Yıl 2019, Cilt 21 , Sayı 2, Sayfalar 432 - 444 2019-08-15

Determining the Factors Effecting Raw Material Preference in Furniture Sector in Turkey and the Problems Experienced in Supplying and Marketing Raw Materials
Türkiye Mobilya Sanayinde Hammadde Tercihini Etkileyen Faktörler ile Hammadde Temininde ve Pazarlamada Yaşanan Sorunların Belirlenmesi

Gökhan GÜNDÜZ [1] , Aytaç AYDIN [2] , Gökay NEMLİ [3]


Furniture industry is one of the oldest and a developing industry in Turkey. In the last 20-25 years of furniture industry, in addition to production for the country’s need, Turkey started to produce for export, to work technology-supported and to make large scale mass production rather than local workplace production.  In addition to that, investments for innovative and technological production have been increasing to make production more efficient and high-quality. The purpose of the questionnaire prepared within the scope of this study is to identify the factors that affect the raw material choices of the businesses active in furniture industry in Turkey and to determine the problems encountered in supplying raw material and in marketing. The study was carried out in 283 businesses which were chosen through sampling among 20,867 businesses active all-around Turkey. The questionnaires were applied by face to face interview technique and frequency tables were formed. It was found that the businesses in furniture industry were structured as single person company, which mainly make order production and mostly they produce household furniture. Among the outstanding problems were high raw material prices, low quality of these materials, lack of customer's material knowledge and high production expenses. Besides, it was seen that mostly MDF, particleboard and plywood were used in the sector and this is mostly due to the clients’ choice. It was also found that lacquer paint and varnish were preferred as coating materials due to their decorative look
Mobilyacılık sektörü, Türkiye’nin en eski ve en gelişen sektörlerinden birisidir. Mobilyacılık sektörüne ilişkin 20-25 yıllık süreçte, Türkiye’de kendi ihtiyacı için üretimin yanı sıra ihracata yönelik üretime, teknoloji destekli çalışmaya ve lokal atölye üretimlerinden büyük çaplı seri üretime başlanmıştır. Bununla beraber üretimin daha nitelikli ve verimli hale getirilebilmesi için yenilikçi ve teknolojik üretim yatırımları artış göstermektedir. Bu çalışma kapsamında hazırlanan anket formu ile Türkiye mobilya sanayinde faaliyet gösteren işletmelerin hammadde tercihini etkileyen faktörler ile hammadde temini ve pazarlamada yaşanan sorunların tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çalışma Türkiye çapında faaliyet gösteren 20.867 işletmeden örnekleme yolu ile seçilen 283 işletmede yürütülmüştür. Yüz yüze görüşme tekniği ile uygulanan anketler bilgisayar ortamına aktarılarak analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda mobilya sektörü işletmelerinin tek kişi işletmesi şeklinde yapılandığı, sipariş üretimi yaptıkları ve çoğunlukla ev mobilyası ürettikleri belirlenmiştir. Hammadde fiyatlarının yüksek kalitesinin düşük olduğu, müşteri bilgisizliği ve üretim giderlerinin yüksek olması öne çıkan problemler olarak görülmüştür. Ayrıca sektörde yoğun olarak MDF, yongalevha ve kontrplak kullanıldığı, bu tercihin ise çoğunlukla müşteri isteğine bağlı olduğu ortaya çıkmıştır. Kaplama malzemesi olarak lake boya ve verniğin dekoratif görüntüsü nedeniyle tercih edildiği tespit edilmiştir
 • Akyüz, K.C.; Külahlı, C.; Yıldırım, İ.; Balaban, Y. (2013). Using of advanced manufacturing technologies in forest products industry enterprises in İnegöl. Turkish Journal of Forestry 14:113-120. (in Turkish).
 • Aras, R.; İmirzi, H.Ö.; Akın, H. (2007). The problems and suggested solutions of small and medium size furniture producing firms in ıstanbul. Journal of Polytechnic 10: 105-110. (in Turkish).
 • Arslan, A.R.; Sönmez, A. (2010). Problems and suggestions of the upholstered furniture İndustry. Journal of Polytechnic 13:191-201. (in Turkish).
 • Çelik, N. (2012). Proposal for a decısıon model for the furnıture ındustry development plan ın Turkey. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 2005:223-232. (in Turkish).
 • Çoban, S. (2005). A study on the foreign trade structure and problems of Kayseri furniture industry. Karamanoğlu Mehmetbey University Journal of Social and Economic Research 2005:73-82. (in Turkish).
 • Demirci, S. (2005). The Problems of Furniture Industry in Turkey and Suggestions for Solutions. Journal of Polytechnic 8:369-379. (in Turkish).
 • Dorman, J.S.; Laporte R.E.; Stone, R.A.; Trucco, M. (1990). Worldwide differences in the incidence of type I diabetes are associated with amino acid variation at position 57 of the HLA-DQ beta chain. Proceedings of the National Academy of Sciences 87:7370-7374.
 • Gürpınar, K.; Döven, M.S. (2007). Stratejik Yönetim Perspektifinden Türk Mobilya Sektörünün Rekabet Durumunun Analizi ve Değerlendirilmesi. Afyon Kocatepe University Journal of Economics and Administrative Sciences 9:173-190. (in Turkish).
 • İnal, M.E.; Toksarı, M. (2006). The marketing problems in the furniture sector and suggestions for solutions to these problems: the case of Kayseri. ZKU, Journal of Social Science 2:105-121. (in Turkish)
 • Nemli, G.; Hızıroglu, S.; Serin, H.; Akyüz, K.C.; Akyüz, I.; Toksoy, D. (2007). A perspective from furniture and cabinet manufacturers in Turkey. Building and Environment 42:1699-1706.
 • Suchsland, O.; Woodson, E. G. (1986). Fiberboard Manufacturing Practices in the United States. United States Department of Agriculture, Forest Service. Agricultural Handbook, USA.
 • Sönmez, A.; Arslan A. R. (2007). Tackles to exportation: An example of furniture industry. Journal of Polytechnic 10:403-409. (in Turkish).
 • Sönmez, A.; Yıldırım, K.; Gürleyen, L.; Arslan, A.R. (2007). Effects of incentives related to export on to firms in the furniture industry. Journal of Polytechnic 10:441-449. (in Turkish).
 • TOBB (The Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey) (2012). Assembly of Turkey Furniture Products Sector Report, TOBB Publication no: 2013/188, Ankara. (in Turkish).
 • TÜİK (Turkish Statistical Entitute) (2017). GTIP 8 to 12 according to the product groups on the basis of the items furniture export and import values. Turkish Statistical Entitute. Ankara.
 • URL-1. Middle Anatolian Exporters' Association (2016). Furniture İndustry Report, http://www.turkishfurniture.org/Eklenti/76,oaibmobilyasektorraporu2016.pdf
 • URL-2. Republic of Turkey Social Security Institution, (2016). Annual statistics for the Turkey. http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/istatistik/sgk_istatistik_yilliklari (accessed 06 May 2016).
 • Wu, Q.; Vlosky, R. P. (2000). Panel products: a perspective from furniture and cabinet manufacturers in the southern Unites States. For Prod J 50:45–50,
 • Yıldırım, K.; Söğütlü, C.; Döngel, N.; Çakır, M. (2013). The effects of quality and standardization on marketing in Turkish furniture industry. Journal of Polytechnic 16:9-17. (in Turkish).
 • Yurdakul, Ü.; Çolak, M.; Çetin, T. (2013). Furniture industry raw materials and problems for supply. Journal of Forestry Faculty of Kastamonu University 13:220-227. (in Turkish).
Birincil Dil en
Konular Malzeme Bilimleri, Biyomalzemeler
Bölüm Wood Machinary, Occupational Safety and Health, Business Administration
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2602-2211
Yazar: Gökhan GÜNDÜZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: BARTIN FACULTY OF FOREST
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7460-9618
Yazar: Aytaç AYDIN
Kurum: Karadeniz Technical University
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8172-1875
Yazar: Gökay NEMLİ
Kurum: Karadeniz Technical University

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Ağustos 2019

Bibtex @araştırma makalesi { barofd558978, journal = {Bartın Orman Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-0943}, eissn = {1308-5875}, address = {}, publisher = {Bartın Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {21}, pages = {432 - 444}, doi = {}, title = {Determining the Factors Effecting Raw Material Preference in Furniture Sector in Turkey and the Problems Experienced in Supplying and Marketing Raw Materials}, key = {cite}, author = {GÜNDÜZ, Gökhan and AYDIN, Aytaç and NEMLİ, Gökay} }
APA GÜNDÜZ, G , AYDIN, A , NEMLİ, G . (2019). Determining the Factors Effecting Raw Material Preference in Furniture Sector in Turkey and the Problems Experienced in Supplying and Marketing Raw Materials. Bartın Orman Fakültesi Dergisi , 21 (2) , 432-444 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/barofd/issue/43738/558978
MLA GÜNDÜZ, G , AYDIN, A , NEMLİ, G . "Determining the Factors Effecting Raw Material Preference in Furniture Sector in Turkey and the Problems Experienced in Supplying and Marketing Raw Materials". Bartın Orman Fakültesi Dergisi 21 (2019 ): 432-444 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/barofd/issue/43738/558978>
Chicago GÜNDÜZ, G , AYDIN, A , NEMLİ, G . "Determining the Factors Effecting Raw Material Preference in Furniture Sector in Turkey and the Problems Experienced in Supplying and Marketing Raw Materials". Bartın Orman Fakültesi Dergisi 21 (2019 ): 432-444
RIS TY - JOUR T1 - Determining the Factors Effecting Raw Material Preference in Furniture Sector in Turkey and the Problems Experienced in Supplying and Marketing Raw Materials AU - Gökhan GÜNDÜZ , Aytaç AYDIN , Gökay NEMLİ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Bartın Orman Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 432 EP - 444 VL - 21 IS - 2 SN - 1302-0943-1308-5875 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın Orman Fakültesi Dergisi Determining the Factors Effecting Raw Material Preference in Furniture Sector in Turkey and the Problems Experienced in Supplying and Marketing Raw Materials %A Gökhan GÜNDÜZ , Aytaç AYDIN , Gökay NEMLİ %T Determining the Factors Effecting Raw Material Preference in Furniture Sector in Turkey and the Problems Experienced in Supplying and Marketing Raw Materials %D 2019 %J Bartın Orman Fakültesi Dergisi %P 1302-0943-1308-5875 %V 21 %N 2 %R %U
ISNAD GÜNDÜZ, Gökhan , AYDIN, Aytaç , NEMLİ, Gökay . "Determining the Factors Effecting Raw Material Preference in Furniture Sector in Turkey and the Problems Experienced in Supplying and Marketing Raw Materials". Bartın Orman Fakültesi Dergisi 21 / 2 (Ağustos 2019): 432-444 .
AMA GÜNDÜZ G , AYDIN A , NEMLİ G . Determining the Factors Effecting Raw Material Preference in Furniture Sector in Turkey and the Problems Experienced in Supplying and Marketing Raw Materials. Bartın Orman Fakültesi Dergisi. 2019; 21(2): 432-444.
Vancouver GÜNDÜZ G , AYDIN A , NEMLİ G . Determining the Factors Effecting Raw Material Preference in Furniture Sector in Turkey and the Problems Experienced in Supplying and Marketing Raw Materials. Bartın Orman Fakültesi Dergisi. 2019; 21(2): 444-432.