Yıl 2019, Cilt 21 , Sayı 2, Sayfalar 305 - 326 2019-08-15

Huzurevi Sakinlerinin Huzurevi Bahçelerinden Duyduklari Çevresel Memnuniyet Düzeyleri; Doğu Karadeniz Bölgesi Örneği
Environmental Satisfaction Levels Of Elder People From Nursing Homes: Example Of Eastern Black Sea Region

Emine TARAKÇI EREN [1] , Tugba DÜZENLİ [2] , Mustafa VAR [3]


Yaşlı kişilerin, huzurlu bir çevrede yaşantılarını devam ettirmesi fiziksel ve ruhsal açıdan iyi olmalarına bağlıdır. Yaşadıkları kurum ve bahçesinden memnuniyetlerinin artması, yalnızlıklarının azalması, aidiyet duygularının gelişmesi, sosyal ilişki ve günlük aktivite düzeylerinin yükselmesi için huzurevi bahçeleri tasarımlarının başarılı ve yeterli olması gerekmektedir. Bu nedenle araştırmada, huzurevi bahçelerinden duyulan memnuniyet düzeyinin peyzaj elemanları ve fiziksel çevre özellikleri ile ilişkisi araştırılmıştır. Çalışmada, huzurevi bahçelerinde kurum sakinlerinin çevresel memnuniyet düzeylerini belirlemek amacıyla; üç aşamalı bir araştırma yöntemi geliştirilmiştir. 1. ve 2. aşamasında çalışma alanı ve örneklem seçilmiştir. Buna göre Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki huzurevlerinden, 7 tanesi belirlenmiştir. Belirlenen bu yedi huzurevi sakinleri arasından tabakalı ve rastlantısal örnekleme ile 130 katılımcı seçilmiştir. 3. aşamada ise, huzurevi sakinlerinin kurum bahçelerinden duydukları memnuniyet düzeyi belirlenmeye çalışılmıştır. Her bir huzurevi bahçesinin fiziksel özelliklerine bağlı olarak, çevresel memnuniyet düzeyleri de farklılık göstermiştir. Çalışmanın sonucunda huzurevi sakinlerinin değerlendirmelerine bağlı olarak; çevresel memnuniyet düzeyini etkileyen fiziksel özellikler; konumsal özellikler, erişilebilirlik özellikleri ve tasarım özellikleri tespit edilmiştir. Bunların içerisinden çevresel memnuniyet düzeyine en çok etki eden fiziksel özellik ise erişilebilirlik özelliği çıkmıştır. Huzurevlerinin ulaşım farklarından dolayı; erişilebilirlik özelliğinden duyulan memnuniyet düzeyleri de farklılık göstermiştir 

The aim of the study is to investigate the design and landscape elements of open green spaces, the improvement of daily life and the increase in the satisfaction of the old people, the satisfaction of their institutions and gardens, the increase of their loneliness, the development of their social relations and the increase in their daily activities. In the study, in order to determine the environmental satisfaction levels of nursing homes; 3stage research method has been developed. In the first and second stage, the study area and sample selection were made. 7 nursing homes were selected from the nursing homes in the Eastern Black Sea Region. 130 participants were selected by stratified and random sampling. In the third stage, the level of satisfaction of nursing home residents in was tried to be determined. It is determined that the level of environmental satisfaction of each nursing home environment in their homes depends on the physical characteristics. Environmental satisfaction levels and environmental preference levels will increase if these expectations of nursing home residents are met when the institutional gardens are designed. As a result, depending on the evaluation of the residents of the nursing home; physical characteristics affecting the level of environmental satisfaction.. Among them, physical property which has the most effect on environmental satisfaction level has accessibility feature. In addition, since the accessibility characteristics of each nursing home differed, it was determined that the satisfaction levels of the institutions' accessibility characteristics differed.

 • Adriaanse CCM (2007). Measuring Residential Satisfaction: A Residential Environmental Satisfaction Scale (Ress). Journal of Housing And The Built Environment, 22(3): 287
 • Amerigo M, Aragones JI (1997). A Theoretical And Methodological Approach To The Study Of Residential Satisfaction. Journal of Environmental Psychology, 17(1): 47-57
 • Austin DM, Furr LA, Spine M (2002). The Effects Of Neighborhood Conditions On Perceptions Of Safety. Journal of Criminal Justice, 30(5): 417-427.
 • Baş T (2006). Anket, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Bonaiuto M, Aiello A, Perugini M, Bonnes M, Ercolani AP (1999). Multidimensional Perception Of Residential Environment Quality And Neighbourhood Attachment İn The Urban Environment. Journal of Environmental Psychology, 19(4): 331-352
 • Bonnes M, Bonaiuto M (1995). Expert And Layperson Evaluation Of Urban Environmental Quality: The ‘Natural’versus The ‘Built’environment. Values and The Environment: A Social Science Perspective, 151-163
 • Canter D (2000). Seven Assumptions For An İnvestigative Environmental Psychology. In Theoretical Perspectives İn Environment-Behavior Research, 191-206. Springer, Boston, Ma
 • Coley RL, Kuo FE, Sullivan WC (1997). Where Does Community Grow? The Social Context Created By Nature İn Urban Public Housing. Environment and Behaviour, 29(4): 468-494
 • Düzenli T, Alpak EM (2017). Yaşlilarin Kentsel Açik Mekân Kullanimlarinin İncelenmesi: Trabzon Kenti Örneği, Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, 10(2): 1-8
 • Eren ET (2016). Landscape Preferences of The Elderly. Environmental Sustainability And Landscape Management, 616, St. Kliment Ohridskı University Press, Sofia, pp. 616-626
 • Eren ET, Var M, Düzenlı T (2017). Trabzon İlinde Bulunan Resmi Huzurevi Bahçelerinin Puanlama Yöntemi İle Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, 10(1): 60-72
 • Eren ET, Var M, Mumcu S (2018). Measurıng The Satısfactıon Level of The Cırculatıon Elements In Nursıng Home Gardens. Academıc Researches in Archıtecture, Engıneerıng Plannıng and Desıgn, 79
 • Eren ET (2018). Huzurevi Bahçelerindeki Çevresel Memnuniyet Düzeylerinin Ve Çevresel Tercihlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Doktora Tezi.
 • Evans D (2002). The Effectiveness Of Music As An İntervention For Hospital Patients: A Systematic Review. Journal of Advanced Nursing, 37(1): 8-18
 • Galster GC, Hesser GW (1981). Residential Satisfaction: Compositional And Contextual Correlates. Environment And Behavior, 13(6): 735-758
 • Handal PJ, Morrissy E, Barling PW (1981). Development Of Perceived And Preferred Measures of Physical and Social Characteristics of The Residential Environment and Their Relationship To Satisfaction. Journal of Community Psychology, 9(2): 118-124
 • Ibem EO, Opoko AP, Adeboye AB, Amole D (2013). Performance evaluation of residential buildings in public housing estates in Ogun State, Nigeria: Users' satisfaction perspective. Frontiers of Architectural Research, 2(2): 178-190
 • Kutay E, Karaçor S, Özdede S (2016). Düzce Huzurevi Müdürlüğü Çevre Düzenleme Projesi Ve Tasarım Süreci. Uluslararası Hakemli Tasarım ve Mimarlık Dergisi,(7): 152-164
 • Manzo LC, Perkins DD (2006). Finding Common Ground: The İmportance Of Place Attachment To Community Participation And Planning. Journal of Planning Literature, 20(4): 335-350
 • Pikora T, Giles-Corti B, Bull F, Jamrozik K, Donovan R (2003). Developing A Framework For Assessment of The Environmental Determinants of Walking and Cycling. Social Science & Medicine, 56(8): 1693-1703
 • Preiser WFE, Vıscher JC (2005). Assessing Building Performance. Oxford, England: Elsevier.
 • Sarı RM, Sağsöz A (2011). Sürdürülebilir kent yaşamı bağlamında huzurevi konumu ve kullanıcı tercihleri. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, 4(1-2), 1-14.
 • Schaefer-Mcdaniel N, Dunn JR, Minian N, Katz D (2010). Rethinking Measurement of Neighborhood in The Context of Health Research. Social Science & Medicine, 71, 4, 651-656.
 • Schootman M, Andresen EM, Wolinsky FD, Malmstrom TK, Miller JP, Yan Y, Miller DK (2007). The Effect of Adverse Housing And Neighborhood Conditions On The Development of Diabetes Mellitus Among Middle-Aged African Americans. American Journal of Epidemiology, 166(4): 379-387
 • Spokane AR, Lombard JL, Martinez F, Mason CA, Gorman-Smith D, PlaterZyberk E, Szapocznik J (2007). Identifying Streetscape Features Significant to Well-Being. Architectural Science Review, 50, 3, 234-245.
 • Tekel A, Özalp Y (2016). Effect of Physical And Perceptual Quality On Walkability And Walkers’ Satisfaction: Case Study of Atatürk Boulevard in Ankara. Journal of Planning, 26(1): 40-50
 • Tufan İ (2003). Modernleşen Türkiye’de Yaşlılık ve Yaşlanmak-Yaşlanmanın Sosyolojisi, Anahtar Kitap Yayınevi, İstanbul. 300
 • URL 1. http:// www.ehy.gov.tr (E.T. 16.10.2018)
 • URL 2. http:// www.mobil.netkayit.com (E.T. 12.10.2017)
 • URL 3. http:// eyh.aile.gov.tr (E.T. 19.06.2017)
 • Wright PA, Kloos B (2007). Housing environment and mental health outcomes: A levels of analysis perspective. Journal of Environmental Psychology, 27(1), 79-89.
Birincil Dil tr
Konular Orman Mühendisliği
Bölüm Sustainable Design, Landscape Planning and Architecture
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5595-9505
Yazar: Emine TARAKÇI EREN

Orcid: 0000-0001-6957-3921
Yazar: Tugba DÜZENLİ (Sorumlu Yazar)
Kurum: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3996-2608
Yazar: Mustafa VAR
Kurum: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Ağustos 2019

Bibtex @araştırma makalesi { barofd551967, journal = {Bartın Orman Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-0943}, eissn = {1308-5875}, address = {}, publisher = {Bartın Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {21}, pages = {305 - 326}, doi = {10.24011/barofd.551967}, title = {Huzurevi Sakinlerinin Huzurevi Bahçelerinden Duyduklari Çevresel Memnuniyet Düzeyleri; Doğu Karadeniz Bölgesi Örneği}, key = {cite}, author = {TARAKÇI EREN, Emine and DÜZENLİ, Tugba and VAR, Mustafa} }
APA TARAKÇI EREN, E , DÜZENLİ, T , VAR, M . (2019). Huzurevi Sakinlerinin Huzurevi Bahçelerinden Duyduklari Çevresel Memnuniyet Düzeyleri; Doğu Karadeniz Bölgesi Örneği. Bartın Orman Fakültesi Dergisi , 21 (2) , 305-326 . DOI: 10.24011/barofd.551967
MLA TARAKÇI EREN, E , DÜZENLİ, T , VAR, M . "Huzurevi Sakinlerinin Huzurevi Bahçelerinden Duyduklari Çevresel Memnuniyet Düzeyleri; Doğu Karadeniz Bölgesi Örneği". Bartın Orman Fakültesi Dergisi 21 (2019 ): 305-326 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/barofd/issue/43738/551967>
Chicago TARAKÇI EREN, E , DÜZENLİ, T , VAR, M . "Huzurevi Sakinlerinin Huzurevi Bahçelerinden Duyduklari Çevresel Memnuniyet Düzeyleri; Doğu Karadeniz Bölgesi Örneği". Bartın Orman Fakültesi Dergisi 21 (2019 ): 305-326
RIS TY - JOUR T1 - Huzurevi Sakinlerinin Huzurevi Bahçelerinden Duyduklari Çevresel Memnuniyet Düzeyleri; Doğu Karadeniz Bölgesi Örneği AU - Emine TARAKÇI EREN , Tugba DÜZENLİ , Mustafa VAR Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24011/barofd.551967 DO - 10.24011/barofd.551967 T2 - Bartın Orman Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 305 EP - 326 VL - 21 IS - 2 SN - 1302-0943-1308-5875 M3 - doi: 10.24011/barofd.551967 UR - https://doi.org/10.24011/barofd.551967 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın Orman Fakültesi Dergisi Huzurevi Sakinlerinin Huzurevi Bahçelerinden Duyduklari Çevresel Memnuniyet Düzeyleri; Doğu Karadeniz Bölgesi Örneği %A Emine TARAKÇI EREN , Tugba DÜZENLİ , Mustafa VAR %T Huzurevi Sakinlerinin Huzurevi Bahçelerinden Duyduklari Çevresel Memnuniyet Düzeyleri; Doğu Karadeniz Bölgesi Örneği %D 2019 %J Bartın Orman Fakültesi Dergisi %P 1302-0943-1308-5875 %V 21 %N 2 %R doi: 10.24011/barofd.551967 %U 10.24011/barofd.551967
ISNAD TARAKÇI EREN, Emine , DÜZENLİ, Tugba , VAR, Mustafa . "Huzurevi Sakinlerinin Huzurevi Bahçelerinden Duyduklari Çevresel Memnuniyet Düzeyleri; Doğu Karadeniz Bölgesi Örneği". Bartın Orman Fakültesi Dergisi 21 / 2 (Ağustos 2019): 305-326 . https://doi.org/10.24011/barofd.551967
AMA TARAKÇI EREN E , DÜZENLİ T , VAR M . Huzurevi Sakinlerinin Huzurevi Bahçelerinden Duyduklari Çevresel Memnuniyet Düzeyleri; Doğu Karadeniz Bölgesi Örneği. Bartın Orman Fakültesi Dergisi. 2019; 21(2): 305-326.
Vancouver TARAKÇI EREN E , DÜZENLİ T , VAR M . Huzurevi Sakinlerinin Huzurevi Bahçelerinden Duyduklari Çevresel Memnuniyet Düzeyleri; Doğu Karadeniz Bölgesi Örneği. Bartın Orman Fakültesi Dergisi. 2019; 21(2): 326-305.