Derleme
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Kamu Yönetiminde Dış Kaynak Kullanımı ve Taşeronlaşma Kavramları

Yıl 2023, Cilt 7, Sayı 1, 60 - 93, 27.01.2023

Öz

Ülkemizde kamu yönetimi biliminin farklı uygulama ve yöntemlerin kısa zamanda takip edilerek uygulandığı bir yer olarak bilinmektedir. Özellikle gelişmiş ülkelerde kamu özel ayrımına uygun olarak geliştirilen uygulama ve yöntemlerin sistematik olarak uygulanmasından çok kopyalanarak alınması çok alışılmış bir durumdur. Bu durumda birçok farklı eksik ve hatalarında olması kaçınılmazdır. Günümüzde farklı ülkeler arasında kamu yöntemi uygulamalarının alınarak uygulanması çok karşılaşılan bir durum olsa da aslında sistematik uygulamalar ile sistemlerin geliştirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Çalışmada kamu yönetimi içinde yeni kamu yönetimi uygulamasının bel kemiği olan dış kaynak kullanımı, taşeronlaşma kavramı ele alınarak kavramın çıkışı, detaylı tanımı, uygulama alanındaki yapının teorik temelleri ve önemli değişkenleri ele alınarak detaylı olarak incelenmiştir. Çalışma ülkede kullanılan kavram ile ilgili yapısal akademik temellendirmeye cevap olabilmek için yapılmıştır.

Kaynakça

  • Küçükeken, D. (2023). Kamu yönetiminde dış kaynak kullanımı ve taşeronlaşma kavramları [Outsourcing and subcontracting concepts in public administration]. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi) [Science, Education, Art and Technology Journal (SEAT Journal)], 7(1), 60-93.

Outsourcing and Subcontracting Concepts in Public Administration

Yıl 2023, Cilt 7, Sayı 1, 60 - 93, 27.01.2023

Öz

In our country, it is known as a place where the science of public administration is applied by following different applications and methods in a short time. Especially in developed countries, it is very common for the practices and methods developed in accordance with the public-private distinction to be copied rather than systematically applied. In this case, it is inevitable that there will be many different deficiencies and errors. Although it is a very common situation to apply public method applications among different countries today, it is thought that systems should be developed with systematic applications. In the study, outsourcing, which is the backbone of the new public administration practice in public administration, has been examined in detail by considering the concept of subcontracting, the origin of the concept, its detailed definition, the theoretical foundations of the structure in the application area and its important variables. The study was conducted to respond to the structural academic grounding of the concept used in the country.

Kaynakça

  • Küçükeken, D. (2023). Kamu yönetiminde dış kaynak kullanımı ve taşeronlaşma kavramları [Outsourcing and subcontracting concepts in public administration]. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi) [Science, Education, Art and Technology Journal (SEAT Journal)], 7(1), 60-93.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Derviş KÜÇÜKEKEN> (Sorumlu Yazar)
Bir kuruma bağlı değildir
0000-0002-7774-4812
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 27 Ocak 2023
Yayınlandığı Sayı Yıl 2023, Cilt 7, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Küçükeken, D. (2023). Kamu Yönetiminde Dış Kaynak Kullanımı ve Taşeronlaşma Kavramları . Bilim Eğitim Sanat ve Teknoloji Dergisi , 7 (1) , 60-93 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bestdergi/issue/75626/1220085

Google_Scholar_logo_2015.PNG                road-issn.png                    citefactor_logo.png
ici2.png                SIS-Logo.png        15220

Creative Commons Lisansı