BibTex RIS Kaynak Göster

Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Mesleklere Yönelik Toplumsal Cinsiyet Algılarının İncelenmesi

Yıl 2018, Cilt: 2 Sayı: 1, 51 - 70, 01.05.2018

Öz

Toplumsal cinsiyet, toplumun kadın ve erkekten cinsiyetine uygun olarak beklediği görev, sorumluluk ve davranışlar olarak tanımlanır (Vatandaş, 2007). Toplumun belirlediği kültürel ve sosyal değerler, beklentiler ve cinsiyete özgü kalıplaşmış roller kadın ve erkeğin ayırt edilmesini sağlar. Toplumsal cinsiyet algısı kendisini meslekler üzerinde de göstermektedir. Mesleklere yönelik algılar ve cinsiyete uygun rollere dayalı olarak kadın mesleği ve erkek mesleği şeklinde ayrıma gidilmektedir. Bu çalışma, toplumsal değer ve yargıların oluşturduğu toplumsal cinsiyet kavramının kazanılmasında en uygun dönem olan okul öncesi dönemde çocukların mesleklere yönelik toplumsal cinsiyet algılarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma 2016-2017 eğitim öğretim yılında İzmir ili Buca ilçesinde öğrenim gören 48-60 ay arasında toplam 30 çocuk ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, okul öncesi dönem çocuklarının mesleklere yönelik toplumsal cinsiyet algıları, mesleklere yönelik cinsiyet algısı belirleme formu ve çocuk bilgi formunun çözümlenmesi yoluyla ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen veriler, içerik analizi kurallarına göre çözümlenerek okul öncesi dönem çocuklarının mesleklere yönelik toplumsal cinsiyet algıları yorumlanmıştır.

Kaynakça

  • Karabekmez, S., Yıldırım, G., Özyılmaz Akamca, G., Ellez, A. M., & Bulut Üner, A. N. (2018). Okul öncesi dönem çocuklarının mesleklere yönelik toplumsal cinsiyet algılarının incelenmesi. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi), 2(1), 52-70.

The Study of Social Gender Perceptions of Preschool Children Related to Professions

Yıl 2018, Cilt: 2 Sayı: 1, 51 - 70, 01.05.2018

Öz

Social gender is defined as the duties, responsibilities and behaviors that the society expects from men and women in accordance with their gender (Vatandaş, 2007). The cultural and social values, the expectations and conventional gender specific roles determined by the society make it possible to distinguish women and men. The gender perception also shows itself on the professions. Female and male professions are discriminated depending on the perceptions related to professions and the roles according to gender. This study was carried out in order to study the social gender perceptions of children in the pre-school period, which is the most appropriate period for acquiring the concept of social gender created by social values and judgements. The study was carried out in Buca district, in İzmir and with 30 children in kindergartens aged between 48-60 months during the educational year from 2016 to 2017. In this study, the gender perceptions of pre-school children related to the professions were revealed through the analysis of the gender perception determination form for the professions and the child information form. Qualitative research method was used in this study. The data obtained were analyzed according to the rules of content analysis, and the social gender perceptions of preschool children related to professions were interpreted

Kaynakça

  • Karabekmez, S., Yıldırım, G., Özyılmaz Akamca, G., Ellez, A. M., & Bulut Üner, A. N. (2018). Okul öncesi dönem çocuklarının mesleklere yönelik toplumsal cinsiyet algılarının incelenmesi. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi), 2(1), 52-70.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA24RN56VY
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Sibel Karabekmez

Günseli Yıldırım Bu kişi benim

Güzin Özyılmaz Akamca Bu kişi benim

A. Murat Ellez Bu kişi benim

Ayşe Nur Üner Bulut Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Karabekmez, S., Yıldırım, G., Akamca, G. Ö., Ellez, A. M., vd. (2018). Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Mesleklere Yönelik Toplumsal Cinsiyet Algılarının İncelenmesi. Bilim Eğitim Sanat Ve Teknoloji Dergisi, 2(1), 51-70.

EBSCOhost.jpg
        Google_Scholar_logo_2015.PNG                road-issn.png                    citefactor_logo.png
ici2.png                SIS-Logo.png        15220


Creative Commons Lisansı