Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Orman Yolunda Uygulanan Yeni Tip Çelik Köprü (Vize Orman İşletme Müdürlüğü Örneği)

Yıl 2022, Cilt: 24 Sayı: 1, 13 - 24, 15.04.2022
https://doi.org/10.24011/barofd.1009284

Öz

Ülkemizin 60 yıllık planlı kalkınma döneminde, ormanlar da etkin bir şekilde işletmeye açılmıştır. Bu alanlardan, fonksiyonel ormancılık kapsamında, efektif bir şekilde yararlanılması için orman yol ağı planları oluşturulmuştur. Orman yolları; odun üretimi, ağaçlandırma, silvikültürel uygulamalar, yangınla mücadele, koruma, rekreasyonel uygulamalar gibi tüm ormancılık çalışmalarında kullanılan ana ulaşım tesisleridir. Orman yol ağları planlanırken çevre duyarlılığı ve fonksiyonel ormancılık çalışmalarının göz önünde bulundurulması gerekir. Orman yollarının uzun süreli hizmet verebilmesi için planlama, yapım ve bakım çalışmalarının iyi bir şekilde yapılması önemlidir. Orman yollarının korunması ve ulaşıma sürekli açık tutulması amacıyla; koruma duvarları, büzler, menfezler, köprüler gibi sanat yapılarının tesis edilmeleri gerekmektedir. Bu çalışmada, ülkemizde orman yolu üzerinde ilk defa inşa edilen çelik köprünün yapımı incelenmiştir. Bu tip köprülerin yapım teknikleri, orman yollarına uygunluğu araştırılmıştır.

Kaynakça

 • Bayoğlu, S., Hasdemir, M. (1991). Selection and sizing of small hydraulic road structures established on forest roads. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, B41(3-4), 17-38.
 • Bayoğlu, S. (1997). Orman Transport Tesisleri ve Taşıtları. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları, Yayın No. 434, İstanbul.
 • Erdaş, O. (1997). Orman Yolları (Cilt II). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Yayın No.26, Trabzon.
 • Eskandari, S., Hosseini, S.A. (2013). Assessment of drainage system standards of forest roads in Darabkola – Iran. Pol. J .Environ. Stud., 22(3), 675-682.
 • Jani, M. (2000). Forestland Crossing: Assessment and Costs. Proceedings of the Salmon Habitat Restoration Cost Workshop, 71-80, 14-16 November 2000, Oregon, USA.
 • Kalantari, Z., Folkeson, L. (2013). Road drainage in Sweden: current practice and suggestions for adaptation to climate change. Journal of Infrastructure System, 19, 147-156.
 • Özçelik, N. (1982). Orman Yolu Sanat Yapıları. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayın No. 323, İstanbul.
 • Öztürk, T. (2020). Temporal change of drainage structures in forest roads (Study of Bentler Forest Enterprise 2009-2019). Eur. J. Forest Eng., 6(2), 52-59.
 • Sessions, J. (2007). Forest Road Operations in the Tropics. Springer Book, USA.
 • Şentürk, N., Akgül, M., Öztürk, T., Akay, A.O. (2018). Orman yollarında kazı-dolgu miktarlarının hesaplanmasında topoğrafik harita tabanlı geleneksel yöntem ile bilgisayar destekli yöntemin karşılaştırılması. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 20(3), 618-626.
 • Taylor, S.E., Ritter, M.A., Franklin, J.M., Morgan, P.A., Keliher, K.P. (1999). Portable timber bridge systems for forest roads. Forestry Engineering for Tomorrow: Roads Proceedings of the International Conference on Forest Engineering, 28-30 June 1999, Edinburg, Scotland.
 • Turton, D., Anderson, S., Miller, R. (2009). Best Management Practices for Forest Road Construction and Harvesting Operations in Oklahoma. Oklahoma State University, Cooperative Extension Service, Forestry Extension Report 5, USA.
 • URL-1 (2021). https://istanbulobm.ogm.gov.tr/VizeOIM/Sayfalar/default.aspx (25.09.2021).
 • URL-2 (2021). https://mgm.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx?k=A&m=KIRKLARELI (01.10.2021).
 • URL-3 (2021). https://www.tcmb.gov.tr/kurlar/kurlar_tr.html (05.07.2017).

New Type Steel Bridge Applied on the Forest Road (the Case of Vize Forest Enterprise Directorate)

Yıl 2022, Cilt: 24 Sayı: 1, 13 - 24, 15.04.2022
https://doi.org/10.24011/barofd.1009284

Öz

During the 60-year planned development period of Turkey, forests were also put into operation effectively. Forest road network plans have been created in order to make effective use of these areas within the scope of functional forestry. The forest roads are the main transportation facilities used in all forestry activities such as wood production, afforestation, silvicultural applications, fire fighting, forest protection, and recreational applications. Environmental awareness and functional forestry studies should be considered while planning forest road networks. In order for forest roads to provide long-term service, it is important that planning, construction and maintenance works are done well. In order to protect forest roads and keep them open to transportation, the protection and drainage structures such as protection walls, pipes, culverts, bridges should be established. In this study, the construction of the steel bridge, which was built for the first time on the forest road in Turkey, was examined. The construction techniques of steel bridges and their suitability for forest roads were investigated.

Kaynakça

 • Bayoğlu, S., Hasdemir, M. (1991). Selection and sizing of small hydraulic road structures established on forest roads. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, B41(3-4), 17-38.
 • Bayoğlu, S. (1997). Orman Transport Tesisleri ve Taşıtları. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları, Yayın No. 434, İstanbul.
 • Erdaş, O. (1997). Orman Yolları (Cilt II). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Yayın No.26, Trabzon.
 • Eskandari, S., Hosseini, S.A. (2013). Assessment of drainage system standards of forest roads in Darabkola – Iran. Pol. J .Environ. Stud., 22(3), 675-682.
 • Jani, M. (2000). Forestland Crossing: Assessment and Costs. Proceedings of the Salmon Habitat Restoration Cost Workshop, 71-80, 14-16 November 2000, Oregon, USA.
 • Kalantari, Z., Folkeson, L. (2013). Road drainage in Sweden: current practice and suggestions for adaptation to climate change. Journal of Infrastructure System, 19, 147-156.
 • Özçelik, N. (1982). Orman Yolu Sanat Yapıları. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayın No. 323, İstanbul.
 • Öztürk, T. (2020). Temporal change of drainage structures in forest roads (Study of Bentler Forest Enterprise 2009-2019). Eur. J. Forest Eng., 6(2), 52-59.
 • Sessions, J. (2007). Forest Road Operations in the Tropics. Springer Book, USA.
 • Şentürk, N., Akgül, M., Öztürk, T., Akay, A.O. (2018). Orman yollarında kazı-dolgu miktarlarının hesaplanmasında topoğrafik harita tabanlı geleneksel yöntem ile bilgisayar destekli yöntemin karşılaştırılması. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 20(3), 618-626.
 • Taylor, S.E., Ritter, M.A., Franklin, J.M., Morgan, P.A., Keliher, K.P. (1999). Portable timber bridge systems for forest roads. Forestry Engineering for Tomorrow: Roads Proceedings of the International Conference on Forest Engineering, 28-30 June 1999, Edinburg, Scotland.
 • Turton, D., Anderson, S., Miller, R. (2009). Best Management Practices for Forest Road Construction and Harvesting Operations in Oklahoma. Oklahoma State University, Cooperative Extension Service, Forestry Extension Report 5, USA.
 • URL-1 (2021). https://istanbulobm.ogm.gov.tr/VizeOIM/Sayfalar/default.aspx (25.09.2021).
 • URL-2 (2021). https://mgm.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx?k=A&m=KIRKLARELI (01.10.2021).
 • URL-3 (2021). https://www.tcmb.gov.tr/kurlar/kurlar_tr.html (05.07.2017).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Orman Endüstri Mühendisliği
Bölüm Research Articles
Yazarlar

Tolga ÖZTÜRK 0000-0002-3066-1788

Hüseyin DOĞAN Bu kişi benim 0000-0002-3804-7184

Onur BAŞAR 0000-0003-2690-3737

Yayımlanma Tarihi 15 Nisan 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 24 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA ÖZTÜRK, T., DOĞAN, H., & BAŞAR, O. (2022). Orman Yolunda Uygulanan Yeni Tip Çelik Köprü (Vize Orman İşletme Müdürlüğü Örneği). Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 24(1), 13-24. https://doi.org/10.24011/barofd.1009284


Bartin Orman Fakultesi Dergisi Editorship,

Bartin University, Faculty of Forestry, Dean Floor No:106, Agdaci District, 74100 Bartin-Turkey.

Tel: +90 (378) 223 5094, Fax: +90 (378) 223 5062,

E-mail: bofdergi@gmail.com