Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2019, Sayı: 9, 79 - 115, 30.06.2019

Öz

Kaynakça

  • KAYNAKÇAApaydın, Yunus. “İlahiyat Fakültelerinin Çağdaş Dinî Sorunlara Çözüm Üretmedeki Yeterlilik Sorunu”. Gelenek ve Modernite Arasında İslam Yorumları Haz. İsmail Kurt. 295. Konya: NEÜ, 2017.Aşık, Nevzat. “İlahiyat Fakültelerinin Pratik Din Hizmetlerine Katkısı”. I. Din Hizmetleri Sempozyumu. 460. Ankara: DİB, 2008.Aşıkoğlu, Nevzat Yaşar. “İlahiyat Fakültelerinin Eğitim Öğretime Katkıları ve Kaliteye Yolculuk”. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 19/1 (2005): 7.Bilgin, Beyza. Din Eğitimi. Ankara: Gür Yayıncılık, 2001.Buyrukçu, Ramazan. “İlahiyat Fakültelerinin Yeniden Yapılandırılması Problemi”. Türkiye’de Yüksek Din Eğitimi Sorunları, Yeniden Yapılanması ve Geleceği Sempozyumu Bildirileri. 519. Isparta: SDÜ, 2004.Cengil, Muammer. “İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin İstihdam ve Bu Bağlamda Ders Programları Üzerine Bazı Öneriler”. Türkiye’de Yüksek Din Eğitimi Sorunları, Yeniden Yapılanması ve Geleceği Sempozyumu Bildirileri. 244. Isparta: SDÜ, 2004.Cilacı, Osman. “İlahiyat Fakültelerindeki Uygulamaların Önemi Üzerine”. Yükseköğretimde Din Bilimleri Öğretimi Sempozyumu. 38. 39. 27-44. Samsun: OMÜ 1988.Çelik, Ercan. “İHL, İlahiyat Fakülteleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Merkezleri Programlarının Vaizlik Mesleği Açısından Değerlendirilmesi”. Vaaz ve Vaizlik Sempozyumu 2. 361. Ankara: DİB, 2013.Çiçek, Yakup. “İlahiyat Fakültelerinde Öğretim ve Metodu”, Yükseköğretimde Din Bilimleri Öğretimi Sempozyumu. 112. Samsun: OMÜ, 1988.Doğan, Recai - Ege, Remziye. Din Eğitimi El Kitabı. Ankara: Grafiker Yayınları, 2012.Ege, Remziye. “İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Vaaz ve Vaizlik Konularına Bakışları: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği”. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 15/2 (2013). 129-158. 361.Eroğlu, Ahmet Hikmet. Türkiye’de Dinler Tarihi’nin Kurumsallaşması Sürecinde Prof. Dr. Abdurrahman Küçük. Ankara: Berikan Yayınevi, 2016.Kaya, Mevlüt. “İlahiyat Fakültelerinin İstihdam Alanlarına Uygun Eleman Yetiştirme Sorunu”. Türkiye’de Yüksek Din Eğitimi Sorunları, Yeniden Yapılanması ve Geleceği Sempozyumu Bildirileri. 211-242. Isparta: SDÜ, 2004.Kaya, Mevlüt.- Turan, İbrahim. “İlahiyat Fakültesi ve İmam-Hatip Lisesi Son Sınıf Öğrencilerinin Din Görevliliğine İlişkin Mesleki Yeterlilikleri (Samsun İli Örneği)”. On dokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 34. (2013): 35. Kılavuz, M. Akif. “İlahiyat Fakültelerinde Din Hizmetleri Bölümü Oluşturulmasına Duyulan İhtiyaç”. Türkiye’de Yüksek Din Eğitimi Sorunları, Yeniden Yapılanması ve Geleceği Sempozyumu Bildiriler. 391. Ankara: DİB, 2013.Köylü, Mustafa. Yükseköğretimde Din Eğitimi. İstanbul: Ensar Yayınları, 2014.Onay, Ahmet. “Cami Eksenli Din Hizmetleri”, I. Din Hizmetleri Sempozyumu. 258-276. 2008.Özdemir, Saadettin. “İstihdam Alanlarına Göre İlahiyat Fakültelerinin Yeniden Yapılandırılması: Din Hizmetleri Bölümü Önerisi”. Türkiye’de Yüksek Din Eğitimi Sorunları, Yeniden Yapılanması ve Geleceği Sempozyumu Bildiriler. 544. Isparta: SDÜ, 2004.Toksarı, Ali. “İlahiyat Fakülteleri Eğitim-Öğretiminde Branşlaşma”. Yükseköğretimde Din Bilimleri Öğretimi Sempozyumu. 196. Samsun: OMÜ, 1987.Tosun, Cemal. “İlahiyat Fakültelerinde Vaizlik Eğitimi”. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 36/ (1997): 221.Tosun, Cemal.-Doğan, Recai. “İlahiyat Fakültelerinin Yeniden Yapılanması Üzerine”. Türkiye’de Yüksek Din Eğitimi Sorunları, Yeniden Yapılanması ve Geleceği Sempozyumu Bildirile. 500. Isparta: SDÜ, 2004.Uçar, Recep. “İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Profili, Akademik Eğilimleri ve Aldıkları Eğitime İlişkin Memnuniyet Algıları (İnönü Üniversitesi Örneği)”. İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 8/2 (2017): 140.Yürük, İsmail. “İlahiyat Fakültelerinde Din Eğitiminin Temel Problemleri”. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi Bildirileri Hoca Ahmet Yesevi Yılı Anısına. 646. Ankara: Türk Eğitim Sen, 2016

İlahiyat Son Sınıf Öğrencilerinin Dini Hitabet Yeterlikleri DİB ve Din Görevlileri ve Din Hizmetleri İle İlgili Görüşleri

Yıl 2019, Sayı: 9, 79 - 115, 30.06.2019

Öz

Araştırma Bayburt İlahiyat Fakültesi
son sınıf öğrencilerinin dini hitabet yeterlikleri, DİB’in kurumsal görevleri
ve din hizmetleri hakkındaki görüş ve düşüncelerini ortaya koymayı
amaçlamıştır. Araştırmada anket yöntemi kullanılmış, anket uygulaması Bayburt
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dini Hitabet dersini almış son sınıfta öğrenim
gören 173 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada öğrencilerin dini
hitabet yeterlikleri, DİB’in faaliyetleri ve din görevliliği hakkındaki
görüşleri açık ve kapalı 33 soru ile ortaya konmaya çalışılmış, ortaya çıkan
sonuçlar değerlendirilmiştir. Araştırma, ilahiyat öğrencilerin mesleki
tercihlerinin oluşmasında ve ilahiyat fakültelerinin eğitim ve öğretiminin
yapılandırılmasında ve planlanmasında ilgililere katkı sunabilir. 

Kaynakça

  • KAYNAKÇAApaydın, Yunus. “İlahiyat Fakültelerinin Çağdaş Dinî Sorunlara Çözüm Üretmedeki Yeterlilik Sorunu”. Gelenek ve Modernite Arasında İslam Yorumları Haz. İsmail Kurt. 295. Konya: NEÜ, 2017.Aşık, Nevzat. “İlahiyat Fakültelerinin Pratik Din Hizmetlerine Katkısı”. I. Din Hizmetleri Sempozyumu. 460. Ankara: DİB, 2008.Aşıkoğlu, Nevzat Yaşar. “İlahiyat Fakültelerinin Eğitim Öğretime Katkıları ve Kaliteye Yolculuk”. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 19/1 (2005): 7.Bilgin, Beyza. Din Eğitimi. Ankara: Gür Yayıncılık, 2001.Buyrukçu, Ramazan. “İlahiyat Fakültelerinin Yeniden Yapılandırılması Problemi”. Türkiye’de Yüksek Din Eğitimi Sorunları, Yeniden Yapılanması ve Geleceği Sempozyumu Bildirileri. 519. Isparta: SDÜ, 2004.Cengil, Muammer. “İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin İstihdam ve Bu Bağlamda Ders Programları Üzerine Bazı Öneriler”. Türkiye’de Yüksek Din Eğitimi Sorunları, Yeniden Yapılanması ve Geleceği Sempozyumu Bildirileri. 244. Isparta: SDÜ, 2004.Cilacı, Osman. “İlahiyat Fakültelerindeki Uygulamaların Önemi Üzerine”. Yükseköğretimde Din Bilimleri Öğretimi Sempozyumu. 38. 39. 27-44. Samsun: OMÜ 1988.Çelik, Ercan. “İHL, İlahiyat Fakülteleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Merkezleri Programlarının Vaizlik Mesleği Açısından Değerlendirilmesi”. Vaaz ve Vaizlik Sempozyumu 2. 361. Ankara: DİB, 2013.Çiçek, Yakup. “İlahiyat Fakültelerinde Öğretim ve Metodu”, Yükseköğretimde Din Bilimleri Öğretimi Sempozyumu. 112. Samsun: OMÜ, 1988.Doğan, Recai - Ege, Remziye. Din Eğitimi El Kitabı. Ankara: Grafiker Yayınları, 2012.Ege, Remziye. “İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Vaaz ve Vaizlik Konularına Bakışları: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği”. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 15/2 (2013). 129-158. 361.Eroğlu, Ahmet Hikmet. Türkiye’de Dinler Tarihi’nin Kurumsallaşması Sürecinde Prof. Dr. Abdurrahman Küçük. Ankara: Berikan Yayınevi, 2016.Kaya, Mevlüt. “İlahiyat Fakültelerinin İstihdam Alanlarına Uygun Eleman Yetiştirme Sorunu”. Türkiye’de Yüksek Din Eğitimi Sorunları, Yeniden Yapılanması ve Geleceği Sempozyumu Bildirileri. 211-242. Isparta: SDÜ, 2004.Kaya, Mevlüt.- Turan, İbrahim. “İlahiyat Fakültesi ve İmam-Hatip Lisesi Son Sınıf Öğrencilerinin Din Görevliliğine İlişkin Mesleki Yeterlilikleri (Samsun İli Örneği)”. On dokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 34. (2013): 35. Kılavuz, M. Akif. “İlahiyat Fakültelerinde Din Hizmetleri Bölümü Oluşturulmasına Duyulan İhtiyaç”. Türkiye’de Yüksek Din Eğitimi Sorunları, Yeniden Yapılanması ve Geleceği Sempozyumu Bildiriler. 391. Ankara: DİB, 2013.Köylü, Mustafa. Yükseköğretimde Din Eğitimi. İstanbul: Ensar Yayınları, 2014.Onay, Ahmet. “Cami Eksenli Din Hizmetleri”, I. Din Hizmetleri Sempozyumu. 258-276. 2008.Özdemir, Saadettin. “İstihdam Alanlarına Göre İlahiyat Fakültelerinin Yeniden Yapılandırılması: Din Hizmetleri Bölümü Önerisi”. Türkiye’de Yüksek Din Eğitimi Sorunları, Yeniden Yapılanması ve Geleceği Sempozyumu Bildiriler. 544. Isparta: SDÜ, 2004.Toksarı, Ali. “İlahiyat Fakülteleri Eğitim-Öğretiminde Branşlaşma”. Yükseköğretimde Din Bilimleri Öğretimi Sempozyumu. 196. Samsun: OMÜ, 1987.Tosun, Cemal. “İlahiyat Fakültelerinde Vaizlik Eğitimi”. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 36/ (1997): 221.Tosun, Cemal.-Doğan, Recai. “İlahiyat Fakültelerinin Yeniden Yapılanması Üzerine”. Türkiye’de Yüksek Din Eğitimi Sorunları, Yeniden Yapılanması ve Geleceği Sempozyumu Bildirile. 500. Isparta: SDÜ, 2004.Uçar, Recep. “İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Profili, Akademik Eğilimleri ve Aldıkları Eğitime İlişkin Memnuniyet Algıları (İnönü Üniversitesi Örneği)”. İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 8/2 (2017): 140.Yürük, İsmail. “İlahiyat Fakültelerinde Din Eğitiminin Temel Problemleri”. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi Bildirileri Hoca Ahmet Yesevi Yılı Anısına. 646. Ankara: Türk Eğitim Sen, 2016
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ömer Demir

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2019
Gönderilme Tarihi 3 Temmuz 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Sayı: 9

Kaynak Göster

APA Demir, Ö. (2019). İlahiyat Son Sınıf Öğrencilerinin Dini Hitabet Yeterlikleri DİB ve Din Görevlileri ve Din Hizmetleri İle İlgili Görüşleri. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi(9), 79-115.
AMA Demir Ö. İlahiyat Son Sınıf Öğrencilerinin Dini Hitabet Yeterlikleri DİB ve Din Görevlileri ve Din Hizmetleri İle İlgili Görüşleri. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. Haziran 2019;(9):79-115.
Chicago Demir, Ömer. “İlahiyat Son Sınıf Öğrencilerinin Dini Hitabet Yeterlikleri DİB Ve Din Görevlileri Ve Din Hizmetleri İle İlgili Görüşleri”. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sy. 9 (Haziran 2019): 79-115.
EndNote Demir Ö (01 Haziran 2019) İlahiyat Son Sınıf Öğrencilerinin Dini Hitabet Yeterlikleri DİB ve Din Görevlileri ve Din Hizmetleri İle İlgili Görüşleri. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 9 79–115.
IEEE Ö. Demir, “İlahiyat Son Sınıf Öğrencilerinin Dini Hitabet Yeterlikleri DİB ve Din Görevlileri ve Din Hizmetleri İle İlgili Görüşleri”, Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sy. 9, ss. 79–115, Haziran 2019.
ISNAD Demir, Ömer. “İlahiyat Son Sınıf Öğrencilerinin Dini Hitabet Yeterlikleri DİB Ve Din Görevlileri Ve Din Hizmetleri İle İlgili Görüşleri”. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 9 (Haziran 2019), 79-115.
JAMA Demir Ö. İlahiyat Son Sınıf Öğrencilerinin Dini Hitabet Yeterlikleri DİB ve Din Görevlileri ve Din Hizmetleri İle İlgili Görüşleri. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2019;:79–115.
MLA Demir, Ömer. “İlahiyat Son Sınıf Öğrencilerinin Dini Hitabet Yeterlikleri DİB Ve Din Görevlileri Ve Din Hizmetleri İle İlgili Görüşleri”. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sy. 9, 2019, ss. 79-115.
Vancouver Demir Ö. İlahiyat Son Sınıf Öğrencilerinin Dini Hitabet Yeterlikleri DİB ve Din Görevlileri ve Din Hizmetleri İle İlgili Görüşleri. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2019(9):79-115.