Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

AGRESİF VERGİ PLANLAMASI YÖNTEMİ OLARAK TRANSFER FİYATLANDIRMASI: SEÇİLMİŞ ÜLKELERDE VE TÜRKİYE’DE UYGULANAN KURALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2018, Cilt 21, Sayı 39, 273 - 297, 15.06.2018
https://doi.org/10.31795/baunsobed.443822

Öz

Çağımızın en önemli ekonomik olgularından birisi sermayenin belirli şirketlerin elinde toplanması ve çok uluslu şirket olarak adlandırılan bu şirketlerin yatırım ve üretim faaliyetlerinin büyük değerlere ulaşmasıdır. Çok uluslu şirketler küreselleşmenin kendilerine sağladıkları imkânları etkin bir şekilde kullanmak suretiyle ülkelerin vergi gelirlerini erozyona uğratmakta buna karşın kȃrlarını maksimize etmeye çalışmaktadırlar. Bu kapsamda çok uluslu şirketler; örtülü sermaye, yeniden yapılandırma, anlaşma alışverişi, vergi cennetlerinde yatırım yapma veya kazancı vergi cennetlerine aktarma, transfer fiyatlandırması manipülasyonları gibi yöntemlerle agresif bir vergi planlaması yaparak vergi yüklerini minimum düzeyde tutmaya çalışmaktadırlar. Çalışmada Türkiye ve seçilmiş ülkelerde; çok uluslu şirketlerin en sık kullandığı agresif vergi planlaması yöntemlerinden biri olan transfer fiyatlandırmasına ilişkin düzenlemeler değerlendirilmiştir. Bu kapsamda ülkelerin transfer fiyatlandırması denetim süreçlerini ayrıntılı olarak planlayıp her aşamanın içeriğini mükellefe önceden açıkladığı ve mükellefin itiraz hakkını daha etkin olarak kullandığı tespit edilmiştir. Türkiye incelenen diğer ülkelerle aynı yöntem ve teknikleri kullanmakla birlikte denetim sürecini ayrıntılı olarak açıklamamıştır.

Kaynakça

  • Ataç, K. (2016). Vergi Literatüründe Yeni Bir Kavram “Aşırı Sermayelendirme” (Thick Capitalization), Vergi Dünyası Dergisi, 413, 159-163.
  • BDO (2011). The Recent Tax Reform in Japan, Transfer Pricing News, 05.03.2015 tarihinde, http://www.bdointernational.com/Publications/TaxPublications/Documents/Transfer%20Pricing%20News_60511.pdf, adresinden erişildi.
  • Biçer, R. ve Erginay, M. (2015). OECD Matrahın Aşındırılması ve Karın Aktarılması Eylem Planı ve Türkiye’ye Etkileri, Vergi Dünyası Dergisi, 326, 54-68.
  • Biçer, R. (2009). Transfer Fiyatlandırması Uygulama Rehberi, Ankara: TÜRMOB Yayınları-365.
  • Borkowski, S. C. (2010). Transfer Pricing Practices of Transnational Corporations in PATA Countries, Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 19, 35-54.

Transfer Pricing as a Aggressive Tax Planning Method: Evaluation of the Principles Applied in Selected Countries and Turkey

Yıl 2018, Cilt 21, Sayı 39, 273 - 297, 15.06.2018
https://doi.org/10.31795/baunsobed.443822

Öz

One of the most important economic phenomena of our age is the accumulation of the capital in the hands of certain companies and the investment and production activities of these companies which are called multinational companies reach great values. Multinational companies are trying to maximize their profits while eradicating the tax incomes of countries by effectively using the opportunities that globalization provides them. Within this framework multinational companies making aggressive tax planning by using thin capitalization, treaty shopping, contract manufacturing, investing in or transferring profits to tax havens and transfer pricing try to keep tax burden minimum to maximize their profit. ın this study; transfer pricing regulations which is the one of the aggressive tax planning methods most commonly used by multinational companies were evaluated for Turkey and selected countries. In this context, it has been determined that countries have planned transfer pricing audit processes in detail and have already disclosed the contents of each phase to the taxpayer in advance and have used the right of taxpayer appeal more effectively. Turkey has not explained the audit process in detail, using the same methods and techniques as other countries examined.

Kaynakça

  • Ataç, K. (2016). Vergi Literatüründe Yeni Bir Kavram “Aşırı Sermayelendirme” (Thick Capitalization), Vergi Dünyası Dergisi, 413, 159-163.
  • BDO (2011). The Recent Tax Reform in Japan, Transfer Pricing News, 05.03.2015 tarihinde, http://www.bdointernational.com/Publications/TaxPublications/Documents/Transfer%20Pricing%20News_60511.pdf, adresinden erişildi.
  • Biçer, R. ve Erginay, M. (2015). OECD Matrahın Aşındırılması ve Karın Aktarılması Eylem Planı ve Türkiye’ye Etkileri, Vergi Dünyası Dergisi, 326, 54-68.
  • Biçer, R. (2009). Transfer Fiyatlandırması Uygulama Rehberi, Ankara: TÜRMOB Yayınları-365.
  • Borkowski, S. C. (2010). Transfer Pricing Practices of Transnational Corporations in PATA Countries, Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 19, 35-54.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm İktisadi ve İdari Bilimler
Yazarlar

A. Kemal ÇELEBİ Bu kişi benim


Pelin MASTAR ÖZCAN

Yayımlanma Tarihi 15 Haziran 2018
Başvuru Tarihi 29 Mart 2017
Kabul Tarihi 19 Şubat 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 21, Sayı 39

Kaynak Göster

APA Çelebi, A. K. & Mastar Özcan, P. (2018). AGRESİF VERGİ PLANLAMASI YÖNTEMİ OLARAK TRANSFER FİYATLANDIRMASI: SEÇİLMİŞ ÜLKELERDE VE TÜRKİYE’DE UYGULANAN KURALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 21 (39) , 273-297 . DOI: 10.31795/baunsobed.443822

BAUNSOBED