Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster

3D Yazıcıların Eğitimde Kullanımı

Yıl 2018, Cilt: 2 Sayı: 1, 80 - 85, 01.05.2018

Öz

Günümüzde 3 boyutlu yazıcı teknolojisi birçok alanda kullanılmakta ve hergeçen gün farklı kullanım alanlarına kavuşmaktadır. Bu alanlara örnek olarak endüstriyel imalat, tıp ve sağlık, havacılık ve uzay, mimarlık ve inşaat, askeri uygulamalar, tekstil, gıda, eğitim verilebilir. Eğitim başlığı 3 boyutlu yazıcılar için stratejik bir öneme sahiptir. İnteraktif olarak geçen, mekanik ve teknik derslerdeki yaratıcılığın arttırılmasında önemli bir araç olarak görülmektedir. Bu teknolojinin eğitim ortamında etkin bir şekilde kullanımı ile çok farklı alanlarda farklı deneyimler yaşanabilmekte. Matematik’de 3 boyutlu objelerin dizayn edilmesi, yazdırılması ve hesaplanması. Coğrafya’da rölyefler tasarımı ve baskısı, sanat eğitimde sanatsal nesnelerin tasarlanıp yazdırılması, Biyoloji’de molekül modellerinin basımı gibi birçok uygulama örneği bulunan 3 boyutlu yazıcı teknolojileri sayesinde, zorlu kavramların öğrencilere açıklanması, öğrencilerin ilgisini çekip daha etkin derse katılımlarının sağlanması ve sınıf içi etkileşim daha kolay olabilmektedir. Bu sayede geleceğe dönük olarak, öğrencilerin kariyerlerine hazırlanma ve kendilerine değerli beceriler kazandırılabilme imkânı sağlanabilmektedir. Bu çalışmada 3 boyutlu yazıcıların eğitimde kullanımı ve potansiyel kullanım alanları incelenmiştir.

Kaynakça

  • Kökhan, S. & Özcan, U. (2018). 3D yazıcıların eğitimde kullanımı. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi), 2(1), 81-85.

Use of 3D Printers in Education

Yıl 2018, Cilt: 2 Sayı: 1, 80 - 85, 01.05.2018

Öz

Today 3D printing technology is using in most areas and day by day usage area of this technology increase. Examples of these areas are textiles, health and health, aviation and space, architecture and construction, military processing, textiles, food, education. The education title has a strategic importance for 3D printers. It is seen as an important tool in increasing creativity in interactive, mechanical and technical courses. With the effective use of this technology in the educational environment, different experiences can be experienced in different areas. Designing, printing and calculating 3D objects in mathematics. Through the use of 3D printer technologies that include many examples of applications such as designing and printing reliefs in geography, designing and printing artistic objects in art education, printing molecular models in biology, explaining challenging concepts to learners, attracting students to participate more effectively in class, classroom interaction may be easier. In this way, students will be able to prepare for their careers and gain valuable skills for the future. This study examines the use and potential uses of 3D printers

Kaynakça

  • Kökhan, S. & Özcan, U. (2018). 3D yazıcıların eğitimde kullanımı. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi), 2(1), 81-85.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Diğer ID JA88MY85FJ
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Serhan Kökhan Bu kişi benim

Uğur Özcan Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Kökhan, S., & Özcan, U. (2018). 3D Yazıcıların Eğitimde Kullanımı. Bilim Eğitim Sanat Ve Teknoloji Dergisi, 2(1), 80-85.

EBSCOhost.jpg
        Google_Scholar_logo_2015.PNG                road-issn.png                    citefactor_logo.png
ici2.png                SIS-Logo.png        15220


Creative Commons Lisansı