Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

QR Kod Teknolojisine Göre Düzenlenen Grafik Tasarım Sergisinin İzleyici Gözüyle Değerlendirilmesi

Yıl 2023, Cilt 7, Sayı 1, 29 - 46, 27.01.2023

Öz

Teknolojik gelişmelere bağlı olarak yaşam biçimlerinde meydana gelen değişimler, iletişim teknolojilerine yansımış ve iletişim alanlarını yeniden biçimlendirmiştir. Bu gelişmelerden biri olan QR Kod (Quick Response Code) teknolojisi, kod içerisinde sunulan bilginin hızlandırılmış şekilde aktarımının ve tespitinin sağlanması amacıyla tasarımı gerçekleştirilmiş iki boyutlu bir sistemdir. QR kod teknolojisi var olan iletişim teknolojilerinin işlevselliğini bozmadan, varlıklarını sürdürmelerinin de devamını sağlayarak, geleneksel iletişim araçları ile mobil web sayfaları arasında fiber bağ kurmaktadır. Bu araştırmada, QR kod teknolojisinin sanat ürünlerinin sergilenme sürecindeki katkılarının yanı sıra izleyicilerin bu teknoloji ile düzenlenen grafik tasarım sergisine yönelik algı ve durumlarının saptanması amaçlanmıştır. Araştırma bulguları, katılımcıların çoğunluğunun daha önce QR kodu kullanmadıklarını, sergiye kolayca erişim sağladıklarını ve böyle bir sergileme yönteminden memnun kaldıklarını ortaya koymuştur. Ayrıca, daha önce QR kod ile hazırlanmış herhangi bir sergiye katılım sağlamayanların çoğunlukta olduğu görülmüştür. Genel itibariyle araştırma sonucunda ankete katılım sağlayan izleyicilerin sergiye yönelik düşünce ve algılarının olumlu olduğu saptanmıştır.

Kaynakça

  • Arifoğlu, G. & Çay, R. (2023). QR kod teknolojisine göre düzenlenen grafik tasarım sergisinin izleyici gözüyle değerlendirilmesi [Evaluation of the graphic design exhibition organized according to QR code technology]. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi) [Science, Education, Art and Technology Journal (SEAT Journal)], 7(1), 29-46.

Evaluation of the Graphic Design Exhibition Organized According to QR Code Technology

Yıl 2023, Cilt 7, Sayı 1, 29 - 46, 27.01.2023

Öz

Changes in lifestyles due to technological developments have reflected on communication technologies and reshaped communication fields. One of these developments, QR Code (Quick Response Code) technology, is a two-dimensional system designed to provide accelerated transfer and detection of the information presented in the code. QR code technology has continued their existing communication technologies, it continues to continue their assets and establish fiber bonds between traditional communications and mobile web pages. In this research, it is aimed to determine the contribution of QR code technology to the exhibition process of art products and the perceptions and situations of the audience towards the graphic design exhibition organized with this technology. The research findings revealed that the majority of the participants had not used QR codes before, they had easy access to the exhibition and were satisfied with such an exhibition method. In addition, it was seen that the majority of those who did not participate in any exhibition prepared with a QR code before. In general, as a result of the research, it was determined that the thoughts and perceptions of the audience who participated in the survey were positive.

Kaynakça

  • Arifoğlu, G. & Çay, R. (2023). QR kod teknolojisine göre düzenlenen grafik tasarım sergisinin izleyici gözüyle değerlendirilmesi [Evaluation of the graphic design exhibition organized according to QR code technology]. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi) [Science, Education, Art and Technology Journal (SEAT Journal)], 7(1), 29-46.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gökçe ARİFOĞLU> (Sorumlu Yazar)
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4695-1421
Türkiye


Ruhi ÇAY>
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0003-4587-0918
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 27 Ocak 2023
Yayınlandığı Sayı Yıl 2023, Cilt 7, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Arifoğlu, G. & Çay, R. (2023). QR Kod Teknolojisine Göre Düzenlenen Grafik Tasarım Sergisinin İzleyici Gözüyle Değerlendirilmesi . Bilim Eğitim Sanat ve Teknoloji Dergisi , 7 (1) , 29-46 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bestdergi/issue/75626/1098832

Google_Scholar_logo_2015.PNG                road-issn.png                    citefactor_logo.png
ici2.png                SIS-Logo.png        15220

Creative Commons Lisansı