EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN LİSANS ÖĞRENİMLERİNDE ALDIKLARI "MÜZİK TEORİSİ VE İŞİTME EĞİTİMİ DERS PROGRAMI" NA YÖNELİK GENEL GÖRÜŞLERİ ve ÖNERİLERİ

Yıl 2007, Cilt 2, Sayı 2, 31 - 45, 01.06.2007

Öz

Bu araştırmada, müzik öğretmenlerinin lisans öğrenimlerinde aldıkları "müzik teorisi ve işitme ders programı" na yönelik genel görüşleri ve araştırma bünyesinde dersin genel içeriğine ilişkin müzik öğretmenlerinin önerileri belirlenmeye çalışılmıştır.Araştırmada durum tespitine yönelik tarama modeli esas alınmış; uzaman görüşleri doğrultusunda hazırlanan sorular anket yoluyla toplanarak işlenmiş; çözüm ve yorumunda ise betimsel istatistik yöntemlerinden yararlanılmıştır.Araştırmada, evren olarak Ankara il sınırları içindeki, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, 2004-2005 öğretim yılı resmî ilköğretim okullarının ikinci kademesinde (6.7. ve 8. sınıflarda) görev yapan müzik öğretmenleri seçilmiştir.

MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN LİSANS ÖĞRENİMLERİNDE ALDIKLARI "MÜZİK TEORİSİ VE İŞİTME EĞİTİMİ DERS PROGRAMI" NA YÖNELİK GENEL GÖRÜŞLERİ ve ÖNERİLERİ

Yıl 2007, Cilt 2, Sayı 2, 31 - 45, 01.06.2007

Öz

Bu araştırmada, müzik öğretmenlerinin lisans öğrenimlerinde aldıkları "müzik teorisi ve işitme ders programı" na yönelik genel görüşleri ve araştırma bünyesinde dersin genel içeriğine ilişkin müzik öğretmenlerinin önerileri belirlenmeye çalışılmıştır.Araştırmada durum tespitine yönelik tarama modeli esas alınmış; uzaman görüşleri doğrultusunda hazırlanan sorular anket yoluyla toplanarak işlenmiş; çözüm ve yorumunda ise betimsel istatistik yöntemlerinden yararlanılmıştır.Araştırmada, evren olarak Ankara il sınırları içindeki, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, 2004-2005 öğretim yılı resmî ilköğretim okullarının ikinci kademesinde (6.7. ve 8. sınıflarda) görev yapan müzik öğretmenleri seçilmiştir.

Ayrıntılar

Diğer ID JA55EF84SS
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Cengiz ŞENGÜL Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2007
Yayınlandığı Sayı Yıl 2007, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Şengül, C. (2007). MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN LİSANS ÖĞRENİMLERİNDE ALDIKLARI "MÜZİK TEORİSİ VE İŞİTME EĞİTİMİ DERS PROGRAMI" NA YÖNELİK GENEL GÖRÜŞLERİ ve ÖNERİLERİ . Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi , 2 (2) , 31-45 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/befdergi/issue/23174/247517