Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Uzaktan Eğitimde Görsel Sanatlar Derslerinin Sanatsal Yaratıcılık Bağlamında Değerlendirilmesi

Yıl 2023, Cilt 7, Sayı 1, 94 - 107, 27.01.2023

Öz

Araştırmada COVID-19 pandemisi süresince, MEB’e bağlı okullarda çevrimiçi olarak yürütülen görsel sanatlar derslerindeki görsel biçimlendirme ve uygulama süreçlerinin nasıl yürütüldüğüne dair durum tespitinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda Türkiye’nin farklı sosyoekonomik kademelerine sahip illerdeki ilköğretim ve lise okullarında görev yapan 13 görsel sanatlar öğretmeninin görüşleri alınmıştır. Nitel araştırma yöntemiyle yürütülen çalışmada yarı yapılandırılmış mülakatlarla toplanan verilerin tematik analizleri yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre çevrimiçi görsel sanatlar derslerinde uygulama süreçlerinin büyük çoğunlukla ödevlendirme şeklinde yürütüldüğü ve seçilen uygulama tekniklerin genellikle kolay ve eğlenceli türden olduğuna ulaşılmıştır. Öğretmen görüşlerine göre, öğrenci ilgi ve tutumunun yüz yüze derslerle benzer olduğuna ve yapılan çalışmalarla öğrencilerin sanatsal yaratıcılık bağlamında özgünlüğe ulaşamadıkları anlaşılmaktadır. Öğretmenlerin bu süreçte genel anlamda teknoloji kullanımına yönelik becerilerin artmasına karşın çevrimiçi öğretim süreçlerine yönelik yeterli bilgi ve donanıma sahip olmadıkları görülmüştür. Araştırmadan elde edilen sonuçlar, özellikle görsel sanatlar dersi ve beceri odaklı benzer derslerin çevrimiçi öğretim süreçlerinin geliştirilmesinde göz önünde tutulabilecek durumları ortaya koyması ve sanatsal öğrenmede kritik dönemlerdeki çocukların sanatsal yaratıcılık gelişimi bağlamında öğrenme kayıplarını ortaya koyması açısından önemlidir.

Kaynakça

  • Baş, Ş., Gül, A., Çopuroğlu, H. A., Baş, M. & Ejderha, F. (2023). Uzaktan eğitimde görsel sanatlar derslerinin sanatsal yaratıcılık bağlamında değerlendirilmesi [Evaluation of visual arts courses in distance education in the context of artistic creativity]. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi) [Science, Education, Art and Technology Journal (SEAT Journal)], 7(1), 94-107.

Evaluation of Visual Arts Courses in Distance Education in the Context of Artistic Creativity

Yıl 2023, Cilt 7, Sayı 1, 94 - 107, 27.01.2023

Öz

In the research; During the COVID-19 pandemic, it is aimed to determine the status of how the visual arts courses implementation processes in schools affiliated to the Ministry of National Education are carried out. In this direction, the opinions of 13 visual arts teachers working in schools in provinces with different socioeconomic levels of Turkey were taken. The study was carried out with the qualitative research method. Thematic analyzes of the data collected through semi-structured interviews were made. According to the research findings, homework was mostly given for practice in online visual arts classes, and easy and enjoyable applications were generally chosen. According to teacher opinions, student interest and attitude are similar to face-to-face lessons. It is understood that the students cannot reach originality in the context of artistic creativity. In this process, teachers' skills in using technology in general have increased, but it has been observed that they do not have sufficient knowledge and equipment for online teaching processes. The results obtained from the research are important in terms of revealing the situations for the development of online teaching processes and revealing artistic learning losses.

Kaynakça

  • Baş, Ş., Gül, A., Çopuroğlu, H. A., Baş, M. & Ejderha, F. (2023). Uzaktan eğitimde görsel sanatlar derslerinin sanatsal yaratıcılık bağlamında değerlendirilmesi [Evaluation of visual arts courses in distance education in the context of artistic creativity]. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi) [Science, Education, Art and Technology Journal (SEAT Journal)], 7(1), 94-107.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Şenay BAŞ> (Sorumlu Yazar)
TRABZON ÜNİVERSİTESİ, FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ, GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
0000-0003-0074-0677
Türkiye


Ayşe GÜL>
TRABZON ÜNİVERSİTESİ, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
0000-0003-4928-3956
Türkiye


Hatice Aybilge ÇOPUROĞLU Bu kişi benim
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü
0000-0003-2380-846X
Türkiye


Maşide BAŞ>
TRABZON ÜNİVERSİTESİ, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
0000-0003-1649-903X
Türkiye


Fazilet EJDERHA>
TRABZON ÜNİVERSİTESİ, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
0000-0003-0924-5664
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 27 Ocak 2023
Yayınlandığı Sayı Yıl 2023, Cilt 7, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Baş, Ş. , Gül, A. , Çopuroğlu, H. A. , Baş, M. & Ejderha, F. (2023). Uzaktan Eğitimde Görsel Sanatlar Derslerinin Sanatsal Yaratıcılık Bağlamında Değerlendirilmesi . Bilim Eğitim Sanat ve Teknoloji Dergisi , 7 (1) , 94-107 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bestdergi/issue/75626/1191368

Google_Scholar_logo_2015.PNG                road-issn.png                    citefactor_logo.png
ici2.png                SIS-Logo.png        15220

Creative Commons Lisansı