PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Öğretmen Adaylarının 3 Boyutlu Geometride “Görme” Deneyimleri

Yıl 2013, Cilt 8, Sayı 2, 13 - 27, 01.06.2013

Öz

Matematik Öğretimi dersi alan sınıf öğretmenliği öğrencilerinin katıldığı bu çalışmada, öğretmen adaylarına kağıt-kalem ve dijital ortamlarda soma küplerini içeren bir takım etkinlikler verildi. Araştırma katılımcıların başlangıçta oldukça düşük olan 3 boyutlu görselleştirme becerilerinin evrimleşmesini irdelemektedir. Katılımcılar, başlangıçta temel şekilleri bile çizmekte veya bilgisayar ortamında oluşturmakta zorlanmaktaydılar. Fakat, Google SketchUp ve StarBoard gibi teknolojik araçların devreye girmesiyle ve onların sağladığı esneklik ve kolaylıklara hakim olmaya başladıkça gelişmeye başladılar. Araştırma verileri öğretmen adaylarının bu etkinlikler sayesinde geometrik düşünme becerilerinin gelişebildiğini göstermektedir. Hatta, öğretmen adaylarının bu etkinlikler sayesinde gelecekteki öğrencileri için öğrenme stratejileri de geliştirdiklerini göstermektedir.

Kaynakça

 • Cantürk-Günhan, B., Turgut, M. & Yılmaz, S. (2009). Spatial Ability of a Mathematics Teacher: The Case of Oya, IBSU Scientific Journal, 3 (1), 151-158.
 • Charmaz, K. (2006). Constructing grounded theory: A practical guide through qualitative analysis. London: Sage Publications.
 • Creswell, J. W. (2007). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches (2nd Ed.) California: Sage Publications.
 • Creswell, J. W. (2005). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research. NJ: Pearson Education.
 • Creswell, J. W. (2002). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research. NJ: Pearson Education.
 • Creswell, J. W. & Miller, D. L. (2000). Determining validity in qualitative inquiry. Theory into Practice, 39(3), 124-130.
 • Dursun, Ö., Işıksal, M. & Çakıroğlu, E. (2010). İlköğretim Öğretmen Adaylarının Uzamsal Yeteneklerinin Cinsiyet ve Öğretmenlik Programlarına Göre İncelenmesi, IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Proceedings, p. 11.
 • Karadag, Z., & Aktumen, M. (2013). Preface. Mevlana International Journal of Education. Vol. 3(3), pp. i-iv. http://dx.doi.org/10.13054/mije. si.2013.00
 • Karadag, Z., Martinovic, D., & Freiman, V. (2011). Dynamic and Interactive Mathematics Learning Environments (DIMLE). In L. R. Wiest, & T.
 • Lamberg (Eds.), The Proceedings of the 33rd Annual Meeting of the North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. Reno, Nevada.
 • Martinovic, D., & Karadag, Z. (2012). Dynamic and interactive mathematics learning environments: the case of teaching limit concept. Teaching mathematics and its applications, doi:10.1093/teamat/hrr029
 • Rafi, A., Anuar, K., Samad, A., Hayati, M., & Mahadzir, M. (2005). Improving Spatial Ability Using a Web-based Virtual Environment. Automation in Construction, 14, 707-715.
 • Sack and van Niekerk (2009). Developing the spatial operational capacity of young children using wooden cubes and dynamic simulation software. In T. V. Craine & R. Rubenstein (Eds.) Understanding Geometry for a changing world. NCTM, US.
 • Sack, J., & Vazquez, I. (2013). Geocadabra construction box: A dynamic geometry interface within a 3D visualization teaching-learning trajectory for elementary learners. In Z. Karadag & M. Aktumen (Eds.) Dynamic and Interactive Mathematics Learning Environments, special issue on Mevlana International Journal of Education.
 • Turgut, M. (2007). İlköğretim II. Kademede Öğrencilerin Uzamsal Yeteneklerinin İncelenmesi, Unpublished Master Thesis, Dokuz Eylül University, İzmir.
 • Turgut, M. (2012). Matematik Ogretmeni Adaylarinin Uzamsal Gorsellestirme Becerileri. Journal of Research and Teaching, 1(2), 243-252.

PRE-SERVICE TEACHERS EXPERIENCING “TO SEE” IN 3d-GEOMETRY

Yıl 2013, Cilt 8, Sayı 2, 13 - 27, 01.06.2013

Öz

Pre-service teachers, taking a method course to teach mathematics at elementary classroom, were exposed to explore various tasks by using soma cubes both in digital environment and paper-and-pencil environment. The research explores the participants’ evolving ability of spatial visualization, which was very low at the beginning. They were struggling while drawing or constructing even very basic constructions. However, the improvements were accelerated as they integrated technological tools, StarBoard and SketchUp because of the flexibility and usability provided by these tools. Data suggests that pre-service teachers may improve their geometrical thinking through these tasks. Moreover, they demonstrated they developed learning strategies for their prospective students.

Kaynakça

 • Cantürk-Günhan, B., Turgut, M. & Yılmaz, S. (2009). Spatial Ability of a Mathematics Teacher: The Case of Oya, IBSU Scientific Journal, 3 (1), 151-158.
 • Charmaz, K. (2006). Constructing grounded theory: A practical guide through qualitative analysis. London: Sage Publications.
 • Creswell, J. W. (2007). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches (2nd Ed.) California: Sage Publications.
 • Creswell, J. W. (2005). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research. NJ: Pearson Education.
 • Creswell, J. W. (2002). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research. NJ: Pearson Education.
 • Creswell, J. W. & Miller, D. L. (2000). Determining validity in qualitative inquiry. Theory into Practice, 39(3), 124-130.
 • Dursun, Ö., Işıksal, M. & Çakıroğlu, E. (2010). İlköğretim Öğretmen Adaylarının Uzamsal Yeteneklerinin Cinsiyet ve Öğretmenlik Programlarına Göre İncelenmesi, IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Proceedings, p. 11.
 • Karadag, Z., & Aktumen, M. (2013). Preface. Mevlana International Journal of Education. Vol. 3(3), pp. i-iv. http://dx.doi.org/10.13054/mije. si.2013.00
 • Karadag, Z., Martinovic, D., & Freiman, V. (2011). Dynamic and Interactive Mathematics Learning Environments (DIMLE). In L. R. Wiest, & T.
 • Lamberg (Eds.), The Proceedings of the 33rd Annual Meeting of the North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. Reno, Nevada.
 • Martinovic, D., & Karadag, Z. (2012). Dynamic and interactive mathematics learning environments: the case of teaching limit concept. Teaching mathematics and its applications, doi:10.1093/teamat/hrr029
 • Rafi, A., Anuar, K., Samad, A., Hayati, M., & Mahadzir, M. (2005). Improving Spatial Ability Using a Web-based Virtual Environment. Automation in Construction, 14, 707-715.
 • Sack and van Niekerk (2009). Developing the spatial operational capacity of young children using wooden cubes and dynamic simulation software. In T. V. Craine & R. Rubenstein (Eds.) Understanding Geometry for a changing world. NCTM, US.
 • Sack, J., & Vazquez, I. (2013). Geocadabra construction box: A dynamic geometry interface within a 3D visualization teaching-learning trajectory for elementary learners. In Z. Karadag & M. Aktumen (Eds.) Dynamic and Interactive Mathematics Learning Environments, special issue on Mevlana International Journal of Education.
 • Turgut, M. (2007). İlköğretim II. Kademede Öğrencilerin Uzamsal Yeteneklerinin İncelenmesi, Unpublished Master Thesis, Dokuz Eylül University, İzmir.
 • Turgut, M. (2012). Matematik Ogretmeni Adaylarinin Uzamsal Gorsellestirme Becerileri. Journal of Research and Teaching, 1(2), 243-252.

Ayrıntılar

Diğer ID JA54ZJ78EP
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Zekeriya KARADAĞ Bu kişi benim
Bayburt University, Faculty of Education

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2013
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 8, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Karadağ, Z. (2013). Öğretmen Adaylarının 3 Boyutlu Geometride “Görme” Deneyimleri . Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi , 8 (2) , 13-27 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/befdergi/issue/23140/247184