Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Fuzzy Logic Applications in the Field of Education

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 1, 45 - 50, 01.01.2019

Öz

Today, artificial intelligence techniques are used in many different fields.  Thus, it is aimed to make intelligent systems equipped with specific qualities of human intelligence and able to think like human beings. Fuzzy Logic is one of the artificial intelligence techniques that is used in various fields such as economics, health and engineering. Fuzzy logic is a flexible calculation method. Unlike classical logic, it gives approximate results instead of exact results. In particular, the uncertainties experienced in problem solving and decision making processes can be made clear by fuzzy logic. Thus, difficult and complex problems can be solved. Fuzzy logic approach, which is used in many areas, has started to be used in education field in recent years. In this study, fuzzy logic and usage areas are given and fuzzy logic studies done in the field of education are examined. In order to give ideas to researchers for future work, examples of studies on the applications of fuzzy logic in the field of education are given. Researchers generally investigated the effect of the fuzzy logic approach on performance evaluation and academic achievement. In these studies, the positive results of using fuzzy logic in the field of education are mentioned.

Kaynakça

  • Özdemir, A., Alaybeyoğlu, A. & Balbal, K.F. (2019). Bulanık mantığın eğitim alanındaki uygulamaları. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi), 3(1), 45-50.

Bulanık Mantığın Eğitim Alanındaki Uygulamaları

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 1, 45 - 50, 01.01.2019

Öz

Günümüzde pek çok alanda yapay zekâ teknikleri kullanılmaktadır. Böylelikle insan zekâsına özgü niteliklerle donatılmış,  insan gibi düşünebilen akıllı sistemlerin yapılması hedeflenmektedir. Ekonomi, sağlık ve mühendislik gibi alanlarda kullanılan, disiplinler arası bir kavram olan yapay zekâ tekniklerinden birisi de Bulanık Mantıktır. Bulanık mantık, esnek bir hesaplama yöntemidir. Klasik mantıktan farklı olarak, kesin sonuçlar yerine yaklaşık sonuçlar verir. Özellikle problem çözme ve karar verme süreçlerinde yaşanan belirsizlikler, bulanık mantık ile belirli hale getirilebilir. Böylece zor ve karmaşık sorunlar çözülebilir. Birçok alanda kullanılan bulanık mantık yaklaşımı, son yıllarda eğitim alanında da kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada, bulanık mantık ve kullanım alanları hakkında bilgi verilmiş ve eğitim alanında yapılmış olan bulanık mantık çalışmaları incelenmiştir. Çalışmada, daha sonra yapılacak olan çalışmalar için araştırmacılara fikir vermek amacıyla, bulanık mantığın eğitim alanındaki uygulamaları ile ilgili çalışmalardan örneklere yer verilmiştir. Araştırmacılar, genellikle performans değerlendirme ve akademik başarı üzerinde bulanık mantık yaklaşımının etkisini araştırmışlardır. Bu araştırmalarda, eğitim alanında bulanık mantık kullanmanın olumlu sonuçları belirtilmiştir. 

Kaynakça

  • Özdemir, A., Alaybeyoğlu, A. & Balbal, K.F. (2019). Bulanık mantığın eğitim alanındaki uygulamaları. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi), 3(1), 45-50.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ali ÖZDEMİR Bu kişi benim

0000-0003-4417-3029


Aysegul ALAYBEYOGLU Bu kişi benim

0000-0001-9204-7356


Kadriye Filiz BALBAL Bu kişi benim

0000-0001-5230-9518

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Özdemir, A. , Alaybeyoglu, A. & Balbal, K. F. (2019). Bulanık Mantığın Eğitim Alanındaki Uygulamaları . Bilim Eğitim Sanat ve Teknoloji Dergisi , 3 (1) , 45-50 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bestdergi/issue/40454/490942

Google_Scholar_logo_2015.PNG                road-issn.png                    citefactor_logo.png
ici2.png                SIS-Logo.png        15220

Creative Commons Lisansı