PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE GENEL ARAZİ KULLANIMI VE BU KULLANIMDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR; ELEŞKİRT-AĞRI ÖRNEĞİ

Yıl 2007, Cilt 2, Sayı 2, 99 - 109, 01.06.2007

Öz

Bu çalışma, Doğu Anadolu Bölgesinde (Eleşkirt-Ağrı) yapılmış olup, bölgede yapılan diğer araştırmalar ve gözlemler sonucu, tespit edilen yanlış arazi kullanımı ve buna bağlı olarak ortaya çıkan erozyon olgusu incelenerek çareleri ortaya konulmaya çalışılmıştır.

THE GENERAL HELD USAGE Il I EASTERN ANATOLIA AND PROBLEMS ARISE FROM THIS USAGE; ELEŞKIRT-AĞRI SAMPLE

Yıl 2007, Cilt 2, Sayı 2, 99 - 109, 01.06.2007

Öz

in this research it is aimed to bring up the erosion phenomena emerged as depend on wrong field usage determined in the result o studies and observations made in the Eastern Anatolia Region (Eleşkirt-Ağrı), and suggestions made in order to solve the problem.

Ayrıntılar

Diğer ID JA55EN45PM
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

İbrahim GÜMÜŞ Bu kişi benim


Muammer KIRICI Bu kişi benim


Murat KURT Bu kişi benim


Yunus KAYA Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2007
Yayınlandığı Sayı Yıl 2007, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Gümüş, İ. , Kırıcı, M. , Kurt, M. & Kaya, Y. (2007). DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE GENEL ARAZİ KULLANIMI VE BU KULLANIMDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR; ELEŞKİRT-AĞRI ÖRNEĞİ . Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi , 2 (2) , 99-109 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/befdergi/issue/23174/247534