PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

MİTOZ VE MAYOZ KONUSUNDA İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME VE GELENEKSEL ÖĞRENME YÖNTEMLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ

Yıl 2007, Cilt 2, Sayı 2, 62 - 73, 01.06.2007

Öz

Bu araştırmanın amacı; mitoz-mayoz öğretiminde farklı öğretim yöntemlerinin öğrenci başarısına etkisini incelemektedir. Araştırmada, öntest-sontest kontrol grupla deneysel araştırma modeli kullanılmış, araştırma gruplarının birisinde işbirlikli, diğerinde geleneksel öğretim yapılmıştır. Araştırmaya Erzurum il merkezinde bulunan İ.M.K.B Lisesi 9. sınıf öğrencilerinden oluşan 2 sınıf katılmıştır. Elde edilen bulgulara göre denenen öğretim yöntemleri kendi içlerinde karşılaştırıldıklarında, bütün gruplar için öntest ve sontest puanları arasında anlamlı fark bulunmuştur. Söz konusu yöntemler birbirleri ile karşılaştırıldıklarında ise son test puanlar bakımından anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.

cooperative learning; traditional learning; mitosis and meiosis; academie achievement

Yıl 2007, Cilt 2, Sayı 2, 62 - 73, 01.06.2007

Öz

The purpose of this research is tü study ef ect of cooperative and traditional teaching methods an studentst achievement in teaching of mitosis and meiosis. Pretest-posttest eAperimental design with control group was utilized. The experimental group was taught by cooperative and the control group was taught by traditional ınethod. Two classes from ninth graders going to İ.M.K.B. secondary school in Erzurum have participated i this study, According to findings, when these teaching inethods were separately, pretest and posttest scores diller signa cantiy, But, cooperative and traditional method groupsi achievements da not diller significantly.

Ayrıntılar

Diğer ID JA55EJ28TG
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Esra ÖZAY Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2007
Yayınlandığı Sayı Yıl 2007, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Özay, E. (2007). MİTOZ VE MAYOZ KONUSUNDA İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME VE GELENEKSEL ÖĞRENME YÖNTEMLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ . Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi , 2 (2) , 62-73 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/befdergi/issue/23174/247516