EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

GEVŞEK YAPILI SİSTEMLER OLARAK OKULLARIN ÜÇ KAVRAMI: KARAR VERME, LİDERLİK VE ÇATIŞMA

Yıl 2007, Cilt 2, Sayı 2, 15 - 30, 01.06.2007

Öz

Sistem yaklaşımı örgütlere bir bütün olarak bakılması gerektiğini ortaya koymaktadır. Her sistemin üst ve alt sistemlerinin bulunması, bunların birbirlerine bağımlı ve etkileşimli olarak çalışmalarını gerektirir. Eğitim örgütlerinin de çok yönlü ve karmaşık bir yapıya sahip olması sistem yaklaşımını gerekli kılmıştır. Eğitim örgütlerinde yönetim, öğretmenler ve öğrenciler sistemin parçaları olarak bazen birbirine sıkı bağlı bazen gevşek bağlı olarak hareket etmek zorunda kalabilirler. Okullarda yönetici, öğretmen, öğrenci, veli ve sivil toplum örgütlerinin birbirleri ile ilişkileri gevşek bir yapıda sürdürülür. Weick tarafından kavramsallaştırılan Gevşek Yapılı Sistemler Kuramı okullar açısından ele alındığında okul işleyişinin kendine özgü özelliklerinin olduğu ortaya çıkar. Weick'in gevşek yapılı sistemler modeli özelliklerinin temelinde ne anlam ifade ettiği uygulama örnekleriyle bu çalışmada tartışılmıştır.

GEVŞEK YAPILI SİSTEMLER OLARAK OKULLARIN ÜÇ KAVRAMI: KARAR VERME, LİDERLİK VE ÇATIŞMA

Yıl 2007, Cilt 2, Sayı 2, 15 - 30, 01.06.2007

Öz

Sistem yaklaşımı örgütlere bir bütün olarak bakılması gerektiğini ortaya koymaktadır. Her sistemin üst ve alt sistemlerinin bulunması, bunların birbirlerine bağımlı ve etkileşimli olarak çalışmalarını gerektirir. Eğitim örgütlerinin de çok yönlü ve karmaşık bir yapıya sahip olması sistem yaklaşımını gerekli kılmıştır. Eğitim örgütlerinde yönetim, öğretmenler ve öğrenciler sistemin parçaları olarak bazen birbirine sıkı bağlı bazen gevşek bağlı olarak hareket etmek zorunda kalabilirler. Okullarda yönetici, öğretmen, öğrenci, veli ve sivil toplum örgütlerinin birbirleri ile ilişkileri gevşek bir yapıda sürdürülür. Weick tarafından kavramsallaştırılan Gevşek Yapılı Sistemler Kuramı okullar açısından ele alındığında okul işleyişinin kendine özgü özelliklerinin olduğu ortaya çıkar. Weick'in gevşek yapılı sistemler modeli özelliklerinin temelinde ne anlam ifade ettiği uygulama örnekleriyle bu çalışmada tartışılmıştır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA55EF57SK
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Celal Teyyar UĞURLU Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2007
Yayınlandığı Sayı Yıl 2007, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Uğurlu, C. T. (2007). GEVŞEK YAPILI SİSTEMLER OLARAK OKULLARIN ÜÇ KAVRAMI: KARAR VERME, LİDERLİK VE ÇATIŞMA . Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi , 2 (2) , 15-30 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/befdergi/issue/23174/247541