Bilim Eğitim Sanat ve Teknoloji Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2630-581X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Ömer Tayfur ÖZTÜRK | http://www.bestdergi.net


Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi); bilimsel ve hakemli bir dergi olarak yılda iki kez yayınlanmaktadır. Bu dergide; bilim, eğitim, sanat veya teknoloji ile ilgili özgün kuramsal çalışmalar, literatür incelemeleri, araştırma raporları, sosyal konular ve araştırma makaleleri yayınlanmaktadır. Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin daha önce yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere herhangi bir yere gönderilmemiş olması gerekmektedir.  

Editör ve hakemler, yayınlanmak üzere gönderilen makaleler için önemli bir zaman harcamaktadır. Bu nedenle, makale; inceleme, düzeltme, kabul sonrası baskı veya yayınlanma editör onayı olmadan geri çekilemez. Makale şablonu, inceleme için gönderilen makaleler için zorunlu değildir. Makale şablonu, kabul edilen makaleler için kullanılabilir.


Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi), şu veritabanı ve indekslerde yer almaktadır: Eurasian Scientific Journal Index, Scientific Indexing Services, International Scientific Indexing, CiteFactor, Google Scholar, SOBIAD.

Bilim Eğitim Sanat ve Teknoloji Dergisi

e-ISSN 2630-581X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Ömer Tayfur ÖZTÜRK | http://www.bestdergi.net
Kapak Resmi


Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi); bilimsel ve hakemli bir dergi olarak yılda iki kez yayınlanmaktadır. Bu dergide; bilim, eğitim, sanat veya teknoloji ile ilgili özgün kuramsal çalışmalar, literatür incelemeleri, araştırma raporları, sosyal konular ve araştırma makaleleri yayınlanmaktadır. Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin daha önce yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere herhangi bir yere gönderilmemiş olması gerekmektedir.  

Editör ve hakemler, yayınlanmak üzere gönderilen makaleler için önemli bir zaman harcamaktadır. Bu nedenle, makale; inceleme, düzeltme, kabul sonrası baskı veya yayınlanma editör onayı olmadan geri çekilemez. Makale şablonu, inceleme için gönderilen makaleler için zorunlu değildir. Makale şablonu, kabul edilen makaleler için kullanılabilir.


Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi), şu veritabanı ve indekslerde yer almaktadır: Eurasian Scientific Journal Index, Scientific Indexing Services, International Scientific Indexing, CiteFactor, Google Scholar, SOBIAD.

Cilt 4 - Sayı 1 - 1 Oca 2020
 1. Ortaokul Öğrencilerinin Fen Bilimleri Öğrenme Süreçlerine Ailelerinin Katılımına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 1 - 7
  Tufan İNALTEKİN , Hakan AKÇAY
 2. Psikoloji ve Sanat Etkileşimi Üzerine
  Sayfalar 8 - 12
  Abdullah AYAYDİN
 3. Özel Yetenekli Öğrencilerin Eğitiminde FeTeMM
  Sayfalar 13 - 22
  Leyla AYVERDİ , Serap ÖZ AYDIN
 4. Kırgızistan’da Hibrit Eğitim Uygulaması
  Sayfalar 23 - 30
  Chinara JUMABAEVA , Ayzharkyn SAİT KYZY , Kasym BARYKTABASOV , Rita ISMAİLOVA
 5. Youtube Üzerinden Video Destekli Keman Öğretimine İlişkin Öğrenci Görüşleri
  Sayfalar 31 - 43
  Büşra Beste GÜZEL , Hüseyin ÇAKIR , Yeliz ÇELEN