PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ İNTEGRAL KAVRAMINI KAVRAMSAL ANLAMALARI ÜZERİNE

Yıl 2011, Cilt 6, Sayı 1, 1 - 8, 01.03.2011

Öz

Bu çalışmanın amacı, matematik öğretmen adaylarının integral kavramında ki kavramsal boyut öğrenme düzeylerini incelemektir. Bu amaca yönelik olarak, öğretmen adaylarına, hatalı çözülmüş ve hatalı olanların nedenini sorgulayan Doğru-Yanlış tipi sorulardan oluşan bir test uygulanmıştır. Yazılı cevapların analizi, matematik öğretmen adaylarının integral kavramı ile ilgili kavramsal öğrenme boyutunda güçlük yaşadıklarını göstermiştir.

Kaynakça

 • Ardahan, H. (2002). İlköğretimde materyal destekli kesir ve ondalık kesirlerin materyal tabanlı öğretimi. Matematik Sempozyumu ve Sergileri, 5-8 Haziran, Ankara.
 • Baki, A. (1997). Educating mathematics teachers. Medical Journal of Islamic Academy of Sciences, 10 (3).
 • Baki, A. (1998). Matematik öğretiminde işlemsel ve kavramsal bilginin dengelenmesi, Atatürk Ün., 40. Kuruluş Yıldönümü Matematik Sempozyumu. 250-258, 20- 22 Mayıs, Erzurum.
 • Baki, A. ve Kartal, T. (2004). Kavramsal ve işlemsel bilgi bağlamında lise öğrencilerinin cebir bilgilerinin karakterizasyonu. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(1), 27-46.
 • Baykul, Y.(1997). İlköğretimde matematik öğretimi(2.Baskı), Elit Yay. 5-30, Ankara.
 • Eisenberg, T. & Dreyfus, T. (1991). On the reluctanceto visualize in mathematics. In W.Zimmermann and S.Cunningham (Eds.), Visualization in teaching and learning mathematics. 25-37, Washington DC:MAA.
 • Hiebert, J. & Lefevre, P. (1986). Conceptual and procedural knowledge in mathematics: An introductory analysis. In J. Hiebert (Ed.), Conceptual and procedural knowledge: The case of mathematics. Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, 1-27.
 • Hiebert, J. & Carpenter, T. (1992). Learning and teaching with understanding. In D.
 • Grouws (Ed.), Handbook of research on mathematics teaching and learning, Macmillan Publ. Comp. 65-97, New York.
 • İşleyen, T. & Işık, A. (2003). Conceptual learning in mathematics education. Journal of the Korea Society of Mathematical Education Series D: Research in Mathematical Education. 7(2), 91-99.
 • Konyalıoğlu, A.C. (2003). Investıgatıon of Effectıveness of Vısualızatıon Approach on Understandıng of Concepts in Vector Spaces at the Unıversıty Level. Unpublished Doctoral Dissertion. Atatürk University Graduate School of Natural and Applied Sciences, Department of Mathematics Education, Erzurum, Türkiye.
 • Konyalıoğlu, A.C. (2008). Matematik özel öğretim yöntemleri ders notları(Basılmamış), Erzurum.
 • Konyalıoğlu, A.C., Aksu, Z., Şenel, E.Ö. ve Tortumlu, N. (2010). “Matematik öğretmen adaylarının matematik soru çözümlerinde yapılan hataların nedenlerini sorgulama becerilerinin incelenmesi”. II. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu. Hacettepe Üniversitesi, Mayıs 2010, Ankara.
 • Kula, F., Tat, E.T., Bulut, S. ve Çetinkaya,B. (2007). Matematik Öğretmen Adaylarının Türevin Geometrik Yorumu ile İlgili Bilgileri. XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eylül 2007, Tokat
 • Mccormick, R. (1997). Conceptual and procedural knowledge. International Journal of Technology and Design Education. 7, 141-159.
 • National Council of Teachers of Mathematics. (2000). Principles and Standards for School Mathematics. Reston, VA: NCTM.
 • Oaks, A.B. (1990). Writing to learn mathematics: Why do we need it and how can it help us? Associations of Mathematics Teachers of New York States Conference, November 1990, Ellenvile.
 • Ocak, R. (2000). Matematik öğretimi ders notları (Basılmamış), Erzurum.
 • Orton, A. (1983). Students' understanding of integration. Educational Studies in Mathematics. 14, 1-18.
 • Rasslan, S. & Tall, D. (2002). “Definitions and images for the definite integral concept”. In Anne D. Cockburn and Elena Nardi (Eds), Proceedings of the 26th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, 4, 89–96. Norwich, UK. Schoenfeld, A.H. (1985). Mathematical Problem Solving. Academic Pres, New York.
 • Tall, D. O. & Vinner, S. (1981). Concept image and concept definition in mathematics with particular reference to limit and continuity. Educational Studies in Mathematics, 12, 151-169.
 • Tall, D.O. (1993). “Students' difficulties in calculus”. Plenary Address, Proceedings of Working Group 3 on Students' Difficulties in Calculus, ICME-7, Québec, Canada, 13– 28.
 • Van de Wella, J.E. (1989). Elemantary School Mathemathics. Virginia Commonwealth University. 7-9.

ON PRE-SERVICE MATHEMATICS TEACHERS' CONCEPTUAL UNDERSTANDING OF THE INTEGRAL CONCEPT

Yıl 2011, Cilt 6, Sayı 1, 1 - 8, 01.03.2011

Öz

The purpose of this study is to investigate pre-service mathematics teachers' conceptual learning levels in the integral concept. For this purpose, pre-service mathematics teachers were applied a testincluding true-false type questionsinterrogating incorrectly solved problems and the reasons underlying the incorrectly solved ones. The analysis of the written response showed that preservice mathematics teachers had difficulties in conceptual learning level in connection with the integral concept.

Kaynakça

 • Ardahan, H. (2002). İlköğretimde materyal destekli kesir ve ondalık kesirlerin materyal tabanlı öğretimi. Matematik Sempozyumu ve Sergileri, 5-8 Haziran, Ankara.
 • Baki, A. (1997). Educating mathematics teachers. Medical Journal of Islamic Academy of Sciences, 10 (3).
 • Baki, A. (1998). Matematik öğretiminde işlemsel ve kavramsal bilginin dengelenmesi, Atatürk Ün., 40. Kuruluş Yıldönümü Matematik Sempozyumu. 250-258, 20- 22 Mayıs, Erzurum.
 • Baki, A. ve Kartal, T. (2004). Kavramsal ve işlemsel bilgi bağlamında lise öğrencilerinin cebir bilgilerinin karakterizasyonu. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(1), 27-46.
 • Baykul, Y.(1997). İlköğretimde matematik öğretimi(2.Baskı), Elit Yay. 5-30, Ankara.
 • Eisenberg, T. & Dreyfus, T. (1991). On the reluctanceto visualize in mathematics. In W.Zimmermann and S.Cunningham (Eds.), Visualization in teaching and learning mathematics. 25-37, Washington DC:MAA.
 • Hiebert, J. & Lefevre, P. (1986). Conceptual and procedural knowledge in mathematics: An introductory analysis. In J. Hiebert (Ed.), Conceptual and procedural knowledge: The case of mathematics. Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, 1-27.
 • Hiebert, J. & Carpenter, T. (1992). Learning and teaching with understanding. In D.
 • Grouws (Ed.), Handbook of research on mathematics teaching and learning, Macmillan Publ. Comp. 65-97, New York.
 • İşleyen, T. & Işık, A. (2003). Conceptual learning in mathematics education. Journal of the Korea Society of Mathematical Education Series D: Research in Mathematical Education. 7(2), 91-99.
 • Konyalıoğlu, A.C. (2003). Investıgatıon of Effectıveness of Vısualızatıon Approach on Understandıng of Concepts in Vector Spaces at the Unıversıty Level. Unpublished Doctoral Dissertion. Atatürk University Graduate School of Natural and Applied Sciences, Department of Mathematics Education, Erzurum, Türkiye.
 • Konyalıoğlu, A.C. (2008). Matematik özel öğretim yöntemleri ders notları(Basılmamış), Erzurum.
 • Konyalıoğlu, A.C., Aksu, Z., Şenel, E.Ö. ve Tortumlu, N. (2010). “Matematik öğretmen adaylarının matematik soru çözümlerinde yapılan hataların nedenlerini sorgulama becerilerinin incelenmesi”. II. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu. Hacettepe Üniversitesi, Mayıs 2010, Ankara.
 • Kula, F., Tat, E.T., Bulut, S. ve Çetinkaya,B. (2007). Matematik Öğretmen Adaylarının Türevin Geometrik Yorumu ile İlgili Bilgileri. XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eylül 2007, Tokat
 • Mccormick, R. (1997). Conceptual and procedural knowledge. International Journal of Technology and Design Education. 7, 141-159.
 • National Council of Teachers of Mathematics. (2000). Principles and Standards for School Mathematics. Reston, VA: NCTM.
 • Oaks, A.B. (1990). Writing to learn mathematics: Why do we need it and how can it help us? Associations of Mathematics Teachers of New York States Conference, November 1990, Ellenvile.
 • Ocak, R. (2000). Matematik öğretimi ders notları (Basılmamış), Erzurum.
 • Orton, A. (1983). Students' understanding of integration. Educational Studies in Mathematics. 14, 1-18.
 • Rasslan, S. & Tall, D. (2002). “Definitions and images for the definite integral concept”. In Anne D. Cockburn and Elena Nardi (Eds), Proceedings of the 26th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, 4, 89–96. Norwich, UK. Schoenfeld, A.H. (1985). Mathematical Problem Solving. Academic Pres, New York.
 • Tall, D. O. & Vinner, S. (1981). Concept image and concept definition in mathematics with particular reference to limit and continuity. Educational Studies in Mathematics, 12, 151-169.
 • Tall, D.O. (1993). “Students' difficulties in calculus”. Plenary Address, Proceedings of Working Group 3 on Students' Difficulties in Calculus, ICME-7, Québec, Canada, 13– 28.
 • Van de Wella, J.E. (1989). Elemantary School Mathemathics. Virginia Commonwealth University. 7-9.

Ayrıntılar

Diğer ID JA55CE96FD
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Alper Cihan KONYALIOĞLU Bu kişi benim
Bir kuruma bağlı değildir


Nilgün TORTUMLU Bu kişi benim
Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye


Abdullah KAPLAN Bu kişi benim
Bir kuruma bağlı değildir


Ahmet IŞIK Bu kişi benim
Bir kuruma bağlı değildir


Seyfullah HIZARCI Bu kişi benim
Atatürk Üniversitesi, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2011
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt 6, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Konyalıoğlu, A. C. , Tortumlu, N. , Kaplan, A. , Işık, A. & Hızarcı, S. (2011). MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ İNTEGRAL KAVRAMINI KAVRAMSAL ANLAMALARI ÜZERİNE . Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi , 6 (1) , 1-8 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/befdergi/issue/23152/247308