Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Eskişehir Kavuncu Göleti Ornitofaunası

Yıl 2022, Cilt 24, Sayı 2, 235 - 246, 15.08.2022
https://doi.org/10.24011/barofd.1021678

Öz

Bu çalışma Eskişehir’in Günyüzü İlçesinde bulunan Kavuncu Göleti’ndeki kuş türlerini tespit etmek amacı ile 2018-2020 yılları arasında yapılmıştır. Bu amaçla nokta sayım ve hat boyu sayım yöntemleri ile kuş gözlemleri yapılmıştır. Çalışmalar sonucunda alanda 19 takıma ait 50 familyadan 206 kuş türü tespit edilmiştir. Tespit edilen türlerden 2 adedi IUCN kırmızı listesine göre küresel ölçekli olarak tehlike altında (EN), 3 adedi hassas (VU) ve 5 adedi ise tehdide yakın (NT) olarak sınıflandırılmıştır. Çalışma alanında 96 tür ile Passeriformes takımı en kalabalık grubu olmuştur. Tespit edilen kuşlardan 100 tür yerli, 79 tür yaz göçmeni, 21 tür kış göçmeni ve 6 tür ise transit tür olarak kayıtlanmıştır. Ancak alan farklı etmenler sebebi ile habitat bozulması ile karşı karşıya olup büyük bir tehlike altındadır. Sürdürülebilir alan yönetimi ile bu alanın korunması hem kuşlar hem de diğer türler açısından biyolojik çeşitliliği koruyacaktır.

Kaynakça

 • Adızel, Ö., Durmuş, A. (2009). A study on bird species under threat and avifauna of Erçek Lake (Van-Turkey). Scientific Research and Essay, 4 (10), 1006-1011.
 • Aksan, Ş., Mert, A. (2016). Isparta Atabey Ovası’nın kuş türleri. Türkiye Ormancılık Dergisi, 17(2), 153-157
 • Atalay, A., Onmuş, O., Gül, O., Olgun, K. (2012). Bafa Gölü Tabiat Parkı’nın Ornitofaunasının Ve Alanı Olumsuz Yönde Etkileyen Çevresel Faktörlerin Belirlenmesi, 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 947, 03–07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Bengil, F., Uzılday, B. (2010). The avifauna of Küçük Menderes Delta (Turkey): An evaluation on seasonal pattern of birds. Biharean Biologist, 4(1), 57-65.
 • Beşkardeş, V. (2012). Yedigöller ve Yeşilöz Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları avifaunası üzerine araştırmalar. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 13, 28-34.
 • Bibby, C.J., N.D. Burgess, D.A. Hill, and S.H. Mustoe. (2000). Bird Census Techniques. Elsevier: London, 302 pages.
 • Buckland, S.T. (2006) Point transect surveys for songbirds: robust methodologies. The Auk, 123, 345-357.
 • Çelik, E. (2018). Batman ili ornitofaunası. Doğu Fen Bilimleri Dergisi 1(2), 1-10.
 • Çelik, İ. T., Yamaç, E., (2009). The ornithofauna of Yörükkırka Lake (Eskişehir). Journal of Applied Biological Sciences, 3(1), 109-115.
 • Dizdaroğlu, E. (2015). Avrupa Kuşları Kırmızı Listesi. ISBN: 978-92-79-47450-7 vııı+68 s.
 • Erdoğan, A., Öz, M, Sert, H., Tunç, M. T. (2002). Antalya-Yamansaz gölü ve yakın çevresinin avifaunası ve herpetofaunası. Ekoloji Çevre Dergisi, 10(43), 33-39.
 • Erdoğdu, E. (2001). A Study on the ornithofauna of Doğancı pond in Alpu-Eskişehir. Turk J Zool, 25, 105-109.
 • Gaston, K. J., Blackburn, T. M. (1997). How many birds are there? Biodiversity and Conservation, 6, 615–625.
 • Göktürk, T., Artvinli, T., Bucak F. (2008). Artvin kuş faunası. Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, 9 (1-2), 33-43.
 • Hamel, Paul B., Smith, P., Twedt, D.J., Woehr, J.R., Morris, E., Hamilton, R.B., Cooper, R.J. (1996). A Land Manager’s Guide To Point Counts Of Birds in The Southeast. Gen. Tech. Rep, Department of Agriculture, Forest Service, New Orleans 39 p.
 • Hargeby, A., Andersson, G., Blindow, I., Johansson, S. (1994). Trophic web structure in a shallow eutrophic lake during a dominance shift from phytoplankton to submerged macrophytes. Hydrobiologia, 279(1), 83-90.
 • Karakaş, R. (2010). Bird diversity in Bismil Plain IBA’S with new records for South-eastern Anatolia. Turkey. Eur J Wildl Res 56, 471-480.
 • Kaya, M., Kurtonur , C. (2003). Gala gölü ve çevresinin (Edirne) ornitho-faunası üzerine araştırmalar. Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 4(2), 169-179.
 • Keten, A., Beskardei, V., Arslangündoğdu, Z. (2010). Observation on ornithofauna of Kocaeli-Yuvacik dam watershed in Turkey. Journal of Environmental Biology, 31, 189-195. Kılıç, A., (1999). Karapınar (Konya) yöresinin kuşları. Tr. J. of Zoology 23(1), 91-97. Kızılkaya, E., Karaca, M., Urhan, R. (2013). Investigations on ornitofauna of Sarayköy district (Denizli/Turkey) Journal of Selcuk Universty Natural and Applied Science, 2, 405-413.
 • Küçük, Ö., Aslan, F. (2012). Sultan Sazlığı Milli Parkında Yaşayan Kuş Türleri Ve Alanın Sürdürülebilirliğini Tehdit Eden Faktörler. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 865, 03–07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Moss, B. R. (1998). Ecology of Freshwaters: Man And Medium, Past To Future, Blackwell Science, Oxford, 572 pages.
 • Öden, T. (1971). Pestisitlerin kuşlar etkisi. Bitki Korunma Bülteni, 11(4), 247-270.
 • Özelmas, Ü., Karakaya, Ü. (2011). The ornithofauna of Eskişehir/Türkiye. Biological Diversity and Conservation, 4(2), 19-28.
 • Özkazanç (N. K. 2016). The importance of birds in biological control and insectivorous bird species determined in Bartın. International Journal of Bartın Faculty of Forestry. 18(2): 55-64.
 • Özkazanç Nuri Kaan, Özay Emir, Özcan Ali Uğur (2019). Balıkdamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası kuş türleri. Turkish Journal of Forestry Türkiye Ormancılık Dergisi, 20(4), 341-351.
 • Özkazanç, N., K., Özay, E. (2019). Göçmen kuşları tehdit eden faktörler. Bartın University International Journal of Natural and Applied Sciences, 2(1), 77-89.
 • Ralph, C.J., Sauer, J.R., Droege, S. (1995). Monitoring Bird Populations by Point Counts. Gen. Tech. Rep. Forest Service, US. Department of Agriculture, Albany, 187 pages.
 • Saygılı, F., Yiğit, N., Bulut, Ş. (2008). Akşehir ve Eber Göllerinin Ornitofaunası. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 494. 23-27 Haziran 2018 Trabzon.
 • Süel, H., Oğurlu, İ., Ertuğrul, E.T. (2018). Karacaören I baraj gölünün kuş faunası. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9(1), 22-28.
 • Synider, K. (2016). New study doubles the estimate of bird species in the world. Number of avian species soars to 18,000. American Museum of Natural History. www.amnh.org
 • Şekercioğlu, Ç. H., Schneıder, T. H., Fay, J. P., Loarıe, S. R. (2007). Climate change, elevational range shifts, and bird extinctions. Conservation Biology, 22(1), 140–150.
 • Tabur, M. A., Ayvaz, Y. (2006). Gölcük Gölü (Isparta) kuşları. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10(1),16-20.
 • Tabur, M. A., Ayvaz, Y. (2005). Burdur Gölü su kuşlarının biyoekolojisi. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 13(1), 26-145.
 • Tabur, M. A., Ayvaz, Y. (2010). Kuşların Ekolojik Önemi. Conference: Second International Symposium on Sustainable Development, 560-565 June 8-9 2010 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.
 • Tapan, D.Ş., Dıvrak, B.B., Ayas, C., İş, G., Beton, D., Çakıroğlu, İ., (2018). Türkiye’nin 12 Ramsar alanı Değerlendirme Raporu WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), 129 sayfa.
 • Tepe, M., Urhan, R. (2011). Işıklı Gölü, Gökgöl ve Yakın Çevresinin (Denizli‐Afyonkarahisar) Kuşları. X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 72, 04-07 Ekim 2011, Çanakkale .
 • Toprak, H. H. C., Adızel, Ö., Varol, İ. (2008). The Bird fauna of Gaziantep (Turkey). International Journal of Natural and Engineering Sciences 2(1), 41-46.
 • Turan, L., Erdoğan A. (1998). Avifauna research of Antalya/ Kurşunlu redpine natural forest. Ornithologische Gesellschaft Bayern, Orn. Anz. 37, 141-147.
 • URL 1 (2020) https://www.tarimorman.gov.tr/DKMP/Menu/31/Sulak-Alanlar
 • URL 2 (2020) https://www.thespruce.com/natural-disasters-and-birds-386487
 • Uzun, A. (2010). Sapanca Gölü Sakarya Ornitofaunasının biyoekolojisi. SAÜ Fen Edebiyat Dergisi, 1, 1-14.
 • Van Geest, G.J., Wolters, H., Roozen, F.C.J.M., Coops,H., Roijackers, R.M.M., Buijse, T., Scheffer, M. (2005). Water-level fluctuations affect macrophyte richness in floodplain lakes. Hydrobiologia, 539(1), 239-248.
 • Yurtsever S., Kurtonur C. (2003). A preliminary study on the birds of the Istranca Mountains Turkey. Acta Zoologica Cracoviensia, 46(1), 19-28.

Bird Fauna of Kavuncu Pond in Eskisehir

Yıl 2022, Cilt 24, Sayı 2, 235 - 246, 15.08.2022
https://doi.org/10.24011/barofd.1021678

Öz

This study was carried out between 2018-2020 to determine the bird species in Kavuncu Pond in Eskişehir province. For this purpose, bird observations were made with point counting and transekt methods. A total of 206 bird species from 50 families belonging to 19 orders were identified in the area. two species of them were as globally endangered (EN), 3 of them as vulnerable (VU) and 5 of them as near-threatened (NT) according to the IUCN red list. Passeriformes order was the most crowded group with 96 species in the study area. We determined 100 resident species, 79 summer migrant species, 21 winter migrant species and 6 transit species. However, the area is faced with habitat degradation due to different factors and is under great danger. Sustainable management will preserve biodiversity of both birds and other species in Kavuncu pond.

Kaynakça

 • Adızel, Ö., Durmuş, A. (2009). A study on bird species under threat and avifauna of Erçek Lake (Van-Turkey). Scientific Research and Essay, 4 (10), 1006-1011.
 • Aksan, Ş., Mert, A. (2016). Isparta Atabey Ovası’nın kuş türleri. Türkiye Ormancılık Dergisi, 17(2), 153-157
 • Atalay, A., Onmuş, O., Gül, O., Olgun, K. (2012). Bafa Gölü Tabiat Parkı’nın Ornitofaunasının Ve Alanı Olumsuz Yönde Etkileyen Çevresel Faktörlerin Belirlenmesi, 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 947, 03–07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Bengil, F., Uzılday, B. (2010). The avifauna of Küçük Menderes Delta (Turkey): An evaluation on seasonal pattern of birds. Biharean Biologist, 4(1), 57-65.
 • Beşkardeş, V. (2012). Yedigöller ve Yeşilöz Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları avifaunası üzerine araştırmalar. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 13, 28-34.
 • Bibby, C.J., N.D. Burgess, D.A. Hill, and S.H. Mustoe. (2000). Bird Census Techniques. Elsevier: London, 302 pages.
 • Buckland, S.T. (2006) Point transect surveys for songbirds: robust methodologies. The Auk, 123, 345-357.
 • Çelik, E. (2018). Batman ili ornitofaunası. Doğu Fen Bilimleri Dergisi 1(2), 1-10.
 • Çelik, İ. T., Yamaç, E., (2009). The ornithofauna of Yörükkırka Lake (Eskişehir). Journal of Applied Biological Sciences, 3(1), 109-115.
 • Dizdaroğlu, E. (2015). Avrupa Kuşları Kırmızı Listesi. ISBN: 978-92-79-47450-7 vııı+68 s.
 • Erdoğan, A., Öz, M, Sert, H., Tunç, M. T. (2002). Antalya-Yamansaz gölü ve yakın çevresinin avifaunası ve herpetofaunası. Ekoloji Çevre Dergisi, 10(43), 33-39.
 • Erdoğdu, E. (2001). A Study on the ornithofauna of Doğancı pond in Alpu-Eskişehir. Turk J Zool, 25, 105-109.
 • Gaston, K. J., Blackburn, T. M. (1997). How many birds are there? Biodiversity and Conservation, 6, 615–625.
 • Göktürk, T., Artvinli, T., Bucak F. (2008). Artvin kuş faunası. Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, 9 (1-2), 33-43.
 • Hamel, Paul B., Smith, P., Twedt, D.J., Woehr, J.R., Morris, E., Hamilton, R.B., Cooper, R.J. (1996). A Land Manager’s Guide To Point Counts Of Birds in The Southeast. Gen. Tech. Rep, Department of Agriculture, Forest Service, New Orleans 39 p.
 • Hargeby, A., Andersson, G., Blindow, I., Johansson, S. (1994). Trophic web structure in a shallow eutrophic lake during a dominance shift from phytoplankton to submerged macrophytes. Hydrobiologia, 279(1), 83-90.
 • Karakaş, R. (2010). Bird diversity in Bismil Plain IBA’S with new records for South-eastern Anatolia. Turkey. Eur J Wildl Res 56, 471-480.
 • Kaya, M., Kurtonur , C. (2003). Gala gölü ve çevresinin (Edirne) ornitho-faunası üzerine araştırmalar. Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 4(2), 169-179.
 • Keten, A., Beskardei, V., Arslangündoğdu, Z. (2010). Observation on ornithofauna of Kocaeli-Yuvacik dam watershed in Turkey. Journal of Environmental Biology, 31, 189-195. Kılıç, A., (1999). Karapınar (Konya) yöresinin kuşları. Tr. J. of Zoology 23(1), 91-97. Kızılkaya, E., Karaca, M., Urhan, R. (2013). Investigations on ornitofauna of Sarayköy district (Denizli/Turkey) Journal of Selcuk Universty Natural and Applied Science, 2, 405-413.
 • Küçük, Ö., Aslan, F. (2012). Sultan Sazlığı Milli Parkında Yaşayan Kuş Türleri Ve Alanın Sürdürülebilirliğini Tehdit Eden Faktörler. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 865, 03–07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Moss, B. R. (1998). Ecology of Freshwaters: Man And Medium, Past To Future, Blackwell Science, Oxford, 572 pages.
 • Öden, T. (1971). Pestisitlerin kuşlar etkisi. Bitki Korunma Bülteni, 11(4), 247-270.
 • Özelmas, Ü., Karakaya, Ü. (2011). The ornithofauna of Eskişehir/Türkiye. Biological Diversity and Conservation, 4(2), 19-28.
 • Özkazanç (N. K. 2016). The importance of birds in biological control and insectivorous bird species determined in Bartın. International Journal of Bartın Faculty of Forestry. 18(2): 55-64.
 • Özkazanç Nuri Kaan, Özay Emir, Özcan Ali Uğur (2019). Balıkdamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası kuş türleri. Turkish Journal of Forestry Türkiye Ormancılık Dergisi, 20(4), 341-351.
 • Özkazanç, N., K., Özay, E. (2019). Göçmen kuşları tehdit eden faktörler. Bartın University International Journal of Natural and Applied Sciences, 2(1), 77-89.
 • Ralph, C.J., Sauer, J.R., Droege, S. (1995). Monitoring Bird Populations by Point Counts. Gen. Tech. Rep. Forest Service, US. Department of Agriculture, Albany, 187 pages.
 • Saygılı, F., Yiğit, N., Bulut, Ş. (2008). Akşehir ve Eber Göllerinin Ornitofaunası. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 494. 23-27 Haziran 2018 Trabzon.
 • Süel, H., Oğurlu, İ., Ertuğrul, E.T. (2018). Karacaören I baraj gölünün kuş faunası. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9(1), 22-28.
 • Synider, K. (2016). New study doubles the estimate of bird species in the world. Number of avian species soars to 18,000. American Museum of Natural History. www.amnh.org
 • Şekercioğlu, Ç. H., Schneıder, T. H., Fay, J. P., Loarıe, S. R. (2007). Climate change, elevational range shifts, and bird extinctions. Conservation Biology, 22(1), 140–150.
 • Tabur, M. A., Ayvaz, Y. (2006). Gölcük Gölü (Isparta) kuşları. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10(1),16-20.
 • Tabur, M. A., Ayvaz, Y. (2005). Burdur Gölü su kuşlarının biyoekolojisi. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 13(1), 26-145.
 • Tabur, M. A., Ayvaz, Y. (2010). Kuşların Ekolojik Önemi. Conference: Second International Symposium on Sustainable Development, 560-565 June 8-9 2010 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.
 • Tapan, D.Ş., Dıvrak, B.B., Ayas, C., İş, G., Beton, D., Çakıroğlu, İ., (2018). Türkiye’nin 12 Ramsar alanı Değerlendirme Raporu WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), 129 sayfa.
 • Tepe, M., Urhan, R. (2011). Işıklı Gölü, Gökgöl ve Yakın Çevresinin (Denizli‐Afyonkarahisar) Kuşları. X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 72, 04-07 Ekim 2011, Çanakkale .
 • Toprak, H. H. C., Adızel, Ö., Varol, İ. (2008). The Bird fauna of Gaziantep (Turkey). International Journal of Natural and Engineering Sciences 2(1), 41-46.
 • Turan, L., Erdoğan A. (1998). Avifauna research of Antalya/ Kurşunlu redpine natural forest. Ornithologische Gesellschaft Bayern, Orn. Anz. 37, 141-147.
 • URL 1 (2020) https://www.tarimorman.gov.tr/DKMP/Menu/31/Sulak-Alanlar
 • URL 2 (2020) https://www.thespruce.com/natural-disasters-and-birds-386487
 • Uzun, A. (2010). Sapanca Gölü Sakarya Ornitofaunasının biyoekolojisi. SAÜ Fen Edebiyat Dergisi, 1, 1-14.
 • Van Geest, G.J., Wolters, H., Roozen, F.C.J.M., Coops,H., Roijackers, R.M.M., Buijse, T., Scheffer, M. (2005). Water-level fluctuations affect macrophyte richness in floodplain lakes. Hydrobiologia, 539(1), 239-248.
 • Yurtsever S., Kurtonur C. (2003). A preliminary study on the birds of the Istranca Mountains Turkey. Acta Zoologica Cracoviensia, 46(1), 19-28.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Orman Mühendisliği, Biyoloji Çeşitliliğinin Korunuması
Bölüm Research Articles
Yazarlar

Emir ÖZAY>
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sanat Meslek Eğitim Kursları, Eskişehir
0000-0001-8213-2725
Türkiye


Nuri Kaan ÖZKAZANÇ> (Sorumlu Yazar)
Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü
0000-0001-7098-447X
Türkiye

Destekleyen Kurum Yok
Proje Numarası Yok
Teşekkür Yok
Yayımlanma Tarihi 15 Ağustos 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 24, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Özay, E. & Özkazanç, N. K. (2022). Eskişehir Kavuncu Göleti Ornitofaunası . Bartın Orman Fakültesi Dergisi , 24 (2) , 235-246 . DOI: 10.24011/barofd.1021678


Bartin Orman Fakultesi Dergisi Editorship,

Bartin University, Faculty of Forestry, Dean Floor No:106, Agdaci District, 74100 Bartin-Turkey.

Tel: +90 (378) 223 5094, Fax: +90 (378) 223 5062,

E-mail: bofdergi@gmail.com