Bahri Dağdaş Hayvancılık Araştırma Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2148-3213 | e-ISSN 2687-3745 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü | http://dergipark.org.tr/bdhad


Bu dergi Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından altı ayda bir yayınlanan uluslararası hakemli bilimsel dergidir.


Google Scholar’da taranmaktadır. / Indexed by Google Scholar.
CAB Abstracts’ta taranmaktadır. / Indexed by CAB Abstracts.
ASOS İndeks’te taranmaktadır. / Indexed by ASOS Index.


TAGEM (Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü)'e bağlı Araştırma Enstitülerinin yayınladığı dergilere aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

tagem_journals.png


İletişim Adresleri:
http://dergipark.org.tr/tr/pub/bdhad


Bahri Dağdaş Hayvancılık Araştırma Dergisi

ISSN 2148-3213 | e-ISSN 2687-3745 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü | http://dergipark.org.tr/bdhad
Kapak Resmi


Bu dergi Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından altı ayda bir yayınlanan uluslararası hakemli bilimsel dergidir.


Google Scholar’da taranmaktadır. / Indexed by Google Scholar.
CAB Abstracts’ta taranmaktadır. / Indexed by CAB Abstracts.
ASOS İndeks’te taranmaktadır. / Indexed by ASOS Index.


TAGEM (Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü)'e bağlı Araştırma Enstitülerinin yayınladığı dergilere aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

tagem_journals.png


İletişim Adresleri:
http://dergipark.org.tr/tr/pub/bdhad