BibTex RIS Kaynak Göster

Kur’ân-ı Kerîm’in İstatiksel Görünümü ve Mekkî-Medenî Sûreler Arasındaki Simetri

Yıl 2009, Cilt: 4 Sayı: 1, 26 - 43, 01.03.2009

Öz

Bu makalede, Kur’ân-ı Kerîm’in mekkî, medenî ve karışık sûreleri ile ilgili olası- lık temelli bir çalışma yapılmıştır. Âyetlerin kelime miktarını ve boyutunu kullanarak, bu sûreler kelime uzunluğuna göre sınıflandırıldı ve frekans dağılımı belirlendi. Makale, Kur’ân’da bulunan iki çeşit sûrenin yapısal özelliklerine ışık tutmaktadır. Ayrı- ca Kur’ân müfessirleri ve bilginleri tarafından takdim edildiği üzere, sûrelerin diğer tertiplerinde mekkî ve medenî sûrelerin kelime miktarı ve uzunluğunun dağılımını ve biçimlerini tartıştık.

Kaynakça

 • al-Dargazelli, S.; (2004), A Statistical Studies of Holy Quran, [Online] Available: http//www.quranicstudies.com/printout104.html
 • al-Shalabi, R. G.; Kanaan, J. M.; Jaam, A. H. and Hilat, E.; ( 2004), Stop-word Removal Algorithm for Arabic Language, Proceedings of 1st International Conference on Information and Communication Technologies from Theory to Applications, (Damascus, Syria, April, 2004), IEEE, France, 545-550 .
 • al-Suwaindan, T.; (2006), The Numerical Miracles in The Holy Quran, [Online] Available: http//islamicweb.com/beliefs/science/numbers.html
 • Mir, M.; (1999), Is The Quran A Shapeless Book, Renaissance, August, 1999.
 • Naik A. Z.; (2004), The Quran and The Modern Science: Compatible or İncompatible, Islamic Research Foundation, [Online] Available: www.Alya.org
 • Naji, A.; Kanaan, M.; Ghassan; N. K. Bani M.; and Basal I. M.; Statistical Classifier of The Holy Quran Verses (Fateha and Yaseen Chapters) Journal of Applied Science,15 (3), 580-583.
 • Rosty, Stefan; (2007), A Statistical Analysis of The Holy Quran, [Online] Available: http//pressthat.wordpress.com/2007/05/06/62truthbook
 • Dost and Ahmed; (2007), A Short Note on The Statistical Analysis of Surra Baqra and Surra Proceedings of 3rd National conference on statistical sciences, Lahore, Pakistan.
 • Dost and Ahmed; (2007), A Short Note on The Frequency Distribution of Quran Word Length, Proceedings of 9th Islamic Countries Conference on Statistical Sciences, Kula Lumpur, Malaysia.

“Statistical Profile of Holy Quran and Symmetry of Makki and Madani Surras”

Yıl 2009, Cilt: 4 Sayı: 1, 26 - 43, 01.03.2009

Öz

In this paper, probabilistic approach has been made in the study of Makki, Madani and Mixed Suras of the Holy Quran. Using the word-size and word-length of Ayats, these Suras are categorized by word-length and a frequency distribution is obtained. The paper highlights the constructional characteristics of the two types of Suras in the Holy Quran. We have also discussed the dispersion and shapes of word-size and wordlength of Makki and Madani Suras at other composition of Suras as introduced by Quran Mufassirs and scientists.

Kaynakça

 • al-Dargazelli, S.; (2004), A Statistical Studies of Holy Quran, [Online] Available: http//www.quranicstudies.com/printout104.html
 • al-Shalabi, R. G.; Kanaan, J. M.; Jaam, A. H. and Hilat, E.; ( 2004), Stop-word Removal Algorithm for Arabic Language, Proceedings of 1st International Conference on Information and Communication Technologies from Theory to Applications, (Damascus, Syria, April, 2004), IEEE, France, 545-550 .
 • al-Suwaindan, T.; (2006), The Numerical Miracles in The Holy Quran, [Online] Available: http//islamicweb.com/beliefs/science/numbers.html
 • Mir, M.; (1999), Is The Quran A Shapeless Book, Renaissance, August, 1999.
 • Naik A. Z.; (2004), The Quran and The Modern Science: Compatible or İncompatible, Islamic Research Foundation, [Online] Available: www.Alya.org
 • Naji, A.; Kanaan, M.; Ghassan; N. K. Bani M.; and Basal I. M.; Statistical Classifier of The Holy Quran Verses (Fateha and Yaseen Chapters) Journal of Applied Science,15 (3), 580-583.
 • Rosty, Stefan; (2007), A Statistical Analysis of The Holy Quran, [Online] Available: http//pressthat.wordpress.com/2007/05/06/62truthbook
 • Dost and Ahmed; (2007), A Short Note on The Statistical Analysis of Surra Baqra and Surra Proceedings of 3rd National conference on statistical sciences, Lahore, Pakistan.
 • Dost and Ahmed; (2007), A Short Note on The Frequency Distribution of Quran Word Length, Proceedings of 9th Islamic Countries Conference on Statistical Sciences, Kula Lumpur, Malaysia.
Toplam 9 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA55DH32PR
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Muhammed Khyzer Bin Dost Bu kişi benim

Munir Ahmad Bu kişi benim

Mustafa Şentürk Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2009
Gönderilme Tarihi 1 Mart 2009
Yayımlandığı Sayı Yıl 2009 Cilt: 4 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Dost, M. K. B., Ahmad, M., & Şentürk, M. (2009). Kur’ân-ı Kerîm’in İstatiksel Görünümü ve Mekkî-Medenî Sûreler Arasındaki Simetri. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 26-43.