Yıl 2020, Cilt 4 , Sayı 1, Sayfalar 31 - 43 2020-01-01

Youtube Üzerinden Video Destekli Keman Öğretimine İlişkin Öğrenci Görüşleri
Student Opinions on Video Supported Violin Teaching via Youtube

Büşra Beste Güzel [1] , Hüseyin Çakır [2] , Yeliz Çelen [3]


Bu çalışmanın amacı, Youtube üzerinden verilen video destekli keman derslerinin keman eğitimine olan katkısını saptamaktır. Bu çalışma kapsamında, çalışma grubunu 25 öğrenci oluşturmaktadır. Bu öğrencilerin yaşları 10 ile 11 yaş arasındadır. Bu çalışma grubundaki öğrencilerin hiç biri keman eğitimi almamıştır. Öğrencilerle ilk hafta keman eğitimine yönelik dersler verilmiştir. İkinci haftadan itibaren Youtube üzerinden yayınlanan keman dersleri 11 hafta boyunca öğrencilere izletilmiştir. Öğrencilere Youtube üzerindeki videolara ek olarak bireysel çalışmalarına yönelik performans görevleri verilmiştir. Bu çalışmalar kontrol altında takip edilmiştir. Öğrencilere 12 hafta süren bireysel performans görevleri ve video dersleri sonunda anket ve gözlem formları uygulanmıştır. Anket soruları 17 adet sorudan oluşmaktadır. Anket soruları öğrenciler tarafından doldurulmuştur. Araştırma sonucunda, Öğrenciler tarafından izlenen Youtube videolarının öğrencilerin keman eğitimine olumlu katkısı olduğu söylenebilir. Ayrıca öğrenciler Youtube videoların hatırlamada kolaylık sağladığını bildirmişlerdir. Youtube videolarının öğrencilere keman eğitimine yönelik görsel ve işitsel olarak destek verdiği sonucuna varılmıştır. Keman eğitimi psiko-motor süreçleri kapsadığından, video derslerin keman eğitimi için yeterli olmadığı ve bireysel dersler ile desteklenmesi gerektiği düşüncesindedir.

The aim of this study is to determine the contribution of video assisted violin lessons given on Youtube to violin education. In this study, the study group consists of 25 students. The ages of these students are between 10 and 11 years. None of the students in this study group received violin training. In the first week, the students were given lessons on violin education. Beginning from the second week, the violin lessons which were published on youtube were shown to the students for 11 weeks. In addition to the videos on youtube, students were given performance tasks for their individual work. These studies were followed under control. Survey and observation forms were applied to the students after 12 weeks of individual performance tasks and video lessons. The questionnaire consists of 17 questions. Questionnaires were filled out by the students. As a result of the research, it can be said that Youtube videos watched by the students contributed positively to the violin education of the students. It was also concluded that Youtube videos provide visual and auditory support for violin education to students. The psycho-motor processes of violin education also think that video lessons are not sufficient for violin education and should be supported with individual lessons.

  • Bu makaleye atıf için: Güzel, B.B., Çakır, H., & Çelen, Y. (2020). Youtube üzerinden video destekli keman öğretimine ilişkin öğrenci görüşleri. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi), 4(1), 31-43.
  • To cite this article: Guzel, B.B., Cakir, H., & Celen, Y. (2020). Student opinions on video supported violin teaching via Youtube. Science, Education, Art and Technology Journal (SEAT Journal), 4(1), 31-43.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2938-7045
Yazar: Büşra Beste Güzel
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9424-2323
Yazar: Hüseyin Çakır (Sorumlu Yazar)
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7991-4790
Yazar: Yeliz Çelen
Kurum: T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { bestdergi626503, journal = {Bilim Eğitim Sanat ve Teknoloji Dergisi}, issn = {}, eissn = {2630-581X}, address = {Dr. Ömer Tayfur Öztürk. Necmettin Erbakan Üniversitesi. Güzel Sanatlar Fakültesi. Konya}, publisher = {Ömer Tayfur ÖZTÜRK}, year = {2020}, volume = {4}, pages = {31 - 43}, doi = {}, title = {Youtube Üzerinden Video Destekli Keman Öğretimine İlişkin Öğrenci Görüşleri}, key = {cite}, author = {Güzel, Büşra Beste and Çakır, Hüseyin and Çelen, Yeliz} }
APA Güzel, B , Çakır, H , Çelen, Y . (2020). Youtube Üzerinden Video Destekli Keman Öğretimine İlişkin Öğrenci Görüşleri. Bilim Eğitim Sanat ve Teknoloji Dergisi , 4 (1) , 31-43 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bestdergi/issue/50074/626503
MLA Güzel, B , Çakır, H , Çelen, Y . "Youtube Üzerinden Video Destekli Keman Öğretimine İlişkin Öğrenci Görüşleri". Bilim Eğitim Sanat ve Teknoloji Dergisi 4 (2020 ): 31-43 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bestdergi/issue/50074/626503>
Chicago Güzel, B , Çakır, H , Çelen, Y . "Youtube Üzerinden Video Destekli Keman Öğretimine İlişkin Öğrenci Görüşleri". Bilim Eğitim Sanat ve Teknoloji Dergisi 4 (2020 ): 31-43
RIS TY - JOUR T1 - Youtube Üzerinden Video Destekli Keman Öğretimine İlişkin Öğrenci Görüşleri AU - Büşra Beste Güzel , Hüseyin Çakır , Yeliz Çelen Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Bilim Eğitim Sanat ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 31 EP - 43 VL - 4 IS - 1 SN - -2630-581X M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bilim Eğitim Sanat ve Teknoloji Dergisi Youtube Üzerinden Video Destekli Keman Öğretimine İlişkin Öğrenci Görüşleri %A Büşra Beste Güzel , Hüseyin Çakır , Yeliz Çelen %T Youtube Üzerinden Video Destekli Keman Öğretimine İlişkin Öğrenci Görüşleri %D 2020 %J Bilim Eğitim Sanat ve Teknoloji Dergisi %P -2630-581X %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Güzel, Büşra Beste , Çakır, Hüseyin , Çelen, Yeliz . "Youtube Üzerinden Video Destekli Keman Öğretimine İlişkin Öğrenci Görüşleri". Bilim Eğitim Sanat ve Teknoloji Dergisi 4 / 1 (Ocak 2020): 31-43 .
AMA Güzel B , Çakır H , Çelen Y . Youtube Üzerinden Video Destekli Keman Öğretimine İlişkin Öğrenci Görüşleri. BEST Dergi. 2020; 4(1): 31-43.
Vancouver Güzel B , Çakır H , Çelen Y . Youtube Üzerinden Video Destekli Keman Öğretimine İlişkin Öğrenci Görüşleri. Bilim Eğitim Sanat ve Teknoloji Dergisi. 2020; 4(1): 43-31.