Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Physical, Chemical And Mechanical Properties of The Coast Redwood (Sequoia sempervirens Lamb. Endl.) Grown in Turkey

Yıl 2020, Cilt: 22 Sayı: 3, 832 - 840, 15.12.2020
https://doi.org/10.24011/barofd.767111

Öz

The coastal sequoia is a rare species and has grown well in foggy shores, river banks and slopes of sea shores of
Black Sea and Northern Anatolia regions. This study focuses on some physical properties (air and oven-dry density, basic density value, tangential, radial, longitudinal and volumetric shrinkage and swelling), mechanical properties (compression, static bending, modulus of elasticity and impact bending strengths) and chemical properties of redwood (Sequoia sempervirens Lamb. Endl.). In addition, some of these properties were compared to other well know reference wood material grown in Turkey. According to the results obtained, the redwood solid wood has similar properties of some common in Turkey. Its wood can be considered as medium quality wood based on tested properties

Kaynakça

 • As, N. (1992). Pinus pinaster Ait. Değişik ırkların fiziksel mekanik ve teknolojik özellikleri üzerine etkisi İ.Ü. Fen Bil. Ens. Doktora tezi.
 • As, N., Dündar, T., Büyüksarı, Ü. (2016). Türkiye’de yetişen ağaç türlerinin bazı fiziko-mekanik özellikleri bakımından sınıflandırılması, Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 2016, 66(2): 727-735
 • Berkel, A. (1954). Lübnan Sedirinin Teknik Vasıfları, OGM Yayınları 93/18 Ankara.
 • Bektaş İ. (1989). Radiata çamının fiziksel mekanik özellikleri ve kullanılış yerleri üzerine araştırmalar. İ.Ü. Fen Bil. Ens. Y. Lisans Tezi.
 • Bozkurt ve Erdin N. (1989). Ticarette kullanılan önemli yabancı ağaçlar, İ.Ü. Orman fak. Yayınları, Yayın No: 3572. s. 381.
 • Bozkurt Y., Erdin N. (2011). Ağaç Teknolojisi, İstanbul Üniversitesi Yayın No: 5029, Orman Fak. Yayın No: 445, s. 372. ISBN: 978-975-404-900-8,
 • Bozkurt, Y., Erdin N., (1990). Ticarette kullanılan ağaçlarda fiziksel ve mekanik özellikler, İ.Ü. Orman Fak dergisi, seri B cilt 40, sayı 1.p. 7-24.
 • Bektaş, İ. (1997). Kızılçam odununun Teknolojik özellikleri ve Yörelere Gçre Değişmi, İst. Unv. Fen Bil. Ens. Doktora Tezi, s. 270.
 • Cown D. (2008). Redwood in New Zealand - an end-user perspective, NZ journal of forestry, Vol. 52 No. 4, p.35-41
 • Clark JW, Scheffer TC. (1983). Natural decay resistance of the heartwood of coast redwood Sequoia sempervirens (D-Don) Endl. Forest Products Journal 33(5):15–20.
 • Eyüboğlu, A. K., Atasoy, H. ve Küçük, M. (1995). Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Tür Adaptasyon ve Orijin Denemeleri, KTÜ, Orman Fakültesi, I. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Bildiriler, 4. Cilt (Orm. Müh.) 23-25 Ekim 1995, s. 73-79, Trabzon
 • Ertan P., Sözen, MR.,(1990). Orman Yangınlarının Kızılçam (Pinus Brutia Ten) Odununun Fiziksel, Mekaniksel Ve Kimyasal Özellikleri Üzerine Etkileri, İç Anadolu Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, Teknik Bülten no: 269.
 • Göker Y. (1977). Dursunbey Elekdağ karaçamlarının fiziksel ve mekanik özellikleri üzerine araştırmalar. OGM yayınları No: 613. Ankara.
 • Lazzeri-Aerts, R. A. (2011). Post-fire analysis of Sequoia sempervirens forests on the central coast of California Master's Thesis. Paper 3938.
 • ISO 13061-2 (2014). Physical and mechanical properties of wood - Test methods for small clear wood specimens - Part 2: Determination of density for physical and mechanical tests
 • ISO 13061-13 (2016). Physical and mechanical properties of wood — Test methods for small clear wood specimens — Part 13: Determination of radial and tangential shrinkage
 • ISO 13061-14 (2016). Physical and mechanical properties of wood - Test methods for small clear wood specimens - Part 14: Determination of volumetric shrinkage
 • ISO 13061-15 (2017). Physical and mechanical properties of wood — Test methods for small clear wood specimens — Part 15: Determination of radial and tangential swelling
 • ISO 13061-16 (2017). Physical and mechanical properties of wood -Test methods for small clear wood specimens — Part 16: Determination of volumetric swelling
 • ISO 13061-3 (2014). Physical and mechanical properties of wood - Test methods for small clear wood specimens - Part 3: Determination of ultimate strength in static bending
 • ISO 13061-4 (2014). Physical and mechanical properties of wood - Test methods for small clear wood specimens - Part 4: Determination of modulus of elasticity in static bending
 • ISO 13061-10 (2017). Physical and mechanical properties of wood - Test methods for small clear wood specimens - Part 10: Determination of impact bending strength
 • ISO 13061-17 (2017). Physical and mechanical properties of wood -Test methods for small clear wood specimens - Part 17: Determination of ultimate stress in compression parallel to grain
 • ISO 3129 (2019). Wood — Sampling methods and general requirements for physical and mechanical testing of small clear wood specimens
 • Öner, N. Aslan S. (2002). Titrek Kavak (Populus tremula L.) Odununun Teknolojik Özellikleri Ve Kullanım Yerleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri: A, Sayı: 1, ISSN: 1302-7085, Sayfa:135-146
 • USDA (1999). Wood Handbook: Wood as an Engineering Material. Reprinted from Forest Products Laboratory General Technical Report FPL-GTR-113: 486pp.

Türkiye’de yetişen Sahil Sekoyası (Sequoia sempervirens Lamb. Endl.) odununun fiziksel, kimyasal ve mekanik özellikleri

Yıl 2020, Cilt: 22 Sayı: 3, 832 - 840, 15.12.2020
https://doi.org/10.24011/barofd.767111

Öz

Sahil sekoyası Türkiye’de Karadeniz kıyıları ve Kuzeydoğu Anadolu'nun yazın sisli sahil arazilerinde, dere içlerinde ve yamaçlarda iyi gelişme göstermekte olan nadir bir türdür. Sekoya odununa ilişkin fiziksel özelliklerden hava kurusu ve tam kuru yoğunluk, hacim yoğunluk değeri, odunun toplam hacimsel daralma ve genişleme yüzdeleri, mekanik özelliklerden liflere paralel basınç, eğilme direnci, eğilmede elastikiyet modülü ve dinamik eğilme (şok) direnci ilgili standartlara göre tespit edilerek kalite özellikleri irdelenmiştir. Ayrıca bazı kimyasal özellikleri de incelerek çeşitli ağaç türleri ile karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre Türkiye’de yetişen bazı iğne yapraklı ağaç türlerine benzerlik göstermekte olup odunu orta kalite özelliklerine sahiptir.

Kaynakça

 • As, N. (1992). Pinus pinaster Ait. Değişik ırkların fiziksel mekanik ve teknolojik özellikleri üzerine etkisi İ.Ü. Fen Bil. Ens. Doktora tezi.
 • As, N., Dündar, T., Büyüksarı, Ü. (2016). Türkiye’de yetişen ağaç türlerinin bazı fiziko-mekanik özellikleri bakımından sınıflandırılması, Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 2016, 66(2): 727-735
 • Berkel, A. (1954). Lübnan Sedirinin Teknik Vasıfları, OGM Yayınları 93/18 Ankara.
 • Bektaş İ. (1989). Radiata çamının fiziksel mekanik özellikleri ve kullanılış yerleri üzerine araştırmalar. İ.Ü. Fen Bil. Ens. Y. Lisans Tezi.
 • Bozkurt ve Erdin N. (1989). Ticarette kullanılan önemli yabancı ağaçlar, İ.Ü. Orman fak. Yayınları, Yayın No: 3572. s. 381.
 • Bozkurt Y., Erdin N. (2011). Ağaç Teknolojisi, İstanbul Üniversitesi Yayın No: 5029, Orman Fak. Yayın No: 445, s. 372. ISBN: 978-975-404-900-8,
 • Bozkurt, Y., Erdin N., (1990). Ticarette kullanılan ağaçlarda fiziksel ve mekanik özellikler, İ.Ü. Orman Fak dergisi, seri B cilt 40, sayı 1.p. 7-24.
 • Bektaş, İ. (1997). Kızılçam odununun Teknolojik özellikleri ve Yörelere Gçre Değişmi, İst. Unv. Fen Bil. Ens. Doktora Tezi, s. 270.
 • Cown D. (2008). Redwood in New Zealand - an end-user perspective, NZ journal of forestry, Vol. 52 No. 4, p.35-41
 • Clark JW, Scheffer TC. (1983). Natural decay resistance of the heartwood of coast redwood Sequoia sempervirens (D-Don) Endl. Forest Products Journal 33(5):15–20.
 • Eyüboğlu, A. K., Atasoy, H. ve Küçük, M. (1995). Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Tür Adaptasyon ve Orijin Denemeleri, KTÜ, Orman Fakültesi, I. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Bildiriler, 4. Cilt (Orm. Müh.) 23-25 Ekim 1995, s. 73-79, Trabzon
 • Ertan P., Sözen, MR.,(1990). Orman Yangınlarının Kızılçam (Pinus Brutia Ten) Odununun Fiziksel, Mekaniksel Ve Kimyasal Özellikleri Üzerine Etkileri, İç Anadolu Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, Teknik Bülten no: 269.
 • Göker Y. (1977). Dursunbey Elekdağ karaçamlarının fiziksel ve mekanik özellikleri üzerine araştırmalar. OGM yayınları No: 613. Ankara.
 • Lazzeri-Aerts, R. A. (2011). Post-fire analysis of Sequoia sempervirens forests on the central coast of California Master's Thesis. Paper 3938.
 • ISO 13061-2 (2014). Physical and mechanical properties of wood - Test methods for small clear wood specimens - Part 2: Determination of density for physical and mechanical tests
 • ISO 13061-13 (2016). Physical and mechanical properties of wood — Test methods for small clear wood specimens — Part 13: Determination of radial and tangential shrinkage
 • ISO 13061-14 (2016). Physical and mechanical properties of wood - Test methods for small clear wood specimens - Part 14: Determination of volumetric shrinkage
 • ISO 13061-15 (2017). Physical and mechanical properties of wood — Test methods for small clear wood specimens — Part 15: Determination of radial and tangential swelling
 • ISO 13061-16 (2017). Physical and mechanical properties of wood -Test methods for small clear wood specimens — Part 16: Determination of volumetric swelling
 • ISO 13061-3 (2014). Physical and mechanical properties of wood - Test methods for small clear wood specimens - Part 3: Determination of ultimate strength in static bending
 • ISO 13061-4 (2014). Physical and mechanical properties of wood - Test methods for small clear wood specimens - Part 4: Determination of modulus of elasticity in static bending
 • ISO 13061-10 (2017). Physical and mechanical properties of wood - Test methods for small clear wood specimens - Part 10: Determination of impact bending strength
 • ISO 13061-17 (2017). Physical and mechanical properties of wood -Test methods for small clear wood specimens - Part 17: Determination of ultimate stress in compression parallel to grain
 • ISO 3129 (2019). Wood — Sampling methods and general requirements for physical and mechanical testing of small clear wood specimens
 • Öner, N. Aslan S. (2002). Titrek Kavak (Populus tremula L.) Odununun Teknolojik Özellikleri Ve Kullanım Yerleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri: A, Sayı: 1, ISSN: 1302-7085, Sayfa:135-146
 • USDA (1999). Wood Handbook: Wood as an Engineering Material. Reprinted from Forest Products Laboratory General Technical Report FPL-GTR-113: 486pp.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Orman Endüstri Mühendisliği
Bölüm Biomaterial Engineering, Bio-based Materials, Wood Science
Yazarlar

Cengiz GÜLER
Düzce Üniversitesi
0000-0001-8748-6725
Türkiye


Şemsettin KULAÇ
DUZCE UNIVERSITY, FACULTY OF FOREST
0000-0002-8398-3246
Türkiye


Ömer ÖZYÜREK
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Aralık 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 22 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA
GÜLER, C., KULAÇ, Ş., & ÖZYÜREK, Ö. (2020). Türkiye’de yetişen Sahil Sekoyası (Sequoia sempervirens Lamb. Endl.) odununun fiziksel, kimyasal ve mekanik özellikleri. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 22(3), 832-840. https://doi.org/10.24011/barofd.767111


Bartin Orman Fakultesi Dergisi Editorship,

Bartin University, Faculty of Forestry, Dean Floor No:106, Agdaci District, 74100 Bartin-Turkey.

Tel: +90 (378) 223 5094, Fax: +90 (378) 223 5062,

E-mail: bofdergi@gmail.com