Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Türkiye'de Ormancılık Sektöründe Meydana Gelen İş Kazalarının Değerlendirilmesi

Yıl 2021, Cilt 23, Sayı 2, 614 - 623, 16.08.2021
https://doi.org/10.24011/barofd.860303

Öz

Ormancılık sektöründe silvikültürel müdahaleler, orman ürünlerinin bölmeden çıkarılması gibi farklı çalışma koşulları içeren iş faaliyetleri olup, iş kazaları çevresel ve kişisel faktörlere bağlı olarak meydana gelebilmektedir. Ortaya konulan bu çalışmada, Türkiye’de ormancılık sektöründe 2013-2019 yılları arasında meydana gelen iş kazaları çeşitli ölçütler açısından genel olarak Türkiye geneli iş kazaları açısından değerlendirmek ve ormancılıkta sektöründeki ekonomik faaliyet sınıflarına göre iş kazalarını değerlendirmek amaçlanmıştır. Bu kapsamda değerIendirme ölçütleri olarak kaza sıklık oranı (KSO), kaza frekansı (KF) ve kaza ağırlık oranı (KAO) kullanılmıştır. Ormancılık sektöründe iş kazaları ekonomik faaliyet sınıfları açısından incelendiğinde ise, yıllar itibariyle ölümlü olmayan iş kazalarına göre “ormancılık için destekleyici faaliyetler ekonomik faaliyeti”nin KS, KF ve KAO ölçütleri açısından “silvikültürel ve diğer ormancılık faaliyetleri”, “tomrukçuluk faaliyetleri” ve “ağaç dışındaki yabani olarak yetişen ürünlerin toplanması” faaliyetlerinden daha yüksek değere sahip olduğu belirlenmiştir. Ulaşılan bulgular genel olarak değerlendirildiğinde, ormancılık sektörünün Türkiye geneli iş kazaları açısından durumu belirlenerek, sektörün durumu ortaya konulmuştur.

Kaynakça

 • Acar, H., Şentürk, N. (1999). Artvin yöresindeki orman işçilerinde işçi sağlığı üzerine bir araştırma. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 49(1), 25-40.
 • Allman, M., Jankovský, M., Allmanová, Z., Ferenčík, M., Messingerová, V., Vlčková, M., Stoilov, S. (2017). Work accidents during cable yarding operations in Central Europe 2006–2014. Forest Systems, 26(1), 1-8.
 • Bentley, T., Parker, R., Ashby, L. (2005). Understanding felling safety in the New Zealand forest industry. Applied Ergonomics, 36 (2), 165–175.
 • Ceylan, H. (2012). Analysis of occupational accidents according to the sectors in Turkey. Gazi University Journal of Science, 25(4), 909-918.
 • Ceylan, H. (2014). Türkiye’de inşaat sektöründe meydana gelen iş kazalarının analizi. International Journal of Engineering Research and Development, 6(1), 1-6.
 • Ceylan, H. (2015). Analysis of fatal occupational accidents in Turkey for the year 2013. Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology, 2(3), 314-320.
 • Cividino, S. R. S., Maroncelli, E., Vello, M., Gubiani, R., Snidero, I., Pergher, G., Colantoni, A. (2012). Accident analysis during the chainsaw use: prevention and protection measures to reduce injuries. In Proceedings of the International Conference RAGUSA SHWA.
 • Enez, K., Topbas, M., Acar, H. H. (2014). An evaluation of the occupational accidents among logging workers within the boundaries of Trabzon Forestry Directorate, Turkey. International Journal of Industrial Ergonomics, 44(5), 621-628.
 • Eurostat (2020). https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Forests,_forestry_and_logging (06.08.2020).
 • Güllüoğlu, E. N., Taçkın, E. (2018). Türkiye tekstil sektöründe istihdam ve iş kazalarının analizi. Journal of Textiles & Engineers/Tekstil ve Mühendis, 25(112), 344-354.
 • Güllüoğlu, E. N., Güllüoğlu, A. N. (2019). Türkiye’de metal sektöründe meydana gelen iş kazalarının analizi. International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences, 31(1), 70-82.
 • Gumus, S., Okan, S.U., Hatay, T.Y. (2019). Analysis of work accidents in wood harvesting: a case study of the East Black Sea region. Forestist, 70(1), 1-7.
 • ILO (2020a). International Labour Organization. https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--en/index.htm, (10.08.2020).
 • ILO (2020b). International Labour Organization.
 • https://www.ilo.org/global/industries-and-sectors/forestry-wood-pulp-and-paper/lang--en/index.htm, (10.08.2020).
 • Klun, J., Medved, M. (2007). Fatal accidents in forestry in some European countries. Croatian Journal of Forest Engineering: Journal for Theory and Application of Forestry Engineering, 28(1), 55-62.
 • Kogler, R., Quendler, E., Boxberger, J. (2016). Occupational accidents with agricultural machinery in Austria. Journal of Agromedicine, 21(1), 61-70.
 • Lilley, R., Feyer, A. M., Kirk, P., Gander, P. (2002). A survey of forest workers in New Zealand: Do hours of work, rest, and recovery play a role in accidents and injury?. Journal of Safety Research, 33(1), 53-71.
 • Müngen, U. (1993). Türkiye'de inşaat iş kazalarının analizi ve iş güvenliğinin sorunu, Doktora Tezi, İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Özdemir, İ. (2019). İş Sağlığı ve Güvenliği Kavram ve Kurallarının Gelişimi. E. A. Oral (Ed.). İş Sağlığı ve Güvenliği içinde. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, 4-21.
 • Polatoğlu, G., Sincar, S. (1999). Avrupa’da iş sağlığı ve güvenliği’nin ortaya çıkması ve Türkiye’deki uygulamaları. Atatürk Dergisi, 7(2), 71-95.
 • Rhee, K. Y., Choe, S. W., Kim, Y. S., Koo, K. H. (2013). The trend of occupational injuries in Korea from 2001 to 2010. Safety and Health at Work, 4(1), 63-70.
 • Robb, W., Cocking, J. (2014). Review of European chainsaw fatalities, accidents and trends. Arboricultural Journal: The International Journal of Urban Forestry, 36(2), 103-126.
 • Robert, K., Elisabeth, Q., Josef, B. (2015). Analysis of occupational accidents with agricultural machinery in the period 2008–2010 in Austria. Safety Science, 72, 319-328.
 • SGK (2019). SGK İstatistik Yıllıkları, http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/istatistik/sgk_istatistik_yilliklari (10.08.2020).
 • Tsioras, P. A., Rottensteiner, C., Stampfer, K. (2011). Analysis of accidents during cable yarding operations in Austria 1998–2008. Croatian Journal of Forest Engineering: Journal for Theory and Application of Forestry Engineering, 32(2), 549-560.
 • Yüksel, B. (2017). Çalışma ilişkilerine yönelik ilk düzenleme: dilaver paşa nizamnamesi ve çalışma hayatına etkileri. İş ve Hayat, 3(6), 155-178.

Analysis of Occupational Accidents Occurred in The Forestry Sector in Turkey

Yıl 2021, Cilt 23, Sayı 2, 614 - 623, 16.08.2021
https://doi.org/10.24011/barofd.860303

Öz

In the forestry sector, activities with different working conditions such as silvicultural studies and logging take
place, and occupational accidents may occur depending on environmental and personal factors. In this study, it
was aimed to evaluate the occupational accidents in the Turkish forestry sector comparing with occupational
accidents across Turkey between 2013-2019. At the same time, it is aimed to evaluate occupational accidents
according to economic activity classes in the forestry sector. In this context, incidence rate (IR), frequency rate
(FR) and severity rate (SR) were used as evaluation criteria. When occupational accidents in the forestry sector are
examined in terms of economic activity classes, it has been determined that the “supporting activities in forestry”
have a higher value in terms of IR, FR and SR criteria than "silvicultural and other forestry activities", "logging
activities" and "harvesting wild-grown products other than trees". When the findings are evaluated in general, cases
of occupational accidents in the forestry sector have been put forward across Turkey.

Kaynakça

 • Acar, H., Şentürk, N. (1999). Artvin yöresindeki orman işçilerinde işçi sağlığı üzerine bir araştırma. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 49(1), 25-40.
 • Allman, M., Jankovský, M., Allmanová, Z., Ferenčík, M., Messingerová, V., Vlčková, M., Stoilov, S. (2017). Work accidents during cable yarding operations in Central Europe 2006–2014. Forest Systems, 26(1), 1-8.
 • Bentley, T., Parker, R., Ashby, L. (2005). Understanding felling safety in the New Zealand forest industry. Applied Ergonomics, 36 (2), 165–175.
 • Ceylan, H. (2012). Analysis of occupational accidents according to the sectors in Turkey. Gazi University Journal of Science, 25(4), 909-918.
 • Ceylan, H. (2014). Türkiye’de inşaat sektöründe meydana gelen iş kazalarının analizi. International Journal of Engineering Research and Development, 6(1), 1-6.
 • Ceylan, H. (2015). Analysis of fatal occupational accidents in Turkey for the year 2013. Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology, 2(3), 314-320.
 • Cividino, S. R. S., Maroncelli, E., Vello, M., Gubiani, R., Snidero, I., Pergher, G., Colantoni, A. (2012). Accident analysis during the chainsaw use: prevention and protection measures to reduce injuries. In Proceedings of the International Conference RAGUSA SHWA.
 • Enez, K., Topbas, M., Acar, H. H. (2014). An evaluation of the occupational accidents among logging workers within the boundaries of Trabzon Forestry Directorate, Turkey. International Journal of Industrial Ergonomics, 44(5), 621-628.
 • Eurostat (2020). https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Forests,_forestry_and_logging (06.08.2020).
 • Güllüoğlu, E. N., Taçkın, E. (2018). Türkiye tekstil sektöründe istihdam ve iş kazalarının analizi. Journal of Textiles & Engineers/Tekstil ve Mühendis, 25(112), 344-354.
 • Güllüoğlu, E. N., Güllüoğlu, A. N. (2019). Türkiye’de metal sektöründe meydana gelen iş kazalarının analizi. International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences, 31(1), 70-82.
 • Gumus, S., Okan, S.U., Hatay, T.Y. (2019). Analysis of work accidents in wood harvesting: a case study of the East Black Sea region. Forestist, 70(1), 1-7.
 • ILO (2020a). International Labour Organization. https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--en/index.htm, (10.08.2020).
 • ILO (2020b). International Labour Organization.
 • https://www.ilo.org/global/industries-and-sectors/forestry-wood-pulp-and-paper/lang--en/index.htm, (10.08.2020).
 • Klun, J., Medved, M. (2007). Fatal accidents in forestry in some European countries. Croatian Journal of Forest Engineering: Journal for Theory and Application of Forestry Engineering, 28(1), 55-62.
 • Kogler, R., Quendler, E., Boxberger, J. (2016). Occupational accidents with agricultural machinery in Austria. Journal of Agromedicine, 21(1), 61-70.
 • Lilley, R., Feyer, A. M., Kirk, P., Gander, P. (2002). A survey of forest workers in New Zealand: Do hours of work, rest, and recovery play a role in accidents and injury?. Journal of Safety Research, 33(1), 53-71.
 • Müngen, U. (1993). Türkiye'de inşaat iş kazalarının analizi ve iş güvenliğinin sorunu, Doktora Tezi, İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Özdemir, İ. (2019). İş Sağlığı ve Güvenliği Kavram ve Kurallarının Gelişimi. E. A. Oral (Ed.). İş Sağlığı ve Güvenliği içinde. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, 4-21.
 • Polatoğlu, G., Sincar, S. (1999). Avrupa’da iş sağlığı ve güvenliği’nin ortaya çıkması ve Türkiye’deki uygulamaları. Atatürk Dergisi, 7(2), 71-95.
 • Rhee, K. Y., Choe, S. W., Kim, Y. S., Koo, K. H. (2013). The trend of occupational injuries in Korea from 2001 to 2010. Safety and Health at Work, 4(1), 63-70.
 • Robb, W., Cocking, J. (2014). Review of European chainsaw fatalities, accidents and trends. Arboricultural Journal: The International Journal of Urban Forestry, 36(2), 103-126.
 • Robert, K., Elisabeth, Q., Josef, B. (2015). Analysis of occupational accidents with agricultural machinery in the period 2008–2010 in Austria. Safety Science, 72, 319-328.
 • SGK (2019). SGK İstatistik Yıllıkları, http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/istatistik/sgk_istatistik_yilliklari (10.08.2020).
 • Tsioras, P. A., Rottensteiner, C., Stampfer, K. (2011). Analysis of accidents during cable yarding operations in Austria 1998–2008. Croatian Journal of Forest Engineering: Journal for Theory and Application of Forestry Engineering, 32(2), 549-560.
 • Yüksel, B. (2017). Çalışma ilişkilerine yönelik ilk düzenleme: dilaver paşa nizamnamesi ve çalışma hayatına etkileri. İş ve Hayat, 3(6), 155-178.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Orman Mühendisliği
Bölüm Biodiversity, Environmental Management and Policy, Sustainable Forestry
Yazarlar

Mustafa AKGÜL (Sorumlu Yazar)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA, ORMAN FAKÜLTESİ
0000-0001-6387-5080
Türkiye


A.ilker ESİN
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA
0000-0002-4349-056X
Türkiye


Anıl AKAY
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA, ORMAN FAKÜLTESİ
0000-0002-8745-0295
Türkiye


Necmettin ŞENTÜRK
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA, ORMAN FAKÜLTESİ
0000-0002-6043-7488
Türkiye


Hafiz Hulusi ACAR
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7864-1009
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 16 Ağustos 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 23, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Akgül, M. , Esin, A. , Akay, A. , Şentürk, N. & Acar, H. H. (2021). Türkiye'de Ormancılık Sektöründe Meydana Gelen İş Kazalarının Değerlendirilmesi . Bartın Orman Fakültesi Dergisi , 23 (2) , 614-623 . DOI: 10.24011/barofd.860303


Bartin Orman Fakultesi Dergisi Editorship,

Bartin University, Faculty of Forestry, Dean Floor No:106, Agdaci District, 74100 Bartin-Turkey.

Tel: +90 (378) 223 5094, Fax: +90 (378) 223 5062,

E-mail: bofdergi@gmail.com