ISSN: 2148-3213
e-ISSN: 2687-3745
Başlangıç: 2014
Yayıncı: Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Kapak Resmi
       

Bu dergi Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından altı ayda bir yayınlanan uluslararası hakemli bilimsel dergidir.CAB Abstracts’ta taranmaktadır. / Indexed by CAB Abstracts.
ASOS İndeks’te taranmaktadır. / Indexed by ASOS Index.


TAGEM (Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü)'e bağlı Araştırma Enstitülerinin yayınladığı dergilere aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

tagem_journals.png


İletişim Adresleri:
http://dergipark.org.tr/tr/pub/bdhad


2023 - Cilt: 12 Sayı: 1