numunesi en düşük ise % 108 değeri ile E numunesi ölçülmüştür. En düzgün yüzeye Ra, Rz ve Rmax değerleri ile sırasıyla, 3.53, 18.8 ve 25.1 µm olarak A numunesi ölçülür iken, yüzey pürüzlülüğünün en fazla olduğu numune ise 10.4, 43.8 ve 55.0 µm değerleri ile D numunesinin olduğu belirlenmiştir.


 • Ali A, Yu L, Liu H, Khalid S, Meng L, Chen L (2017). Preparation and Characterization of Starch-Based Composite Films Reinforced by Corn and Wheat Hulls. Journal of Applied Polymer Science, 134
 • Asaf KS (2008). Synthesis and Properties of Starch Based Biomaterials. University of Groningen, Groningen.
 • ASTM D 792 (2004). Density and Specific Gravity (Relative Density) of Plastics by Displacement, ASTM International, West Conshohocken, PA.
 • Averous L, Fringant C, Moro L (2001). Starch-Based Biodegradable Materials Suitable for Thermodynamics Packaging. Starch/Starke, 53, 368-371.
 • Avella M, Vlieger JJD, Errico ME, Fischer S, Vacca P, Vope MG (2009). Biodegradable Starch/Clay Nanocomposite Films for Food Packaging Applications. Food Chemistry, 93, 548-558.
 • Biliaderis CG (1998). Structures and Phase Transitions of Starch Polymers, in Polysaccharide Association Structures in Food. Marcel Dekker, Walter RH, New York, pp. 57-168.
 • Gontard N, Guilbert S, Cuq JL (1992). Edible wheat gluten films: influence of the main process variables on film properties using response surface methodology. Journal of Food Science and Technology. (57): pp. 190–195.
 • Prabhu NT, Prashantha K (2016). A Review on Present Status and Future Challenges of Starch Based Polymer Films and Their Composites in Food Packaging Applications, Polymer Composites. 39 (7): 2499-2522.
 • Sharma C, Manepalli PH, Thatte A, Thomas S, Kalarikkal N, Alavi S (2017). Biodegradable Starch/PVOH/Laponite RD-Based Bionanocomposite Films Coated with Graphene Oxide: Preparation and Performance Characterization for Food Packaging Applications. Colloid and Polymer Science, 295, 1695-1708.
 • Stevens ES (2002). Green Plastics: An Introduction to the New Science of Biodegradable Plastics. Princeton University Press, Princeton.
 • Imre B, Pukanszky B (2013). Compatibilization in Bio-Based and Biodegradable Polymer Blends. European Polymer Journal, 49, 1215-1233.
 • ISO 4287 (1984). Help file of Ultra Software .Taylor and Hobson.
 • Ölçer H, Akın B (2008). Starch: Biosynthesis, Granule Structure and Genetic Modifications. Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (016), 1-12.
 • Özdemir F, Ramazanoğlu D (2018). Nişasta Esaslı Dilatant Sıvıların Akıllı Darbe Absorban Malzemesi Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması 3. Uluslararası Akdeniz Bilim ve Mühendislik Kongresi 24-26 Ekim 2018 Çukurova Üniversitesi, Kongre Merkezi, Adana/Türkiye 1054.
 • Tharanathan RN (2003). Biodegradable Films and Composite Coatings: Past, Present, and Future. Trends in Food Science and Technology, 14, 71-78.
 • Pan DD, Jane JL (2000). Internal structure of normal maize starch granules revealed by chemical surface gelatinization. Biomacro-molecules, 1, 126–132.
 • Whistler RL, BeMiller JN (1996). Starch. In: R. L. Whistler & J. N. BeMiller (Eds), Carbohydrate chemistry for food scientists (pp. 117–151). St. Paul, MN: Eagan Press.
 • Yamin FF, Lee M, Pollak LM, White PJ (1999). Thermal properties of starch in corn variants isolated after chemical mutagenesis of inbred line B73. Cereal Chemistry, 76, 175– 181.
Birincil Dil tr
Konular Malzeme Bilimleri, Biyomalzemeler
Bölüm Biomaterial Engineering, Bio-based Materials, Wood Science
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2282-1884
Yazar: Ferhat ÖZDEMİR (Sorumlu Yazar)
Kurum: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-6356-5792
Yazar: Doğu RAMAZANOĞLU
Kurum: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Ağustos 2019

Bibtex @araştırma makalesi { barofd551794, journal = {Bartın Orman Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-0943}, eissn = {1308-5875}, address = {}, publisher = {Bartın Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {21}, pages = {377 - 385}, doi = {}, title = {Farklı Biyokütlelerden Elde Edilen Nişasta İle Akıllı Biyoplastik Malzeme ve Odun Biyoplastik Kompozit Üretimi}, key = {cite}, author = {ÖZDEMİR, Ferhat and RAMAZANOĞLU, Doğu} }
APA ÖZDEMİR, F , RAMAZANOĞLU, D . (2019). Farklı Biyokütlelerden Elde Edilen Nişasta İle Akıllı Biyoplastik Malzeme ve Odun Biyoplastik Kompozit Üretimi. Bartın Orman Fakültesi Dergisi , 21 (2) , 377-385 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/barofd/issue/43738/551794
MLA ÖZDEMİR, F , RAMAZANOĞLU, D . "Farklı Biyokütlelerden Elde Edilen Nişasta İle Akıllı Biyoplastik Malzeme ve Odun Biyoplastik Kompozit Üretimi". Bartın Orman Fakültesi Dergisi 21 (2019 ): 377-385 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/barofd/issue/43738/551794>
Chicago ÖZDEMİR, F , RAMAZANOĞLU, D . "Farklı Biyokütlelerden Elde Edilen Nişasta İle Akıllı Biyoplastik Malzeme ve Odun Biyoplastik Kompozit Üretimi". Bartın Orman Fakültesi Dergisi 21 (2019 ): 377-385
RIS TY - JOUR T1 - Farklı Biyokütlelerden Elde Edilen Nişasta İle Akıllı Biyoplastik Malzeme ve Odun Biyoplastik Kompozit Üretimi AU - Ferhat ÖZDEMİR , Doğu RAMAZANOĞLU Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Bartın Orman Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 377 EP - 385 VL - 21 IS - 2 SN - 1302-0943-1308-5875 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın Orman Fakültesi Dergisi Farklı Biyokütlelerden Elde Edilen Nişasta İle Akıllı Biyoplastik Malzeme ve Odun Biyoplastik Kompozit Üretimi %A Ferhat ÖZDEMİR , Doğu RAMAZANOĞLU %T Farklı Biyokütlelerden Elde Edilen Nişasta İle Akıllı Biyoplastik Malzeme ve Odun Biyoplastik Kompozit Üretimi %D 2019 %J Bartın Orman Fakültesi Dergisi %P 1302-0943-1308-5875 %V 21 %N 2 %R %U
ISNAD ÖZDEMİR, Ferhat , RAMAZANOĞLU, Doğu . "Farklı Biyokütlelerden Elde Edilen Nişasta İle Akıllı Biyoplastik Malzeme ve Odun Biyoplastik Kompozit Üretimi". Bartın Orman Fakültesi Dergisi 21 / 2 (Ağustos 2019): 377-385 .
AMA ÖZDEMİR F , RAMAZANOĞLU D . Farklı Biyokütlelerden Elde Edilen Nişasta İle Akıllı Biyoplastik Malzeme ve Odun Biyoplastik Kompozit Üretimi. Bartın Orman Fakültesi Dergisi. 2019; 21(2): 377-385.
Vancouver ÖZDEMİR F , RAMAZANOĞLU D . Farklı Biyokütlelerden Elde Edilen Nişasta İle Akıllı Biyoplastik Malzeme ve Odun Biyoplastik Kompozit Üretimi. Bartın Orman Fakültesi Dergisi. 2019; 21(2): 385-377.