Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2020, Cilt: 4 Sayı: 1, 38 - 47, 26.06.2020

Öz

Kaynakça

 • Andersen MB, Williams JM, 1988. A model of stress and athletic injury prediction and prevention. Journal of Sport and Exercise Psychology. 10; 294-306.
 • Aydoğan Z, 2014. Sakatlık sırasında ve tedavi sonrasında sporculardaki psikolojik değişiklikler. Yüksek Lisans Tezi. Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Caz Ç, Kayhan RF, Bardakçı S, 2019. Spor yaralanması kaygı ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Spor Hekimliği Dergisi, 54(1): 52-63.
 • Ergün N, 2006. Spor yaralanmalarında egzersiz tedavisi. 2. Baskı. Hipokrat Kitap Evi.
 • Erol B, Karahan M, 2006. Çocuklarda spor yaralanmaları. Türkiye Klinikleri. Journa Pediatr Science, 2(4); 89-97.
 • Faigenbaum AD, 2000. Strength training for children and adolescents. Clin Sports Med; 19; 593-619.
 • Heil J, 1993. A psychologists view of the personal challenge of ınjury. Human Kinetics, 33-46.
 • Johnson U, Tranaeus U, Ivarsson A, 2014. Current status and future challenges in psychological research of sport injury prediction and prevention: a methodological perspective. Revista de Psicologia del Deporte, 23; 401-409.
 • Kılıç MN, Özbayraktar F, Kurt T, Yücel E, Kıvanç C, Han A, Kılıç M, 2012. Spor kazalarından korunma ve ilk yardım. Devlet Kitapları, 3. Baskı, sayfa; 17, 26, 108.
 • Koç H, 2004. Profesyonel futbolcularda durumluk kaygı düzeyini etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.
 • Konter E, 1996. Profesyonel futbolcuların durumluk kaygı puanları ile maçı deplasmanda veya içerde oynamalarının antrenörleri ve teknik direktörleri ile ilişkilerinde anlamlı farklılık yaratıp yaratmadığının incelenmesi. Futbol Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3(3); 18-23.
 • Koşar NŞ, Demirel HA, Aydoğ TS, 2006. Adolesanlarda sporcu sağlığı. Türkiye Klinikleri. Journal Pediatr Science 2(7); 25-33.
 • Maddison R, Prapavessis HA, 2005. Psychological approach to the prediction and prevention of athletic injury. Journal Sport Exerc Psychol, 27; 289-310.
 • Mankad A, Gordon S, Wallman K, 2009. Perceptions of emotional climate among injured athletes. Journal of Clinical Sport Psychology, 3; 1-14.
 • Petitpas A, Danish SJ, 1995. Caring for injured athletes. Sport Psychology Interventions. Human Kinetics, Vol 3; 253- 306.
 • Recep Ö, 2010. Dünya askeri pentatlon şampiyonasına katılan erkek sporcuların yaşadıkları sakatlıklar ve sakatlığa bağlı kaygı düzeylerinin incelenmesi. Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Rex CC, Metzler JN, 2016. Development of the sport injury anxiety scale. Meas Phys Educ Exerc Sci, 20(3); 146-158.
 • Sibold J, Howard A, Zizzi S, 2011. A comparison of psychological and orthopedic data in injured college athletes: a novel application of hurdle regression. Athletic Insight, 3(2); 153-164.
 • Smith RE, Smoll FL, 1990. Sport performance anxiety: handbook of social and evaluation anxiety. New York, 417-454.
 • Steffen K, Pensgaard A, Bahr R. 2009. Self-reported psychological characteristics as risk factors for injuries in female youth football. Scandinavian Journal of Medicine Science in Sports. 19; 442-451.
 • Weiss MR, Troxel RK, 1986. Psychology of the injured athlete. Athlet Training, 21: 104-154.

Spor Yaralanmasının Kaygı Üzerindeki Etkileri

Yıl 2020, Cilt: 4 Sayı: 1, 38 - 47, 26.06.2020

Öz

Bu çalışmanın amacı, sportif sakatlığının devam ettiği ya da geçmiş dönemlerde sportif bir sakatlık yaşayan sporcuların, psikolojik bir unsur olan kaygı düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya Konya ilinde bulunan ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), U21 Ligi, Elit Ligi ve Gelişim Liginde mücadele eden yaş aralıkları, %42,7’si 15-16 yıl, %35’i 17-18 yıl, %16’sı 19-20 yıl, %3,3’ü ise 20 yaş ve üzeri olan 150 erkek sporcu katılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak 19 maddeden oluşan Spor Yaralanması Kaygı Ölçeği anketi kullanılmıştır. Araştırmaya katılan bütün sporculara Spor Yaralanması Kaygı Ölçeği anketi uygulanmıştır. Bu çalışmada yaş grupları arasında, zayıf algılanma kaygısı, yeniden yaralanma kaygısı ve spor yaralanması kaygı ölçeğinin toplam puanları açısından istatistiksel bir farklılık tespit edilmiştir (p<0.05). Sonuç olarak, 20 yaş ve üzerindeki sporcuların, zayıf algılanma kaygılarının diğer yaş grubundaki sporculardan daha yüksek olduğu ve aynı zaman da 9 yıl ve üzeri süredir spor yapanların yeniden yaralanma kaygılarının, 3-4 ve 5-6 yıldır spor yapanlara göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Andersen MB, Williams JM, 1988. A model of stress and athletic injury prediction and prevention. Journal of Sport and Exercise Psychology. 10; 294-306.
 • Aydoğan Z, 2014. Sakatlık sırasında ve tedavi sonrasında sporculardaki psikolojik değişiklikler. Yüksek Lisans Tezi. Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Caz Ç, Kayhan RF, Bardakçı S, 2019. Spor yaralanması kaygı ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Spor Hekimliği Dergisi, 54(1): 52-63.
 • Ergün N, 2006. Spor yaralanmalarında egzersiz tedavisi. 2. Baskı. Hipokrat Kitap Evi.
 • Erol B, Karahan M, 2006. Çocuklarda spor yaralanmaları. Türkiye Klinikleri. Journa Pediatr Science, 2(4); 89-97.
 • Faigenbaum AD, 2000. Strength training for children and adolescents. Clin Sports Med; 19; 593-619.
 • Heil J, 1993. A psychologists view of the personal challenge of ınjury. Human Kinetics, 33-46.
 • Johnson U, Tranaeus U, Ivarsson A, 2014. Current status and future challenges in psychological research of sport injury prediction and prevention: a methodological perspective. Revista de Psicologia del Deporte, 23; 401-409.
 • Kılıç MN, Özbayraktar F, Kurt T, Yücel E, Kıvanç C, Han A, Kılıç M, 2012. Spor kazalarından korunma ve ilk yardım. Devlet Kitapları, 3. Baskı, sayfa; 17, 26, 108.
 • Koç H, 2004. Profesyonel futbolcularda durumluk kaygı düzeyini etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.
 • Konter E, 1996. Profesyonel futbolcuların durumluk kaygı puanları ile maçı deplasmanda veya içerde oynamalarının antrenörleri ve teknik direktörleri ile ilişkilerinde anlamlı farklılık yaratıp yaratmadığının incelenmesi. Futbol Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3(3); 18-23.
 • Koşar NŞ, Demirel HA, Aydoğ TS, 2006. Adolesanlarda sporcu sağlığı. Türkiye Klinikleri. Journal Pediatr Science 2(7); 25-33.
 • Maddison R, Prapavessis HA, 2005. Psychological approach to the prediction and prevention of athletic injury. Journal Sport Exerc Psychol, 27; 289-310.
 • Mankad A, Gordon S, Wallman K, 2009. Perceptions of emotional climate among injured athletes. Journal of Clinical Sport Psychology, 3; 1-14.
 • Petitpas A, Danish SJ, 1995. Caring for injured athletes. Sport Psychology Interventions. Human Kinetics, Vol 3; 253- 306.
 • Recep Ö, 2010. Dünya askeri pentatlon şampiyonasına katılan erkek sporcuların yaşadıkları sakatlıklar ve sakatlığa bağlı kaygı düzeylerinin incelenmesi. Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Rex CC, Metzler JN, 2016. Development of the sport injury anxiety scale. Meas Phys Educ Exerc Sci, 20(3); 146-158.
 • Sibold J, Howard A, Zizzi S, 2011. A comparison of psychological and orthopedic data in injured college athletes: a novel application of hurdle regression. Athletic Insight, 3(2); 153-164.
 • Smith RE, Smoll FL, 1990. Sport performance anxiety: handbook of social and evaluation anxiety. New York, 417-454.
 • Steffen K, Pensgaard A, Bahr R. 2009. Self-reported psychological characteristics as risk factors for injuries in female youth football. Scandinavian Journal of Medicine Science in Sports. 19; 442-451.
 • Weiss MR, Troxel RK, 1986. Psychology of the injured athlete. Athlet Training, 21: 104-154.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Spor Hekimliği
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Hamza BUDAK
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Ahmet SANİOĞLU Bu kişi benim
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Türkiye


Ökkaş KERETLİ
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Türkiye


Adem DURAK Bu kişi benim
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Türkiye


Barış ÖZ Bu kişi benim
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 26 Haziran 2020
Gönderilme Tarihi 31 Aralık 2019
Kabul Tarihi 17 Haziran 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 4 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA
BUDAK, H., SANİOĞLU, A., KERETLİ, Ö., DURAK, A., vd. (2020). Spor Yaralanmasının Kaygı Üzerindeki Etkileri. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(1), 38-47.
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 01.01.2023 tarihinden itibaren 7. yayın yılına girmiştir.
Göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Baş Editör: Dr. Öğr. Üyesi M. Hakan MAYDA

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ
(Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'na aittir)